Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Зменшення "Блочного ефекту" при передачі зображення

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Факультет АКСУ Кафедра АІВТ Звіт на тему : Зменшення „Блочного ефекту ” при передачі зображення з дисципліни “Основи науково-дослідної роботи” Вінниця 2007 Зменшення „Блочного ефекту” при передачі зображення Проблеми , що виникають при збільшенні чи передаванні зображення, задають чи мало клопоту для більш детального перегляду. Існує чи – мало методів для покращення зображення, серед яких вейвлет-метод та метод градієнтного потоку. Розглянемо з існуючих методів покращення якості зображень ці два методи, які основані на суб’єктивному сприйняттю роздільної здатності і кількості кольорів. При однакових значеннях параметрів пристрою графічного виводу можна створити ілюзію збільшення роздільної здатності або кількості кольорів. При чому суб’єктивне покращення одної характеристики виконується за рахунок погіршення іншої. Робота проводиться з метою виявлення можливостей та функцій, які надаються методам, а також для порівняння отриманих результатів. Аналіз вєйвлет метода і метода градієнтського потоку. Виявити можливості та основні функції Проаналізувати та оцінити отримані результати. Провести порівняльну характеристику. Зробити висновки. Зміст Вступ Аналіз вейвлет метода і метода градієнтського потоку Можливості та основні функції Аналіз та оцінка результатів Порівняльна характеристика Висновки Використані джерела Вступ В даний час існує досить багато спеціалізованих автоматизованих систем для аналізу зображень. Як правило спеціалізовані АС жорстко прив'язані до об'єкту діагностики, і їх адаптація до нового об'єкту діагностики практично зводиться до розробки нової АС, яка б враховувала особливості об'єкту діагностики. Автоматизовані системи &quo ;загального призначення&quo ; як правило включають велику бібліотеку алгоритмів обробки зображень. Проте саме із-за їх універсальності особливості конкретного об'єкту діагностики не можуть бути враховані. Деякі ідеї теорії вейвлетов з'явилися дуже давно. Наприклад, вже в 1910 році А.Хаар опублікував повну ортонормальну систему базисних функцій з локальною областю визначення (тепер вони називаються вейвлетами Хаара). Перша згадка про вейвлетах з'явилася в літературі по цифровій обробці і аналізу сейсмічних сигналів (роботи А. Гроссмана і Ж.Морле). Останнім часом виникло і оформилося цілий науковий напрям, пов'язаний з вейвлет-аналізом і теорією вейвлет-перетворення. Вейвлети широко застосовуються для фільтрації і попередньої обробки даних, аналізу стану і прогнозування ситуації на фондових ринках, розпізнавання образів, при обробці і синтезі різних наприклад мовних, медичних, для вирішення завдань стискування і обробки зображень, при навчанні нейромережей і в багатьох інших випадках. Вейвлет метод У цифрових системах широко використається метод Wavele . Послідовність дій, що використає метод стиску Wavele , у цілому аналогічна алгоритму JPEG. Принципова різниця складається в способі перетворення відеосигналу: метод стиску JPEG використає дискретно-косинусное перетворення сигналу, тоді як метод стиску Wavele представляє сигнал як суперпозицію кінцевих у часі негармонійних функцій - вейвлетів.

Метод стиску Wavele перетворить зображення по наступному алгоритмі: - Перетворення колірного простору - Вейвлет-перетворення - Квантування - Кодування Градієнтський метод Різним об'єктам на зображеннях відповідають області з більш-менш однаковими значеннями яскравості. На границях же яскравість істотно міняється. Мірою зміни деякої величини є її похідна. На зображенні величина яскравості змінюється в просторі. Просторова похідна - це градієнт, що крім величини має ще й напрямок, тобто являє собою вектор. Величина або модуль вектора градієнта визначає &quo ;силу&quo ; границі, тобто наскільки в даній крапці границі відрізняються яскравості об'єкта і його оточення. Напрямок вектора градієнта показує напрямок найбільшої зміни яскравості, тобто цей вектор спрямований перпендикулярно границі. Найчастіше напрямок границі не має значення, і в таких випадках досить визначити тільки величину модуля градієнта. Коли ж цей напрямок становить інтерес, необхідно обчислювати повний вектор градієнта. Можливості та основні функції: Вейвлета і багатомасштабного аналізу. Розглянемо завдання, що дуже часто зустрічається на практиці: у нас є сигнал (а сигналом може бути все, що завгодно, починаючи від запису показань датчика й чи оцифрованной мовою або зображенням). Ідея многомасштабного аналізу (mul іscale a alysіs, mul іresolu іo al a alysіs) полягає в тім, щоб глянути на сигнал спочатку впритул - під мікроскопом, потім через лупу, потім відійти на парі кроків, потім подивитися здалеку (мал.1). Мал. 1. Приклад багатомасштабного аналізу зображення Що це нам дає? По-перше, ми можемо, шляхом послідовного збільшення (або зменшення) сигналу виявляти його локальні особливості і підрозділяти їх по інтенсивності. По-друге, у такий спосіб виявляється динаміка зміни сигналу залежно від масштабу. Якщо різкі перегони (наприклад, аварійне відхилення показань датчика) у багатьох випадках видно неозброєним оком, то взаємодії подій на дрібних масштабах, що переростають у великомасштабні явища (так, потужний транспортний потік складається з руху багатьох окремих автомобілів), побачити дуже складно. І навпаки, зосередившись тільки на дрібних деталях, можна не помітити явищ, що відбуваються на глобальному рівні. Ідея застосування вейвлетов для многомасштабного аналізу полягає в тім, що розкладання сигналу виробляється по базисі, утвореному зрушеннями й разномасштабними копіями функції-прототипу (тобто вейвлет-перетворення по своїй суті є фрактальним). Такі базисні функції називаються вейвлетами (wavele ), якщо вони визначені на просторі L2(R) (простір комплекснозначних функцій f( ) на прямій з обмеженою енергією), коливаються навколо осі абсцис і швидко сходяться до нуля в міру збільшення абсолютного значення аргументу (мал.2). Обмовимося відразу, що це визначення не претендує на повноту й точність, а дає лише якийсь словесний портрет вейвлета. Таким чином, згортка сигналу з одним з вейвлетов дозволяє виділити характерні риси сигналу в області локалізації цього вейвлета, причому чим більший масштаб має вейвлет, тим більше широка область сигналу буде впливати на результат згортки.

Мал. 2. Вейвлет Сомбреро Відповідно до принципу невизначеності, чим краще функція сконцентрована в часі, тим більше вона розмазана в частотній області. При перемасштабуванні функції добуток тимчасового й частотного діапазонів залишається постійним і являє собою площу осередку в частотно-часовий (фазової) площині. Перевага вейвлет-перетворення перед, перетворенням Габора полягає в тім, що воно покриває фазову площину осередками однакової площі, але різної форми (мал.3). Це дозволяє добре локалізувати низькочастотні деталі сигналу в частотній області (переважні гармоніки), а високочастотні - у часовий (різкі перегони, піки й т.д.). Більше того, вейвлет-аналіз дозволяє досліджувати поводження фрактальних функцій . Мал.3. Фазова площина вейвлет-перетворення Ортогональне вейвлет-перетворення Вейвлет-перетворення несе величезну кількість інформації про сигнал, але, з іншого боку, має сильну надмірність, тому що кожна крапка фазової площини впливає на його результат. Загалом кажучи, для точного відновлення сигналу досить знати його вейвлет-перетворення на деякої досить рідких ґратах у фазовій площині (наприклад, тільки в центрі кожного осередку на мал.3). Отже, і вся інформація про сигнал утримується в цьому досить невеликому наборі значень. Ідея тут полягає в тім, щоб масштабувати вейвлет у деяке постійне число раз, і зміщати його в часі на фіксовану відстань, що залежить від масштабу. При цьому всі зрушення одного масштабу повинні бути попарно ортогональні - такі вейвлети називаються ортогональними. При такім перетворенні виконується згортка сигналу з деякою функцією (так званою скейлинг-функциєю і з вейвлетом, пов'язаним із цією скейлинг-функцією. У результаті ми одержуємо згладжену версію вихідного сигналу й набір деталей, що відрізняють згладжений сигнал від вихідного. Послідовно застосовуючи таке перетворення, ми можемо одержати результат потрібної нам ступеня детальності (гладкості) і набір деталей на різних масштабах - те, про що говорили на початку статті. Більше того, застосувавши вейвлет-перетворення до деталі сигналу, що зацікавила нас, ми можемо одержати її збільшене зображення. І навпаки, відкинувши несуттєві деталі й виконавши зворотне перетворення, ми одержимо сигнал, очищений від шумів і випадкових викидів (наприклад, забрати випадково, що потрапила в кадр птаха, на фотографії будинку). Дискретне вейвлет-перетворення та інші напрямки вейвлет-аналізу: Очевидно, ідея використати вейвлет-перетворення для обробки дискретних даних є досить привабливою (дискретизація даних необхідна, наприклад, при їхній обробці на ЕОМ). Основні труднощі полягають у тім, що формули для дискретного вейвлет-перетворення не можна одержати просто дискретизацією відповідних формул безперервного перетворення. На щастя, І. Добешу вдалося знайти метод, що дозволяє побудувати (нескінченну) серію ортогональних вейвлетів, кожний з яких визначається кінцевим числом коефіцієнтів. Стало можливим побудувати алгоритм, що реалізує швидке вейвлет-перетворення на дискретних даних (алгоритм Малла). Перевага цього алгоритму, крім усього вищесказаного, полягає в його простоті й високій швидкості: на розкладання, і на відновлення потрібно порядку c операцій, де c - число коефіцієнтів, а - довжина вибірки.

Для работы в порошкообразных, коррозионных и химически активных средах, вызывающих потерю подвижности в шарнирах втулочных и втулочно-роликовых Ц., наряду с круглозвенными и разборными Ц., имеющими открытые шарниры, с 70-х гг. стали применять открытошарнирные пластинчатые двухваликовые Ц. Такие Ц. отличаются от втулочно-роликовых также повышенной ударно-усталостной прочностью деталей шарниров и значительно меньшими трудоёмкостью, массой и стоимостью. Крючковые и блочные Ц. используют как приводные и тяговые. Разборные Ц. широко применяют в качестве тяговых. Концы Ц. соединяют специальными звеньями. Для уменьшения износа детали шарниров или Ц. в целом (круглозвенные) подвергают термической и химико-термической обработке, а также смазывают в процессе работы.   Основными геометрическими характеристиками Ц. являются шаг (средняя длина), а для круглозвенных Ц. также калибр (диаметр поперечного сечения) звеньев. Для получения компактных передач и механизмов шаги приводных и грузовых Ц. принимают минимальными (4—300 мм ), тяговые Ц., имеющие большую длину, изготовляют с большим шагом (до 1400 мм ), так как это позволяет существенно снизить их массу и стоимость.   Основные виды Ц. в СССР стандартизированы, а их производство специализировано.   Лит.: Воробьев Н. В., Цепные передачи, 4 изд., М., 1968; Решетов Д. Н., Детали машин, 3 изд., М., 1974.   И. И. Ивашков, А. А. Пархоменко

1. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

2. Языковая специфика передач на ТВ

3. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

4. Электронная почта как сервис глобальной сети. Протоколы передачи почты

5. Передача информации из компьютерного рентгеновского томографа TOMOSCAN SR7000

6. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth
7. Гигиена личных вещей хирургического больного. Гигиена передач и посещений.
8. Расчет зубчатых и червячных передач в курсовом проектировании

9. Цепные передачи

10. Проект зубчатой передачи

11. Технология изготовления волоконнооптических световодов для передачи изображения

12. Зубчатые передачи

13. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

14. Расчет системы сбора и передачи данных

15. Проектирование передающего устройства одноволоконной оптической системы передачи для городской телефонной сети

16. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки

17. Каналы передачи информации

18. Производство, передача и использование электроэнергии

19. Расчет тэп участка по изготовлению детали №1702050 "Шток вилки переключения 3й и 4й передач"

20. Первые передачи телевизионных изображений по радио в СССР

21. Первые опыты по передаче электричества на расстояние

22. Анализ процесса передачи информации
23. Технические средства передачи информации
24. Передача данных на железнодорожном транспорте

25. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

26. Передача сообщения

27. Передача администрации нормотворческих и судебных полномочий в США

28. Техническое обслуживание и ремонт главной передачи

29. Методика блочного обучения как условие формирования орфографической грамотности учащихся

30. Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации

31. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

32. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Каналы передачи информации

34. Усилитель многоканальной системы передачи

35. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

36. Коробка передач

37. Цепные передачи

38. Ефект Ганна
39. О передаче власти наемному менеджеру
40. Передача сообщения

41. Эквивалентность перевода при передаче функционально-ситуативного содержания оригинала

42. Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи сигналов и команд

43. Увеличение выхода блочной продукции за счет оптимизации технологических параметров добычи при разработке месторождений

44. Волоконно-оптическая система передачи

45. Естественно-научная база современных информационных технологий. Современные средства накопления, хранения и передачи информаци

46. Блочные шифры

47. Передача данных в компьютерных сетях

48. Преобразования информации перед передачей её в канал связи

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

49. Оценка достоверности передачи данных

50. Коммерческие формы передачи технологий

51. Наблюдение за ресурсами, пользователями ОС UNIX. Передача сообщений. Управление ресурсами

52. Проблемы выявления скрытой передачи информации по сетям

53. Расчет одноступенчатого редуктора с прямозубой конической передачей

54. Цепные передачи
55. Коробка передач и ее устройство
56. Проблема понуждения стороны по договору аренды по передаче недвижимости, являющейся предметом аренды

57. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

58. Вексель и способы его передачи

59. Основные закономерности передачи наследственных свойств

60. Передача информации в нервной системе

61. Устройство памяти. Воспроизводство и передача информации в организме

62. Эпифитотий: способы передачи и борьбы

63. Отражение безвозмездной передачи основных средств в налоговом учете

64. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

65. Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

66. Зображення рельєфу на картах

67. Передача прав по векселю

68. Порядок передачи земель, находящихся в государственной собственности, в частную собственность в Республике Беларусь

69. Уголовно-правовой анализ незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

70. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах
71. Wi-Fi - стандарт беспроводной передачи данных
72. Зображення плакатів у MSVisio та будування блок-схем алгоритмів

73. Методи поліпшення растрових зображень

74. Моделі мультиграничної сегментації зображень

75. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

76. Поліграфічний синтез кольорових зображень

77. Програма обробки зображень

78. Протоколы передачи данных нижнего уровня

79. Растрові та векторні формати зображень

80. Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

81. Система передачи сообщений при непрерывной работе SMTP-сервера

82. Учет передачи готовой продукции на склад

83. Формування об’ємних зображень на основі фотографій

84. Засоби векторної трасировки растрових зображень в Corel Drow

85. Анализ компонентов системы передачи Е1

86. Анализ передачи периодических сигналов через линейные электрические цепи
87. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму
88. Информационные характеристики систем передачи сообщений

89. Передача дискретных сообщений

90. Передача информации по дискретным и непрерывным каналам связи

91. Перспективные средства передачи информации

92. Принципи обробки кольорових факсимільних зображень

93. Проектирование линейного тракта волоконно-оптических систем передачи

94. Радиотехническая система передач

95. Разработка устройств цифрового формирования и обработки сигналов системы передачи дискретных сообщений по частотно ограниченным каналам связи

96. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

97. Управление ошибками при передаче информации по каналам связи

98. Цифровые системы передачи телефонных сигналов

99. Эскизное проектирование радиоэлектронной системы передачи информации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.