Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

"Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Дискретні динамічні системи Завдання №1 Динаміка національного доходу Y визначається рівнянням (1.1.0) де с=0,25; А =1; а=2. Знайти залежність Y , якщо Y0=1 Рішення 1. Варіант початкових даних Y0=1. Рішення рівняння (1.1.0) проводимо в пакеті MAPLE7: &g ; rsolve({y( )=1/4 y (  1) 1 (2^ ), y(0)=1}, y( )); &g ; &g ; R3:=simplify(%); Результат: Y 0 1,00 1 2,25 2 4,56 3 9,14 4 18,29 5 36,57 Завдання №2 Динаміка національного доходу Y визначається рівнянням Самуельсона-Хікса (1.2.0) де а=2; b =1,25; c=1. Знайти залежність Y , якщо Y0=0, Y0=1 Рішення: 1. Динаміка об'єктів різної природи часто описується лінійними кінцево-різницевими рівняннями виду x  = F (x  1, x -2, , x - ), (1.2.1) Характеристичний стан об'єкта x у будь-який момент часу  зі станами в попередні моменти часу. Рішення рівняння (1.2.1)  го порядку визначено однозначно, якщо задані  так званих початкових умов. Звичайно як початкові умови розглядаються значення x при   = 0, 1, ,   – 1. Підставляючи початкові значення x  1, , x1, x0 і   =  як аргументи функції в правій частині (1.2.1), знаходимо x ; використовуючи знайдене значення й підставляючи тепер x , x  1, , x2 x1 і  =     1 як аргументи функції, знаходимо x 1, і т. д. Процес може бути продовжений доти, поки не будуть вичерпані всі досліджуємі значення  . У моделі економічних циклів Самуельсона-Хікса використовуються кінцево-різницеві рівняння виду x  = a1 x -1   a2 x -2   f( ) – лінійні кінцево-різницеві рівняння другого порядку, що є приватним видом рівняння (1.2.1). 2. Варіант початкових даних Y0=0. Рішення рівняння (1.2.0) проводимо в пакеті MAPLE7 : &g ; rsolve({f( )=(2 f (  1) – (1 1/4) f (  2) 2), f(0)=0}, f( )); Samuelso Hiks3:=simplify(%); Як показує аналіз рішення для вирішення рівняння моделі Самуельсона-Хікса потрібно 2 послідовні точки початкових умов національного доходу (  1, ), тобто 0 та 1 значення для кінечно-різницевої моделі. Тільки тоді з’являється можливість розрахування послідовних значень для точки ( 1). Якщо є тільки одна початкова точка (  1), то отриманне рівняння моделі залежить не тільки від значення , але і від значення Y(1). 3. Варіант початкових даних Y0=1. Рішення рівняння (1.2.0) проводимо в пакеті MAPLE7: &g ; rsolve({f( )=(2 f (  1) – (1 1/4) f (  2) 2), f(0)=1}, f( )); &g ; Samuelso Hiks3:=simplify(%); Як показує аналіз рішення для вирішення рівняння моделі Самуельсона-Хікса потрібно 2 послідовні точки початкових умов національного доходу (  1, ), тобто 0 та 1 значення для кінечно-різницевої моделі. Тільки тоді з’являється можливість розрахування послідовних значень для точки ( 1). Якщо є тільки одна початкова точка (  1), то отримане рівняння моделі залежить не тільки від значення , але і від значення Y(1). 4. Варіант початкових даних Y0=0, Y1=1. Рішення рівняння (1.2.0) проводимо в пакеті MAPLE7: &g ; rsolve({f( )=(2 f (  1) – (1 1/4) f (  2) 2), f(0)=0, f(1)=1}, f( )); Samuelso Hiks3:=simplify(%); Завдання №3 Попит D та пропозиція S як функції ціни p задаються виразами (1.3.0) Знайти стаціонарну ціну pD=S(при умові D=S – вирівнювання попиту та пропозиції) та з’ясувати чи вона є стійкою.

Рішення: 1. Аналіз стійкості рівноважної ціни pD=S, якщо попит D та пропозиція S завдані функціями: (1.3.1) виконується для дискретного підходу за наступним алгоритмом . Нехай ціна близька до рівноважної, при якій попит D дорівнює пропозиції S: (1.3.2) Тоді рівняння (1.3.1) в кінцевих різницях можна представити як: (1.3.3) З умови рівноваги попиту та пропозиції та умови (1.3.2), маємо наступне перетворення рівнянь (1.3.3): (1.3.4) а оскільки (1.3.5) то рівняння (1.3.4) трансформується до вигляду: (1.3.6) Який перетворюється до наступної форми: (1.3.7) Для приросту ціни ∆pi отримане рівняння (1.3.7) є характеристичним однорідним різницевим рівнянням з сталим коефіцієнтом. Умова стійкості його розв’язку має вигляд : (1.3.8) 2. Для системи рівнянь (1.3.0) пошук рівноважної ціни PD=S виконується за схемою: (1.3.9) Рішення рівняння (1.3.9) в пакеті MAPLE7 дає рішення: &g ; solve (– (sqr (L) sqr (L)) sqr (L) 2=0); тобто p=4. 3. Знаходимо похідні в точці рівноваги р=4: (1.3.10) Оскільки умови стійкості для отриманих значень похідних в точці рівноваги не виконуються (1.3.11), то рівноважне рішення р=4 є нестійким (1.3.11) Неперервні динамічні системи Завдання №1 Найти розв’язок рівняння Харода-Домара з початковою умовою Y ( =0) =Y0; s, A, і – co s ; Позначення (згідно з моделлю Харода – Домара роста національного доходу держави у часі) : Y( ) – рівень національного доходу держави у часі; – схильність населення до заощаджень (0&l ; s &l ; 1,0), тобто частка національного доходу, яка відкладується в заощадження; – час; i – коефіцієнт індукованих інвестицій при зміні національного доходу ∆Y( ), тобто частка приросту національного доходу, яка йде на інвестування економіки; А – рівень незалежних сталих інвестицій Рішення: 1. У загальному вигляді модель економічного зростання складається із системи п’яти рівнянь : 1) формула виробничої функції, якою передається обсяг потенційного випуску, тобто випуску продукції за умов повної зайнятості; 2) основна макроекономічна тотожність Y =C I показує, що вимірник випуску (доходу) Y поділяється в теорії зростання на споживання С та інвестиції І; вимірники державних витрат G і чистого експорту X окремо в таких моделях не вирізняються, а розподіляються на споживання та інвестиції держави й інших країн світу (тобто вводяться в компоненти С та І); 3) формула розрахунку динаміки обсягу капіталу з урахуванням інвестицій та амортизації основного капіталу (за умови нульового інвестиційного лагу) має вигляд: K =K -1 I –W , де K – запас капіталу наприкінці періоду ; І – інвестиції за весь період ; W , – амортизація капіталу за період . Наведена формула вказує на те, що кількість капіталу зростає на величину інвестицій та зменшується на величину амортизаційних відрахувань; 4) формула для розрахунку вибуття капіталу (амортизації) має вигляд: де – постійна (незмінна) норма амортизації, яка задається екзогенно отже, вважається, що вибуття капіталу є пропорційним до величини його запасу; 5) щодо інвестицій, то передбачається, що вони складають постійний процент від випуску I = s Y , де s – норма інвестицій (частка інвестицій у сукупному продукті (доході).

Норма інвестицій s збігається з нормою заощадження, оскільки сукупні заощадження S дорівнюють сукупним інвестиціям І . Відповідно, Y =C S =C I . Таким чином, модель економічного зростання у загальному вигляді складається із системи п’яти наведених рівнянь, які містять сім змінних (Y, K, L, C, I, , s), три із яких задаються екзогенно: затрати праці L (зростають із постійним темпом ); норма амортизації основного капіталу ; норма заощадження s (задається безпосередньо або ж у вигляді певних умов, наприклад, максимізація споживання). Мета дослідників – з’ясувати питання про те, як змінюються ендогенні змінні в моделі економічного зростання (Y, C та І) і який із чинників є визначальним фактором довгострокового економічного зростання. Модель економічного зростання Харода–Домара Це найпростіша модель економічного зростання, і була вона розроблена наприкінці 40 х рр. Модель описує динаміку доходу (Y), який є сумою споживчих (С) та інвестиційних (І) витрат. Економіка вважається закритою, тому чистий експорт ( X) дорівнює нулю, а державні витрати (G) в моделі не вирізняються. Основним фактором зростання є нагромадження капіталу. Основні передумови моделі: – постійна продуктивність капіталу MPK = dY/dK; – постійна норма заощадження s = I/Y; – відсутній процес вибуття капіталу W = 0; – інвестиційний лаг дорівнює нулеві, тобто інвестиції миттєво переходять у приріст капіталу. Формально це означає, що dK( ) = I( ); – модель не враховує технічного прогресу; випуск не залежить від затрат праці, оскільки праця не є дефіцитним ресурсом; використовується виробнича функція Леонтьєва, яка передбачає неможливість взаємозаміни акторів виробництва – праці і капіталу. Припускається, що швидкість доходу пропорційна інвестиціям: dY = MPK I( ) = MPK s Y, а темп приросту доходу dY/Y d є постійним і дорівнює s MPK. Він прямо пропорційний нормі заощаджень та граничній продуктивності капіталу. Інвестиції (І) та споживання (С) в моделі Харода-Домара зростають з таким же постійним темпом (s MPK). 2. Рішення проводимо в пакеті MAPLE7, використовуючи функцію вирішення диференційного рівняння з початковими умовами Y ( =0)=Y0: &g ; L6:=diff (y( ), )=(s/i y( ) – A/i ); a s1:= dsolve({L6, y(0)=Y0}, y( )); Таким чином, розв’язком рівняння Харода-Домара у вигляді з початковою умовою Y ( =0) =Y0; s, A, і – co s ; є функція: Завдання №2 Попит D та пропозиція S як функції змінної в часі ціни p=F( ) та її похідних задаються виразами (2.2.0) Знайти стаціонарну ціну рівноваги попиту та пропозиції pD=S( ) – при умові D=S – вирівнювання попиту та пропозиції, як функцію часу, та з’ясувати чи вона є стійкою (оцінити рівень динаміки похідної ). Рішення: 1. Якщо попит D та пропозиція S є функціями ціни p( ) та її першої та другої похідних , то їх рівняння в загальному вигляді можна представити наступним чином : (2.2.1) 2. В умовах пошуку точок рівноваги попиту та пропозиції: (2.2.2) рівняння (2.2.1), віднімаючи перше від другого, перетворюємо у наступне рівняння (2.2.3) яке має наступні початкові умови: (2.2.4) Загальний розв’язок рівнянь (2.2

Карр, снувала рвновага мж полтикою  економкою: «Якщо в попередн часи полтична та економчна сила крокували плчЈплч, будуючи нацональну полтичну одиницю  замнюючи конгломерат локальних економк диною нацональною економкою, то в XIX ст. компромс мж силами полтики й економки полягав у тому, що кожна з них мала можливсть розвиватися власним шляхом. Отже, полтично нацоналзм досягав дедал бльших успхв в утвердженн права нац на державнсть чи то шляхом обднання, чи то шляхом руйнування снуючих [полтичних] одиниць. З ншого боку, економчно нтернацоналзм «замовляв музику», поглиблюючи процеси, розпочат у попередн часи, трансформуючи розмаття нацональних економк в дину свтову економчну систему (йдеться про систему фртредерства. Г.К.). [] Кнець цих компромсв  розумння хньо непевност й нереальност стали головною рисою останнх рокв цього етапу»[244]. Зрештою, саме в ц часи остаточно утвердилося розумння нац як уособлення певно полтично спльноти. Отже, мжнародн зносини дедал бльше визначалися не особистими нтересами, амбцями та емоцями монарха, а колективними амбцями, нтересами й емоцями нац це був перод «демократизац» нацоналзму

1. Економічні системи

2. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

3. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

4. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

5. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

6. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
7. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів
8. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

9. Давньоіндійська та давньокитайська філософські системи

10. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

11. Екологічні аспекти економічного розвитку

12. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

13. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

14. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

15. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

16. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

17. Міжнародна економічна система та її головні елементи

18. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

19. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

20. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

21. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

22. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
23. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів
24. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

25. Економічні та правові основи управління організацією

26. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

27. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

28. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

29. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

30. Сучасні форми та системи оплати праці

31. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

32. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

34. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

35. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

36. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

37. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

38. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
39. Економічное районуванне, його суть та значення
40. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

41. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

42. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

43. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

44. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

45. Банківська система та пропозиція грошей

46. Валютні ризики: економічна природа та управління

47. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

48. Популяції та популяційні системи

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

49. Класифікація нервової системи та її будова

50. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

51. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

52. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

53. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

54. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
55. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
56. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

57. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

58. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

59. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

60. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

61. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

62. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

63. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

64. Економічні злочини

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

65. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

66. Поняття та система господарського законодавства

67. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

68. Поняття, функції та система трудового права України

69. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

70. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
71. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
72. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

73. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

74. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

75. Автоматизована система обліку праці та зарплати

76. Операційні системи та робота з ними

77. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

78. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

79. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

80. Система многомасштабного анализа дискретных сигналов. Подсистема вейвлет-анализа

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

81. Системне програмування та операційні системи

82. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

83. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

84. Двумерная графика системы Maple

85. Адміністративні і економічні реформи Петра I

86. Джерела права та правова система Запорізької Січі
87. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
88. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

89. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

90. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

92. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

93. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

94. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

95. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

96. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

97. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

98. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

99. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.