Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Комплексне будівництво об'єктів за кордоном. Документальне забезпечення цих операцій. Облік імпортної частини бартерних операцій у зовнішній торгівлі. Документальне забезпечення цих облікових операцій. Задача Список використаної літератури Комплексне будівництво об'єктів за кордоном. Документальне забезпечення цих операцій. Комплексне будівництво у разі коли за цими договорами здійснюються операції з виконання проектних і проектно-пошукових робіт, передачі &quo ;ноу-хау&quo ; в галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів, конструкцій, виконання будівельно-монтажних та спеціальних будівельних робіт, у тому числі виконання договорів про реалізацію проектів за схемою “будувати - експлуатувати - передавати (Вuild-Ореra е-Тra sfer)”, здійснення шефмонтажу та авторського нагляду у будівництві, виконання пусконалагоджувальних та гарантійних робіт (послуг), а також поставки машин і механізмів, матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій та матеріалів для виконання зазначених робіт;. По будовах (об’єктах), будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом. Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва. Ці норми можуть застосовуватися для визначення вартості ремонтнобудівельних робіт, які здійснюються на будовах (об’єктах) промислового та іншого призначення, з урахуванням відповідних галузевих та технологічних особливостей. Рішення з цього питання приймаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом. Система ціноутворення в будівництві містить у собі кошторисні нормативи, правила визначення вартості будівництва і складання інвесторської кошторисної документації. Кошторисні нормативи — це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, що об’єднуються в окремі збірники. Разом з правилами і положеннями, що містять у собі необхідні вимоги, вони служать для визначення вартості будівництва. Інвесторська кошторисна документація — це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації. Документи, які деталізують основні правила і положення, що містяться в кошторисних нормативах класу “Д” відповідно до Класифікації нормативних документів України в галузі будівництва, можуть випускатися як допоміжні, у вигляді інструкцій, методичних вказівок, посібників та інших матеріалів, що також використовуються при визначенні вартості будівництва. Загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи обов’язкові для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форм власності при визначенні вартості будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

До відомчих кошторисних нормативів належать кошторисні нормативи, які розробляються в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для спеціалізованого будівництва технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийнятого у загальнодержавних нормах. Ці нормативи застосовуються в тій галузі, для якої вони розроблені. Відомчі кошторисні нормативи обов’язкові для організацій, установ і підприємств міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, що затвердили ці нормативи. Для організацій, установ і підприємств, що входять до сфери управління інших міністерств та органів виконавчої влади, ці нормативи можуть бути обов’язковими за умови прийняття ними відповідного рішення. Відомчі кошторисні нормативи не повинні суперечити загальнодержавним або дублювати їх. Для окремих будов в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для цих будов технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийнятого у загальнодержавних нормах, можуть розроблятися ресурсні елементні кошторисні норми на будову. Рішення про розроблення таких норм приймається забудовником за погодженням з Держбудом України. Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Ці норми затверджуються у складі проекту (робочого проекту) і застосовуються тільки для будови (об’єкта) за даним проектом. Розробка зазначених норм здійснюється на підставі Методичних рекомендацій з розробки ресурсних елементних кошторисних норм, схвалених рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 21. При розробці зазначених норм із залученням коштів державного бюджету експертиза цих норм здійснюється обов’язково. Якщо розробка таких норм здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, рішення щодо їх експертизи приймається інвестором. Локальні та об’єктні кошторисні розрахунки розробляються замість локальних та об’єктних кошторисів у тих випадках, коли: а) обсяги робіт і розміри витрат ще остаточно не визначилися і підлягають уточненню при розробленні робочої документації (робочих креслень); б) обсяги робіт, характер і методи їх виконання не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються в процесі будівництва (окремі види робіт і конструктивні елементи підводної частини гідротехнічних споруд, будівель і споруд експериментального будівництва, будівель і споруд, що реконструюються, технологічної частини об’єктів з новими видами виробництва, днопоглиблювальні і гірничопрохідницькі роботи тощо). При цьому на підставі уточнених у процесі будівництва обсягів робіт складається об’єктний (локальний) виконавчий кошторис. Локальні та об’єктні кошторисні розрахунки складаються в поточному рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси за формами об’єктних і локальних кошторисів на підставі архітектурно-будівельних і технологічних рішень Ескізного проекту, ТЕО інвестицій, проекту або робочого проекту з використанням укрупнених ресурсних кошторисних норм та показників вартості будівництва, а також інших укрупнених нормативів.

За відсутності укрупнених кошторисних нормативів для складання кошторисних розрахунків застосовуються вартісні показники об’єктів-аналогів , а за їх відсутності або великої трудомісткості в застосуванні кошторисів об’єктів-аналогів припускається складання кошторисних розрахунків з використанням укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів та видів будівельно-монтажних робіт, обчислених за даними кошторисів до робочих креслень об’єктів, що мають у своєму складі аналогічні проектні рішення. При складанні кошторисних розрахунків для об’єкта, що проектується, за даними вартісних показників об’єктів-аналогів враховуються розбіжності в технологічних, конструктивних, об’ємно-планувальних, інших проектних рішеннях, розмірах загальновиробничих витрат шляхом зміни кошторисних даних об’єкта-аналога і приведення їх у відповідності до норм будівельного і технологічного проектування (які діють на момент розроблення Ескізного проекту, ТЕО інвестицій, проекту або робочого проекту) до характеристик об’єкта, що проектується. З цією метою вартість по кошторису до робочих креслень об’єкта-аналога, прийнята за основу кошторисного розрахунку об’єкта, що проектується, коригується по окремих параметрах будівлі або споруди (зміни числа поверхів, ширини і довжини прогонів або кроків несучих конструкцій тощо) або по окремих конструктивних елементах і видах робіт (види заповнення отворів, підлоги, опоряджувальні роботи тощо). За необхідності до кошторису об’єкта-аналога включається цінова поправка для приведення вартісних показників об’єкта-аналога до поточного рівня. Вибір одиниці виміру при складанні кошторисних розрахунків за даними кошторисів до робочих креслень аналогічних об’єктів провадиться залежно від типу будівлі (споруди) або виду конструктивного елемента (виду робіт). Наприклад, для будівель — 1 куб. м об’єму або 1 кв. м виробничої (загальної, робочої) площі; для підземних споруд або підземної частини будівель — 1 кв. м площі забудови; для лінійних споруд — 1 км довжини; для конструкцій перекриття або покриття — 1 кв. м площі конструкцій тощо. Одиниця виміру, на яку наводиться вартість по об’єкту-аналогу, повинна найвірогідніше відбивати конструктивні і об’ємно-планувальні особливості об’єкта. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються, якщо ці види витрат не враховані в кошторисних нормативах. За наявності показників на окремі види витрат, виражених у відсотках від кошторисної вартості, кошторисні розрахунки не складаються. У цьому випадку до глав зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва включаються окремими рядками кошти за переліком. Облік імпортної частини бартерних операцій у зовнішній торгівлі. Документальне забезпечення цих облікових операцій. Імпорт (імпорт товарів) ѕ купівля (у тому числі з оплатою не у грошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Це й  рацю снування полтичних рухв  органзацй. В пар з позитивною дяльнстю в напрям здйснення сво деолог та полтично програми, кожна жива полтична сила реаAу одночасно на д  впливи нших сил, укранських  чужинних, з якими вона зустрчаться в пол свого дяння. Таким чином кожний укранський полтичний чинник визначу свою природу, здобува соб мсце  вплив у цлому уклад укранських полтичних сил, здйснюючи свою деологю  програму свою полтичною дяльнстю. ¶деологчно-полтична робота, кожного полтичного чинника повинна, бути прямою й безпосередньою. В нацональному житт повинно кожне середовище виконувати свою властиву функцю в таких межах, формах  такими засобами, на як воно може спромогтися власними силами та як вдповдають його дйсним впливам в укранському суспльств. Кожне серйозне середовище повинно вести свою дяльнсть за всяких внутршнх  зовншнх умов, незалежно вд нших факторв. З цього погляду структура цлого полтичного життя не повинна мати впливу на його дейно-полтичний змст

1. Організація роботи підприємства

2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

3. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

4. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

5. Фірма як організаційна форма підприємництва

6. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
7. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
8. Етапи організації бухгалтерського обліку

9. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

10. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

11. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

14. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

15. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

16. Організація обліку в магазині "Світанок"

Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

18. Організація обліку доходів

19. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

20. Організація обліку на підприємстві

21. Організація обліку орендних операцій

22. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
23. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
24. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

25. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

26. Організація управлінського обліку

27. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

28. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

29. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

30. Організація обліку на торгівельному підприємстві

31. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

32. Організація облікового процесу на підприємстві

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

33. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

34. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

35. Суспільна організація життя слов

36. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

37. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

38. Організація праці менеджера
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
40. Організаційна система управління природокористуванням України

41. Організація оплати праці на підприємстві

42. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

43. Організація евакуаційних заходів

44. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

45. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

46. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

47. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

48. Організація банківської справи

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

49. Організація біржової торгівлі

50. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

51. Організація діяльності "ПриватБанку"

52. Організація кредитної роботи в комерційному банку

53. Організація та планування кредитування

54. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
55. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
56. Організація будівельного майданчика

57. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

58. Організація робочого місця бухгалтера

59. Рівні організації організму людини

60. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

61. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

62. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

63. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

64. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Внутрішній аудит організації

67. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

68. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

69. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

70. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
71. Організація документування господарських операцій
72. Організація і методика аудиту грошових коштів

73. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

74. Організація праці бухгалтера

75. Основи бухгалтерського обліку

76. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

77. Рахунки бухгалтерського обліку

78. Ревізійні комісії підприємств і організацій

79. Становлення професійних бухгалтерських організацій

80. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Українська школа бухгалтерського обліку

82. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

83. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

84. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

85. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

86. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
87. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
88. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

89. Організація роботи Верховної Ради України

90. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

91. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

92. Правова організація працевлаштування громадян

93. Правовое положение, порядок и особенности прохождения службы в органах внутренних дел

94. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

95. Організація видавничій справи

96. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

97. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

98. Організація роботи користувача з АБД

99. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.