Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Місце і роль США у світовому господарстві

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ПЛАНВступ3 Розділ 1. Становлення США як світового економічного лідера5 1.1 Перша світова війна та США. Участь США у післявоєнному світовому економічному устрої5 1.2 Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. та «Новий курс» Ф.Д. Рузвельта8 1.3 Економічна політика США в роки другої світової війни та післявоєнна економічна політика США14 Розділ 2. Характеристика економіки США на сучасному етапі17 2.1. Характерні риси економічного розвитку США17 2.2. Світогосподарське положення США20 2.3. Особливості зовнішньої економічної політики США23 Розділ 3 Стан та перспективи економічного співробітництва США та України29 3.1 Проблеми та перспективи економічної співпраці Україні і США29 3.2 Проблема захисту прав на інтелектуальну власність та її вплив на українсько-американські торговельні відносини32 Висновок37 Список використаної літератури40 Вступ Настання 21 ст. можна представити як звичайний перебіг часу, але в житті цивілізації цей період займає особливе місце. Саме до цього рубежу людство підійшло з такими досягненнями, протиріччями і проблемами, що не стільки роз'єднують народи і держави, скільки поєднують їх у різноманітному, неоднорідному, взаємозалежному світі. І якщо вирішення сучасних глобальних проблем неможливо без участі всіх народів землі, то вирішення проблем усередині кожної країни виявляється недосяжним без активної ролі держави. Повною мірою цей висновок відноситься до США. США - лідер світової економіки, одна з найбільших по території і населенню країн світу. За рівнем розвитку продуктивних сил, масштабом свого господарства країна значно випереджає кожну з інших розвитих країн. США - одна із самих високоефективних господарств у світі. Хід розвитку економічних процесів у самих США значно впливають на економіку усього світу, безпосередньо впливаючи на цикл і господарську обстановку в інших країнах, на структуру міжнародного економічного обсягу. Таким чином, дослідження особливості розвитку ролі США у світовому господарстві (а особливо основних етапів становлення США як світового економічного лідеру) є вкрай актуальним для України. США накопичено унікальний досвід як виходу з економічних криз, так і сталого розвитку, даний досвід може бути використано вітчизняними науковцями та практиками при розробці стратегії економічного розвитку нашої держави. Основна мета даної роботи полягає у дослідженні місця і ролі США у світовому господарстві. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути основні етапи становлення США як світового лідера; дослідити роль та місце США у світовому господарстві; вивчити особливості економічної співпраці України та США. Предметом курсової роботи є теоретико-методологічні особливості дослідження ролі США у світовому господарстві. Об’єктом курсової роботи виступає США як світовий економічний лідер. У ході курсового дослідження використовувалися історичний метод, методи порівнянь, угруповань, спостереження. Курсова робота складається із трьох розділів, в яких послідовно аналізується поставлена проблема. Розділ 1. Становлення США як світового економічного лідера 1.1

Перша світова війна та США. Участь США у післявоєнному світовому економічному устрої До кінця XІХ ст. переваги індустріальної цивілізації, що затвердилася в ряді країн Європи й у США, ставали усе більш очевидними. Цей тип цивілізації гарантував суспільству не тільки відносно стабільний рівень життя, але і широкий комплекс прав, у тому числі право володіти і розпоряджатися приватною власністю. Це право зміцнювало віру людини в себе, у свої можливості, у визначеному змісті стаючи об'єктивним мірилом останніх. Політика соціальних реформ, що усе активніше проводилася у провідних країнах (Англії, Німеччини, США й ін.), сприяла зм'якшенню напруженості в суспільстві. Держава і суспільство усе міцніше зв'язували взаємні інтереси, що забезпечувало еволюційний шлях розвитку провідних індустріальних країн і зводило до мінімуму небезпеку виникнення внутрішніх конфліктів. Суспільство поступове ставало громадянським, тобто створювало незалежну від державного апарата систему організацій і масових рухів, що відстоювали праві й інтереси громадян . Але громадянське суспільство не було альтернативою державним інститутам, а як би доповнювало їх, часом навіть визначаючи їхній розвиток. Так, боротьба профспілок за розширення прав робітників нерідко змушувала владу вносити зміни в офіційне трудове законодавство, а рух за емансипацію жінок (тобто їхня рівноправність у політичному і громадському житті) - враховувати вимоги цього руху. Перше місце у економічному розвитку до кінця XІХ ст. міцно закріпилося за США, темпи розвитку яких після Громадянської війни 1861-1865 р. постійно прискорювалися. Англійці, чия першість довгий час була незаперечною, відкотилися на третє місце. Вони явно не витримували таких високих темпів, не устигали впроваджувати у виробництво нові технології. Якщо, наприклад, до початку XX в. промисловість США, Німеччини і деяких інших країн значною мірою перейшла на використання електроенергії, то основною енергетичною силою британської промисловості як і раніше залишалася пара. Англія програвала Німеччини і США й у боротьбі за ринки збуту. Англійці торгували по старинці, а німецькі й американські комерсанти уважно вивчали місцевий попит, потреби ринку, надавали оптовим покупцям пільгові і довгострокові кредити. Товари Німеччини і США по усьому світі тіснили англійські, у тому числі в самій Англії і її колоніях . Особливо уражали економічні успіхи США. По виплавці чавуна і стали, видобутку кам'яного вугілля США до початку століття залишили далеко позаду держави Європи і продовжували збільшувати розрив. У країні стрімко росла довжина залізниць, США стали батьківщиною масового автомобілебудування. Знаменитий підприємець Г. Форд, удосконаливши винахід німецьких інженерів Г. Даймлера і К. Бенца, сконструював автомобіль і на початку століття налагодив серійне виробництво. Уже до 1915 р. з конвеєрів заводів Форда сходило до 250 тис. автомобілів у рік. Їхня вартість постійно знижувалася, і покупка автомобіля ставала доступною усе більш широким прошаркам населення. Розвиток мережі шосейних доріг зміцнювало єдиний внутрішній ринок США, що сприяло економічній і соціальній стабільності в країні.

До кінця XІХ ст. середній заробіток американських робітників складав приблизно 700 доларів у рік при прожитковому мінімумі 150 доларів. Інтереси американських робітників з початку 1880-х рр. захищали сильні профспілкові об'єднання на чолі із самим великим з них - американською федерацією праці (АФП) . В зовнішній політиці США в цілому продовжували керуватися ізоляціоністськими засадами &quo ;доктрини Монро&quo ; 1823 р. Нагадаємо, що, відповідно до цієї доктрини, США обмежували зону своїх інтересів Західною півкулею, добровільно усуваючись від участі в європейських справах. Це цілком влаштовувало американські торгово-промислові кола: адже ще не були вичерпані можливості внутрішнього ринку самих США і молодих держав Латинської Америки. А зовнішньополітична експансія на відміну від чисто торгової грозила непередбаченими ускладненнями. І проте в США, як і в інших провідних країнах &quo ;центра&quo ; (насамперед у Німеччині, Англії і Франції), постійне зростання виробництва промислової продукції диктував необхідність економічної експансії, що в умовах того часу так чи інакше йшла пліч-о-пліч з політичною. А процес експансії, у свою чергу, вів до зіткнення інтересів різних держав: адже поділити нові території і ринки збуту &quo ;нарівно&quo ; було фізично неможливо. Отже, при будь-якому такому поділі з'являлися, умовно говорячи, задоволені і скривджені. Перші прагнули закріпити досягнуте, а другі жадали реваншу, нового переділу. У цей балансуючій на грані конфлікту суперечці поспішали включитися і деякі країни &quo ;напівпериферії&quo ; (Росія, Японія й ін.), які розуміли, що головний видобуток їм не по зубах, але не бажали упустити можливість одержати свій &quo ;шматок&quo ;. Після закінчення Першої світової війни відбулася зміна статусу США у світі, логічним продовженням чого став так називаний період &quo ;проспериті&quo ;. Цей період з'явився найбільш яскравим прикладом економічного відновлення і стабілізації індустріального суспільства. Але оптимістичні прогнози політиків і підприємців про безкризисний розвиток американського суспільства не виправдалися. Наступив період &quo ;Великої депресії&quo ;. Історичний парадокс полягає в тім, що в американській зовнішній політиці післявоєнного періоду панували так називані &quo ;ізоляціоністи&quo ;, але, незважаючи на декларируєму ізоляцію, етапи післявоєнного розвитку США з хронологічним допуском плюс-мінус два роки повторилися й у більшості країн Європи і світу . До зміни світового статусу США привела внутрішня і зовнішня політика адміністрації президента-демократа В. Вільсона. Основними її аспектами були: Пізніший вступ США в Першу світову війну (6 квітня 1917 р.) і як наслідок - невеликі людські втрати в її ході. Зростання виробництва продукції. Зміна фінансового положення. Якщо до війни борг США країнам Європи складав 4,5 млрд. доларів, то до кінця війни з країни-боржника США перетворилися в країну-кредитора. Посилення ролі великих корпорацій. Прискорений розвиток автомобілебудування, хімічної, електротехнічної промисловості, виробництва побутової техніки. Стандартизація виробництва, поява конвеєрних ліній.

Сталин разрешает, но указывает, чтобы они были в гражданской форме и в качестве корреспондентов газеты "Правда". Однако, судя по данным Хрущева, Сталин не очень желал наличия советских советников в армии КНДР. С их выездом можно было и не торопиться. Как бы там ни было, появились ли они у Ким Ир Сена или нет, но американцы смогли успешно высадить десант 16.09.1950. Третье, из Совета Безопасности ООН был удален советский представитель, что открыло дорогу для более быстрого вступления в войну других стран, особенно США. Сталин вполне мог опасаться, что американцы в одиночку не решатся вступить в бой на стороне Южной Кореи. Тактика заманивания? Некоторые данные о том, какую роль США в этой войне отводил Сталин, есть в воспоминаниях Н. С. Хрущева. Он пишет: "- Кажется, в 1950 году, ... или чуть раньше [точнее - в марте 1949 года], в Москву приезжал Ким Ир Сен со своей делегацией. Он вел беседу со Сталиным и там поставил вопрос, что они хотели бы прощупать штыком Южную Корею. ... Ким Ир Сен докладывал Сталину и был совершенно уверен в успехе этого дела

1. Туриз як галузь світового господарства

2. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

3. Місце Великобританії у світовій економіці

4. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

5. Особливості світового господарства материка Північна Америка

6. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ
7. Возрастание экономической роли США в межвоенный период (1919-1939)
8. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

9. Значення і світова слава Тараса Шевченка

10. Світові ринки зброї та військового спорядження

11. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

12. Роль і значення АПК для господарства України

13. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

14. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

15. Место и роль США в мировом хозяйстве

16. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

18. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

19. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

20. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

21. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

22. Арабські країни після ІІ світової війни
23. Великобританія після Другої світової війни
24. Головні події Другої світової війни

25. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

26. Друга світова війна і Україна

27. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

28. Німеччина після Другої світової війни

29. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

30. Причини початку Другої Світової війни

31. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

32. Світовий уряд. Масони в Україні

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

33. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

34. Україна у Другій світовій війні

35. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

36. Український національний рух напередодні Першої світової війни

37. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

38. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво
39. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію
40. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

41. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

42. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

43. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

44. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

45. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

46. Міжнародний кредит у світовій економіці

47. Роль США в арабо-израильских войнах 1956-1967 гг.

48. Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

49. Світова організація торгівлі

50. Світова організація торгівлі: цілі та функції

51. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

52. Світовий ринок нафти

53. Світовий ринок чаю

54. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
55. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах
56. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

57. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

58. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

59. Міжнародна політика і світовий політичний процес

60. Основні етапи становлення світової політичної думки

61. Тенденції розвитку світової демократії

62. Виникнення та еволюція світової політичної думки

63. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

64. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

66. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

67. Екологічні проблеми Світового океану

68. Загальні закономірності світового економічного розвитку

69. Світова економіка

70. Світовий досвід розвитку малого підприємництва
71. Федеральная корпорация страховых депозитов (США) и ее роль в защите частных вкладчиков от потерь
72. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

73. Сільське господарство США

74. Місце правової системи України серед правових систем світу

75. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

76. Место и роль экономики США в глобализационном процессе

77. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

78. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

79. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

80. Тактическая авиация США

Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

82. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

83. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

84. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

85. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

86. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма
87. Вооруженные силы США
88. Экономико-географическая характеристика Юга США

89. Место США в мировом капиталистическом хозяйстве

90. Роль рек в освоении и заселении Сибири

91. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

92. Анализ экономики США

93. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

94. Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

95. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

96. Роль государства в экономике

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

97. Финансовые посредники федерального правительства США

98. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

99. Формирование государственного строя США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.