Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Інформатика та інформаційні процеси

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ. Інформація та інформаційні процеси Урок №1 Тема уроку: Інформатика – наука ХХ століття. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Мета: Навчальна: ознайомити учнів з взаємозв’язки між поняттями «інформація» і «повідомлення», поглибити знання учнів про форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації, взаємоперетворення інформації і шуму; сформувати знання: інформатика, інформація, повідомлення, видами інформації, шум, носії інформації. Розвивальна: розвиток пам’яті, уважності, зв’язне мовлення, мислення. Виховна: формування інтересу до вивчення науки інформатики, навичок зібраності, уважності. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Структура уроку І. Організація класу до заняття ІІ. Актуалізація опорних знань учнів ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. VІ. Повідомлення теми, мети уроку. V. Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу. VІ. Узагальнення і систематизація знань. VІІ. Підсумок уроку. VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Хід уроку І. Організація класу до заняття ІІ. Актуалізація опорних знань учнів Бесіда на повторення. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Що вивчає інформатика? Яку роль відіграє інформація, комп’ютери й інформаційні технології в суспільстві? Як користуватися ними? Відповіді на ці та інші запитання знайдемо, вивчаючи предмет інформатику. Тож, інформатика – це наука про інформацію та методи і засоби її опрацювання (інформаційні технології). Слово інформатика французького походження. Воно складається з двох слів: «інформація» й «автоматика». В англомовних країнах цю дисципліну називають конкретніше «compu er scie ce» - наука про комп’ютери. Термін інформація є не означуваним. Він походить із латинської мови й означає відомості (дані, повідомлення) про властивості об’єктів, процеси чи явища навколишнього світу. ІV. Повідомлення теми, мети уроку. Запишемо тему уроку: Інформатика – наука ХХ століття. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Мета: ознайомити учнів з взаємозв’язки між поняттями «інформація» і «повідомлення», поглибити знання учнів про форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації, взаємоперетворення інформації і шуму; сформувати знання: інформатика, інформація, повідомлення, видами інформації, шум, носії інформації. V. Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу. Інформатика Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби одержання, зберігання, обробки, передачі, опрацювання, використання, захисту інформації та управління інформаційними процесами. Інформатика (інформаційна автоматика) сформулювалась як наука завдяки розвитку комп’ютерної техніки. Головна функція інформатики полягає у розробці методів і засобів перетворення інформації.

Основними завданнями інформатики є: дослідження інформаційних процесів; розробка нових інформаційних технологій; створення апаратно-програмного забезпечення. Інформатика – динамічна наука, що інтенсивно розвивається та суттєво впливає на розвиток інших наук і технологій. Поняття інформації Поняття «інформація» в інформатиці є одним із базових понять (як, наприклад, «пряма» в геометрії, «число» в арифметиці.) Інформація — це відомості про об'єкти навколишнього світу, які сприймаються людиною, твариною, рослинним світом або спеціальними пристроями. Інформація передається за допомогою повідомлень. Пові­домлення можуть бути усними, письмовими, у вигляді малюнків, жестів, спеціальних знаків тощо. Під повідомленням розуміють вплив на нервову систему живого організму деякої сукупності сигналів, подразників, яка може бути подана різними способами в залежності від систем, які її видають та сприймають. Інформація та повідомлення В інформатиці поняття «повідомлення» має більш широкий зміст, ніж у повсякденному житті. За допомогою повідомлень здійснюється обмін інформацією між: людьми, між: людьми і машинами, між: машинами; обмін сигналами у тваринному і рослинному світі тощо. Повідомлення фіксувалися у вигляді малюнка або тексту на скелі, папірусі, пергаменті. З виникненням писемності повідомлення стали передавати у вигляді рукописних і друкованих текстів: газет, журналів, книг. Пізніше для передавання повідомлень почали використовувати телефон і радіо. Різноманітну інформацію люди (і машини) збирають, обробля­ють, зберігають і передають іншим людям (і машинам) для подаль­шого використання. Таким чином здійснюються основні процеси накопичення, обробки і розповсюдження інформації. З розвитком цивілізації до відомостей про природу додавалася інформація про створені машини, прилади, технологічні процеси, наукові відкриття. Написані романи, повісті, вірші. Створені картини, скульптури, архітектурні ансамблі. Винайдено кіно і телебачення, супутниковий зв'язок, Інтернет і мобільний телефон. Приклади інформації: класний журнал містить інформацію про учнів (прізвища, імена, по батькові, адресу, успішність тощо); телевізор передає інформацію про новини у політичному і громадському житті нашої країни і за кордоном; супутник автоматично збирає і передає на Землю інформацію про стан атмосфери і космічного простору. Дії, які можна виконувати з інформацією пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання і захист, називаються інформаційними процесами. Носії інформації У «докомп'ютерні» часи інформацію зберігали на папері, фотокартках, кіноплівці, магнітній стрічці тощо. З появою перших комп'ютерів знайшли широке використання перфокарти і перфострічки, які використовуються до цього часу в телеграфних апаратах, а також в автоматичних верстатах. Перфокарта - це аркуш тонкого картону стандартних розмі­рів. В певних місцях перфокарти пробивають дірочки. Перфокарти з пробитими дірочками пропускали через спеціальний пристрій. Задана у вигляді дірочок інформація перетворювалася в систему елек­тричних сигналів, які надходили до інших пристроїв комп'ютера.

Перфострічка - це стрічка цупкого паперу стандартної ширини, на яку заноситься інформація пробиванням дірочок у відповідних позиціях на 5-й або 8-й доріжках. Звичайно, за дірочками, нанесеними на перфокарти або перфо­стрічки, стоїть цілком певна інформація. Магнітні стрічки і магнітні диски для зберігання інформації почали використовувати з розвитком обчислювальної техніки. Замість пробивки дірочок намагнічувались невеличкі області в потрібних місцях. Магнітні стрічки або диски встановлювались в спеціальні пристрої, де зчитувалася записана на них інформація і надходила до інших пристроїв комп'ютера. Магнітні картки містять закодовану інформацію в кредитних телефонних та реєстраційних картках, а також перепустках і «ключах» для кодових замків. Компакт-диски (оптичні диски або CD) — це диск із спеціальної пластмаси із дзеркальним покриттям з того боку, з якого записується і зчитується інформація.Інформація на диск записується так: диск обертається, і на його поверхні лазером в певних місцях наносяться «пошкодження» таким чином, щоб від них не відбивався промінь лазера при зчиту­ванні. Таким чином на диск можна записати різноманітну текстову і графічну інформацію, музику, рухомі зображення тощо. Щільність запису інформації лазером мікроскопічних «пошкоджень» дуже велика, і такі диски містять набагато більше інформації, ніж магнітні диски таких самих розмірів. Інформація з оптичних дисків читається на спеціальних при­строях (дисководах), які входять до комплекту сучасних комп'ю­терів. Завдяки оптичним дискам на сучасному комп'ютері можна якісно переглядати фільми і слухати музику. Засіб, за допомогою якого інформація може бути зафіксована, називають носієм інформації. Форми і способи подання інформації Інформація буває досить різноманітною і може призначатися як для живих організмів, так і для різних машин. Приклади: «Фас!» - інформація для собаки; сигнал точного часу - інформація для людини; ключ від квартири - інформація для механічного замка. Існують такі форми подання інформації: символьна, текстова, графічна. Є інші форми, наприклад, звукова, відео. Символьна форма подання інформації є найбільш простою, в ній кожний символ має якесь значення. Наприклад: червоне світло світлофора, показники повороту на транспортних засобах, різні жести, скорочення і позначення у формулах тощо. У символьній формі використовуються букви, цифри, знаки, світлові сигнали, сигнали прапорцями, покажчики приладів тощо. Кожний символ має певне значення. Наприклад: літера V може означати об'єм; дорожній знак «!» у червоному колі означає «Попереду небезпека!». Текстова форма подання інформації є більш складною. Ця форма передбачає, що зміст повідомлення передається не через окремі символи (цифри, букви, знаки), а їх порядком розміщення. Послідовно розташовані символи утворюють слова, які у свою чергу можуть утворювати речення. Текстова інформація використовується у книжках, брошурах, газетах, журналах тощо. Графічна форма подання інформації, як правило, має найбільший об'єм. До цієї форми належать фотографії, картини, креслення, графіки тощо. Графічна форма більш інформативна.

Не кажучи вже про те, що вони ніколи не були предметом наукового аналізу з точки зору генезису їх функціонально-діяльнісного становлення. Виходячи з цього, автор поставив за мету: на основі вивчення нововиявлених опублікованих і неопублікованих документальних матеріалів, наукових праць, публікацій у пресі та мемуарів, по-перше, відтворити передумови, обставини і закономірності створення національних спецслужб України 1917-1921 рр., по-друге, простежити процес їх становлення, розкрити особливості функціонування як окремої важливої складової української державності. § 1.2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ При визначенні джерельної бази дослідження автор керувався певними методологічними орієнтирами. Головними серед них є принципи об'єктивності, єдності історичного та логічного, соціально-економічної та політико-ідеологічної зумовленості діяльності спецслужб. При цьому враховувалось, що останні чинники, особливо політико-ідеологічні, накладали відповідний відбиток на джерельну базу, яка була в розпорядженні автора. Тому наукове дослідження історії національних спецслужб часів Української революції 1917-1921 рр. здійснювалося шляхом комплексного аналізу всієї сукупності джерел, де містилася та чи інша інформація з проблеми

1. Україна та інтеграційні процеси

2. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

3. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

4. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

5. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

6. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
7. Інформаційні системи і технології підприємства
8. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

9. Популяції та популяційні системи

10. Інформаційні відносини

11. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

12. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

13. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

14. Інформаційні системи

15. Інформаційні системи і технології на підприємстві

16. Корпоративні інформаційні системи

Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

18. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

19. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

20. Інформаційні системи в маркетингу

21. Глобалізаційні процеси в Україні

22. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи
23. Інформаційні системи в менеджменті
24. Інформаційні технології на уроках хімії

25. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

26. Самооцінка та самостійність

27. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

28. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

29. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

30. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

31. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

32. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

34. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

35. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

36. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

37. Система та процес бухгалтерського обліку

38. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
39. Докази та доказування у цивільному процесі
40. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

41. Захист прав і свобод людини та карний процес

42. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

43. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

44. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

45. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

46. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

47. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

48. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески

49. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

50. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

51. Операційні системи та робота з ними

52. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

53. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

54. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців
55. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення
56. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

57. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

58. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

59. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

60. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

61. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

62. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

63. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

64. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

66. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

67. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

68. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

69. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

70. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"
71. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури
72. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

73. Суть процесу навчання та засоби його активізації

74. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

75. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

76. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

77. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

78. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

79. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

80. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

82. Спортивна орієнтація та відбір в процесі багаторічного тренування лижників і гонщиків

83. Основні організаційні форми та види туризму

84. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

85. Фінансова політика та бюджетний процес

86. Основи горіння палив та процеси утворення бензопірену и поліароматичних вуглеводнів
87. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних
88. Поняття економічної інформації, її види та властивості

89. Народні традиційні знання: медицина та ветеринарія

90. Полная история танков мира

91. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

92. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

93. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

94. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

95. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

96. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

98. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

99. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.