Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Факультет фізичний Кафедра теоретичної фізики ДИПЛОМНА РОБОТА Питання радіаційної безпеки в екологічній освіті у середній школіВиконавець студентка групи ФІ-99-1 Цюпак Е.В. Керівники ст.викл. Смойловський О.Н. доц., к. ф.-м. н. Ярошенко А.П. Рецензент проф., д. ф.-м. н. Башев В.Ф.Консультант доц. Агапова В.Т.Допускається до захисту:Зав. кафедри проф., д. ф.-м. н. Тутік Р.С. Дніпропетровськ 2004 План Вступ. 1. Види, фізичний зміст і одиниці вимірювання доз опромінення. 2. Вплив радіації на живий організм. 3. Природні й антропогенні джерела іонізуючого випромінювання. 4. Проблеми, пов'язані з використанням ядерної енергії. 4.1. Теплове забруднення навколишнього середовища. 4.2. Розробка родовищ урану та його збагачення. 3. Обробка і ліквідація радіоактивних відходів. 5. Основні заходи захисту населення від іонізуючого випромінювання 6. Лекція на тему: Радіація та її вплив на живий організм. 7. Забезпечення рівня фізичного захисту під час захоронення радіоактивних відходів. Висновки. Використана література. Додаток. Втуп Радіація та екологія – дуже актуальне питання в останні десятиліття постає в зв’язку з тим, що людство вступило в атомне століття. Ядерна енергія в Україні використовується в усіх галузях народного господарства – промисловості, медицині, сільському господарстві, наукових дослідженнях, а також у побуті. Разом з цим значно росте кількість людей, які безпосередньо професіонально та не професіонально пов’язані з іонізуючим випромінюванням. Крім того, в теперішній час при великій кількості технологічних процесів отримання та застосування атомної енергії, виробництва та використання штучних радіоізотопів існує можливість попадання радіоактивних відходів в навколишнє середовище. Тому необхідно деякі початкові знання про ядерну енергію надавати ще школярам. Більшість теперішніх учнів отримають такі знання тільки в школі. Зараз основною задачею людства в області радіаційного контролю – не допустити помітного збільшення радіоактивності, що створена природою, тобто недопущення збільшення природного радіаційного фону. Для рішення такої задачі людству необхідно мати представлення про фізико-хімічну основу такого явища як радіоактивність; знати як взаємодіє іонізуюче випромінювання з речовиною та, обов’язково, як впливає радіація на живий організм; а також мати деякі знання по дозам та заходам захисту населення від дії іонізуючого випромінювання. Для нас ця тема особливо актуальна тим, що на Україні працює чотири атомних електростанції, є родовища уранової руди в Дніпропетровській (м. Жовті Води) та Кіровоградській (м. Олександрія) областях, а також вже відбулася аварія в 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції. Дуже великої шкоди екології України завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. Її наслідки виходять далеко за межі проблем довкілля і переростають у ряд соціально-економічних, медичних, біологічних та психологічних проблем. Екологічну небезпеку становить також ядерне паливо та радіоактивні речовини, викинуті під час аварії, які осіли навколо блоку, а потім були закриті піском та бетоном.

З паливномісткими матеріалами з часом можуть статися такі зміни: роздрібнення паливних частинок, утворення на їхній поверхні нових сполук, які можуть розчинятися у воді, вимивання радіонуклідів водою. Усе це може викликати міграцію радіонуклідів. Безпосередня загроза екологічній безпеці з боку ЧАЕС є приводом для виникнення суперечностей між Україною і сусідніми державами, які можуть значною мірою ускладнити міждержавні відносини з ними. Аварія на ЧАЕС є найбільшою екологічною катастрофою, за останні десятиліття. В результаті понад 41 тис. км2 території було забруднено радіонуклідами. Близько 46 тис. га орної землі та 46 тис. га лісу за рівнями забруднення, що перевищують 15 кюрі на квадратний кілометр (Ки/км2), вилучено з виробництва. Зона відчуження Чорнобиля становить серйозну загрозу для навколишнього середовища внаслідок наявності 800 поховань радіоактивних відходів. Але зараз більше 50 відсотків всієї електроенергії виробляється на атомних станціях. Зараз на Україні дїє 4 атомних електростанції: Рівненська, Хмельницька, Південно-Українська та Запорізька. За кількістю реакторів та їх потужністю Україна посідає восьме місце у світі. 1. Види, фізичний зміст і одиниці вимірювання доз опромінення. Атом схожий на сонячну систему в мініатюрі: навколо ядра рухаються по орбітах електрони. Розміри ядра в сто тисяч разів менше самого атома. Деякі нукліди стабільні, тобто під час відсутності зовнішнього впливу ніколи не перетерплюють ніяких перетворень. Значна кількість нуклідів нестабільні, тобто без якого-небудь зовнішнього впливу вони увесь час перетворюються в інші нукліди. 99 % від загальної кількості урану, який міститься в земній корі, займає уран-238. Нижче наведено схему розпаду урану-238, урану-235 та урану-236. Мал.1 Схема перетворення урану-238 З мал.1 видно, що весь ланцюжок перетворення урану-238 закінчується стабільним нуклідом свинцю. Випущення ядром частки, що складає з двох протонів і двох нейтронів – це альфа-випромінювання; випущення електрона – це бета-випромінювання. Основною характеристикою іонізуючого випромінювання є доза випромінювання. Доза випромінювання – це кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглиненої одиницею маси середовища, що опромінюється. Розрізняють експозиційну, поглинену й еквівалентну дози випромінювання. Для визначення поглиненої енергії будь-якого виду випромінювання в середовищі прийняте поняття поглиненої дози випромінювання. Поглинена доза випромінювання визначається як енергія, поглинена одиницею маси речовини, що опромінюється. За одиницю поглиненої дози випромінювання приймається джоуль на кілограм (Дж/кг). У системі СІ поглинена доза виміряється в греях (Гр). 1Гр – це така поглинена доза, при якій 1 кг речовини, що опромінюється, поглинає 1 Дж енергії, тобто 1 Гр = 1 Дж/кг. Відповідно до вищевикладеного, де Dпогл - поглинена доза випромінювання, ?E - енергія, поглинена речовиною, що опромінюється, ?m - маса речовини. Величина поглиненої дози випромінювання залежить від властивостей випромінювання і поглинаючого середовища. Для оцінки біологічного впливу іонізуючого випромінювання використовується еквівалентна доза Dекв.

Вона дорівнює добутку поглиненої дози Dпогл на так названий коефіцієнт відносної біологічної ефективності даного виду випромінювання ?. Dекв = Dпогл· ? Для рентгенівського, гама-, бета-випромінювань ? =1; для альфа- випромінювання ? =20; для нейтронів з енергією менше 20 КеВ ? =3; для нейтронів з енергією 0,1-10 МеВ ? =10. Одиницею вимірювання еквівалентної дози в системі СІ використовується зіверт (Зв), несистемною одиницею є біологічний еквівалент рада (бер); 1Зв = 100 бер =1 Гр ? · Для характеристики джерела випромінювання по ефекту іонізації застосовується так названа експозиційна доза рентгенівського і гамма- випромінювань. Експозиційна доза виражає енергію випромінювання, перетворену в кінетичну енергію заряджених часток в одиниці маси атмосферного повітря. З вище викладеного випливає : де Dексп - експозиційна доза рентгенівського і гамма-випромінювань; ?Q - заряд, що виникає в результаті іонізації повітря в елементі об’єму; ?m - маса повітря, що опромінюється, у цьому об’ємі. За одиницю експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромінювань приймається кулон на кілограм – 1 Кл/кг. Кулон на кілограм – експозиційна доза рентгенівського і гамма-випромінювань, при якій сполучена з цим випромінюванням корпускулярна емісія на кілограм сухого повітря при нормальних умовах (при 0 = 0°C і тиску 760 мм рт. ст.) робить у повітрі іони, що несуть заряд в один кулон електрики кожного знаку. Несистемною одиницею експозиційної дози рентгенівського і гамма- випромінювань є рентген. Рентген – це доза гамма-випромінювання, під дією якої в 1см3 сухого повітря при нормальних умовах ( =°C і тиску 760 мм рт. ст.) створюються іони, що в одиниці об’єму несуть одну електростатичну одиницю електрики одного знака. Дозі в 1Р відповідає утворенню 2,08·109 пар іонів у 1см3 повітря. Одиниця рентген може бути використана до значення енергії 3 Мев рентгенівського і гамма-випромінювань. Випромінювання може вимірятися в рентгенах - Р, мілірентгенах - мР чи мікрорентгенах - мкР (1 Р = 103 мР = 106 мкР). Отже, для одержання експозиційної дози в один рентген потрібно, щоб енергія, витрачена на іонізацію в одному кубічному сантиметрі повітря (чи грамі), відповідно дорівнювала 1 Р = 2,58·10- 4 Кл/кг або 1 P = 3,86·10-3 Дж/кг Джерела іонізуючих випромінювань характеризуються активністю, що визначається кількістю ядерних розпадів d за проміжок часу d : У системі СІ одиницею вимірювання активності є беккерель (Бк). 1 Бк – це один розпад за секунду. Несистемною одиницею є кюрі (Ки). 1 Ки = 3,7·1010 Бк. Поглинена доза випромінювання й експозиційна доза рентгенівського і гамма-випромінювань, поділені на одиниці часу, називаються відповідно потужністю поглиненої дози випромінювання і потужністю експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромінювань (Рпогл і Рексп). За одиницю потужності поглиненої дози випромінювання і потужності експозиційної дози прийнятий відповідно ват на кілограм (Вт/кг) і ампер на кілограм (А/кг). Несистемними одиницями потужності поглиненої дози випромінювання і потужності експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромінювань відповідно є рад в секунду і рентген в секунду (рад/сек и р/сек): Ступінь забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами характеризується густиною забруднення, що виміряється кількістю радіоактивних розпадів атомів в одиницю часу на одиницю поверхні, або в одиниці маси, або в об’ємі (Ки/кг, Бк/кг, Ки/л, Бк/л, Ки/км2, Бк/км2).

В систему педагогических наук входят (схема 2.2): 1. Общая педагогика, исследующая основные закономерности воспитания. 2. История педагогики, изучающая развитие педагогических идей и воспитания в различные исторические эпохи. 3. Сравнительная педагогика, исследующая закономерности функционирования и развития образовательных и воспитательных систем в различных странах путем сопоставления и нахождения сходства и отличий. 4. Возрастная педагогика, изучающая особенности воспитания человека на различных возрастных этапах. В зависимости от возрастной характеристики различают преддошкольную, дошкольную педагогику, педагогику средней школы, педагогику среднего специального образования, педагогику высшей школы, педагогику взрослых (андрогогику). 5. Специальная педагогика, разрабатывающая теоретические основы, принципы, методы, формы и средства воспитания и образования человека (детей и взрослых), имеющих отклонения в физическом развитии. Специальная педагогика (дефектология) разделяется на ряд отраслей: вопросами воспитания и образования глухонемых и глухих детей и взрослых занимается сурдопедагогика, слепых и слабовидящих - тифлопедагогика, умственно отсталых - олигофренопедагогика, детей и взрослых с расстройством речи логопедия. 6

1. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

2. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы

3. Методические особенности использования задач с экологическим содержанием на уроках органической химии в средней школе

4. Формирование основных понятий о высокомолекулярных веществах в курсе средней школы с экологической составляющей

5. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

6. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)
7. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ века
8. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

9. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

10. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ веков

11. Сочинения по украинской литературе для выпускников средних школ

12. Математический факультатив как ведущая форма профессиональной дифференциации в преподавании математики в средней школе

13. Анализ процесса социализации учащихся средней школы: особенности и основные тенденции развития

14. Проблемы образования в средней школе

15. Аналогии в курсе физики средней школы

16. Обучение детей английскому языку с 1 класса средней школы

Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Производная в курсе алгебры средней школы

18. В начальной и средней школе - одна математика

19. Взаимосвязь физики и химии в процессе преподавания физики в полной средней школе

20. Лингвострановедческий аспект как основа формирования иноязычной культуры в обучении иностранному языку в средней школе

21. Письменная коммуникация современных школьников как отражение уроков русского языка в средней школе

22. Обучение иноязычной лексике учащихся средней школы при помощи компьютерных технологий
23. Роль чтения в процессе обучения иностранным языкам на начальном этапе в средней школе
24. Активизация внеурочной работы по математике в средней школе

25. Высокие интеллектуальные технологии при изучении раздела "Человек" в средней школе

26. Использование зрительных опор для развития устной речи учащихся в X-XI классах средней школы

27. Исследование проявления подростковой агрессивности учащихся средней школы

28. Методика обучения чтению на английском языке в средней школе

29. Методические особенности введения показательной функции в курсе математики средней школы

30. Начала систематического курса планиметрии в средней школе

31. Обучение межкультурной коммуникации в условиях средней школы

32. Организация патриотического воспитания в средней школе

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

33. Педагогическая технология развития у учащихся направленности на диалогическое общение при групповой форме обучения на уроках физики при изучении темы "Основы электродинамики" в средней школе

34. Прикладные аспекты темы "Скорость химической реакции и катализ" на уроках химии в средней школе

35. Развитие понятий о химическом производстве в процессе изучения курса органической химии в средней школе

36. Разработка двух уроков английского языка для средней школы

37. Урок истории в средней школе на тему: "Внешняя политика России в конце XIX — начале ХХ века

38. Элементы интегрального исчисления в курсе средней школы
39. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных учебных пособий по физике для средней школы
40. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в средней школе

41. Основы экологии: взаимодействие факторов и организмов, экологические системы и популяции

42. Организационно-технические вопросы обучения по темам безопасной эксплуатации радиационно-опасных объектов

43. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

44. Экологические проблемы государств Средней Азии и Казахстана

45. Экология (вопросы и ответы)

46. Особенности экологического воспитания в начальной школе

47. К вопросу о хозяйственном типе населения средней Катуни в скифское время

48. Социальное здоровье и школа. К вопросу о целях школьного образования

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

49. Экологическое воспитание в начальной школе

50. Экологическое воспитание учащихся начальных классов сельской школы в процессе кружковой работы

51. Воспитательная работа в начальных классах средней общеобразовательной школы

52. Экология как эрзац-религия и вопрос ее рациональной обосновываемости

53. Вопросы по экологии

54. Вопросы экологии
55. Экзаменационные билеты и вопросы по экологии за весенний семестр 2001 года
56. Особые случаи глобальной экологии (экологический терроризм и военная экология)

57. Некоторые вопросы обеспечения безопасности при передаче радиационных объектов для неограниченного использования населением

58. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

59. Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии

60. Практика - путь формирования устойчивых принципов экологического сознания будущего эколога

61. Прикладные вопросы экологической генетики

62. Болгарская средняя общеобразовательная школа № 1 Спасского муниципального района Республики Татарстан

63. Методические особенности изучения темы "Подобные треугольники" в средней общеобразовательной школе

64. Развитие творческих способностей учащихся среднего звена школы через работу в кружке "Лоскутная мозаика"

Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Система послетекстовых упражнений при обучении аудированию в УМК в 5-6 классах средней общеобразовательной школы

66. Формирование нового экологического мировоззрения на уроке экологии и биологии

67. Влияние промышленности и транспорта на экологию. Радиационная обстановка в России

68. Экологические последствия радиационных аварий, их ликвидация

69. Экология и экологический мониторинг

70. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике
71. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер
72. Экологические основы устойчивости растений

73. Радиация и радиационная обстановка в Ростовской области

74. Экологические стратегии растений

75. Расово-антропологическая школа

76. Перечень радиационно-опасных объектов России

77. Учет и профилактика чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах г.Москвы

78. Приборы для измерения радиационного загрязнения

79. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

80. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

81. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

82. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

83. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

84. Экологические и компьютерные преступления

85. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

86. Обязательное право среднего Китая
87. Ответы на экзаменационные вопросы по истории
88. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

89. Ответы на экзаменационные вопросы по Отечественной Истории

90. Политэкономические школы и направления

91. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

92. Вопросы к госэкзамену по специальности "налоги и налогообложение"

93. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

94. Вопросы коммерческой тайны

95. Задачи по семейному праву /условие-вопрос-решение/

96. Основы права (вопросы к зачету)

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Вопросы обеспечения прав человека в деятельности Службы судебных приставов

98. Историческая школа права

99. Экологические правонарушения в РФ: виды, ответственность

100. Контрольная работа по курсу экологического права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.