Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ 1. Галузеві особливості формування витрат у перехідній економіці України 2. Порядок і умови формування витрат рибницьких господарств 3. Облік витрат в господарствах рибницької галузі Література 1. Галузеві особливості формування витрат у рибництві Останні роки характерні для української економіки пошуком способів інтеграції у світове господарство. Для швидшої адаптації до ринкових умов основні наголоси ставляться на макроекономічні важелі і механізми. Безсумнівним є те, що всі зусилля направлені на стабілізацію економічного розвитку виявляться марними, якщо окремі підприємства через відсутність ефективних мікроекономічних механізмів будуть недієздатними в сучасних умовах господарювання. І це закономірно стосується як аграрних підприємств загалом, так і рибницьких господарств внутрішніх водойм України зокрема. Рибне господарство у складі колишнього Радянського Союзу посідало одне з провідних місць у структурі виробництва рибної продукції. Слід відмітити, що у 1990 р. рибницькими господарствами було виловлено 84,2 тис. тонн риби, а у 1991 – 78,4 тис. тонн. У свою чергу, рибна галузь споживає продукцію 62 галузей промисловості, зокрема: нафтової, кам’яновугільної, лісової, скляної, металургійної, соляної, хімічної тощо. Починаючи з 1991 р. припинилося бюджетне фінансування та кредитування капітальних вкладень і поточних витрат рибництва. Гіперінфляція в країні призвела до втрати підприємствами власних оборотних коштів. Тривалий промисловий цикл, різка зміна умов діяльності, економічна криза разом із кризою платежів позбавили підприємства можливості закуповувати ресурси для здійснення виробничих потреб, а вилов риби почав поступово зменшуватись. Рибницькі господарства не здатні були працювати в режимі реального самофінансування. Розрив горизонтальних і вертикальних зв’язків порушив єдиний технологічний процес транспортування, обробки риби, реалізації продукції. Результатом цього стали: а) зменшення питомої ваги випуску риботоварів на душу населення; б) втрата експортного потенціалу, збільшення дорогого імпорту риби; в) старіння основних фондів і технологій, стагнація, інноваційна відсталість ґ) незадовільна організація збуту риби в більшості господарств; г) недостатня кількість заготовленого льоду в господарствах; д) недостатня кількість спеціалізованого автотранспорту для перевезення риби; е) незадовільний контроль за якістю риби на рибоприймальних пунктах; є) широкомасштабна втрата майна підприємств і організацій державної та колективної форм власності тощо. Модель господарства впливає на його економічний розвиток та побудову обліку. Рибницькі господарства внутрішніх водойм за способом виробництва поділяються на: а) повносистемні – в яких рибу вирощують від стадії отримання ікри до одержання товарної продукції; б) неповносистемні, що вирощують рибопосадковий матеріал (риборозплідники) або товарну рибу із рибопосадкового матеріалу (нагульні господарства), отриманого від інших рибницьких господарств. Рибництво – це складний біотехнічний процес, який характеризується високим рівнем ризику при одержанні продукції і можливістю управління процесом, сформованим з декількох самостійних, але взаємопов’язаних стадій вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби.

Біотехнічні особливості обов’язково повинні враховуватись при організації документообігу, обліку витрат на виробництво. Також рибництвом розуміють комплекс заходів, які забезпечують зберігання, збільшення та якісне покращання рибних запасів у водоймах. Рибництво включає в себе штучне розведення цінних видів риб, покращення видового складу іхтіофауни в ставах, великих озерах, водосховищах, а також лиманах, безпосередньо зв’язаних з протоками великих промислових водойм. Не претендуючи на всестороннє розкриття цього питання, приділимо увагу організаційно-технологічним особливостям, які безпосередньо впливають на побудову обліку витрат в рибницьких господарствах: – характер виробництва (рибницькі господарства внутрішніх водойм України відносяться до сільського господарства, так як за суттю виробничих процесів ставове рибництво має багато спільного з методами вирощування сільськогосподарських тварин); – вид діяльності (на господарствах, крім основної, може здійснюватись фінансово-інвестиційна та інші види діяльності); – форма спеціалізації (характеризується вирощуванням рибопосадкового матеріалу, товарної живої риби, виловом риби, виробництвом харчової продукції з риби); – складність організаційної структури виробництва (чітке виділення ряду відділів (інкубаційно-селекційний цех, виробничі дільниці, коптильний цех, кожен із яких хоч і не має замкнутого циклу, проте може бути об’єктом обліку); – пряма залежність галузі від сезонності; – безперервний цикл технології вирощування продукції рибництва; – наявність великої питомої ваги незавершеного виробництва; – рівень автоматизації обліку. Як показує практика, більш доцільно у повносистемних господарствах виділяти три служби: основне, допоміжні і обслуговуючі виробництва. Склад і взаємозв’язок цих виробництв утворюють структуру виробничого процесу. Основне виробництво залежно від обсягів продукції господарства найчастіше включає в себе три дільниці: одержання рибопосадкового матеріалу, вирощування (вилов) товарної риби, обробка риби. Дільниця для обробки риби створюється у всіх випадках, оскільки попередня підготовка продукції до реалізації може здійснюватись лише при застосуванні спеціальних методів. Якщо в господарстві передбачається обробка риби (сушіння, в’ялення, коптіння, соління), то доцільно організовувати спеціальні цехи, які очолюють спеціалісти. В основному на вітчизняних господарствах не передбачено переробку риби і вона доставляється споживачам без відповідної обробки. Однак недооцінка важливості виробництва такого продукту, одразу позначається на витратах діяльності рибницького господарства. У сучасних умовах недоліки обліку витрат в рибницьких господарствах пов’язані з необґрунтованою побудовою первинного (біотехнічного) обліку і відсутністю його зв’язку з бухгалтерським обліком. У сукупності біотехнічний процес впливає на процес побудови обліку витрат в рибницькому господарстві та поділяється на чотири стадії: – перша – облік вирощування мальків, до якої належать утримання та обслуговування нерестових ставів (інкубаційно-селекційних цехів), формування і експлуатація маточних стад, утримання плідників.

Закінчується після нерестового періоду і посадки мальків у виросні стави; – друга – облік вирощування цьогорічки продовжується до облову виросних ставів і пересадки цьогорічки в зимувальні стави; – третя – утримання цьогорічки в зимувальних ставах, яка триває протягом усього зимово-весняного періоду до моменту облову зимувальних ставів і посадки рибопосадкового матеріалу у нагульні стави; – четверта – триває з моменту посадки рибопосадкового матеріалу в нагульні стави для вирощування риби до товарної маси і передачі її на реалізацію. Стадією виробництва є технологічно закінчена частина виробничого процесу, яка характеризується змінами, що обумовлюють переходи його в інший якісний стан. Однією із особливостей технологічного процесу та характеру виробництва у рибній галузі є її пряма залежність від сезонності. Знання біотехнічних особливостей росту риби у взаємозв’язку з обліковими даними дає широкі можливості для управління рибоводним бізнесом з метою одержання прибутку. Таким чином, біотехнічні особливості рибництва при побудові системи обліку та аналізу витрат, викликають необхідність акцентувати увагу на таких питаннях: – облік приросту іхтіомаси протягом різних стадій вирощування, обсягу вирощеної (виловленої) риби; – генетичний фактор рибопосадкового матеріалу, оскільки облік доцільно організовувати за джерелами закупівель з метою визначення якості рибопосадкового матеріалу; – безперервність біотехнічного процесу вирощування риби, що впливає на величину витрат, оперативний контроль за витратами і можливість одержання прибутку. Звідси, раціонально побудована система обліку та аналізу перебуває у прямій залежності від біотехнічних, організаційно-технологічних особливостей рибної галузі. Досліджуючи фінансово-економічний стан в рибній галузі встановлено, що перспективному розвитку рибництва як підгалузі сільського господарства сприяє низка чинників: а) володіння значним фондом прісноводних водойм; б) сприятливі кліматичні умови; в) багаторічний досвід селекції та вирощування рибопосадкового матеріалу; г) потужна сировинна база; ґ) великий попит на ринку рибної продукції; д) підприємницька ініціатива та новітні технології; е) науково-обґрунтована облікова політика підприємств; є) протекція держави. У результаті пригнічення загальної дії перелічених факторів рибницькі господарства об’єктивно не можуть реагувати на класичні для ринкової економіки регулюючі впливи. Позитивна та ефективна трансформація рибницьких господарств внутрішніх водойм України до вимог ринкової економіки, можлива лише на основі комплексного використання усіх фундаментальних факторів суспільного прогресу. Віднайти шляхи подолання аномалій, характерних для вітчизняного рибництва, не можна без відповідного узагальнення причин, що їх спричинили. Внаслідок вивчення цих причин з’являється можливість окреслити шляхи переходу до сучасної моделі розвитку. Методологія ефективних трансформацій рибництва до умов ринку диктує необхідність: – уточнення цілей і поглиблення концептуального забезпечення реформування рибного господарства внутрішніх водойм України; – обрання відповідних приорітетів та орієнтація товаровиробників на проведення фінансово-господарської діяльності на прибутковій основі; – розробки конкретних заходів удосконалення механізму обліку та аналізу витрат на базі обчислювальної техніки, які повинні бути функцією обраної мети, а не навпаки, як це має місце у сучасній обліковій практиці; – придбання високопродуктивного обладнання; – ефективне використання майна та коштів; – розширення асортименту і підвищення якості рибної продукції; – збільшення обсягів реалізації продукції рибництва; – забезпечення господарств кредитами під сезонні виробничі витрати.

Забороняться також залучення жнок до пдймання  перемщення речей, маса яких перевищу встановлен для них граничн норми. Перелк важких робт та робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, на яких забороняться застосування прац жнок, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей жнками затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 175 Обмеження прац жнок на роботах у нчний час Залучення жнок до робт у нчний час не допускаться, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликаться особливою необхднстю  дозволяться як тимчасовий захд. Перелк цих галузей  видв робт з зазначенням максимальних термнв застосування прац жнок у нчний час затверджуться Кабнетом Мнстрв Украни. Зазначен у частин першй ц статт обмеження не поширюються на жнок, як працюють на пдпримствах, де зайнят лише члени одн см'. Стаття 176 Заборона залучення вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв, до нчних, надурочних робт, робт у вихдн дн  направлення х у вдрядження Не допускаться залучення до робт у нчний час, до надурочних робт  робт у вихдн дн  направлення у вдрядження вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв

1. Мотивація робітників в сучасних умовах

2. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

3. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

4. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

5. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

6. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки
7. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах
8. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

9. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

10. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

11. Облік витрат на оплату праці

12. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

13. Сучасний стан сільского господарства України

14. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

15. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

16. Облік витрат за видами діяльності

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

17. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

18. Облік загальновиробничих витрат

19. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

20. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

21. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

22. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки
23. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту
24. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

25. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

26. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

27. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

28. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

29. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

30. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

31. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

32. Сучасні форми та системи оплати праці

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

34. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

35. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

36. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

37. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

38. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин
39. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
40. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

41. Світогляд сучасного юнака

42. Статистика сільського господарства

43. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

44. Облігації

45. Міське комунальне господарство

46. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

47. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

48. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

49. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

50. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

51. Сучасні форми і системи заробітної плати

52. Сільське господарство

53. Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

54. Фірма в умовах монополістичної конкуренції
55. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
56. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

57. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

58. Облік грошових коштів

59. Облік нематеріальних активів

60. Організація обліку грошових коштів

61. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

62. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

63. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

64. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

66. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

67. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

68. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

69. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

70. Від стародавніх до сучасних теорій руху планет
71. Діюча практика обліку операцій з векселями
72. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

73. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

74. Страховий захист в сільському господарстві

75. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

76. Сучасні види страхування в Україні

77. Доходи та витрати комерційного банку

78. Умови праці

79. Умови праці на виробництві

80. Охорона праці у сільському господарстві

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

81. Альтернативне сільське господарство

82. Вдосконалення технології годівлі коропових риб за умов напівінтенсивної форми ведення господарства

83. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

84. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

85. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

86. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив
87. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
88. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

89. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

90. Сільське господарство США

91. Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області

92. Сучасні засоби автоматизації стійлового молокопроводу

93. Умови життя рослин

94. Характеристика грунтів господарства

95. Шляхи енергозбереження в сільському господарстві

96. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

97. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

98. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

99. Бухгалтерський облік


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.