Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

1. Загальна характеристика підприємницької діяльності Лише у середині XX ст. склалося сучасне поняття підприємництва. Найбільш ґрунтовне визначення цього поняття належить Й. Шумпетеру. Функціональна роль підприємця полягає у здійсненні нових комбінацій, тобто отримання чогось іншого, що відрізняється від попереднього. Здійснення нових комбінацій передбачає: виготовлення нового продукту; впровадження нових технологій; освоєння нового ринку збуту товарів; освоєння нових джерел сировини і матеріалів; здійснення реорганізації структури галузі. Шумпетер вперше розглядав підприємця як суб'єкта спеціального самостійного аналізу. Його теорія ґрунтується на принципі підприємництва, тобто активності підприємця як новатора, який не пристосовується до економічної кон'юнктури, а розгойдує і дезорганізує економічну систему, але одночасно вирішує її численні колізії між традиційною і нетрадиційною поведінкою. Ця теорія сьогодні є базовою для визначення поняття підприємець. Головні риси підприємництва: ініціатива, ризик, відповідальність, планування, організація, контроль, свобода розпорядження коштами, пошук нових ефективних рішень. Ефективна підприємницька діяльність вимагає наявності у суб'єкта господарювання певної сукупності прав і свобод. Права підприємця: створювати для здійснення підприємницької діяльності будь-які види підприємництва; купувати повністю або частково майно і набувати майнових прав; самостійно формувати господарську діяльність, обирати постачальників, встановлювати ціни і тарифи, вільно розпоряджатися прибутком; укладати з громадянами угоди на використання їхньої праці; самостійно встановлювати форми і системи оплати праці для осіб, які працюють за наймом; отримувати будь-який не обмежений розмірами особистий дохід; брати участь у зовнішньоекономічних відносинах, здійснювати валютні операції, користуватися державною системою соціального забезпечення та соціальним страхуванням. Обов'язки підприємця: укладати трудові угоди (контракти) з громадянами, яких вони беруть на роботу за наймом; здійснювати оплату праці особам не нижче за мінімальні розміри, встановлені законодавством, забезпечувати охорону праці та інші соціальні гарантії; дотримуватися правил для забезпечення законних інтересів споживачів; забезпечувати високу якість і надійність виготовленої продукції; отримувати ліцензії для деяких видів дозвільної діяльності відповідно до чинного законодавства. Підприємець персонально відповідає за зобов'язання, пов'язані з його діяльністю, своїм майном, за винятком того майна, яке згідно із законодавством не може бути стягнено, за охорону навколишнього середовища, дотримання заходів щодо техніки безпеки, охорони праці, виробничої гігієни, за завдану шкоду і збитки. Суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнаний судом банкрутом, якщо майна, яке йому належить, не вистачає для покриття заборгованості та відсутня можливість для фінансового оздоровлення підприємства. Найманому працівникові, який втратив працездатність, підприємець зобов'язаний відшкодувати витрати згідно із законодавством. На відміну від державних і змішаних підприємств підприємництво має такі властивості: вищий рівень економічної відособленості і господарської самостійності у виборі видів діяльності, формуванні виробничих програм, виборі постачальників і споживачів.

Одночасно зростає їх залежність від загальної ринкової кон'юнктури, інформації і зовнішнього середовища поєднання орієнтації на досягнення комерційного успіху з отриманням прибутку. Прагнення збільшити прибутковість може посідати підпорядковане місце в ієрархії тактичних цілей і потреб для створення передумов для досягнення стратегічного успіху (розширення ринку, підвищення цін на акції); підвищена майнова та особиста відповідальність за прийняття рішень, їх виконання і вміння передбачити та мінімізувати ризики від здійснення операцій. Кожний підприємець вільно обирає вид діяльності згідно із чинним законодавством України. Зокрема, він може здійснювати виробничу, торговельну діяльність, діяльність у сфері послуг, займатися комерційним посередництвом, торгово-закупівельною діяльністю, діяльністю у сфері будівництва, інновацій, інвестування та ін. Підприємницька діяльність класифікується за такими видами (табл. 1). Таблиця 1 – Види підприємницької діяльності За функціональними ознаками За законодавчим обмеженням За фазами відтворення 1 Виробництво товарів 1 Вільна діяльність 1 Виробниче підприємство 2 Торгівля 2 Дозвільна діяльність(ліцензія) 2 Комерційне 3 Надання послуг 3 Державна діяльність 3 Фінансове 4 Виконання робіт Вільна підприємницька діяльність надає право підприємцю без обмежень здійснювати самостійну діяльність, що не суперечить законодавству. Дозвільна діяльність передбачає отримання дозволу (ліцензії) на здійснення підприємницької діяльності і поділяється на чотири групи: виготовлення та реалізація нових продуктів і речовин (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, ліків, хімічних речовин); транспорт і зв'язок (міжнародний, внутрішні перевезення, міжнародні і міжміські поштові перевезення та ін.); спеціальні роботи (геологорозвідка корисних копалин, виготовлення зброї і грошових знаків); надання громадянам спеціальних послуг (медичних, ветеринарних і юридичних). Перелік видів державної діяльності наведений у частині 1 ст. 4 Закону України &quo ;Про підприємницьку діяльність&quo ;. Державна діяльність здійснюється у таких сферах: виготовлення і реалізація наркотичних, психотропних і вибухових речовин, військової зброї і боєприпасів, ракетно-космічна галузь. Проведення ломбардних операцій поряд із державними підприємствами можуть здійснювати товариства з повною відповідальністю. За фазами відтворення (виробництво, обмін, розподіл, споживання) виділяють три види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове. Виробниче підприємництво є діяльністю, пов'язаною з виробництвом продукції, послуг, інформаційного забезпечення, духовних цінностей, які підлягають подальшій реалізації споживачам. При здійсненні виробничої діяльності виробництво є основною, а збут продукції другорядною діяльністю. Частково фактори виробництва можуть належати підприємцю (робоча сила, накопичені ресурси), а інші потреби задовольняються шляхом їх придбання на стороні. У процесі виробництва підприємець може звертатися до послуг сторонніх організацій для виконання будівельних, монтажних робіт, транспортних і інтелектуальних послуг. У цьому випадку сторонні організації виступають як посередники між підприємцем і споживачем.

Для успішної підприємницької діяльності виробник повинен аналізувати кон'юнктуру ринку, визначити конкурентні переваги товару, який пропонує ринку. Якщо виробник пропонує інноваційний товар, він повинен враховувати його життєвий цикл і визначити ефективність товару, порівнюючи майбутні витрати і доходи, які підприємець сподівається отримати у майбутньому. У комерційному підприємництві визначальну роль відіграють товарно-грошові і товарно-обмінні операції, які визначають його зміст. Основу комерційної діяльності складають операції і угоди купівлі-продажу товару. Ефективність комерційної діяльності визначається співвідношенням витрат і надходжень на придбання і реалізацію товару та надходженнями від його реалізації у відповідні періоди. Комерційна діяльність ґрунтується на таких принципах: організаційно-господарська незалежність, самостійність і свобода вибору суб'єктами господарювання організаційно-правових форм і видів торговельної діяльності, спеціалізація з асортиментного профілю підприємств та методів обслуговування покупців; відсутність дискримінації, доступність комерційних послуг для усіх категорій клієнтів, пріоритетне урахування їх інтересів; цивілізованість - високий рівень обслуговування; конкурентоспроможність - ефективне функціонування в умовах конкурентного середовища за умов дотримання антимонопольного законодавства. 2. Малий бізнес у ринковій економіці Мале підприємство є самостійним суб'єктом господарювання, який може здійснювати усі види діяльності, не заборонені законодавством, на власний ризик з метою отримання доходу. При визначенні поняття &quo ;мале підприємство&quo ; потрібно враховувати не тільки кількісні показники, а й якісні, такі, як правова незалежність, єдність права власності та самостійне управління фірмою, безпосередній характер відносин між господарем і найманими працівниками, повна відповідальність за кінцеві результати діяльності, обмежений ринок збуту, сімейне віддання справі. Тобто, як бачимо, суб'єктами підприємництва можуть бути тільки економічно незалежні особи. Таким чином, малі підприємства є організаційно-економічним видом підприємств, які відповідно до ст.2 Закону України &quo ;Про підприємства в Україні&quo ; визначають за показником чисельності працівників або річного валового доходу. Малий бізнес - це провідний сектор ринкової економіки, є основою дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику валового внутрішнього продукту, ступінь демократизації суспільства; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; характеризується високою мобільністю, раціональними формами управління; формує соціальний прошарок підприємців-власників - основу середнього класу; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції. І на малих, і на великих підприємствах підприємець виконує певні функції, специфічні саме для даного виду діяльності. Ресурсна функція полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання землі, сировинних ресурсів, капіталу, праці, грошей, інформації у процесі виробництва товару чи послуг, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.

За його сприяння видано в Укран багато патротично-виховно лтератури, спогадв учасникв визвольно боротьби та завершуться художнй фльм про сотню УПА командира Громенка «Залзна сотня». У план новий художньо-документальний фльм про велич мпер Кивсько Руси-Украни. Всюди можна жити й працювати для Добра Украни  Укранського народу. Цьому добрим прикладом  життя  дяльнсть булавного УПА Чумака - Юря Борця. Кив, квтень 2004 р. Генерал-хорунжий Василь Кук, Головний командир УПА у 1950-1954 рр. СЛОВО ДО ЧИТАЧА Вельмишановний читачу! На Твй розсуд вддаю свою книжку, яка  частиною мого життпису. Спогади про свого бойову молодсть я писав у 50-их роках на чужин, в далекй вд Украни Австрал, яка надала притулок колишнм, воякам УПА та членам ОУН. В Австрал, без знання англйсько мови, без грошей, ми починали нове життя - зайнялися пдпримництвом. Наш задуми були смливими. Працювали самовддано, не покладаючи рук, як колись боролися в рядах УПА. Ми мряли про успшну пдпримницьку дяльнсть, щоб допомогти нашим родинам, а також отримати необхдн засоби для визволення поневолено Украни, яка опинилася пд владою бльшовицьких окупантв

1. Контрольна з підприємницької діяльності

2. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

5. Правові основи підприємницької діяльності

6. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК
7. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
8. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

9. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

10. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

11. Ризик підприємницької діяльності

12. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

13. Поняття підприємницького права

14. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

15. Умови чинності (дійсності) підприємницького договору

16. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

17. Особливості олігополістичного ринку

18. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

19. Розрахунок величини підприємницького ризику

20. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

21. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

22. Особливості діяльності інноваційних підприємств
23. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
24. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

25. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

26. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

27. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

28. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

29. Особливості економічного розвитку Київської Русі

30. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

31. Планування діяльності підприємства

32. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

34. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

35. Планування діяльності підприємств

36. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

37. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

38. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
39. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
40. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

41. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

42. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

43. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

44. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

45. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

46. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

47. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

48. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

50. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

51. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

52. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

53. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

54. Організація збутової діяльності на підприємстві
55. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
56. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

57. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

58. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

59. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

60. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

61. Особливості національної економіки Тунісу

62. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

63. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

64. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

65. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

66. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

67. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

68. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

69. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

70. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
71. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України
72. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

73. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

74. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

75. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

76. Аналіз господарської діяльності підприємства

77. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

78. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

79. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

80. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

81. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

82. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

83. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

84. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

85. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

86. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
87. Планування діяльності підприємства
88. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

89. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

90. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

91. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

92. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

93. Аналіз діяльності підприємства

94. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

95. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

96. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

97. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

98. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

99. Економіка підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.