Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Гайдамацький рух: причини, характер, рушійні сили

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра історії України Контрольна робота на тему: Гайдамацький рух: причини, характер, рушійні сили Виконав: студент-заочник Історичного факультету Групи ІФ-07-1 Яровенко М. О. Перевірив: викладач Печеніна Н. А. 2010р. ЗмістВступ 1 Причини виникнення гайдамацького руху 2 Характер 3 Рушійні сили Висновок Список використаної літератури Вступ В історії Правобережжя та Західної України друга половина XVII – XVIII ст. були вкрай трагічними. Постійні війни з початком визвольної війни зруйнували цей край. Нові біди принесло на Правобережжя повернення краю до володінь Речі Посполитої на початку XVIII ст. Польська шляхта почала відновлювати старі звичаї і порядки, а відтак різко зросли утиски населення. Масовий соціальний і релігійний гніт на фоні зростання політичної анархії та посилення впливу шляхти в Речі Посполитій спричинив відчайдушний опір українського населення. На правобережній Україні цей опір проявився у формі гайдамацького руху, пік його припав на середину XVIII ст. Гайдамацькі загони постійно здійснювали грабіжницькі напади на шляхетські маєтки, чим здобули значну підтримку серед населення і змушували польський уряд повсякчас звертати на себе увагу. Але явно виражена антифеодальна суть цього руху призвели до швидкої протидії проти нього можновладців Польщі і Росії. Актуальність: Тема дослідження є досить актуальною навіть в наш час, тому що гайдамацький рух і подібні до нього закладали фундамент національної свідомості і прагнення до справедливої, правової, національної держави. Велике значення гайдамацького руху в тому, що він підірвав польсько-шляхетський політичний устрій на Правобережній Україні, наблизило час її входження до складу Росії. Він надовго зберігся у народній пам’яті й відіграв велику роль у формуванні визвольних традицій українського народу. Цим подіям Кобзар присвятив один із кращіх своїх творів - поему “Гайдамаки”. Мета: метою дослідження є вивчення гайдамацького руху на Правобережній Україні у XVIII столітті спираючись на життя і діяльність головних його представників. Завдання: - Спираючись на документальну основу, проаналізувати та визначити головні причини зародження і розвитку гайдамацького руху на території Правобережної України; - на основі діяльності представників дати характеристику характеру розгортання і розвитку гайдамацького руху, як всезагального соціального прояву українського народу; - ознайомитись з учасниками та головними рушійними силами; - визначити вплив і значення гайдамацького руху. Відомі українські історики В.Антонович і Я. Шульгін досліджували гайдамацький рух, він також добре висвітлений в роботах таких дослідників: Петро Мірчук «Коліївщина: Гайдамацьке повстання 1768 р.» та В. Антонович: «Розвідка про Гайдамаччину». 1 Причини виникнення гайдамацького руху Згідно з умовами Бахчисарайського договору (1681) територія між Дністром і Бугом 20 років мусила залишатися нейтральною і незаселеною. Проте, зважаючи на родючість ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, спочатку Туреччина, а згодом Польща розпочинають процес заселення цих земель Правобережжя.

Новий колонізаційний рух стає особливо масовим після того, як Ян Собеський видав 1684 р. універсал, що дозволяв козацькі поселення на південь від Росі. Після падіння І. Мазепи та поразки П. Орлика система міжнародних договорів 1711—1714 pp. остаточно визнала права Польщі на володіння Правобережжям. Таким чином, тільки в 1713 р. над Правобережжям були встановлені польсько-шляхетські порядки. Коріння гайдамацьких рухів треба шукати в тих політичних умовах, в яких перебувала правобережна Україна від самого початку XVIII ст. Як знаємо, польський уряд, утвердившись знову на Правобережжі, розпочав наново колонізацію. Як тільки заспокоїлася воєнна буря й край офіціально перейшов під польську владу, почали появлятися пани, сини й онуки колишніх власників маєтків. Вони розшукували по архівах старі документи, і свідчили про їх власницькі права й на законній основі вступали у володіння своїми землями. Найлегше було утвердитися в своїх старих володіннях панам-магнатам. Знову виростають величезні лятифундії, як колись сто років перед тим. Деякі з колишніх магнатських родів повимирали, як наприклад Вишневецькі, Конецпольскі, Собеські, й їх володіння були поділені, або попереходили цілком до рук споріднених магнатських фамілій. Протягом XVIII віку найбільші земельні багатства на правобережній Україні зосередилися в руках Потоцьких, Любомірських, Яблоновських, Чорторийських, Сангушків, Тишкевичів, Браницьких та інших. До середини XVIII ст. близько 40 магнатських родів, представники багатьох із яких були нащадками польських вельмож, вигнаних у 1648 р., володіли 80 % території Правобережжя. Як і століття тому, магнати принаджували на ці землі селян, пропонуючи їм наділи на строк від 15 до 20 років та звільнення від усяких повинностей. Селяни з ентузіазмом зустрілицей крок, цілими потоками перебираючись сюди з Галичини, Лівобережжя й навіть Центральної Польщі. Не важко було передбачити, що з подальшим заселенням цих земель і закінченням терміну слобод, зростали й вимоги панів до селян. До кінця XVIII ст. у більшості земель Північного Заходу селяни були перетворені на кріпаків, що працювали у панських маєтках по чотири-п'ять днів на тиждень. Якщо село відроджувалося швидко, то процес відновлення міських центрів перебігав повільніше. На додаток до руйнувань, викликаних війнами, місто підривав його давній ворог — шляхта. Сидячи по своїх сільських маєтках, які постачали їй усе необхідне, шляхта всіляко заважала розвиткові міст: численні ремісники, що працювали в її маєтках, конкурували з міськими ремісниками; міщанам заборонялося займатися такими вигідними промислами, як млинарство, ткацтво, виробництво поташу й особливо високоприбуткове винокурство; багато міст були такими лише за назвою, позаяк становили приватну власність магнатів, причому до 80 % їхніх мешканців складали селяни, які обробляли навколишні землі. Незважаючи на ці труднощі, деякі міста, як, зокрема, Луцьк і Дубно на Волині, Кам'янець-Подільський та Бар на Поділлі, Бердичів та Умань у Київському і Брацлавському воєводствах, змогли значно вирости, головним чином завдяки місцевій та зовнішній торгівлі.

Великий обсяг цієї торгівлі здійснювали євреї, що значно урбанізувалися. Майже всі багатства, створені на Правобережжі, йшли до кишень польських «корольків». Іншим прикладом повернення шляхетських порядків стало відновлення на Правобережжі утисків православ'я. Спираючись на активну підтримку польського уряду та війська, греко-католицькі ієрархи провадили систематичну кампанію, скеровану на підрив православного духовенства й навернення його пастви до католицизму. Вона була настільки ефективною, що в 1760-х роках у Київському та Подільському воєводствах лишалося якихось 20 православних парафій. Позбавлені церков, православні стали дивитися на свої монастирі як на оплот віри. У 1761 р. Мельхіседек Значко-Яворський — молодий архімандрит Мотронинсько-Троїцького монастиря й провідник православних на Правобережжі — почав організовувати опір католицькому та греко-католицькому гнітові. Найважливішим його кроком стало звернене до Катерини II прохання прийти на допомогу православним у Польщі. Із втручанням у справу православної Росії релігійне питання прибирало на Правобережжі нового й загрозливого забарвлення. Поштовхом до розгортання конфлікту став активний наступ уніатів, очолюваних митрополитом Ф. Володкевичем, на права православних на півдні Київщини. Застосування польських військ з метою перетворення православних на уніатів, ув'язнення православних священиків, покарання різками — це далеко не всі форми і методи, за допомогою яких уніатство намагалося утвердитися в цьому краї. Православний ігумен Мелхиседек Значко-Яворський. зумів добитися аудієнції в Катерини II, під час якої вона пообіцяла православним Польщі підтримку та заступництво. Діючи через дипломатичні канали, російська цариця здійснила свою обіцянку. У 1768 р. польський король С. Понятовський під тиском Росії підписав трактат про формальне зрівняння в правах з католиками віруючих православної та протестантської церков . Як і слід було очікувати, значна частина польської шляхти негативно поставилася до зрівняння в правах католиків та православних і перейшла до активних дій. Створивши збройні союзи — конфедерації, вона оголосила «хрестовий похід» проти православних під гаслом захисту католицизму, шляхетських прав і звільнення Польщі з-під російського впливу. Організуючим центром цього руху стала Барська конфедерація (м. Бар на Поділлі). Сіючи смерть серед православних, глумлячись над їхніми святинями, руйнуючи православні монастирі та церкви, конфедерати кривавим смерчем пройшлися Київщиною, Поділлям та Волинню. Саме того часу панське господарство занепало внаслідок зміни торговельної кон'юнктури: перенесення основного ринку зерна з берегів Балтійського моря на узбережжя Чорного. Нечіткість перспектив розвитку, що запанувала у господарстві Польщі, безумовно, позначилася на взаєминах українських селян і польських панів, посиливши соціальне напруження. У Північній Київщині, яка надалі стала базою для розгортання Коліївщини, найменші соціальні утиски, збільшення панщинних тягарів сприймалися як насильство і викликало бурхливу реакцію. Це пояснюється тим, що в цьому регіоні, заселеному пізніше від інших земель Правобережжя, селяни тривалий час були звільнені від панщинних повинностей.

Она много лет давала мне деньги. И отец тоже помогал мне выпутываться из всяких передряг. Он купил мне дом, и я должен был только оплачивать квартирную плату, но я этого не делал, потому что пил и кололся. Отцу мы все просто надоели до смерти. Я всегда звонил ему, когда впутывался в какую-нибудь историю и мне нужны были деньги. И остальные делали то же самое. «Тот факт, что этот гонщик и криминальный тип сын человека, преуспевшего в жизни, многое в нем объясняет»,P подумала я, а Блюс продолжал жаловаться на то, как отец всегда говорил ему, чтобы он работал в нескольких местах и зарабатывал деньги на оплату учебы в школе. Его отец воплотил в себе американскую мечту выбился из бедности в богачи. При этом он был щедр и отдал немалую сумму матери Брюса. Обычная дилемма для людей подобного типа: добиваясь от детей понимания, родители хотят, чтобы те на себе почувствовали, что такое бедность, настоящая цена денег и борьба за существование. По этой причине они изо всех сил стараются не баловать детей, постоянно подвергают их испытаниям и бросают им вызов, чтобы воспитать у них независимость характера

1. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

2. Общая характеристика нетрадиционных религий и их классификация. Причины распространения нетрадиционных религий в современной России

3. Декабристський рух та його поширення на Україні

4. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

5. Краткая характеристика основных причин и условий, способствующих росту преступности в современный период

6. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
7. Хрущовська “відлига” та рух шістдесятників
8. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

9. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

10. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

11. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

12. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

13. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

14. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

15. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

16. Махновський рух 1917-1921 років

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

17. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

18. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

19. Партизанський рух на Україні

20. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

21. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

22. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни
23. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
24. Сялянскі і рабочы рух на Беларусі 60-90 гг. ХІХ ст

25. Формування українського національного руху

26. Форми ЛФК та рухові режими

27. Рух кадрів на підприємстві

28. Особливості навчання техніці рухів

29. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

30. Дослідження рухів зубообробного вестата

31. Антиглобалістський рух на сучасному етапі. Альтерглобалізм

32. Вибір транспортного засобу згідно з умовами перевезень за маршрутом руху

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

33. Організація руху видів транспорту

34. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

35. Коливальний рух

36. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

37. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

38. Измерение количественных и качественных характеристик звезд
39. Характеристика звезд
40. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

41. Характеристики ВМС Великобритании

42. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

43. Экономико-географическая характеристика Юга США

44. Австралия - экономико-географическая характеристика

45. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

46. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

47. Характеристика Австралии

48. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Экономико-географическая характеристика Московского региона

50. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

51. Экономико-географическая характеристика Японии

52. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

53. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

54. Экономико-географическая характеристика Германии
55. Экономико-географическая характеристика Германии
56. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

57. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

58. Экономико-географическая характеристика Канады

59. Экономическая характеристика Таджикистана

60. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

61. Характеристика природного комплекса Черного моря

62. Характеристика Франции

63. Социально-экономическая характеристика Болгарии

64. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Виды и характеристика федеральных налогов

66. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

67. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

68. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

69. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

70. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов
71. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта
72. Причины поражений советской армии в начале ВОВ

73. Конституция США: Общая Характеристика

74. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

75. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

76. Страховой рынок Украины и его характеристика

77. Основные причины и закономерности появления государства и права

78. Jealousy as the cause of internal self-destruction in "Kreutzer Sonata" by Leo Tolstoy (Ревность как причина внутреннего самоуничтожения в "Крейцеровой сонате" Льва Толстого)

79. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

80. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

82. Астрология и причины ее популярности

83. Социальные и философские причины бунта Раскольникова

84. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"

85. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

86. М. А. Цветаева (даты)
87. Причины появления лирики и ее родовые особенности
88. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

89. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

90. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

91. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

92. Великая Отечественная война (в датах)

93. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи

94. Вражда Народов: причины и последствия

95. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

96. Исторические даты IX - XX век

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

98. Причины становления классических греческих государств – полисов

99. Важнейшие даты и события истории России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.