Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державний бюджет України

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗмістВступ Розділ 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни 1.1 Сутність, принципи формування Державного бюджету України 1.2 Доходи Державного бюджету України та їх класифікація 1.3 Джерела формування доходів Державного бюджету України Розділ 2. Структура доходів державного бюджету України за 2008-2009 роки 2.1 Динаміка доходів Державного бюджету України за 2008-2009 роки 2.2 Стан виконання Державного бюджету України за січень-вересень 2009 року Розділ 3. Удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України 3.1 Покращення чинної податкової системи України 3.2 Альтернативи шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України Висновки Список літератури Додаток А Додаток Б ВступДержавний бюджет починає функціонувати майже з виникненням держави. Уперше появу бюджету та процес його затвердження можемо спостерігати у Великій Британії. Слово бюджет запозичене з англійської (budge ), що перекладається як &quo ;шкіряний мішок, торба, гаманець&quo ;. Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. бюджетні відносини фактично вирізнялися в окремих галузях науки та практичної діяльності. Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях - від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджету в управлінні економікою. У зв’язку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Будь-яка держава може виконувати притаманні їй функції лише за наявності відповідних коштів. При цьому існує прямий зв'язок між обсягом функцій, які виконує держава, і обсягом коштів: розширення функцій потребує збільшення доходів, і навпаки, для того щоб істотно зменшити потребу держави в коштах, необхідно переглянути функції, які вона виконує. Кошти, які централізує держава, акумулюються переважно в бюджеті. Бюджет як економічна категорія з'явився набагато пізніше, ніж такі поняття, як податки або доходи держави. Основною причиною його появи була необхідність планування і контролю за загальнодержавними доходами і видатками. Основна мета курсової роботи полягає у дослідження особливостей формування доходної частини Державного бюджету України. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити теоретичні основи формування доходів Державного бюджету України; проаналізувати процес формування доходів Державного бюджету України за останні роки; напрацювати можливі шляхи оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України. Об’єктом дослідження виступає доходна частина Державного бюджету України. Розділ 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни 1.1

Сутність, принципи формування Державного бюджету УкраїниБюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України. Головне місце у бюджетній системі України займає Державний бюджет. Державний бюджет - це загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування. Бюджет - це лише форма утворення, план формування централізованого фонду коштів і його використання. Це великий кошторис, розпис доходів і видатків, який повинен бути узгоджений по термінах надходження і використання коштів. Тобто бюджет будь-якої держави - це її фінансовий план. Але це не просто фінансовий план. Це її основний фінансовий план, оскільки в державі існує багато фінансових планів, але Державний бюджет відіграє координуючу роль по відношенню до них. Так, будь-яке міністерство має свій фінансовий план (кошторис), але він залежить від бюджету, з якого надходять асигнування, або в нього відраховуються платежі. Державний бюджет повинен забезпечувати необхідними коштами фінансування заходів економічного та соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також міждержавних відносин. Крім того, через державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними утвореннями України з урахуванням економічного, соціального, екологічного, природного стану, необхідності вирівнювання фінансового забезпечення Для успішного функціонування кожній державі необхідно запланувати можливе одержання доходів для покриття першочергових видатків. Можливості планування на далеку перспективу обмежені, тому, бюджет повинний бути пристосований до певного проміжку часу. Складання періодичного плану достатньо повного, доволі чітко і правдиво складеного, дає можливість привести в рівновагу доходи і видатки, зібрати заплановані доходи і ефективно фінансувати витрати, необхідні для виконання завдань, які Конституцією покладені на державу. Тому, проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - Верховною Радою України. При цьому можна виділити такі етапи: складання проекту бюджету; розгляд бюджету; затвердження бюджету; виконання бюджету; складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету; По завершенні фінансового року повноважні представники виконавчої влади звітують про свою діяльність по мобілізації прибутків і здійсненню витрат у відповідність з прийнятими в попередньому році Законом про Державний бюджет. 1.2 Доходи Державного бюджету України та їх класифікаціяДля реалізації своїх функцій держава відшукує фінансові ресурси. Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт, частину якого вона і використовує.

При чому, використовує лише ту частину, яка переходить у її власність без будь-яких умов і обов’язків по відношенню до інших осіб у вигляді різного виду платежів. Саме ця частина валового внутрішнього продукту і складає державні доходи, якими можуть розпоряджатися органи державної влади. Доходи державного бюджету - поняття більш вужче, ніж доходи держави. Доходи Державного бюджету України - це частина доходів держави, яка використовується для фінансування виконання органами державної влади загальнодержавних функцій, які визначені Конституцією України. В Україні, згідно з Бюджетним кодексом, доходи бюджету класифікуються за такими розділами: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; офіційні трансферти. Податкові надходження: податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії &quo ;Нафтогаз України&quo ; та її підприємств, а також податкової заборгованості). Займає в доходах зведеного бюджету приблизно 14%. податок на доходи фізичних осіб (15% від доходу фізичної особи). внутрішні податки: ПДВ (20%), акцизний збір, плата за ліцензії на певні види господарської діяльності. податок на власність. До них належить: податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. платежі за використання природних ресурсів. податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне і вивізне мито) інші податки. Неподаткові надходження: доходи від власності та підприємницької діяльності (надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України; надходження від грошово-речових лотерей; рентна плата за транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, аміаку, за перебування Чорноморського флоту Росії на території України та ін.) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу (плата за утримання дітей у школах-інтернатах, державне мито, митні збори, плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ, плата за оренду майна, що перебуває в державній або комунальній власності) надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження (надходження коштів від реалізації конфіскованого майна, суми кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, у яких термін позовної давності минув, надходження коштів від реалізації надлишкового майна Збройних сил України. власні надходження бюджетних установ (доходи за підготовку, перепідготовку кадрів згідно з укладеними договорами; плата за медичні послуги, доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів, підприємств, доходи від концертної діяльності, вхідна плата в музеї, на виставки, плата студентів за проживання у гуртожитку при вищих і середніх спеціальних навчальних закладах тощо) Доходи від операцій з капіталом: надходження від продажу основного капіталу (кошти від реалізації безгосподарного), майна, скарбів, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та ін) надходження від продажу державних запасів товарів (надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву і озброєння матеріальних цінностей мобілізаційного резерву) надходження від продажу землі та нематеріальних активів (надходження від продажу землі та нематеріальних активів.

Одним з головних завдань УНР було впровадження власних грошей через формування національної грошової системи. Проте, перебуваючи у федеративному зв'язку з Росією, УНР не отримувала з Москви жодної грошової підтримки. Ці та інші факти змусили прискорити процес запровадження власної валюти. Було обрано міністра фінансів М. Туган-Барановського, якого згодом замінив на цій посаді М. Лазаренка, котрий організував Генеральний секретаріат фінансів. Розпочато роботу над формуванням державного бюджету. У час найбільшої необхідності в грошах 4 грудня 1917 року було ухвалено постанову про обіг на рівні з кредитними білетами царського і Тимчасового урядів Росії різних державних позик і купонів до них, як сурогату грошей, із зазначенням терміну — до 1 березня 1918-го. 22 грудня 1917 року Центральна Рада ухвалила Закон про утворення Українського державного банку. Було скасовано відділи російських банків в Україні. Упорядковуючи державне життя України, 19 грудня 1917 року Центральна Рада постановила випустити українські грошові знаки вартістю 100 карбованців

1. Державний бюджет України і бюджетне право

2. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

3. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

4. Бюджет України: актуальні проблеми

5. Сбалансованість бюджета України

6. Державний лад України в роки Другої світової війни
7. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України
8. Автоматизована система Державного казначейства України

9. Бюджет України

10. Зведення бюджету України

11. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

12. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

13. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

14. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

15. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

16. Державний ощадний банк України

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

17. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

18. Історія створення Державного Гімну України

19. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

20. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

21. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

22. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України
23. Державна агенція промоції культури України
24. Державно-церковні відносини в період незалежної України

25. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

26. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

27. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

28. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

29. Громадянство України

30. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

31. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

32. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

34. Історія України

35. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

36. Господарство України періоду утвердження капіталізму

37. Походження людини та її поява на території України

38. Історія держави та права України
39. Культура України в 30-х рока
40. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

41. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

42. Податкова політика України

43. Економічне районування України

44. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

45. Основні напрямки зовнішньої політики України

46. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

47. Поняття, форма та функції Конституції України

48. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Суверенітет України

50. Бюджетна ситема України

51. Фінансова система України

52. Організаційна система управління природокористуванням України

53. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

54. Інтеграція України у світове господарство
55. Використання трудових ресурсів Західної України
56. Міжнародний ринок туристичних послуг України

57. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

58. Особливості перехідної економіки України

59. Роль і значення АПК для господарства України

60. Авіаційний транспорт України

61. Чорна металургія України

62. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

63. Банківська система України

64. Механізм кредитування банками України

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

66. Інформаційна політика України

67. Конституційні засади виконавчої влади України

68. Судова система України

69. Грошова система України

70. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України
71. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України
72. Хімічна промисловість України

73. Чорна i кольорова металургія України

74. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

75. Законодавство України про військову службу

76. Діяльність уряду України в галузі екології

77. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

78. Легка промисловість України укр

79. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

80. Аграрне право України

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

81. М.О. Скрипник - видатний діяч України

82. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

83. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

84. Ліквідність банківської системи України

85. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

86. Національний банк України
87. Національний банк України та особливості його функціонування
88. Проблеми функціонування фінансових бірж України

89. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

90. Структура страхового законодавства України

91. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

92. Формування та розвиток банківської системи України

93. Банки на валютному ринку України

94. Банківська система України

95. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

96. Негативні фактори, що впливають на населення України

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

98. Геоботанічне районування України

99. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.