Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Валютна політика України

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Тема: Валютна політика України ЗМІСТ1. Вступ 2. Валютна політика 2.1 Варіанти валютної політики 2.2 Система «золотого стандарту». Бреттон-Вудська валютна система 2.3 Принципи Ямайської валютної системи 2.4 Вибір конкретної валютної політики 2.5 Валютна політика України 3. Висновки 4. Список використаних джерел 1. ВСТУПВалютна політика – складова частина економічної політики держави і зовнішньоекономічної політики. Це система заходів держави усередині і поза країною, що здійснюється за допомогою впливу на валюту, валютний курс, валютні операції. Основні інструменти валютної політики – валютна інтервенція, валютні обмеження, валютні резерви, валютне субсидування, валютні паритети. Валютна політика країни проводиться її урядом, центральним банком, центральними фінансовими органами. У світовому масштабі валютна політика проводиться міжнародними валютно-фінансовими організаціями (Міжнародний валютний фонд, міжнародні банки). Кінцевими цілями валютної політики є стратегічні цілі монетарної політики взагалі – зростання зайнятості населення та виробництва ВВП, стабілізація цін. Крім загальномонетарних цілей валютна політика має свої специфічні цілі, що реалізуються переважно у валютній сфері і теж істотно впливають на розвиток реального сектора економіки: лібералізація валютних відносин у країні; забезпечення збалансованого та платіжного балансу, стабільних джерел іноземної валюти на національний ринок; забезпечення високого рівня конвертованості національної валюти; захист іноземних та національних інвестицій у країні; забезпечення стабільного курсу національної валюти. 2. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА2.1 Варіанти валютної політикиДосягнення цілей валютної політики забезпечується через законодавче регулювання валютних відносин (валютне регулювання) і контроль за виконанням установлених вимог, норм і правил (валютний контроль). Тому поняття валютної політики і валютного регулювання тісно між собою пов'язані. При широкому трактуванні валютної політики валютне регулювання і контроль є, по суті, її складовими. До складу валютної політики входить також міжнародне валютне співробітництво, у тому числі з міжнародними валютно-фінансовими організаціями. Валютне регулювання - це діяльність держави та уповноважених нею органів щодо регламентації валютних відносин економічних, суб'єктів та їх діяльності на валютному ринку. Така регламентація тією чи іншою мірою поширюється на всі складові валютних відносин та валютного ринку, і насамперед на: процес курсоутворення; виконання платіжної функції іноземною валютою на внутрішніх ринках країни; діяльність комерційних банків та інших структур на валютному ринку; здійснення міжнародних платежів за поточними операціями платіжного балансу; здійснення міжнародних платежів за капітальними операціями платіжного балансу та розвиток іноземних інвестицій в економіку країни; ввезення та вивезення валютних цінностей через державний кордон; кредитні відносини резидентів з нерезидентами; формування та використання золотовалютних резервів. Ефективність регламентації валютних відносин за вказаними напрямками значною мірою залежить від кількості і ступеня певних обмежень щодо кожного з них.

Через введення чи посилення, скасування чи послаблення таких обмежень органи валютного регулювання мають можливість скеровувати валютні потоки в найвигідніших для національної економіки напрямах та обсягах. Валютні обмеження є досить потужним, ефективним і оперативним інструментом валютної політики. Запровадивши чи скасувавши те чи інше обмеження (у вигляді норми, заборони, правила тощо), держава має можливість негайно і досить відчутно вплинути на певний валютний потік у напрямі, що відповідає сучасній ситуації в економіці чи на грошовому ринку. Водночас цей інструмент має переважно адміністративний характер і суперечить тенденції лібералізації валютних відносин. Крім валютних обмежень, практика валютного регулювання виробила ще ряд методів (інструментів), які забезпечують переважно економічний вплив на валютні відносини. Це, зокрема: курсова політика; облікова (дисконтна) політика та інші інструменти монетарної політики; валютна інтервенція (девізна політика); регулювання сальдо платіжного балансу; формування та використання золотовалютних резервів. Курсова політика полягає в цілеспрямованому проведенні комплексу заходів з метою корекції курсу національної валюти. Якщо така корекція спрямована на зниження обмінного курсу, то курсова політика називається політикою девальвації. Девальвація національної валюти сприяє підвищенню конкурентоспроможності національного виробництва, посиленню торговельних позицій країни на світовому ринку та стимулюванню експорту. Разом з тим політика девальвації може негативно впливати на позиції імпортерів, бо їм доведеться купувати інвалюту за вищим курсом. Це може спровокувати зростання цін на імпортні товари. Тому при запровадженні політики девальвації потрібно добре зважити як позитивні, так і негативні наслідки. Якщо країна багато імпортує виробничих ресурсів (енергетичних,1 сировинних тощо), то втрати імпортерів можуть повністю перекрити виграш експортерів і при цьому розпочнеться інфляційне зростання цін. Якщо ціллю курсової політики визнається підвищення обмінного курсу, то вона називається політикою ревальвації. Ця політика стимулює розвиток імпорту, оскільки імпортери для своїх платежів за кордоном купуватимуть інвалюту за нижчим курсом. Буде збільшуватися пропозиція на товарних ринках, що позитивно впливатиме на стабільність цін. Скорочуватимуться виробничі витрати на підприємствах з великим споживанням імпортованих енергії, сировини, матеріалів, комплектуючих. Разом з тим підпри-ємства-експортери за політики ревальвації зазнаватимуть втрат. Якщо одночасно вони не є великими &quo ;споживачами імпорту&quo ;, то можуть послабити свої конкурентні позиції на світовому ринку. Тому політику ревальвації потрібно застосовувати теж надто обережно і виважено. Облікова (дисконтна) політика центрального банку полягає в цілеспрямованому підвищенні чи зниженні облікової ставки та відповідній зміні ставки депозитного та позичкового процента. Якщо процентні ставки збільшуються, то зменшується маса національних грошей в обороті, знижується відплив вільних капіталів за кордон, зростає приплив іноземної валюти (вільних капіталів) з-за кордону.

Все це сприяє зростанню курсу національної валюти, зміцненню її позицій на валютному ринку1. При зниженні облікової ставки весь процес впливу на валютний ринок відбувається у зворотному напрямі. У такий же спосіб - через регулювання маси грошей в обороті - можна впливати на кон'юнктуру валютного ринку за допомогою інших інструментів монетарної політики - зміною норми обов'язкового резервування, операціями на відкритому ринку тощо. Валютна інтервенція полягає в оперативному підтриманні валютного ринку в стані рівноваги шляхом збільшення чи зменшення купівлі чи продажу центральним банком іноземної валюти за національну. Щоб зупинити падіння курсу національної валюти і зростання курсу іноземної валюти, центральний банк повинен збільшити продаж іноземної валюти на ринку, піднявши цим її пропозицію до наявного попиту. І навпаки, щоб зупинити підвищення курсу національної валюти і падіння курсу іноземної, він повинен зменшити продаж чи збільшити купівлю останньої. Застосовуючи то один, то другий з цих інструментів, центральний банк може тривалий час підтримувати валютний ринок і курс у стані рівноваги. Для цього він повинен мати достатній обсяг валютних резервів. Валютні інтервенції дуже широко застосовуються у світовій практиці валютного регулювання. Активно застосовує його також НБУ, періодично скуповуючи іноземну валюту, а також продаючи її у разі погіршення кон'юнктури валютного ринку. Валютні інтервенції впливають не тільки на кон'юнктуру валютного ринку і динаміку валютного курсу, а й на кон'юнктуру ринку грошей та товарних ринків. Адже продаж іноземної валюти за національну призводить до зменшення маси грошей в обороті і пропозиції грошей, що спричинює зростання рівня процента, скорочення платоспроможного попиту. Щоб уникнути негативного впливу подібних наслідків валютної інтервенції на реальний сектор економіки, одночасно з операціями валютної інтервенції проводять стерилізуючі операції на відкритому ринку протилежного спрямування: у разі продажу іноземної валюти на валютному ринку на таку ж суму на відкритому ринку купують цінні папери, а при купівлі іноземної валюти продають цінні папери. Такі операції називаються стерилізованою інтервенцією. 2.2 Система «золотого стандарту». Бреттон-Вудська валютна система Основними етапами створення світової валютної системи є: становлення, формування передумов, визначення принципів нової системи; при цьому зберігається її спадкоємний зв’язок з попередньою системою; формування структурної єдності, завершення побудови, поступова активізація принципів нової системи; створення повноцінно функціонуючої нової світової валютної системи на базі закінченої цілісності та органічної зв’язки її елементів. Криза світової валютної системи проявляється у загостренні валютних протиріч, різкому порушенні її функціонування, що проявляється у невідповідності структурних принципів організації світового валютного механізму зміненим умовам виробництва. Криза світової валютної системи веде до знищення старої системи та заміни її новою, яка забезпечує відносну валютну стабілізацію. У своєму розвитку світова валютна система до сучасного часу пройшла чотири етапи.

Загрозу в особ США вбача 4,6% опитаних, союзника - 9,9%. Польща у списку союзникв виявилася п'ятою (псля Рос, США, Нмеччини Блорус); у списку потенцйних противникв - десятою (знову ж таки псля Рос, США, Нмеччини, Блорус, а також - Румун, Туреччини, Япон, Китаю та ¶раку). [90] Зрозумло, отже, що за таких настров населення полтика укранського уряду не може бути ан бльш провропейською пронатовською, нж вона сьогодн, ан бльш антиросйською чи антиесендвською, нж вона була за Кравчука чи за Кучми. Характерно, однак, що загальне ставлення укранських елт до ґвропи значно позитивншим, нж ставлення пересчного громадянина. Так, вропейська дентичнсть, поряд з нацональною, притаманна 52 вдсоткам укранських елт лише 24% загально публки (в Блорус ц цифри становлять вдповдно 28 26% - що свдчить, скорш за все, про вдсутнсть елт; а в Рос - 29 16%). До членства в ґвропейському Спвтовариств прихильно ставиться 77% укранських елт лише 51% загально публки; до членства в НАТО - вдповдно 47% 29. (Знову ж таки, для порвняння, в Рос ц цифри становлять вдповдно 26 20%, у Блорус - 23 26%). [91] Замсть висновкв Як бачимо, справа з «нашою вропейською орнтацю» не такою легкою, як би того хотлося першому президентов Украни Михайлов Грушевському чи його ниншнм спадкомцям

1. Податкова політика України

2. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

4. Сучасна мовна політика України

5. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

6. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
7. Митна політика України
8. Сучасна митно-тарифна політика України

9. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

10. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

11. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

12. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

13. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

14. Політичні права і свободи громадян України

15. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

16. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

17. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

18. Інвестиційна політика банків в Україні

19. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

20. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

21. Історія України. Соціально-політичні аспекти

22. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
23. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
24. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

25. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

26. Суспільно-політичне та культурне життя України

27. Геополітика та геостратегія України

28. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

29. Державна політика в Україні

30. Партійна система України. Політичний маркетинг

31. Розвиток політичної думки України

32. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Аналіз стану соціальної політики в Україні

34. Валютна система: України, світу, та Європи

35. Вплив валютних курсів на економіку України

36. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

37. Атомна енергетика України і РПС

38. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
39. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
40. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

41. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

42. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

43. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

44. Історія України

45. Історія соборності України

46. Господарство України періоду утвердження капіталізму

47. Національна політика СРСР в роки перебудови

48. Період гетьманщини України

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

49. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

50. Історія держави та права України

51. Культура України в 30-х рока

52. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

53. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

54. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
55. Загальна характеристика конституції України
56. Господарське право України

57. Конституційний суд України

58. Цивільне право України

59. Суверенітет України

60. Проект кримінального кодекса України

61. Бюджетна ситема України

62. Державний бюджет України і бюджетне право

63. Сбалансованість бюджета України

64. Фінансова система України

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Організаційна система управління природокористуванням України

66. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

67. Інтеграція України у світове господарство

68. Використання трудових ресурсів Західної України

69. Міжнародний ринок туристичних послуг України

70. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
71. Особливості перехідної економіки України
72. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

73. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

74. Авіаційний транспорт України

75. Чорна металургія України

76. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

77. Банківська система України

78. Механізм кредитування банками України

79. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

80. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

81. Закон україни про міліцію

82. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

83. шпори з цивільного права України

84. Заповідники України

85. Культура та побут населення України

86. Легка промисловість України i транспорт
87. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
88. Чорна i кольорова металургія України

89. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

90. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

91. Зародження партійно-радянської преси України

92. Діяльність уряду України в галузі екології

93. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

94. Легка промисловість України укр

95. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

96. Аграрне право України

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. М.О. Скрипник - видатний діяч України

98. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

99. Етикет України та Росії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.