Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія Стародавньго світу

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ . Ми відчуваємо, що Схід - це щось дуже своєрідне й відмінне від нашого західного світу . Сергій Ольденбург У мудрості Сходу та Заходу ми бачимо вже не ворожі сили, а полюси, між якими пульсує життя Герман Гессе Усі філософські питання починаються з давньогрецьких натурфілософів. У їх поетичних висловлюваннях народжується західний світ Мартін Хайдеггер План Своєрідність східної культури Філософія стародавньої Індії («ведична» філософія, буддизм). Філософські вчення стародавнього Китаю (Конфуцій і конфуціанство, даосизм) Загальна характеристика античної філософії Література Своєрідність східної культури При виясненні першого питання слід уяснити, що в історії людської цивілізації склалися два глобальних типи культури — східна і західна, котрі досить відчутно відрізняються одна від одної. Ці відмінності вплинули і на філософські вчення Сходу і Заходу. Свідомо залишаючи поза увагою численні відмінності між виокремленими типами культур, звернемося лише до тих, які визначальним чином вплинули на стиль філософствування на Заході і Сході. Вся східна культура побудована на підпорядкуванні індивіда колективу, на розчиненні індивідаульного в суспільному. Культ спільності тут переважає над культом людської особистості, її суверенності і недоторканості. Це зумовило той факт, що індивідуальне творче начало в філософії стародавнього Сходу виражено вкрай слабо. Історія практично не залишила нам імен індійських філософів, їх індивідуальний внесок розчинений у колективній творчості. У філософських вченнях людина розглядається як атомарна форма вияву всезагального (брахмана-атмана, рита), а проблема особистості не знайшла в цій філософії актуалізації. В такому підході знайшла відображення стабільність соціально-економічних форм схід цивілізації і повне підпорядкування особи жорстокому кастовому поділу суспільства. Якщо в західній культурі домінує раціоналістичний підхід в розумінні світу і людини, то в східній на перший план висуваються ірраціоиалістично-містичні форми осягнення дійсності. Будучи переважно споглядальною щодо природного буття, східна культура головну увагу звертає на проблему постійного самовдосконалення людини, а не на перетворення світу відповідно до потреб людини, що характерно для Західної цивілізації. Східна культура формує сприйняття реального предметно-чуттєвого світу як химерної фікції, яка лише через невігластво буденної свідомості здається чимось «справжнім». Тим-то філософія Сходу обертається своєрідною філософською міфологією, орієнтованою на містичне переживання одухотвореності буття і практично байдужої до раціоналістичних методів осягнення світу. Філософія стародавньої Індії («ведична» філософія, буддизм). Філософські вчення стародавнього Китаю (Конфуцій і конфуціанство, даосизм) Першим, пам'ятником міфологічно-філософської думки Стародавньої Індії були «Веди» (слово «веди» означає в перекладі з санскрітського «знати», «відати»). «Веди» були створені між другим і першим тисячоліттям до нашої ери і є одним із найдавніших літературних витворів людства. Веди в основному складаються гімнів богам.

Але в них є і чимало космогонічних гімнів, в яких робляться спроби осмислити проблеми походження світу, його витоків. А це є зародження філософської думки, хоча і в міфологічних образах. Найбільш чітко філософський аспект Вед виражений в «Упанішадах», в котрих філософська думка переважає над міфологічною. «Упанішади», що означає «прихована таємниця», є переказом релігійно-філософського вчення про Брахму, або світову душу і сутність світу. Початком світу, його витоком є Брахма (Бог), якась безтілесна субстанція, яка пронизує світ, є його початком і, в підсумку, завершенням. Брахма не є особою, як Бог у християнстві, це - Дух. Оскільки Бог пронизує Всесвіт, то в «Упанішадах» висловлюється думка про те, що в світі діє універсальний закон, якому підпорядковується і становлення конкретних тіл і явищ, і великі космічні періоди розвитку. Саме в Упанішадах вперше висловлена ідея відплати у потойбічному житті за земне життя (карма) і сформульована думка про те, що душа людини безсмертна і після смерті свого «господаря» переселяється в інше тіло — людини, тварини чи навіть рослини (це перевтілення душі отримало назву «сансара»). Соціальне значення перевтілення душі полягає в тому, що кожне нове її втілення залежить від поведінки людини, її життєвого шляху. Якщо людина виконує моральний закон карми, то її душа вселяється у тіло людини вищої касти, якщо ж ні, то в тіло людини нижчої касти або навіть тварини. Нагородою за проведене життя є піднесення душі до всесвітнього духу – брахмана, злиття з ним і отримання вічного життя. Одним з філософських напрямків, який бере свій початок з релігії брахманізму, є буддизм, який виник в Стародавній Індії у VI ст. до н.е. і в ході історичного розвитку став поряд з християнством і ісламом однією з найпоширеніших релігій. Засновником цього вчення вважають царевича Гаутаму, прозваного Буддою (що в перекладі означає «просвітлений»). Основні ідеї буддизму викладені у праці «Тріпітака» («Три корзини законів»). Центральними в буддистському вченні є чотири благородні істини. По-перше, існування кожної людини нерозривно пов'язане із стражданням, незалежно від того, праведний чи неправедний спосіб життя вона веде. Народження, хвороба, старість, смерть, зустріч з неприємним і розлука з приємним, неможливість досягнути бажаного — все це веде до страждань. Життя людини в буддизмі — потік невгамовної спраги, нездійсненних прагнень і бажань, бо досягнення їх веде до нових бажань і так безкінечно. Людина стає вічно незадоволеною і тому страждає. По-друге, причиною страждань є прагнення до життя, спрага життя, прагнення до насолоди і чуттєвих задоволень. По-третє, буддизм ставить за мету вийти із «ланцюга» страждань. Звільнитись від страждань потрібно і можливо при житті, «перервавши» ланцюг перевтілень і звільнившись від спраги життя. Для цього в буддизмі вироблені певні засоби, оволодіваючи і використовуючи які, людина може досягти особливого стану - нірвани. Досягнення нірвани є вищим благом і метою буддизму. Нірвана — це стан абсолютного спокою, коли відсутні усі бажання, прагнення, пристрасті і пов'язані з ними страждання.

Це такий стан душі, коли для людини втрачає значення будь-яка чуттєвість, і людина живе в зовсім іншому світі, в світі іншої духовності і отримує якесь особливе задоволення. Нірвана — це не смерть, але повна втрата свого «Я», розчинення індивідуального життя в океані Всесвіту. Якщо для європейців велику цінність має саме збереження і збагачення себе як особистості, а щастя для них — це повнота життя у всіх його проявах і можливостях, то для Сходу ідеалом стає зречення від життя, позбавлення від індивідуальності і суб'єктивності, духовне злиття з божественним абсолютом. На основі філософської концепції буддизму базується багато прикладних вчень, які розробляють певні фізичні і духовні вправи для вдосконалення тіла і духу, внаслідок чого людина формує в собі нові здатності, нове переживання світу і певним чином змінює свою психологію. По-четверте, буддизм виробив основні напрямки звільнення людини від чуттєвості&quo ;. Для цього потрібно зрозуміти чотири істини буддизму, а також знати, дотримуватись і пройти вісім шляхів позбавлення від страждань. Вісім шляхів включають в себе: правильну віру, правильну мову, істинну рішучість і волю, правильні дії, правильний спосіб життя, правильну думку, правильні наміри і правильне споглядання. Головним моральним ідеалом буддизму виступає любов до всього живого і утримання від заподіяння стану зла. Будда приділяв велику увагу не зовнішнім вчинкам, а мотивам і намірам, тобто тому, що здійснюється всередині людини, у самій глибині її душі. Будда, наприклад, вважав, що вбивцею є кожен, хто бажає зла своєму ближньому. Людина тому й повинна пройти ланцюг перероджень, щоб звільнитись від зла у своїй душі, накопичити чесності, досягти духовної досконалості. У буддизмі вироблені вихідні засади того, як людина, приречена своїм народженням для страждання, може жити в світі і знаходити в житті вищі цінності. Крім буддизму філософська думка Стародавньої Індії представлена великою кількістю вчень, напрямків як матеріалістичної, так і ідеалістичної орієнтації: йога, чарвака- локаята, ньяя, санкх'я, міманса, вайшешика та інші. Усі філософські школи Китаю, висуваючи та обґрунтовуючи свої ідеї, постійно зверталися до класичних книг китайської освіченості: «Книга пісень» (Ши цзин), «Книга історії» (Шу цзин), «Книга порядку» (Лі шу), «Книга перемін» (І-цзин). У «Книзі перемін» містяться перші філософські осмислення проблем людського існування, основи і принципи філософського мислення. Разом з тим — це книга ворожби і пророкувань. Основні поняття «Книги перемін» — інь, ян і дао. Теорія «Інь-ян» єдина для всієї китайської культури. Згідно з цією теорією існують дві сили, дві тенденції, які взаємно заперечують одна одну, але і взаємодоповнюють. Одна сила потенційно завжди містить у собі іншу і на вищому ступені розвитку може перетворюватися у неї. Сполучення «інь» і «ян» породжує усе існуюче в світі. Це дві космічні сили, які упорядковують хаос і утворюють три основні реальності — землю, небо і людину. «Ян» — символ неба, щось активне, світле, уособлення чоловічого начала у світі «Інь» — жіноче начало, символ землі, темний бік світу, йому належить пасивна роль.

Наголошумо: в московський. А вн був зовсм ншим, нж вропейський. К. Маркс назвав московський соцалзм «монгольським» соцалзмом Чингс-хана. ґвропейський соцалзм народився  вирс на Aрунт вропейсько (а не азйсько) культури, яка розвинулася з греко-римсько, засвоюючи  етику та правосвдомсть, з деями вльно думки, людсько гдност, чест тощо. За 15 столть християнства ґвропа засвола також християнську флософю з  людянстю (гуманзмом), вимогою справедливост, першост духу над матерю, дею любов, Предвчного ґдиного Бога з Його великими законами. Дти ц культури вропейськ соцалсти були насамперед гуманстами. В Укран х зразком були ¶. Франко, М. Павлик, Ю. Бачинський. Та найцнншим здобутком вропейсько культури була КРИТИЧНА думка. Вона породжувала нов де, вльну боротьбу дей  стала матрю вропейського поступу. Боротьба дей розвинула розум вропейця, який умв знайти межу мж химерним  життво можливим та корисним усй нац. ґвропейськ соцалсти були насамперед патротами, а вже потм соцалстами

1. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

2. Мекка - серце ісламського світу

3. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

4. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

5. Наукова картина світу

6. Еволюція органічного світу по ерах
7. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
8. Історія соціально-економічної географії світу

9. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

10. Озера світу

11. Місце правової системи України серед правових систем світу

12. Типологічна класифікація мов світу

13. Приватне право країн античного світу

14. Мистецтво: вираження духовного буття світу

15. Культура Древнього світу

16. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

18. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

19. Іудаїзм як найдавніша релігія світу

20. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

21. Архітектори світу - Бей Юймін

22. Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу
23. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу
24. Філософія і світогляд

25. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

26. Значення хімії для розуміння наукової картини світу

27. Екосистеми світу

28. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

29. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

30. Світогляд і філософія

31. Питання буття і свідомості в філософії

32. Навигационное вычислительное устройство НВУ-БЗ Ту-154Б

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники

33. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

34. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

35. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон

36. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)

37. Двойственность Познания по Учению Св. Григория Паламы (Double Knowledge According to Gregory Palamas)

38. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности
39. Перша світова війна. Причини та характер
40. Два подвига св. Александра Невского

41. Пассажирский самолет Ту-334

42. Проектирование и строительство собора св. Петра в Риме

43. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

44. «Ночевала тучка золотая...» (о метафоре)

45. По ту сторону строки

46. Світові ринки зброї та військового спорядження

47. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

48. История становления научной психологической мысли в императорском университете Св. Владимира

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Монастырь св.Тихона Задонского

50. Церковь св. Полиевкта в Константинополе и ее декоративная программа

51. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника

52. Туриз як галузь світового господарства

53. Свідомість та творчість

54. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.
55. Філософія інформаційного суспільства
56. Інтеграція України у світове господарство

57. Поняття та структура світового ринку

58. Сборка замка убранного положения основной опоры шасси самолета Ту-204

59. Организация перевозки железнодорожным транспортом в войсках ПВО СВ.

60. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

61. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

62. Філософія нового часу

63. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

64. Ту-141 Стриж

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Ту-85 (стратегический бомбардировщик)

66. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»

67. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

68. Св.Феофил Антиохийский

69. Еволюція Всесвіту

70. Сонце не тільки джерело світла і тепла, але і первинне джерело багатьох інших видів енергії
71. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
72. Історія світової банківської системи

73. Методика аудиту звіту про фінансові результати

74. Організація обліку в магазині "Світанок"

75. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

76. Географічна наука в античному світі

77. Державний лад України в роки Другої світової війни

78. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

79. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

80. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

82. Арабські країни після ІІ світової війни

83. Великобританія після Другої світової війни

84. Головні події Другої світової війни

85. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

86. Друга світова війна і Україна
87. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух
88. Німеччина після Другої світової війни

89. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

90. Причини початку Другої Світової війни

91. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

92. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

93. Світ Заходу і світ Сходу

94. Світогляд Еразма Роттердамського

95. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

96. Трансформація світогляду населення Давньої Русі після хрещення

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

97. Україна у Другій світовій війні

98. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

99. Український національний рух напередодні Першої світової війни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.