Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. КороленкаОсобливості спілкування молодших школярів у шкільному колективіВиконала студентка факультету групи Науковий керівник:Полтава ПланВступ Розділ І. Особливості шкільного колективу молодших школярів 1.1 З історії вивчення взаємовідносин у дитячих колективах 1.2 Особливості взаємовідносин у колективі молодших школярів Розділ ІІ. Місце процесу спілкування учнів у системі міжособистісної взаємодії 2.1 Характеристика особливостей спілкування молодших школярів у шкільному колективі 2.2 Потреба у спілкуванні як фактор розвитку взаємовідносин у колективі 2.3 Методи розвитку навичок спілкування у дітей молодшого шкільного віку Висновки Література ВступЕмоційне благополуччя та самопочуття школярів у системі міжособистісних взаємовідносин, які складаються у колективі, залежить не лише від того, скільки однокласників один з одним спілкується, а від того настільки велике це бажання спілкування. Важливим є вивчення структури взаємостосунків у колективі та рівня задоволення учнів процесом спілкування в умовах загальноосвітнього закладу, обумовленого інтересом до емоційного стану класу молодших школярів. Спілкування являється однією з найважливіших сфер духовної сторони життєдіяльності людини. Зараз потреба в уміннях комунікативності є запорукою гарних стосунків у будь-якому колективі. Вона допомагає уникнути конфліктів та піднімає рівень якості навчально-виховного процесу у школі. Тому уміння будувати комунікативні зв’язки необхідно якомога раніше прививати та розвивати школярам. Актуальність: На сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної науки в нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема спілкування молодших школярів у шкільному колективі. Тому вивчення особливостей спілкування молодших школярів у шкільному колективі є важливим напрямом психолого-педагогічного дослідження. Об’єктом даної роботи є спілкування молодших школярів. Предметом є особливості спілкування у шкільному колективі. Мета: теоретично обгрунтувати особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі. Задачі: Висвітлити історико-теоретичний аспект взаємовідносин у дитячому колективі. Висвітлити особливості комунікативних відносин молодших школярів у колективі. Охарактеризувати зміст та особливості процесу спілкування у шкільному житті першокласників. Визначити методи розвитку навичок спілкування дітей молодшого шкільного віку. Розділ І. Особливості шкільного колективу молодших школярів 1.1 З історії вивчення взаємовідносин у дитячих колективахЗi вступом дитини до школи змiнюється її соцiальна ситуацiя розвитку. Змiна соцiальної ситуації розвитку, що вiдбувається в молодшому шкiльному вiцi, та змiна провiдного типу дiяльностi, на думку Л.С. Виготського, сприяє становлению якiсно нових вiдносин мiж дитиною i колективом класу, мiж дитиною i дорослим, який його навчає. Певнi вiдносини iз дорослими й ровесниками формуються на основi того, як учень навчається, виконує класнi доручення, поводиться в сiм’ї, з дорослими, однолiтками, виявляє або не виявляє готовнiсть виконувати доручення інших людей.

Отже, соцiальна ситуацiя дитини залежить вiд рiвня задоволення соцiальних потреб школяра, якi реалiзуються в межах взаємодiї „вчитель - учень&quo ; i “учень - учень&quo ;. Це об’єктивне становище дитини суб’єктивно й адекватно чи менш адекватно проявляється в настрої домiнуючих переживань, емоцiйному ставленнi до школи і навчального процесу. П.М. Якобсон зазначає, що школа для молодшого школяра спричиняє дуже багато нових видiв переживань, яких не було в дошкiльному віці. Це, зокрема, переживання повязані з перебуванням в учнівській групі, спілкування з ровесниками, учителем, оцiнка якого, похвала чи зауваження є дуже значущими для учня в такий період. Вивчення взаємостосунків й спілкування всередині дитячих групп являється традиційним у вітчизняній та зарубіжній соціально-психологічній та педагогічній думці, та як наслідок літературі. Перші згадки про певний тип взаємовідносин, які складаються між дітьми у класі можна помітити ще у літературі ХІХ століття. Вже Л.М. Толстой писав про таке явище як „дух школи&quo ;. Тепер це соціально-психологічний клімат, атмосфера в середині дитячого колективу та осередку. Проблема взаємних впливів дітей один на одного знаходить відображення і в роботах інших визначних педагогів початку ХХ століття. Цікаво, що найрозповсюдженішою проблемою на той час було питання лідерства та вожачества. Педагоги та психологи визначають, що школярі мають значнi резерви у своєму розвитку. У цей перiод вiдбувається активне анатомо-фiзiологiчне дозрiвання органiзму. Після цього створюються умови для здiйснення цiлеспрямованого довiльного планування i виконання програм дiй. Зростає рухливiсть нервових процесiв, спостерiгається бiльша, ніж у дошкiльникiв витривалість у процесi збудження i гальмування, хоча збудження переважають. Зростає функцiональна роль другої сигнальної системи, слово набуває узагальненого значения. Істотно зростає фiзична витривалість дитини, але вона вiдносна. Працездатнiсть молодших школярiв рiзко спадає через 25 - 30 хвилин уроку. Тому в усіх працях про колектив 20-30 років помічається сильний вплив рефлексологічних концепцій В.М. Бєхтєрєва, що були сформульовані ним в „Колективній рефлексології&quo ;, що також мало місце у поясненні поняття про колектив дітей з біологічної точки зору. Одним з педагогів, що розглядали проблему вивчення дитячих колективів та їх взаємостосунків був Г. Фортунатов. Автор висвітлював важливість та самостійність проблеми дитячих колективів. Він намагається вперше класифікувати типи колективів. Стверджував, що колектив не є звичайним збігом індивідуумів, він завжди є системою взаємоіснуючих особистостей і при цьому характеризується наявністю не просто об'єднуючих, але й організуючих в єдине ціле моментів. Заслужує уваги й думка відомого педагога свого часу Г.А. Рокова про те, що дитячий колектив має організуюче значення. У купі граючихся школярів швидко встановлюються ті норми поведінки та спілкування, які ніколи не складуться в умовах суворого контакту на уроках. Г. Фортунатовим колектив визначається як реально існуюча сукупність особистостей у стадії формування, що поєднані однією спільною діяльністю, виконанням соціальних завдань в процесі тривалої взаємодії та спілкування.

Автор робить перші спроби дати диференціацію членам колективу за ознаками особливостей поведінки та деяких характеріологічних якостей. Ці особливості учнів мають великий вплив на формування процесів внутрішньоколективного спілкування. Діти розподіляються на наступні групи: 1) вожаки та організатори, що мають тверду цілеспрямованість; 2) активісти, що володіють особистою ініціативою при необов’язковій твердості їх характеру; 3) виконувачі; 4) одиначки, що живуть своїм окремим життям; 5) бунтарі, які вступають у боротьбу проти вожаків, проти встановлених правил поведінки; 6) затравлені члени колективу. Ці групи учнів, взаємодіючи між собою активно формують стиль та особливості спілкування у колективі. Не дивлячись на абстрактність суті комунікативної функції колективу дітей, вітчизняні педагоги присвячують безліч творів та праць роз'ясненню цього питання, адже воно має чималий вплив та вагу на ефективність навчально-виховного процесу. Вивчення взаємостосунків у шкільній групі, проведене в руслі соціометрії, показало, що між дітьми існують складні відносини, які несуть на собі відбиток реальних соціальних впливів, що існують і у дорослому світі. Декілька досліджень дитячих колективів виявили певні фактори, які, як вважають їх автори, пов'язані з утворенням малих груп. Морено відмічав, що діти молодшого шкільного віку утворюють доволі стабільні колективи й що членам цих груп надається певний статус, а також що відношенні престижу, розумового розвитку й сімейного достатку членів колективу. В останні роки інтерес до вивчення взаємовідносин у групі школярів посилюється. Це пов'язано і з тим, що в умовах нашої виховної системи школи стають закладами якісного виховання Одним з головних факторів розвитку суспільного виховання дітей, - пише А.П. Усова, - дитина виступає перед нами головним чином як особистість, що живе своїм життям, як член маленького дитячого суспільства з його інтересами, потребами, зв'язками, що завойовує якесь місце у цьому суспільстві. Спілкування з близьким товаришем, - підсумовує Т.В. Драгунова, - виділяється в абсолютно особливу діяльність. Вона існує як самостійна діяльність, яка може бути названа діяльністю спілкування. Предметом цієї діяльності є інша людина - товариш-одноліток як людина. Ця діяльність існує з одного боку, у вигляді вчинків школярів по відношенню один до одного. 1.2 Особливості взаємовідносин у колективі молодших школярівЯк ми вже відмічали відносини учнів ті зароджуються вже у перші дні перебування у школі, тому їх важко відділити одне від одного. У зв'язку з цим ми зупинимося на аналізі не лише процесу спілкування, а й ділових, особистісних відносинах, які складаються вже на початкових етапах навчання в школі. З перших днів перебування у школі діти бувать настільки приголомшені безліччю нових вражень, що майже не помічають власних однокласників. Часто вони не можуть відповісти на просте запитання: „ С ким ти сидів за партою? ” Характерно те, що спочатку діти навіть уникають контактів з товаришами (якщо серед них не має сусідів чи вихованців одного дитячого садочку).

ОУH використову цей черговий злочин Москви в агтац серед народу, поширю лтературу  вдзови, в яких викрива  антиукранську полтику. У 1947 р. на Захднй Укран починаться колективзаця. У колгоспи люди записувалися явно неохоче, абсолютно не розумючи ц господарсько полтики, яка випливала з само природи московського духу ("русская община"), не сприймаючи  чисто на психологчному рвн. Починаються посилен репрес. Депортац людей в Сибр набирають з того часу особливо масштабного характеру: по клька сотень тисяч в рк. Вивозять за найменше спвчуття нацональному рухов, дуже часто за пдступною намовою злих людей, що породжу загальну ворожнечу, настороженсть в народ. Збройним групам ОУH вдаться часом перешкоджати цим депортацям шляхом терору проти х оранзаторв. У цей час вддли УПА здйснюють ряд великих рейдв за кордон: в Словаччину, Румуню, Польщу, Hмеччину. Одн прориваються туди  частково там залишаються, друг лише з пропагандивно-революцйною метою, щоб пдняти на боротьбу з Москвою нш поневолен народи ґвропи

1. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

2. О роли нематериальных активов…

3. Общение в Интернет, психологические проблемы виртуального общения

4. Торговля как отрасль в экономики. Ее роль в воспроизводственном процессе. Проблемы и перспективы развития

5. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

6. Роль класного керівника в організації дитячого колективу
7. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл
8. Позакласна робота з математики у молодших класах

9. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

10. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

11. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

12. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

13. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

14. Роль общения со взрослыми в развитии ребенка

15. Роль общения в жизни человека

16. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Роль общения в психическом развитии человека

18. Формирование общения у детей дошкольного возраста с проблемами в интеллектуальном развитии

19. Проблема истины в философии. Роль научной рациональности

20. Роль сообществ (community) в городских процессах «Сообщество»: проблемы определения дефиниции

21. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками и ее роль в формировании ресурсов банка (активы, их состав, структура)

22. Проблеми використання роботів /Укр./
23. Значение концепции общения М.И.Лисиной для отечественной психологии
24. Основные проблемы генетики и роль воспризводства в развитии живого

25. Роль и проблемы столицы

26. Проблемы и противоречия горбачевской перестройки: экономика, политика, общественная жизнь (историческое исследование, роль личности в истории)

27. Роль образу Мерліна в роботах Томаса Мелорі

28. Коммуникации – сущность, роль, проблемы повышения эффективности

29. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів

30. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

31. Педагогическое общение и роль учителя в формировании детского коллектива

32. Проблема формирования личности в онтогенезе

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

33. Психологические проблемы общения

34. Роль общения в формировании личности

35. Проблемы молодежи и роль социальной работы в их решении

36. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

37. Налоги субъектов РФ, их роль и проблемы взимания

38. Экологические проблемы птицефабрик России и роль биотехнологии в переработке органических отходов
39. Оценка нематериальных активов: проблемы и основные пути их решения
40. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

41. Проблема внеземных цивилизаций

42. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

43. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

44. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

45. Роль конкуренции в экосистемах

46. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

47. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

48. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Роль материнского генома в развитии потомка

50. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

51. Глобальна продовольча проблема

52. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

53. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

54. Проблемы Аральского моря
55. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион
56. Продовольственная проблема мира

57. Роль рек в освоении и заселении Сибири

58. Индия. Проблемы и пути их решения

59. Проблема ресурсообеспечения

60. Территориальная проблема Курильских островов

61. Демографические проблемы Китая

62. Глобальные проблемы здоровья человечества

63. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

64. Рост населения, проблема продовольствия

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

66. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

67. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

68. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

69. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

70. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
71. Проблемы налогообложения в Российской экономике
72. Проблемы реформирования налоговой системы в России

73. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

74. Роль государства в экономике

75. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

76. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

77. Проблемы избирательного права современной России

78. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

79. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

80. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Проблема рабства в США

82. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

83. Проблема отношений всей России с Кавказом

84. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

85. Финансовый менеджмент и его роль

86. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине
87. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах
88. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

89. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

90. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

91. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

92. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

93. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

94. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

95. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

96. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Проблемы наказания несовершеннолетних

98. Проблема происхождения права

99. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

100. Медицинское страхование в России, проблемы его развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.