Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оподаткування суб’єктів малого бізнесу (єдиний податок)

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУБЕНСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ РЕФЕРАТ на тему: Оподаткування суб’єктів малого бізнесу (єдиний податок) Виконав: студент групи 35 Півторонос Євген Лубни 2008 Суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, що перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового і безготівкового розрахунків коштами. Виторгом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок чи (і) а касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Під час здійснення операцій з продажу основних фондів виторгом від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, і їхньою залишковою вартістю на момент реалізації. Суб'єкт підприємницької діяльності – юридична особа, що перейшла на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, самостійно обирає одну з таких ставок єдиного податку: шість відсотків суми виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору при сплаті податку на додану вартість відповідно до Закону України „Про податок на додану вартість&quo ;; 10 відсотків суми виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у випадку включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи – сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше ніж 20 числа наступного місяця на окремий рахунок Державної скарбниці України. Відділення Державної скарбниці України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку в таких розмірах: • у Державний бюджет України – 20%; •у місцевий бюджет – 23%; • у Пенсійний фонд України – 42%; • на обов'язкове соціальне страхування – 15% (зокрема в Державний фонд сприяння зайнятості населення – 4%) для відшкодування витрат, здійснюваних у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням і похованням. Платники єдиного податку – юридичні особи ведуть податковий облік за тими податками, платниками яких вони є. Суб'єкти малого підприємництва – фізичні особи – мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом одержання свідоцтва про сплату єдиного податку. Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб – встановлюється місцевими радами за місцем їхньої державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше як 20 гривень і більше як 200 гривень на місяць. У тому випадку, якщо фізична особа – суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких встановлено різні ставки єдиного податку, вона отримує одне свідоцтво і сплачує єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки. У випадку, якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці чи з участю в підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа, що сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування і перерахування в державні цільові фонди зборів, зв'язаних з виплатою заробітної штати працівникам, що перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї. Суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа – сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше ніж 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державної скарбниці України. Відділення Державної скарбниці України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку в таких розмірах: • у місцевий бюджет – 43%; • у Пенсійний фонд – 42%; • на обов'язкове соціальне страхування – 15% (зокрема в Державний фонд сприяння зайнятості населення – 4%) для відшкодування витрат, здійснюваних у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням і похованням. Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, оподатковувані єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника й осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається в перерахунок загальних податкових зобов'язань як самого платника податку, так і осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності. Суб'єкт малого підприємництва, що сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів): • ПДВ, крім випадку, якщо юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за Єдиним податком за ставкою 6%; • податку на прибуток підприємств; • податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб – суб'єктів малого підприємництва); • плати (податку) за землю; • збору на спеціальне використання природних ресурсів; • збору на обов'язкове соціальне страхування; • комунального податку і податку на промисел; • збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг; • внесків у Фонд соціального захисту інвалідів України; • внесків у Державний фонд сприяння зайнятості населення і плати за патент відповідно до Закону України &quo ;Про патентування деяких видів підприємницької діяльності&quo ;. Суб'єкти підприємницької діяльності – фізичні особи – платники єдиного податку мають право не застосовувати електронних контрольно-касових апаратів для проведення розрахунків зі споживачами. Суб'єкт малого підприємництва – юридична особа – зобов'язана вести книгу обліку доходів і витрат та касову книгу. Форма книги обліку доходів і витрат і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва встановлюються Державною податкового адміністрацією України. За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва – юридичні особи – подають в орган державної податкової служби до 20 числа місяця, що йде за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, у разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6%, розрахунок про сплату ПДВ, а також платіжні доручення про сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

Суб'єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків і сплати сум єдиного податку відповідно до законодавства. Література 1. Огійчук М. Г. Фінанси підприємства – К.: 2007.

Керівництво Штабу Дієвої Армії цілком логічно провело своєрідне "ранжування" ворогів: від нього залежало, проти кого мало бути спрямоване вістря боротьби, головний воєнний удар (чи від кого такий удар, загрозу чекати), на кого можна було вплинути і завоювати якщо не прихильність, то хоча б нейтральність. Не виключався і найоптимальніший варіант — трансформація "ворогів" на "союзників". Гадається, що при розв'язанні цього питання поряд з об'єктивними даними чималу роль відіграв суб'єктивний фактор, а саме — особовий склад ШДА. Це були переважно офіцери колишньої Російської армії — генерал В.Сінклер, полковники В.Тютюнник, М.Капустянський, Бронський, старшини Скорняків, Красицький. Логічно допустити, що вони міркували і діяли у звичайній для себе, традиційній системі координат. Революціонери, особливо більшовики, а за ними й інші ліві політичні партії ототожнювалися з хаосом, анархією і терором, а Антанта, навпаки, уособлювала цивілізовану Європу, що перемогла грізного німецького супротивника і була єдина в спромозі протистояти нашестю більшовизму

1. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

2. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання

3. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

4. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

5. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

6. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення
7. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
8. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

9. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

10. Оподаткування підприємств

11. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

12. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

13. Малый бизнес, его место и роль в рыночной экономике. Развитие малого бизнеса в России и на Дальнем Востоке

14. Малые тела Солнечной системы

15. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

16. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское

17. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

18. Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий

19. Особистiсть-субєкт полiтики

20. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

21. Малые тела Солнечной системы

22. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання
23. Методи захисту прав суб’єктів господарювання
24. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

25. Статус суб’єктів у федеративній державі

26. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

27. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

28. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

29. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

30. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

31. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

32. Система государственной поддержки и регулирования малого предпринимательства

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

33. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

34. Аналіз сучасної системи оподаткування

35. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

36. Оподаткування малого бізнесу

37. Применение специальных налоговых режимов субъектами малого бизнеса в системе налогообложения зарубежных стран

38. Система непрямого оподаткування в Україні
39. Система оподаткування господарської діяльності підприємства
40. Специальные системы налогообложения малого бизнеса

41. Спрощена система оподаткування

42. Упрощенная система налогообложения малого предприятия

43. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для малых предприятий

44. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти

45. Оцінка стану міської системи м. Рівного

46. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

47. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

48. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

50. Система и эффективность поддержки малого предпринимательства в РФ и ее субъектах

51. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

52. Происхождение Солнечной системы и Земли

53. Вселенная, Галактика и Солнечная система

54. Происхождение Солнечной системы
55. Строение солнечной системы
56. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

57. Солнечная система

58. Происхождение солнечной системы

59. Спутниковые системы местоопределения

60. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

61. Двигательные системы организма

62. Нервная система

63. Нервная система

64. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

66. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

67. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

68. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

69. Транспортная система Украины

70. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
71. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
72. Банковская система Франции

73. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

74. Налоговая система

75. Налоговая система России

76. Налоговая система РФ

77. Налоговая система РФ на современном этапе

78. Налогообложение предприятий малого бизнеса

79. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

80. Проблемы реформирования налоговой системы в России

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

81. Судебная система Российской Федерации

82. Система расходов бюджета

83. Налоговая система России в новом правовом поле

84. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

85. Малый бизнес и налоговая политика

86. Доходы бюджетной системы Российской Федерации
87. Задачи, основные функции и система ОВД
88. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

89. Природа и система административного права

90. Место обязательственного права в системе гражданского права

91. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

92. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

93. Правовые системы современности. Мусульманское право

94. Возникновение и система развития права Канады

95. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

96. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

98. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

99. Государственная служба Приказной системы управления

100. Характеристика налоговой системы Великобритании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.