Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст 1. Люблінська унія 1596 р. та її наслідки для українських земель 2. Соціально-економічний розвиток України в XVI – І пол. XVII ст. 3. Берестейська церковна унія 1596 р 4. Запорізька Січ та її громадсько-політичний устрій 5. Перші козацько-селянські повстання наприкінці XVI – на початку XVII ст. 6. Понятійний апарат Література 1. Люблінська унія 1596 р. та її наслідки для українських земель Висвітлювати це питання необхідно з того, що Люблінська унія була зумовлена такими основними чинниками: – тривалим досвідом Литовсько-Польських союзів XIV–XV ст. (Кревська унія 1385 р., Вільненська унія 1401 р., Городельська унія 1413 р.); – загрозою з боку Московського князівства та Кримського ханства; – династичними зв’язками між Литвою і Польщею; – прагненням української шляхти здобути права, якими користувались польські шляхтичі (наприклад, не сплачувати деякі податки); обмежити утиски з боку великих феодалів (магнатів, князів, панів) та місцевих великокнязівських намісників. У січні 1569 р., знекровлена Лівонською війною з Московською державою, Литва була змушена піти на участь у спільному польсько-литовському сеймі, який мав винести остаточне рішення щодо включення Литовської держави до складу Польщі. Люблінський сейм тривав протягом першої половини року і тільки 1 липня 1569 р. було підписано акт про унію. Студенти повинні знати основний зміст унії: – Польща і Литва об’єдналися в єдину державу – Річ Посполиту; – майже всі українські землі ввійшли до складу Польщі; – державу очолював король, обраний на спільному сеймі; – встановлювалися єдиний сейм і сенат, які мали збиратися у Варшаві; – держава здійснювала єдину зовнішню політику, мала спільну монету; – польські феодали могли мати землю в Литві, а литовські – в Польщі; – державною релігією ставав католицизм; – Литва зберігала обмежену автономію (мала окремий уряд, печатку, герб, адміністрацію, суд, закони, військо). Треба відмітити, що після укладення унії українські землі у складі Королівства Польського поділилися на шість воєводств: Руське, Белзьке, Подільське, Волинське, Брацлавське, Київське. У 1635 р. було створене Чернігівське воєводство. Управляли ними воєводи з дуже великими повноваженнями. На території колишніх литовських земель продовжували діяти Литовські статути, попередня система судочинства, «руська мова» як урядова. Отже, важливо підкреслити, що Люблінська унія була здійснена польськими феодалами за активної допомоги литовських, українських і білоруських шляхтичів, які з метою задоволення своїх інтересів зрадили батьківщину. Негативними наслідками унії були: посилення польської експансії на етнічні українські землі, остаточне закріпачення селян, руйнівний наступ католицизму, насильницька полонізація, наростання соціальної напруги. 2. Соціально-економічний розвиток України в XVI – І пол. XVII ст. У другій пол. XVI – першій пол. XVII ст., незважаючи на роз'єднаність різних частин України і тяжкий іноземний гніт, на українських землях зростали продуктивні сили в сільському господарстві, розвивалося ремесло, зароджувалося мануфактурне виробництво, поглиблювався поділ праці між містом і селом, розширювалися товарно-грошові відносини, посилювалася експлуатація селянських мас.

Доцільно звернути увагу на такі особливості розвитку: а) ремесел і промислів: – збільшувалася кількість ремісників і ремісничих спеціальностей як у містах, так і в селах; – найбільшого розвитку вони досягли у Східній Галичині і на Волині; – у Руському воєводстві діяли соляні промисли; – при шляхетських маєтках, фільварках засновувалися різноманітні промислові підприємства з переробки сільгосппродуктів та корисних копалин; – в містах створювалися підприємства, в яких поряд з кріпаками працювали вільнонаймані робітники; – поступово з простого товарного виробництва виростали мануфактури (ливарні, гути, папірні та ін.); б) міст: – розвиток ремесла й товарного обігу призвів до збільшення кількості міського населення; – зростали старі міста, виникали нові (у 40 роки XVII ст. в Україні існувало близько 1000 міст і містечок); – серед міського населення дедалі більше посилилося соціальне розшарування; – ряд міст мали Магдебурзьке право; в) сільського господарства: – зростав попит на хліб та інші сільгосппродукти; – шляхтичі зміцнювали свої власні господарства – фільварки; – виросла кількість малоземельних і безземельних селян – 35 %, з половинним наділом – 40%; – завершився процес прикріплення селян до землі, перетворення їх на власність феодала (кріпосне право було остаточно юридично оформлено в 1588 р.); – магнати й шляхтичі захоплювали південні й східні українські землі, засновували фільварки і намагалися закріпачити місцеве населення. 3. Берестейська церковна унія 1596 р. Відповідь на цю проблему студенти повинні почати з переліку обставин, що привели до появи Берестейської унії. Це форсований наступ католицизму на українські землі, кризовий стан православної церкви, популярність ідей уніатства в Речі Посполитій, егоїстичні інтереси вищої церковної ієрархії православної церкви. Треба підкреслити, що крім усіх обставин, з’явилися інші чинники, які підштовхнули активізацію уніатського руху. По-перше, намагаючись захиститися від Реформації, польський король дозволив єзуїтам розгорнути свою діяльність у Польщі і Литві. В наслідок цього Річ Посполита за короткий час вкрилася мережею єзуїтських навчальних закладів. Широкого розголосу набула релігійна полеміка. Талановиті проповідники активно працювали на ідею унії, доводили культурну відсталість православних українців. По-друге, розкол суспільства поглиблювала так звана «календарна реформа», проведена Папою Римським у 1582 р., яка суттєво розвела у часі релігійні свята католиків та православних. В наслідок чого католики-феодали неодноразово почали порушувати релігійні традиції українських міщан та селянства. Слід також відмітити, що ідею унії активно підтримував польський король, адже вона відкривала шлях до окатоличення та полонізації українських та білоруських земель, нейтралізувала вплив православної Московії, тим самим сприяла консолідації Речі Посполитої. Намагаючись підняти престиж православного духовенства, подолати дискримінацію православних віруючих, водночас бажаючи вирішити й цілий ряд власних егоїстичних інтересів, львівський єпископ Гедеон Балабан на з'їзді у Белзі (1590 р.)

став ініціатором підписання унії. До нього приєднались луцький, володимирський, холмський, турово-пінський єпископи. У 1595 р. Папа Римський офіційно визнав унію. Слід відмітити, що остаточне юридичне оформлення унії мало відбутися у 1596 р. у м. Бересті. Але церковний собор розколовся на дві частини. Прихильники православної віри на чолі із князем К. Острозьким не визнали й осудили унію. Уніатська частина затвердила акт об’єднання католицької та православної церков та утворення уніатської (греко-католицької) церкви, яка підпорядковувалася Папі Римському. Було визнано основні догмати католицької церкви, водночас залишилися православна літургія, церковнослов'янська мова богослужіння, дозвіл на шлюб священиків. Уніатське духовенство, як і католицьке, звільнялося від сплати податків, уніатська шляхта могла претендувати на державні посади, уніатським єпископам було обіцяно місце в сенаті. Після укладення унії розпочався масовий наступ на православну церкву. Унія насаджувалася силою, православні церковні маєтності передавались уніатам, православні залишались без вищої церковної ієрархії. І тому згодом прірва між українцями греко-католиками та поляками католиками надзвичайно зросла. Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що форсований наступ католицизму на українські землі мав своїм наслідком полонізацію та окатоличення українців, він призвів до загальної дезорганізації та занепаду православної церкви, яка катастрофічно втрачала роль осередку культурного життя, гаранта збереження національних традицій. 4. Запорізька Січ та її громадсько-політичний устрій Протягом другої половини XVI ст. козацтво зростало кількістю і поширювалося територіально. Багато козаків втікало на південь, у степи за дніпровські пороги. Тут, за порогами, козаки жили вільними людьми, не знаючи панського гніту. Але небезпека з боку великих магнатів-феодалів, та напади татар і турків змушували жити козаків по-військовому, організовуватися у громади, ватаги і для кращої оборони будувати в різних місцях укріплення – городки, або січі, зроблені з рублених або січених колод. Слід звернути увагу, що з часом, десь у 30-х роках XVI ст., окремі січі об'єдналися в одну Запорізьку Січ, або Кіш. Перша писемна згадка про Січ зустрічається у «Всесвітній хроніці» (Краків, 1551 р.) польського історика Мартина Белзького. Спочатку, у середині XVI ст., козацький Кіш був розташований на о. Томаківці, на південь від Хортиці. Після того, як у 1593 р. на Січ напали татари й зруйнували всі її укріплення, запоріжці в тому ж році перенесли Січ на о. Базавлук, розташований в 20-30 км на південний захід від Томаківки. Заснування першої Запорозької Січі історики пов’язують з ім’ям козацького ватажка Дмитра Вишневецького (Байди). На Запоріжжі сформувалась нова українська (козацька) державність, яку називають праобразом справжньої держави. Студенти повинні знати і уміти обгрунтувати, чому М. Костомаров назвав Січ «християнською козацькою республікою». Належить підкреслити, що специфічні історичні обставини самого життя запорожців помітно вплинули на процес самоорганізації козацтва, обумовивши неповторний, оригінальний імідж козацької державності.

Поняття доби звучить неначе трохи невдповдно до тих коротких протягв часу, як обхоплюють ц доби. Але, будучи малими по клькости часу, вони мстять у соб стльки нацонального, полтичного й соцального змсту, сторя нашого народу на протяз х зробила так велитенськ кроки, що цлком оправдано можуть бути назван добами. ·х чотир: 1. Доба Центрально Ради. З двома перодами: 1) Перод революцйно орAанзац державности й морально-правово влади, 2) Перод юридично-правово державности. 2. Доба Гетьманщини. 3. Доба Директор. 4. Доба Отаманщини. В основу цього подлу покладено ролю тих чи инчих соцальних верств пд час цих моментв. Чинником доби Центрально Ради  вся свдома нацональна демократя без ржниц кляс. Доба Гетьманщини одзначаться пануючою роллю кляс буржуазних  реакцйних. Пд час доби Директор головна роля переходить до кляс революцйних пролетарату сльського й мйського. Головним чинником доби Отаманщини  елемент вйськовий, деолоAчно репрезентуючий дрбне нацональне мщанство, а в акц свой автократичний

1. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

2. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

3. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

4. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

5. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

6. Вибори та їх роль у політичному житті України
7. Політична система Української козацької держави
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

10. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

11. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

12. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

13. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

14. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

15. Економіко- і політико-географічне положення України

16. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры

17. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

18. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

19. Перспективи соціального розвитку України

20. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

21. Структура системи соціального захисту населення і політики України

22. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
23. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
24. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

25. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

26. Геоботанічне районування України

27. Регіональна економіка сільського господарства України

28. Географічне положення України

29. Економічні райони України

30. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

31. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

32. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

34. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

35. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

36. Соціалізм в історії України

37. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

38. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
39. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
40. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

41. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

42. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

43. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

44. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

45. Аналіз стану соціальної політики в Україні

46. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

47. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

48. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

50. Вплив валютних курсів на економіку України

51. Економіка України в умовах глобалізації

52. Економічна безпека України

53. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

54. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
55. Основні показники економічного стану України
56. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

57. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

58. Атомна енергетика України і РПС

59. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

60. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

61. Політичні права і свободи громадян України

62. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

63. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

64. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

65. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

66. Історія України

67. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

68. Період гетьманщини України

69. Центральна Рада і пролетаріат України

70. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
71. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
72. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

73. Податкова політика України

74. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

75. Основні напрямки зовнішньої політики України

76. Господарське право України

77. Конституційний суд України

78. Цивільне право України

79. Суверенітет України

80. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее

81. Проект кримінального кодекса України

82. Бюджетна ситема України

83. Державний бюджет України і бюджетне право

84. Управління фінансами України

85. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

86. Організаційна система управління природокористуванням України
87. Машинобудування України
88. Бідність в України

89. Міжнародний ринок туристичних послуг України

90. Машинобудівний комплекс України

91. Роль і значення АПК для господарства України

92. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

93. Грошовий обіг України

94. Органи внутрішніх справ України

95. Грошові розрахунки в господарському обороті України

96. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

98. Інформаційна політика України

99. Конституційні засади виконавчої влади України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.