Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Навчальна дисципліна – Екологічне право КУРСОВА РОБОТА тема: «Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру» ЗМІСТ Введення . 3 1. Спеціальні органи державного контролю у сфері охорони тваринного миру .5 1.1. Загальна характеристика спеціальних державних органів, здійснюваних контроль у сфері охорони тваринного миру . 5 1.2. Повноваження спеціальних органів державного контролю в сфері охорони тваринного миру . 8 1.2.1. Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища 8 1.2. Міністерство природних ресурсів РФ . . 8 1.2.3. Федеральна служба лісового господарства РФ . .9 1.2.4. Комітет Російської Федерації по рибальству (Роскомрыболовство). 10 1.2.5. Міністерство сільського господарства й продовольства РФ . . 10 1.2.6. Федеральна прикордонна служба РФ . . 11 1.2.7. Федеральна служба Росії по гідрометеорології й моніторингу навколишнього середовища (Росгидромет) . .12 2. Взаємодія спеціальних державних органів екологічного контролю в області охорони тваринного миру з територіями . . 14 3. Охорона тваринного миру в Саратовській області .18 3.1. Сучасний стан тваринного миру в Саратовській області . 18 3.2. Органи державного екологічного контролю в Саратовській області й результати їхньої діяльності . 21 Висновок . 25 Список використаних джерел . . 27 ВВЕДЕННЯ У навколишньому світі налічується в цей час більше мільйона видів тварин. Правда, якщо відкинути комах, їхнє число складе приблизно 250 тисяч (з них близько 90 тисяч живуть на суші)1 . Тваринний мир - один з найважливіших компонентів навколишнього природного середовища. Він бере участь у різних взаємозв'язках у живій природі, впливає на формування рослинного покриву й природна родючість ґрунтів, на біологічні властивості води. Тваринний мир виступає як природний ресурс, використовуваного для одержання харчових продуктів, хутра, технічної й лікарської сировини, необхідного для задоволення потреб населення. Велике значення тваринного миру для наукових, виховних і естетичних цілей. Охорона наземних тварин була, по видимому, першої спробою людини оптимізувати взаємодія природи й суспільства. Це пояснюється тим, що винищування, що здійснюється протягом століть, тварин у процесі полювання створило серйозні проблеми в забезпеченні людини продуктами тваринного миру. Заходу щодо охорони й контролю за охороною диких тварин здійснювалися ще до початку нашої ери. Майже одночасно із цим почалася охорона лісів, як місць зосередження тварин. У цей час, в умовах украй важкої екологічної обстановки, потрібні інші, більше якісні важелі захисту тваринного миру. Мова повинна йти про нові моделі державності, про створення нової моделі держави, не просто правового, а екологічно стійкого. Всі основні функції держави повинні бути екологізировани, а сама екологічна функція наповнитися якісно новим змістом і перетворитися з декларативної в діючу. У цьому процесі одна з найважливіших ролей повинна бути відведена Уряду Російської Федерації, як органу виконавчої влади загальної компетенції, прямо здійснюючу охорону й контроль тваринного миру. Перебуваючи на порозі екологічної катастрофи, ми гарячково шукаємо причини сформованого положення.

Аналіз існуючого законодавства свідчить про досить прийнятну якість правових актів в області охорони тваринного миру. А от міністерства й відомства, відповідальні за реалізацію даних законів явно не впоралися зі своїми завданнями. Ціль даній маркувальниці роботи - опис і аналіз діяльності реформованої системи спеціалізованих державних органів здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру. Відповідно до цього в роботі поставлені наступні завдання: дати загальну характеристику спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру; опис повноважень спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру; опис взаємодії спеціальних державних органів екологічного контролю в сфері охорони тваринного миру з територіями; опис діяльності органів державного екологічного контролю в Саратовській області. 1. СПЕЦІАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО МИРУ 1.1. Загальна характеристика спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру У рішенні завдань забезпечення раціонального природокористування й охорони природи велика роль спеціалізованих державних органів керування, що діють на різних рівнях. На них покладені найбільш відповідальні функції, пов'язані з екологічним нормуванням, ліцензуванням, сертифікацією, контролем і т.д. До спеціального відносять органи, створені винятково для завдань у сфері взаємодії суспільства й природи. Оскільки влада цих органів по спеціальних питаннях охорони природи й раціональному природокористуванню поширюється на всі галузі народного господарства й сфери діяльності, їх часто називають міжгалузевими або надвідомчими органами.1 В останні роки системи центральних органів федеральної виконавчої влади в області природокористування й охорони тваринного миру неодноразово змінювалася. Сучасний її вид є, на думку багатьох експертів, оптимальним. Спеціалізований екологічний контроль виконується федеральними міністерствами й відомствами, а також відповідними їм державними структурами суб'єктів Федерації. По характері спеціалізації державні контролюючі органи підрозділяються на галузеві й функціональні. Госсанэпиднадзор Росії, наприклад, контролював виконання санітарних вимог практично у всіх сферах природокористування. Сюди ставляться водні ресурси й різні природні об'єкти, і комплекси, піддані небезпеки хімічного або бактеріологічного зараження. Контролю за дотриманням природоохоронних нормативів і вимог при забудові житлових і промислових зон більше уваги приділяється Минстроем Росії. При розгляді проектів забудови територій і будівництва окремих об'єктів Минстроем ураховуються нормативні умови по інсоляції, якості атмосферного повітря й водних ресурсів, озелененню й ін.1 Специфіка галузевих державних органів укладуться в тім, що до сфери їхньої компетенції ставиться один вид природних ресурсів. Роскомзем стежить за охороною й раціональним використанням земель, Роскомвод - водних ресурсів, Рослесхоз - лісів і т.д. У деяких випадках у сферу інтересів окремих відомств попадає ще один вид природного ресурсу.

Так, для Роскомрыболовства має значення стан водних об'єктів, але тільки з герасимкових позицій відтворення й продуктивності рибних запасів. Незважаючи на наявні розходження, загальним правовим положенням для всіх державних органів екологічного контролю є його надвідомчий характер, що дозволяє контролювати в межах своєї юрисдикції діяльність всіх підприємств, організацій, установ і окремих громадян. Так, на територіях державного лісового фонду порядок охорони й використання лісів регулюється нормативними актами Рослесхоза, якому надане право контролю за виконанням екологічних вимог (узгодження господарських і інших заходів, застосування адміністративних санкцій за порушення екологічних нормативів і ін.). Аналогічними правами в частині екологічного контролю користується Роскомрыболовство відносно рибних ресурсів, Роскомзем – земельних ресурсів і т.д.2 Відповідно до Постанови Уряда Російської Федерації від 30 грудня 1998 року &quo ;Про спеціально вповноважені державні органи Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища&quo ;3 Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища і його територіальних органів є спеціально вповноваженими державними органами Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища й у межах своєї компетенції координують діяльність спеціально вповноважених органів Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища і їхніх територіальних органів, що здійснюють ці функції у відповідних сферах керування: Міністерства природних ресурсів РФ, Міністерства сільського господарства й продовольства РФ, Державного земельного комітету РФ, Державного комітету РФ по рибальству, Федеральної служби геодезії й картографії Росії, Федеральної служби лісового господарства Росії, Федеральної служби по гідрометеорології й моніторингу навколишнього середовища, Федеральної прикордонної служби РФ, а також інших федеральних органів виконавчої влади і їхніх територіальних органів, які відповідно до законодавства РФ вирішують питання в області охорони навколишнього природного середовища за узгодженням або спільно зі спеціально вповноваженими органами РФ в області охорони навколишнього природного середовища. 1.2. Повноваження спеціальних органів державного контролю в сфері охорони тваринного миру1.2.1. Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища Відповідно до Постанови Уряду РФ від 13 січня 1999 року &quo ;Питання Державного комітету РФ по охороні навколишнього середовища&quo ;1 Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює на колегіальній основі міжгалузеву координацію й функціональне регулювання в сфері охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, збереження біологічної розмаїтості, а також виконуючий державний екологічний контроль, державну екологічну експертизу й керування державними природними заповідниками й іншими особливо охоронюваними територіями, що перебувають у його веденні.1.2.2. Міністерство природних ресурсів РФ Дане міністерство є федеральним органом виконавчої влади, що проводить державну політику в сфері вивчення, відтворення, використання й охорони природних ресурсів і координуюча діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади у випадках, установленими федеральними законами, указами Президента РФ і постановами Уряду РФ.

Слухачі повинні були вивчати загальнокримінальне й військове законодавство, службове діловодство, судову медицину та ін. [597]. На жаль, невідомо, як зреагував на цей проект Диктатор, але є дані, що школи пробних жандармів та станичних командантів функціонували ще до цього [598]. Важливою і дуже вразливою з боку як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів була одна з головних артерій життєзабезпечення ЗУНР - залізничний транспорт. В цих умовах нагальною стала потреба у створенні спеціального органу, який би ефективно протидіяв злочинним намаганням зірвати нормальну роботу залізниці або скористатися нею для проведення розвідувально-підривних акцій. Рішенням Державного секретаріату військових справ від 24 березня 1919 р. при Залізнодорожній військовій управі була створена Залізнодорожна жандармерія (ЗЖ). На неї покладалися перевірка документів у військових та цивільних пасажирів; виявлення й затримання підозрілих осіб з фальшивими документами, шпигунів, провокаторів і злодіїв; збереження ладу та порядку в поїздах; охорона "особових" (урядових - В.С.) транспортів та державного майна, що перевозиться залізницею

1. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

2. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

3. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

4. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

5. Право як спеціальне соціальне явище

6. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем
7. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
8. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

9. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

10. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

11. Державне управління в сфері охорони здоров’я

12. Здійснення права на житло шляхом приватизації

13. Порядок формирования и компетенция органов судебного конституционного контроля

14. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

15. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

16. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

17. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

18. Українська спеціальна лексика

19. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів

20. Коносамент - характеристика умов його здійснення

21. Спеціальне документознавство

22. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах
23. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
24. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

25. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

26. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

27. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

28. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

29. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

30. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

31. Специальные органы осуществления контроля в сфере охраны животного мира

32. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

34. Управління спеціальними проектами

35. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

36. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

37. Контроль в системе органов государственной власти

38. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии
39. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях
40. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

41. Налоговый контроль на уровне низовых органов

42. Задачи контроля таможенных органов. Правовое и организационное обеспечение контроля

43. Некоторые проблемы развития государственного финансового контроля в кредитно-банковской сфере

44. Контроль в сфере маркетинга

45. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

46. Деятельность национального банка Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля

47. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

48. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

50. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

51. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

52. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

53. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

54. Актуальные вопросы правового регулирования в сфере защиты и поддержки конкуренции и антимонопольного контроля
55. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
56. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

57. Организация системы контроля в городских, районных органах внутренних дел

58. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

59. Правовідносини у сфері соціального захисту

60. Федеральный орган исполнительной власти: понятие, система, структура, отрасли и сферы управления

61. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

62. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

63. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

64. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

65. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

66. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

67. Організація як соціальне утворення

68. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

69. Удосконалення системи контролю в органах державної служби

70. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
71. Влияние родительского контроля на нравственную сферу детей старшего дошкольного возраста
72. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

73. Социальный контроль в сфере труда

74. Організаційні аспекти соціальної роботи

75. Вопросы ведомственного контроля в деятельности таможенных органов

76. Пути повышения валютного контроля таможенными органами

77. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

78. Компетенция налоговых органов в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

79. Організація і методика податкового контролю

80. Счетная палата как орган, осуществляющий высший финансовый контроль в Российской Федерации

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

82. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

83. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

84. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

85. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

86. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
87. Биохимический контроль в спорте
88. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

89. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

90. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

91. Финансовый контроль

92. Система таможенных органов РФ

93. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

94. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

95. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

96. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Государственное управление в социально-культурной сфере

98. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

99. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.