Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Міжнародний університет розвитку Людини «Україна» Тема контрольної роботи: «Еміграція українців у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.» Сарни 2006 План Причини та характер еміграції. Напрям еміграції та її наслідки. Економічна діяльність українських емігрантів. 1. Причини і характер еміграції В історії формування сучасної української діаспори простежуються чотири хвилі масового переселенського руху з України. Перша хвиля еміграції з України, хронологічні рамки якої охоплюють період з останньої чверті ХІХ століття до початку Першої світової війни, була зумовлена переважно соціально-економічними причинами. Другий масовий відтік частини населення за межі своєї батьківщини припадає на період між двома світовими війнами і був викликаний як соціально-економічними, так і політичними обставинами. Друга світова війна та її наслідки викликали третю хвилю масової української еміграції, майже винятково політичну. Четверта хвиля міграції припадає на кінець ХХ ст. і має, передусім, соціально-економічний характер. Протягом останніх років еміграційний потік з України до деяких країн (зокрема, Канади, США) змінюється якісно: дедалі зростає частка науково-технічної інтелігенції (як правило, це фахівці в таких галузях як системний аналіз, програмування, біологія, нові матеріали, комп’ютеризація). З розпадом СРСР і утворенням на його просторах нових суверенних держав, українські етнічні меншини, які сформувалися в цих країнах в результаті переміщення трудових ресурсів, що практикувалися тоталітарним режимом, перейшли на становище закордонних. Виникло, по суті, нове соціальне явище – східна українська діаспора. Унаслідок міждержавних територіальних поділів ХХ століття частина українського етносу опинилася за межами України. Ця категорія закордонних українців належить до автохтонних національних меншин низки країн Європи (Польща, Словаччина, Білорусь, Румунія, Придністровський регіон Молдови, прикордонні області Російської Федерації). Нині число осіб українського походження, які проживають за межами України, за приблизними підрахунками, становить від 16 до 20 мільйонів. Найбільше закордонних українців проживає в Російській Федерації. За результатами Всеросійського перепису 2002 року їх чисельність складає 2 943 471 осіб - громадян РФ, які ідентифікують себе як етнічні українці. Проте згідно з неофіційною статистикою, чисельність української меншини в Росії сягає понад 10 млн. осіб. Так, ще кілька років тому російські демографи публічно декларували факт проживання в країні близько 8-10 млн. російських громадян українського походження. Понад 1 мільйон 27 тисяч громадян українського походження проживає в Канаді, відповідно до перепису населення в цій країні у 2001 році. Чисельність осіб українського походження в США, за результатами перепису населення у 2002 р., сягає близько 900 тисяч. Проте деякі американські демографи вважають, що реальне число представників українського етносу в США становить від 1,5 до 2 мільйонів осіб. Серед країн проживання найбільших українських громад зарубіжжя – Молдова (660 тисяч осіб), Казахстан (550 тисяч), Бразилія (500 тисяч), Аргентина (300-350 тисяч), Білорусь (237 тисяч; за твердженнями керівників української громади в цій країні, лише в Брестській області – колишньому етнографічному регіоні України – Берестейщина проживає близько півмільйона етнічних українців), Узбекистан (понад 100 тисяч).

Чисельні українські громади проживають також у Румунії (понад 61 тисяча), Латвії (близько 60 тисяч), Киргизстані (до 46 тисяч), Польщі (близько 40 тисяч за офіційною статистикою, за неофіційною – понад 200 тисяч), Словаччині (близько 35 тисяч), Грузії (близько 35 тисяч), Австралії (понад 34 тисячі), Великій Британії, (близько 30 тисяч), Франції (близько 30 тисяч), Німеччині (30 тисяч), Азербайджані (29 тисяч), Естонії (28 тисяч), Чехії (понад 22 тис.), Литві (22 тисячі), Сербії і Чорногорії (понад 20 тисяч), Туркменістані (17 тисяч), Угорщині (понад 6 тисяч), Боснії і Герцеговині (близько 5 тисяч), Хорватії (4,3 тис.), Таджикистані (4 тисячі), Австрії (3 тисячі), Вірменії (понад 2 тисячі), Болгарії (близько 1,5 тисячі). Водночас велика кількість українських громадян – представників української тимчасової трудової міграції зосереджена в таких країнах як Іспанія (понад 80 тисяч), Португалія (близько 60 тисяч), Греція (понад 30 тисяч), а також інших державах. Уряд України докладає зусиль для забезпечення законних прав й інтересів громадян України, які працюють у країнах Європи. Важлива увага приділяється налагодженню механізмів легального працевлаштування українських громадян у цих країнах, посиленню їх соціального захисту, розширюється відповідна двостороння нормативно-правова база. Порівняно з іншими світовими діаспорами, українські громади мають найбільшу кількість різних громадських об’єднань (за приблизними підрахунками – близько 3 тисяч). Найбільше їх у Канаді – майже тисяча осередків – політичних, культурно-освітніх, професійних (об’єднання лікарів, вчителів, інженерів, адвокатів і т.п.), жіночих, молодіжних тощо. Міжнародною українською організацією є Світовий конгрес Українців (СКУ), який об’єднує близько 50 великих організацій – представників майже з 30 держав. Загалом усі об’єднання охоплюють у кожній з країн проживання від 20 до 30 відсотків усієї чисельності кожної з українських громад. В низці держав Східної і частково Центральної Європи, а також в країнах Балтії політико-правовий статус української громади закріплено законодавчо як національної меншини. Це забезпечує суттєву державну підтримку зусиль місцевих українських громад щодо збереження своєї національної самобутності, отримання освіти та інформації рідною мовою тощо. В країнах, де українська громада не має статусу національної меншини, забезпечення її національно-культурних потреб є справою бажання й організаційних зусиль етнічних українців, які проживають у цих країнах. Питання задоволення національно-культурних потреб українців за кордоном є предметом двосторонніх міждержавних переговорів на всіх рівнях. Збільшується число двосторонніх угод, що передбачають реалізацію культурно-освітніх та інших запитів української діаспори. Створюються двосторонні змішані міжурядові комісії з питань забезпечення прав національних меншин. Державна політика щодо відносин із закордонним українством базується на таких нормативно-правових актах: Конституція України, Указ Президента України „Про Національну програму „Закордонне українство” на період до 2005 року” від 24 вересня 2001 року, Закон України „Про правовий статус закордонних українців”, прийнятий Верховною Радою України 4 березня 2004 року.

Крім того, завершується робота над проектами законів України „Про концепцію національної політики щодо закордонного українства” та „Про концепцію державної етнонаціональної політики”. 2. Напрям еміграції та її наслідки Друга половина XIX – початок XX століття були відзначені масовою міграцією українських селян, які перебували у складі Російської імперії. Поселялись вони переважно на її околицях: на Кавказі, в Середній Азії, Новоросії, на Далекому Сході та у Сибіру. Так наприкінці XIX ст. далеко за межами України з’являються українські назви поселень: Полтавське, Чернігівське, Українське, Ново-Київське та інші. Більшість селян змушена була залишити рідні місця через відсутність землі чи необхідних засобів для існування. Хоча варто зазначити, що серед емігрантів були й заможні, але за свідченнями історичних джерел таких було дуже мало. Російський уряд за допомогою переселення намагався освоїти цілинні землі околиць імперії і разом з тим хоч якоюсь мірою зменшити “земельний голод”, знайти застосування “зайвим” робочим рукам. Великого значення надавалося збільшенню і зміцненню російського населення, особливо в кількісно незначних місцевостях. Не була винятком в цьому плані і Україна. Селяни, які мали намір оселитися в необжитих околицях імперії, отримували певні пільги. Головні з них: звільнення від податків, зокрема у Сибіру на 3 роки. На цей же час звільнялися від служби в армії особи призовного віку. Переселенцям надавався земельний наділ. Вони ще мали право на пільговий переїзд, кредити, але не всі потребуючі могли їх отримати. Наприклад, у Томській губернії за період з 1 жовтня по 1 січня 1898 року із 2115 прохань від сімей кредит був наданий 1064 сім’ям. Переселялися передусім ті, хто мав заощадження. “Бажаними і корисними для Сибіру” були ті сім’ї, які мали достатньо коштів і не “обтяжені великою кількістю дітей чи родичами похилого віку”. З початку XX ст. еміграція українських селян набуває більшого розмаху. Сприяла цьому також офіційна політика уряду, зокрема закони 1904 і 1906 років, які фактично стимулювали переселенський рух. У цілому в європейській частині територія компактного проживання українців значно переважала території, де компактно проживали росіяни. Царський уряд розуміючи, що робота в галузі демографічної селекції значно “запущена”, приймає безпрецедентну за розмірами програму переселення. За цією програмою, протягом 1896-1914 рр. з дев’яти українських губерній до Сибіру і на Далекий Схід переселилося понад 1 млн. 619 тис. українців. Сибір став другою “батьківщиною” українців. Заселення Сибіру українцями, яке активно розпочалося з другої половини ХІХ ст., різко інтенсифікувалося після спорудження Транссибірської магістралі (1895-1905 рр.). З того часу українці селилися поблизу цієї залізниці, переважно в селах, і займалися землеробством і тваринництвом. Уже на початку XX ст. Західний Сибір, здебільшого заселена українцями південна його частина, став важливим районом виробництва товарного зерна, а згодом і високоякісної молочно-м’ясної продукції.

ОУН: минуле  майбуття: Збрник.P К.: Фундаця м О. Ольжича, 1993. 301 с. 57. Патрляк ¶. Вйськов плани ОУН(б) у тамнй ¶струкц Революцйного проводу (травень 1941 р.) / ¶. Патрляк // Укранський сторичний журнал.P 2000. P2. С.P127137. 58. Патрляк ¶. Нацоналстичний партизанський рух на територ Захдно Украни влтку 1941 р. / ¶. Патрляк // Укранський сторичний журнал.P 2000. P4. С.P113119. 59. Покальчук Ю. То не бандити, синку / Ю. Покальчук // Кримська свтлиця.P 1999. 6 счня.P С. 6; 15 счня.P С. 6. 60. Рябчиков В. Коричневые пятна национализма / В. Рябчиков // Крымская правда.P 1998. 8, 15, 22, 29 августа; 5, 12, 19 сентября. 61. Самостйна Украна. Збрник програм укранських полтичних партй початку ХХ столття.P Тернопль: Редакцйно-видавничий вддл управлння по прес, 1991. 82 с. 62. Сергйчук В. ОУН-УПА в роки вйни. Нов документи  матерали / В. Сергйчук.P К.: Днпро, 1996. 496 с. 63. Сергийчук В. Повстанцев вооружала и Красная Армия в порядке «шефской помощи» / В. Сергийчук // Голос Украины.P 1997. 17 мая С. 8. 64. Сергйчук В

1. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

2. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

3. Українська національна революція 1649-1657рр

4. Василь Стефаник – майстер психологічної новели

5. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

6. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
7. «Українська демонологія та її персонажі»
8. Українська школа бухгалтерського обліку

9. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

10. Сучасна українська літературна мова

11. Українська мова серед інших слов’янських мов

12. Українська спеціальна лексика

13. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

14. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

15. Українська культура першої половини ХІХ століття

16. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

18. Українська республіка в часи Центральної Ради

19. Українська культура 1980–90-х років

20. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

21. Українська культура ХХ ст.

22. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели
23. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю
24. Українська література XI—XII століть

25. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

26. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

27. Українська народна пісенність

28. Підготовка до ЗНО - українська мова

29. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

30. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

31. Українська національна ідея

32. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

34. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

35. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

36. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

37. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

38. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.
39. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.
40. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

41. Українськi землi у другiй половинi XVII ст.

42. Культура України в XVIII–XIX ст.

43. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

44. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

45. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

46. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

47. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

48. Емь летописная

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Василь Барка /Укр./

50. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

51. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении

52. Тема голодомору в Україні у романах Уласа Самчука "Марія" та Василя Барки "Жовтий князь"

53. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

54. Особливості розвитку спорту в Обєднаних Арабських Еміратах
55. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
56. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

57. Атомна енергетика України і РПС

58. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

59. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

60. Реферат о Пугачеве

61. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

62. Громадянство України

63. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

64. Жизнь и творчество Василия Ивановича Сурикова

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей

65. Львівський музей українського мистецтва

66. Повесть Василя Быкова "Обелиск"

67. Василий Быков "Обелиск"

68. Василий Шукшин

69. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

70. Василий Андреевич Жуковский - краткая биография
71. Татищев Василий Никитич, историк, географ, государственный деятель
72. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

73. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

74. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

75. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

76. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

77. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

78. Несколько рефератов по Исламу

79. Василий Мачуга

80. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

82. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

83. Реферат по информационным системам управления

84. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

85. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

86. Історія України
87. Василий Шуйский
88. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

89. Голодомор в Україні 1932-33 годах

90. Господарство України періоду утвердження капіталізму

91. Исторія українського друкарства

92. Люблінська та Берестейська унії

93. Походження людини та її поява на території України

94. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

95. Створення залізниць в Україні

96. Центральна Рада і пролетаріат України

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

97. Воевода Василий Васильевич Немой-Шуйский

98. Декабристський рух та його поширення на Україні

99. Боротьба Василя Стуса

100. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.