Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Види опитування 2. Соціометричні процедури 3. Суцільне і вибіркове дослідження 4. Телефонне інтерв'ю 5. Методична частина програми 6. Методи обробки і аналізу даних 7. Теоретико-методологічна частина програми 8. Графічне представлення даних 9. Експертне опитування 1. Види опитування Опитування як вид дослідження розбивається на два великі різновиди — анкетування і інтерв'ю. Анкетування — форма організації тексту у питаннях та відповідях. Інтерв'ю — по наперед розробленому плану бесіда, що припускає прямий контакт інтерв'юєра з респондентом, в ході якої інтерв'юєр фіксує його відповіді. У свою чергу, кожний з цих видів опитування розділяється на безліч підвидів: 1) по числу опитуваних (груповий і індивідуальний); 2) по місцю проведення (удома, на роботі і в цільових аудиторіях — відвідувачі клубу, пацієнти в поліклініці і т.п.). Анкети можна розділити за способом розповсюдження серед опитуваних: роздаткова (кур'єрська) анкета; поштова (розсилана поштою); пресова (публікована в газеті або журналі). Крім того, види опитувань можна класифікувати по інших критеріях, а саме: а) кількісні (із застосуванням статистики) і якісні ; б) письмові (анкети, тести) і усні (інтерв'ю); в) очні і заочні; г) стандартизовані, напівстандартизовані і нестандаризована; д) клінічні і фокусуючі; е) направлені і ненаправлені; ж) пробні і основні ; з) масове опитування і експертне опитування. При всіх відмінностях види опитувань об'єднує одна обставина — запитальник, тобто відповідна дослідницькому задуму і логічно збудована система питань — адресованих респонденту мовних повідомлень в питальній, ствердній або негативній формі, а також пропонованих до них варіантів відповіді. Запитальник — більш широкий термін, ніж анкета. Він застосовується по відношенню як до анкетування, так і інтерв'ю. У свою чергу, анкета — це документ опитування (&quo ;анкета для робітника&quo ;) і метод опитування (тобто анкетування). В західних методиках анкетою називається запитальник, який частіше за все заповнюється за допомогою інтерв'юєрів, але іноді розсилається поштою або лунає респондентам для самостійного заповнення. Групове анкетне опитування широко застосовується по місцю роботи і навчання. Анкети лунають для заповнення в аудиторії, куди запрошуються включені у вибірку респонденти. Звичайно один анкетер працює з групою з 15—20 чол. Групове анкетування вимагає дотримання деяких спеціальних умов, що забезпечують психологічний комфорт ситуації опитування і відповідей, що підвищують якість. Приміщення, де проводиться опитування, повинно бути психологічно нейтральним (кімната відпочинку), вільним від чинників, що заважають (телефонні дзвінки, сторонні розмови, музика, телепередачі, присутність сторонніх людей і т.п.). У вітчизняній соціології найпопулярнішим є індивідуальне анкетне опитування. Ним користуються приблизно в 75—80% випадків. 2. Соціометричні процедури Центральне місце серед соціально-психологічних методів, що використовуються в управлінні персоналом, займають соціометричні тести, призначені для діагностики емоційних зв'язків, тобто взаємних симпатій і антипатій між членами групи.

Призначення соціометричної процедури може бути трояким: а) зміна ступеня згуртованості-роз'єднаності в групі; б) виявлення &quo ;соціометричних позицій&quo ;, тобто співвідносного авторитету членів групи по ознаках симпатії-антипатії; в) виявлення внутрішньогрупових підсистем — згуртованих утворень, на чолі яких можуть бути свої неформальні лідери. У вузькому значенні соціометричні методи є способами вивчення структури міжособових відносин в малій соціальній групі шляхом вивчення виборів, зроблених членами групи по тих або інших соціометричних критеріях. Соціометрія в трактуванні Моренно виступає проектом соціальної науки в цілому, основною ідеєю якого є наступне положення: мала група — модель суспільства, на її прикладі видно, що для життя людей важлива як об'єктивна структура, створювана функціональними обов'язками, так і структура емоційних (неформальних) відносин. В цілому соціометричний метод, запропонований Я. Моренно, базується на п'яти головних тезах: Людські відчуття мають кількісне вимірювання і виражаються в найпростіших одиницях. Жодна людина не може жити без емоційних зв'язків з іншими людьми, і тому не окремий індивід. У відносинах між людьми діє закон соціальної гравітації. Вищі форми колективних організацій розвиваються з низьких, найпростіших. При проведенні соціометричного дослідження важливо забезпечити необхідну для цього мотивацію його учасників. Ця вимога відображена в правилі адекватної мотивації, згідно якому процедура будь-якого тесту повинна співпадати з інтересами випробовуваних. Лише в цьому випадку досліджувана група перетворюється на групу дослідників, В рамках соціометрії можна виділити три групи методів: соціометричну тестову методику (тест), психодраму і соціодраму, а також групову моренотерапію (групову терапію), це так звана триєдина система Моренно. Зараз соціометричні тести використовуються як незалежні методи, що включають спеціальні процедури збору первинної інформації про вибори членів групи, способи уявлення і аналіз цієї інформації. 3. Суцільне і вибіркове дослідження Вибіркове дослідження є способом систематичного збору даних про поведінку і установки людей за допомогою опитування спеціально підібраної групи респондентів, що дають інформацію про себе і свої думки. Свою назву воно одержало завдяки використовуванню спеціальної процедури відбору з величезної сукупності одиниць дослідження (генеральної сукупності) невеликої частини (вибіркової сукупності), яка дуже точно відображає основні параметри цілого. Процедура побудови вибірки заснована на методах математичної статистики і базується на принципах теорії вірогідності. Вибіркове дослідження більш економічне і не менше надійне, ніж суцільне, хоча вимагає більш витонченої методики і техніки. Традиційне анкетування за рубежем іменується письмовим опитуванням. Виділяють поштове опитування, групове анкетування, індивідуальне анкетування. До суцільних досліджень, що охоплюють всі одиниці генеральної сукупності, відносяться переписи населення. В той же час найпоширенішим інструментом пізнання в соціології виступають вибіркові дослідження.

4. Телефонне інтерв'ю Телефонне інтерв'ю — одна з форм опосередкованого опитування, що набула особливо широкого поширення в 2000р. у великих містах Росії. Телефонне опитування — це специфічний синтез анкетування і інтерв'ювання, що використовується, як правило, в рамках одного міста або іншого населеного пункту. Переваги. Серед переваг телефонного опитування перед особистим інтерв'ю фахівці називають наступні риси: оперативність, наявність контролю над респондентом; мінімальний вплив інтерв'юєра, хороші можливості по забезпеченню більш адекватних відповідей; низька собівартість; високий ступінь конфіденційності і, отже, щирості відповідей; стандартність в способі доставки даних. Використовування телефону дає дві основні переваги — економія і оперативність. Телефонне інтерв'ю може здійснюватися із спеціально обладнаного приміщення, де паралельно працюють декілька інтерв'юєрів, а до їх телефонів можуть під'єднуватися контролери. По телефону будь-яка група інтерв'юєрів може значно дешевше одержати інформацію, при цьому контроль здійснюється з одного місця. Крім хороших можливостей контролю якості роботи інтерв'юєрів даний метод забезпечує зниження витрат за рахунок об'єднання ресурсів. Крім того, опитування по телефону значно оперативніші, ніж персональні. Число питань, що задаються, в телефонному опитуванні звичайно дещо більше, ніж в поштовому, але менше ніж в особистому інтерв'ю. Швидкість отримання відповіді, як правило, нижче, ніж в очному, але вище, ніж в поштовому опиті. Недоліки. Перший недолік телефонного інтерв'ю — неможливість дотримати репрезентативність вибірки. Основою вибірки в телефонному опитуванні служить телефонна книга, а ступінь обхвату населення напряму залежить від рівня телефонізації країни, багато в чому залежить від володіння інтерв'юєра голосом і уміння на відстані відчувати стан респондента. Другий недолік — нещирість відповідей. Телефонне інтерв'ю виявилося самою слабкою ланкою в методичному арсеналі сучасної соціології. 5. Методична частина програми Для соціологічних служб важливим стає систематичний збір та зберігання методичної інформації про проведені дослідження. Основним документом, що містить таку інформацію, є методичний розділ програми. Він забезпечує спадкоємність методичної культури досліджень при зміні заводських соціологів і є документальним свідоцтвом рівня професіоналізму при їх атестації. Вибірка. В програмі необхідно дати характеристику типу вибірки з обгрунтовуванням доцільності її використовування в відповідності з метою дослідження, вимогами репрезентативності і організаційними можливостями даного дослідження. Вибіркова сукупність задається самим об'єктом дослідження Відмінність між об’єктом і вибірковою сукупністю полягає в тому, що друга менша за об'ємом і представляє зменшену копію першого. Якщо об'єкт дослідження охоплює десятки тисяч людей, то вибіркова сукупність — сотні. Тому більшість соціологічних досліджень має не суцільний, а вибірковий характер: за строгими правилами відбирається певна кількість людей, що відображають по соціально-демографічних ознаках структуру об'єкту, що вивчається, тобто формується вибірка.

У Сталина теория и практика непосредственно сливались; тактические шаги он непосредственно связывал со стратегией и принципами учения. Методология Сталина вела к тому, что в его теоретических конструкциях преобладало обоснование чисто тактических мероприятий. У Сталина теория не конкретизировалась в результате практики, но упрощалась вследствие практических потребностей. Именно в этой связи в трудных условиях индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, а также угрозы нападения фашистской Германии Сталин сформулировал вывод о неизбежном обострении классовой борьбы в период диктатуры пролетариата. Исходя из этого, Сталин прибег к антидемократическим методам, сделал из них «нормальные» основы администрирования. «Он превратил необходимые меры гражданской войны — всеохватывавшее доминирование центральной власти, ограничение автономии и демократии — в «перманентный стиль» руководства советским обществом», — подчеркивает Д. Лукач. Во всех этих и подобных рассуждениях, повторяем, есть момент истины. Однако сводить все проблемы развития нашего общества к личности Сталина, к особенностям его характера, мышления и действия, тем более к неким интригам — абсолютно неверно

1. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

2. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

3. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

4. Метод "Девиз" и его эмоциональная основа в системе занятий изобразительным искусством на факультете начальных классов

5. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

6. Предмет, метод, джерела та система фінансового права
7. Дослідження методів чисельного інтегрування
8. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

9. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

10. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

11. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

12. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

13. Психологічна основа різних релігій

14. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца

15. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

16. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

18. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

19. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

20. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

21. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

22. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
23. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
24. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

25. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

26. Основы гендерной теории и методологии

27. Методология и методы принятия решения

28. Методология и методы принятия решения

29. Методи та способи підключення до мережі Internet

30. Методология эксплуатационного контроля на основе концепции риска. Основные положения

31. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации

32. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

33. Правовые и экономические основы применения современной методологии стоимостной оценки ущерба

34. Міжнародна економічна система та її головні елементи

35. Научные основы и методология государственного регулирования экономики

36. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

37. Основи побудови обліку праці та її оплати

38. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
39. Про методи дослідження малих річок
40. Оптимизация отбора оптимальных признаков на основе приме-нения методов моделирования эволюции для задачи распозна-вания текста

41. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

42. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

43. Валютні ризики: економічна природа та управління

44. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

45. Антропологічна характеристика та риси людини

46. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

47. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

48. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

49. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

50. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

51. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

52. Нормативна база, методика та методи перевірки

53. Теоретичні основи обліку та аудиту

54. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час
55. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків
56. Методология и методы юридической психологии

57. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

58. Поняття та методи криміналістики

59. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

60. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

61. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

62. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

63. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

64. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

66. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

67. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

68. Дослідження чисельних методів інтегрування

69. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

70. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
71. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла
72. Кабінетні методи маркетингових досліджень

73. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

74. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

75. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

76. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

77. Метод векторів та його застосування

78. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

79. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

80. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Иммобилизованные БАС как основа создания ЛФ нового поколения. Примеры носителей. Методы

82. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

83. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

84. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

85. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

86. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
87. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості
88. Методи психофізіологічних досліджень

89. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

90. Определение рационального метода лечения на основе истории болезни

91. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

92. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

93. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

94. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

95. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

96. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры

97. Економічна та торгово-політична роль митного збору

98. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

99. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.