Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність державного фінансового контролю

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст1. Основні положення і структура Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна 2. Індивідуальний робочий план ревізора з проведення контрольних заходів на об'єкті контролю 3. Методика проведення ревізії на підприємстві 4. Схема організації ревізії на підприємстві Література 1. Основні положення і структура Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна Суб’єкти держфінконтролю - це міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, які наділені повноваженнями на здійснення фінансового контролю, їх самостійні контрольно-ревізійні підрозділи або інші їхні підрозділи (особи), які наділені такими повноваженнями. Запровадження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна спрямовані на виконання наказу Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 № 168 &quo ;Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна&quo ;, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2002 за № 756/7044, розробленого відповідно до статті 4 Указу Президента України від 25.12.2001 № 1251/2001 &quo ;Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері&quo ;, статті 1 Указу Президента України від 27.08.2000 № 1031/2000 &quo ;Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи&quo ;, та з метою приведення контрольно-ревізійної роботи до єдиних норм і правил для створення дієвого механізму внутрішнього фінансового контролю і протидії правопорушенням і зловживанням у сфері використання бюджетних коштів, державного і комунального майна. До цього часу було прийнято до виконання вісім Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна: 1. Терміни, які вживаються в Стандартах державного фінансового контролю. Терміни, які вживаються в Стандартах державного фінансового контролю: суб’єкти державного фінансового контролю; суб’єкти господарювання; контрольний захід; тема контрольного заходу; спільні контрольні заходи. 2. Планування державного фінансового контролю. Цей Стандарт визначає мету та основні вимоги до планування суб'єктами державного фінансового контролю заходів з контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна. 3. Організація та виконання контрольних заходів. Цей Стандарт визначає основні засади організації та виконання суб'єктами державного фінансового контролю контрольних заходів у відповідності до повноважень, установлених законодавством 4. Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання. Цей Стандарт визначає загальні обов'язкові норми документування суб'єктами державного фінансового контролю результатів контрольних заходів, формування матеріалів контрольних заходів, їх опрацювання та використання. 5. Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню.

Цей Стандарт визначає загальні засади здiйснення контрольних заходiв щодо суб’єктiв господарювання, якi застосовують засоби електронного зберiгання i обробки iнформацiї у фiнансово-господарськiй дiяльностi, у веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi. 6. Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю. Цей Стандарт визначає основнi критерiї оцiнки стану внутрiшнього фiнансового контролю. 7. Попередження правопорушень з боку суб’єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб. Цей Стандарт визначає загальнi вимоги до заходiв, спрямованих на попередження порушень суб’єктами державного фiнансового контролю та їх службовими особами вимог законодавства з питань державного фiнансового контролю, прав та законних iнтересiв суб’єктiв господарювання i громадян. 8. Оприлюднення результатів державного фінансового контролю. Цей Стандарт визначає загальні норми оприлюднення результатів державного фінансового контролю. Стандарт 9 регулює взаємовідносини суб’єктів державного фінансового контролю з правоохоронними органами в частині планування, організації та проведення контрольних заходів, документування, передачі та розгляду їх результатів, а також механізм зворотного інформування. 2. Індивідуальний робочий план ревізора з проведення контрольних заходів на об'єкті контролю Правління Сумської споживспілки Розпорядження “1” листопада 200 р. № 6 про проведення ревізії в С-Степанівському ССТ Відповідно до плану проведення ревізій на 200 р. провести комплексну ревізію з повною інвентаризацією всіх цінностей і розрахунків за період з 1 січня 200 р. по 30 жовтня 200 р. Для проведення ревізії відрядити ст. ревізора Сумської споживспілки Мілету Р.В. (ПІБ), ст. економіста Придатченко О.І. (ПІБ), ст. товарознавця Вівсюка І.С. (ПІБ). Ревізію розпочати “1” листопада 200 р., закінчити “25” листопада 200 р. Зобов’язати голову правління С-Степанівського ССТ Ровенського І.В. (ПІБ) для проведення інвентаризацій цінностей відрядити необхідну кількість інвентаризаторів та інших працівників. Керівництво організації інвентаризацій і контроль за якістю їх проведення покласти на ст. ревізора споживспілки Мілету Р.В. (ПІБ). Бригадиру-ст.ревізору Мілеті Р.В (ПІБ) акт ревізії з додатками подати начальнику КРУ споживспілки не пізніше “29” листопада 200 р. Голова правління споживспілки Бойко (підпис) Затверджую “ ” 200 р. Заступник голови правління (прізвище) Завдання Ст. ревізору Мілетті Р.В. (ПІП) КРУ облспоживспілки Сумської на проведення комплексної ревізії в С Степанівському ССТ (райпо) за період з 1 січня 200 р. по 30 жовтня 200 р. Ревізію провести відповідно до “Положення про порядок проведення ревізій фінансово-господарської діяльності в організаціях, підприємствах та установах споживчої кооперації України” затвердженого постановою третіх зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання від 15.03.1995р. Перевірити виконання таких задач: Завершення розмежування кооперативної власності. Поповнення обігових коштів. Пошуки шляхів зменшення витрат на збут та правильності їх обліку.

Перевірити організацію та ведення пайового господарства. Начальник КРУ Гордієнко (підпис) Робочий план Ревізійної бригади Сумської ОСС в складі: ст. ревізора Мілета Р.В. та ревізора Горбаренко В.Ф. на проведення комплексної ревізії в С-Степанівському ССТ за період з “1” січня 200 р. по “30”жовтня 200 р. № Вид роботи Обсяг ревізії та порядок виконання Виконавці Термін виконання план факт 1 2 3 4 5 6 123 Ревізія необоротних активів Ревізія запасів в роздрібній торгівлі Ревізія коштів, розрахунків та інших активів . З 1.01.200 р. по 1.10200 р.(суцільна) з 1.01.200 р. по 1.10.200 р. (вибіркова) з 1.03.200 р. по 1.03.200 р. (вибіркова) Ст. ревізор Мілета Р.В. Ст. ревізор Мілета Р.В. Ревізор Гроборенко В.Ф. 5-10.03. 200 р. 11-19.03. 200 р. 5-10.03. 200 р. 5-10.03. 200 р. 11-19.03. 200 р. 5-10.03. 200 р. Ст. ревізор ( Мілета Р.В.) 3. Методика проведення ревізії на підприємстві Метод контролю – це сукупність прийомів і способів дослідження розширеного відтворення суспільно-необхідного продукту й додержання вимог його законодавчого регулювання. 4. Схема організації ревізії на підприємстві Послідовність ревізійного процесу Акт ревізії фінансово-господарської діяльності С-Степанівське ССТ “01” листопада 2007р. м. Суми Розділ 1. Вступна частина На підставі наказу № 1 від “01”листопада 2007р. бригада ревізуючих у складі бригадира – головного спеціаліста ст. ревізора Сумської споживспілки Мілету Р.В членів бригади – ст. економіста Придатченко О.І., ст. товарознавця Вівсюка І.С. провела ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за період з “01”січня 2007р. по “31”вересня 2007 р. Перевірила завершення розмежування кооперативної власності, поповнення обігових коштів, зменшення витрат на збут та правильності їх обліку, організацію та ведення пайового господарства. Попередня ревізія була проведена ревізором ІІ кат. Глузь П.І., (ПІП) за період з “01”січня 2006р. по “31”грудня 2006р. Ревізія проводилася у присутності голови правління С-Степанівського ССТ Ровенського І.В., (ПІП) який працював у ревізованому періоді з “01”січня 2006р. по “31”грудня 2006р., головного бухгалтера з “01”січня 2006р. по “31”грудня 2006р. Ревізія почата “01” листопада 2007р. і закінчена “25”листопада 2007р. При цьому суцільним способом за весь період перевірені всі касові операції, грошові кошти в дорозі, операції з розрахунків у банках, товарні втрати, розрахунки з підзвітними особами, резерв сумнівних боргів, власний капітал, розрахунки за податками і платежами, фінансові результати, витрати за елементами та витрати діяльності. Інші господарські операції перевірено вибірковим способом. Під час ревізії проведено повну інвентаризацію коштів, матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками, покупцями, дебіторами і кредиторами. Дані про проведені інвентаризації та їх результати прикладаються до акта ревізії. Розділ 2. Перевірка виконання рішень за результатами попередньої ревізії.

До речі, оприлюднення документів ведеться перманентно. В середині 90-х років XX ст. вийшли друком майже повні протоколи засідань Центральної Ради й Генерального Секретаріату за 19171918 рр.[355] Нещодавно побачили світ два тома нового видання «Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920 рр.»[356]. Публікатори — кращі знавці доби 1917–1920 рр., найпоінформованіші фахівці про джерельну базу періоду — здійснюють фронтальний перегляд наявних фондів (про обмеження доступу до спецхранів давно забуто) і пропонують науковцям, і не лише їм, всі документи, які тільки збереглися про діяльність вищих державних установ, які очолював, у яких працював С. Петлюра. Будь-який читач може ознайомитися з тим, що справді було малодоступним, або доступним не для всіх, і скласти достатньо предметну уяву про спосіб і масштабність мислення, логіку й переконливість аргументації, точність і ясність висловлювань, широту ерудиції, інтелектуальний і культурний рівень, аналітичні й ораторські здібності, організаторський і дипломатичний хист, здатність «схоплювати» глибинну сутність проблем, політичну принциповість, виваженість та інтуїцію, вміння стратегічно передбачувати, прогнозувати події, тактично маневрувати, вгадувати суспільні тенденції, адекватно оцінювати психологічну атмосферу, настрої мас, інші якості, іманентні діячам революційної доби

1. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

2. Державний фінансовий контроль (ревізія)

3. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

4. Державний фінансовий контроль в Україні

5. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

6. Маркетингова сутність реклами
7. Поняття та сутність менеджменту
8. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

9. Сутність витрат та методи їх зниження

10. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

11. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

12. Портфель цінних паперів - сутність та функції

13. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

14. Сутність перестрахування

15. Сутність токсикоманії

16. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

18. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

19. Соціальна обумовленість державної служби

20. Сутність держави

21. Сутність і сфера міжгалузевого управління

22. Сутність Римського права
23. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
24. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

25. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

26. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

27. Сутність спонсорства

28. Міжнародні контракти: сутність структура види

29. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

30. Економічна сутність та форми оплати праці

31. Поняття та сутність ефективності управління

32. Сутність корпоративної культури

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

33. Сутність організаційних змін

34. Сутність, види та канали комунікацій

35. Болонський процес - сутність, концепції, методика

36. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

37. Сутність педагогічного спілкування

38. Предмет політології, сутність та зміст
39. Політична влада: сутність і специфіка
40. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

41. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

42. Сутність технологій в соціальній роботі

43. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

44. Сутність неореалізму

45. Громадянський фінансовий контроль та його значення

46. Діяльність державної податкової інспекції

47. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

48. Організація фінансового контролю в Україні

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

49. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

50. Сутність і призначення санації підприємств

51. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

52. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

53. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

54. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
55. Закон вартості: сутність та основні функції
56. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

57. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

58. Сутність керування ризиками

59. Сутність нагромадження капіталу

60. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

61. Державний контроль

62. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

63. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

64. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

66. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

67. Фінансова звітність в Україні

68. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

69. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

70. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)
71. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
72. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

73. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

74. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

75. Сучасна українська державність

76. Якість та контроль якості продукції

77. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

78. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

79. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

80. Фінанси і фінансова діяльність

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

81. Фінансова діяльність підприємства

82. Фінансова діяльність та політика держави

83. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

84. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

85. Фінансово-господарський контроль

86. Державний контроль за використанням і охороною води
87. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу
88. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

89. Приборы химической разведки и химического контроля

90. Финансовый контроль

91. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

92. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

93. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

94. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

95. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

96. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

97. Организация бюджетного контроля

98. Налоговый контроль, его сущность и значение

99. Налоговый контроль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.