Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Феномен кімоно

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВступ Розділ 1. Кімоно, як національний японський костюм 1.1 Історія та результати дослідження японського костюму 1.2 Етапи історичного розвитку японського кімоно 1.3 Особливості кімоно, його види та аксесуари 1.4 Складові частини основи кімоно 1.5 Аксесуари та складові елементи кімоно 1.6 Різновиди кімоно Розділ 2. Особливості функціонування кімоно, як частини національної культури у сучасній Японії ў2.1 Японський національний костюм, як обєктивація тілесного в культурі 2.2 Кімоно у світогляді японців Висновки Список використаної літератури ВступКімоно (яп. 着物, кімоно, &quo ;вбрання&quo ;; яп. 和服, вафуку, &quo ;японський одяг&quo ;) - традиційний одяг в Японії. З середини ХІХ століття вважається японським &quo ;національним костюмом&quo ;. Актуальність дослідження. Японський національний костюм вже не перше століття привертає увагу фахівців. Разом з тим у порівнянні з іншими галузями японської культури, такими як гравюра укійо-е, театральне мистецтво, література - він і сьогодні залишається маловивченим явищем. Декілька досліджень суто мистецтвознавчого напрямку, де розглядаються його складові елементи, форма, крій та стислі відомості переважно довідкового характеру - практично все, що сьогодні існує в науковому обігу. Втім, костюм як медіаторна категорія, що поєднує такі протилежні поняття, як Життя та Смерть, Культура й Природа, Свій та Чужий - потребує саме культурологічного дослідження. Від давніх часів в Японії у межах синтоїзму сформувалося ставлення до одягу, як до речі, що зберігає душу. В синтоїстському ритуалі &quo ;увгамування душі&quo ; померлого проводився обряд &quo ;зав’язування рукавів&quo ; (тамафурі) з метою утримати душу. Тобто одяг мислився, як скринька для душі. Тривалість збереження даної функції знайшла свій відбиток в текстах класичної поезії та прози. Ця ритуальна функція одягу, як і в іншіх культурах світу, свідчить про те, що в народній свідомості він - природнє продовження людини, його Дім, так само, як і волосся або нігті використовувався у магічних цілях, як її символічна заміна. В імператорському варіанті обряду &quo ;увгамування душі&quo ; богам підносилися три види священного одягу (місо), який репрезентував імператора, його дружину та нащадка. Мета дослідження полягає у з'ясуванні сутності кімоно - японського національного одягу як історико-культурного явища, виявлення його характерних рис і особливостей функціонування в контексті соціокультурних процесів. Об'єкт дослідження - японський національний костюм - кімоно, як історико-культурне явище. Предмет дослідження - розвиток та існування кімоно в контексті соціокультурних історичних процесів. Завдання дослідження: виявити і проаналізувати наукові джерела з означеної проблеми; узагальнити основні теоретичні підходи до осмислення феномена кімоно; охарактеризувати історичні форми буття кімоно; виявити особливості функціонування кімоно, його роль і місце в контексті соціокультурних процесів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що: досліджується кімоно як цілісне універсальне культурно-історичне явище; простежується динаміка (еволюція) японського національного костюму в контексті соціокультурних процесів історії Японії; виявляються тенденції розвитку кімоно з урахуванням національних культурних традицій та інокультурних впливів; Джерельна база дослідження включає архівні матеріали та публікації з досліджуваної проблеми.

Це праці вітчизняних і зарубіжних учених з історії японського національного одягу, його художнього конструювання і дизайну. Функціонування кімоно розглядаються також на основі матеріалу, який містить історична, культурологічна, філософська, соціологічна, психологічна та ін. література. Теоретико-методологічні засади дослідження. Відповідно до завдань курсової роботи використані загальнонаукові методи аналізу і синтезу з метою порівняння і узагальнення даних, отриманих у процесі вивчення культурологічної, історичної, мистецтвознавчої літератури. Системний і структурно-функціональний методи сприяли виявленню місця й значення кімоно в соціокультурних процесах життя Японії. Практичне значення одержаних у ході дослідження результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані істориками культури, культурологами, мистецтвознавцями при написанні наукових робіт, підручників з історії культури, костюму, національного одягу. Структура курсової роботи зумовлена логікою дослідження, його метою та завданнями і складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, який містить 34 найменування. Розділ 1. Кімоно, як національний японський костюмУ сучасній японській мові існує три терміни для позначення японського традиційного одягу: кімоно (着物) - вбрання вафуку (和服) - японський одяг ґофуку (呉服) - &quo ;китайський&quo ; одяг Найстарішим з них є перший варіант. До початку вестернізації Японії у середині ХІХ століття ним позначали будь-який одяг. Ще у XVI столітті португальські місіонери-єзуїти повідомляли у звітах до Європи, що японці називають одяг словом &quo ;кімоно&quo ; (Kimo o). Ця назва перекочувала у більшість іноземних мов, і в українську зокрема. Хоча у домодерній Японії &quo ;кімоно&quo ; було аналогом універсального поняття &quo ;одяг&quo ;, у Європі та Америці воно стало асоціюватися саме з японським вбранням. Наприкінці ХІХ століття у Японії збільшилась кількість тих, хто почав носити &quo ;західний&quo ; стрій. Відмінність західного і японського костюму змушувала японців виокремити останній з загального поняття &quo ;кімоно&quo ;. Виник неологізм для позначення традиційного одягу - &quo ;вафуку&quo ;. До кінця Другої світової війни це слово стало основним для означення японського вбрання. Однак у післявоєнні часи, під впливом американського &quo ;розуміння&quo ; японської дійсності, універсальний термін &quo ;кімоно&quo ; почали застосовувати як один з синонімів &quo ;вафуку&quo ;. Відповідно, у сучасній японській мові &quo ;кімоно&quo ; отримало два значення. У широкому розумінні - це загальний термін для окреслення будь-якого одягу, а вузькому - різновид вафуку. 1.1 Історія та результати дослідження японського костюмуПерші ознаки дослідницького інтересу до японського костюма спостерігаються у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. Це був час розквіту етнографічних досліджень, появи численних історій костюма та нової хвилі орієнталізму в Європі. Разом з тим, відомості про японський стрій посідають незначне місце у загальних працях щодо костюма або в етнографічних замальовках.

Навіть у фундаментальній праці В. Бруна та М. Тільке, присвяченій костюму різних часів та народів світу подані лише головні типи японського одягу без визначення їх еволюції у часі та культурних й естетичних особливостей . Однак, якщо німецькі дослідники безоціночно виклали відомості про форми одягу різних соціальних прошарків, то інші науковці, віддаючи данину неповторності японського мистецтва, у сприйнятті костюма виказують європоцентристську позицію. Наприклад, Е. Гессе-Вартег вважав жіночий костюм незручним, а чоловічий - надто жіночоподібним . Схожі судження виказував й Садакіті Гартман: &quo ; взуття японки може здатися європейцю ще більш недоладним, ніж обі&quo ; . Розвиток художньо-промислових форм мистецтва зумовив інтерес до японської класичної спадщини, в якій окрему частину становлять японські текстильні вироби. Вже в перших у Європі публікаціях, присвячених майстрам японської гравюри, було звернено увагу на цей аспект кольорових естампів . Інтерес до промислових форм мистецтва співпав з новою хвилею європейського орієнталізму, в якому японський національний костюм посів помітне місце. Кімоно стає надзвичайно модним одягом у Європі серед представників різноманітних прошарків суспільства, виступаючи ознакою паризької арт-богеми (портрет дружини К. Моне у японському вбранні), відвертого мещанства (твори А. Білого) та самопочуття &quo ;ватажка тисячі будд&quo ; (М. Горький). Широка популяризація японської культури у світі зумовила появу цілої низки видань щодо японського одягу, які належать таким японським мистецтвознавцям як Хаяо Ісімура, Нобухіко Маруяма, Яманака Норьо, Кавакацу Кенісі, Нома Сейроку та ін. Якщо праця Яманако Норьо містить стислий огляд розвитку японського костюма та спрямована перш за все на висвітлення сучасних тенденцій у мистецтві національного костюма , то колективна праця японських науковців Хаяо Ісімура, Нобухіко Маруяма являє блискучий взірець аналітичного підходу до вивчення цього складного явища. Хоча авторами охоплені не всі види традиційного одягу, втім розмаїття представлених прикладів розвитку головної форми - косоде становить вражаючу картину. Авторами визначено періодизацію розвитку костюма, відзначені його особливості у зв’язку з певним історичним періодом, зроблено аналіз пам’яток цього мистецтва. Не менш цікавою уявляється й праця Нома Сейроку &quo ;японський стрій та мистецтво текстилю&quo ;, де автором типологізовано основні типи оздоблень, технологічні особливості виготовлення тканин, зроблені цінні спостереження щодо відповідності засобів декорування одягу певним традиціям у різноманітних видах японського мистецтва. Автором представлені прямі &quo ;цитати&quo ; відомих пам’яток у розписі тканин для кімоно. Однак цей плідний ракурс дослідження не набув у згаданій роботі всебічного висвітлення, що, безумовно, пояснюється іншим завданням праці. Певні спостереження щодо костюму містяться в монографії Сабуро Іенага &quo ;Історія японської культури&quo ; . Проте, захопленість автора проблемою соціальної нерівності позначилася і на вкрай негативній оцінці національного вбрання, яке йому бачиться проявом паразитуючої сутності правлячого класу, що створив незручний для фізичної роботи одяг.

Георгий Петрович Чистяков Мученичество как феномен. [Вестник Европы. Том VI, 2002 г. с. 192-197] «Начинался не календарный настоящий двадцатый век», говорит Анна Ахматова в «Поэме без героя». Одна из дат, с которой можно связать это его «настоящее» начало, 1 декабря 1916 года, когда в Алжире был убит брат Шарль де Фуко, французский монах, живший в пустыне в полной нищете и одиночестве среди туарегов, изучавший их язык и в полной тишине молитвенно читавший Евангелие. Был убит вовсе не потому, что был христианином, но только из-за того, что его убийцы предполагали, что в своей хижине он прячет оружие. Можно ли назвать его смерть мученической? Ведь у мучеников первых веков всегда был выбор. Каждый из них был волен остаться в живых при условии, что он отречется от своей веры, или же не отречься и именно поэтому умереть. У брата Шарля этого выбора не было. Как ясно и то, что двадцатый век начался либо с 1914 года, с началом Первой мировой войны, либо с октября 17-го года. О Шарле де Фуко вспоминается потому, что это был человек особенный, из «рода нашего», как, по преданию, сказала Богородица, указав на преподобного Серафима Саровского кому-то из его учеников

1. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

2. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

3. Феномен Валенсы

4. Российский феномен педагогического новаторства

5. Черногорский феномен

6. Тоталитаризм - феномен XX Века
7. Феномен смерти и отношение к нему в различные возрастные периоды жизни
8. Феномен Мировых Религий

9. Религия, как феномен человеческой культуры

10. Техника как социальный феномен

11. Феномен рекламы. проблемы взаимодействия рекламы и потребителей (на основе опроса жителей Уфы)

12. Крепостничество как феномен русской государственности

13. Феномен межплеменного и межэтнического договора (постановка проблемы половецкого компонента в этногенезе саха и кыргызов)

14. Феномен Павла I

15. Минский феномен

16. Чехов: Черный монах

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

17. Феномен греческой литературы

18. Симулятивная коммуникация – феномен информационного общества

19. Феномен культуры

20. Тоталитарное государство - феномен антикультуры

21. Импрессионизм. Клод Моне

22. Клод Моне
23. Совершенствование реалистического метода в зарубежном изобразительном искусстве. Творчество Э. Дега и К. Моне
24. Феномен Фалунь Дафа

25. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры

26. Клод Моне: жизнь и творчество

27. Феномен венецианской художественной традиции XVII века

28. Феномен маргинальности в культуре

29. Культура как социальный феномен

30. Спиритическая поэзия как культурный феномен второй половины XIX века

31. Организация как феномен

32. Энергетический феномен вакуума

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

33. Феномен НЛО

34. Российская школа как историко-культурный феномен европейского образования

35. Феномен лидера

36. Феномен структурирования психоинформационного пространства

37. Образ тела как психологический феномен

38. Феномен гептрала
39. Способности и одарённость. Феномен гениальности
40. Феномен гептрала

41. Феномен профессиональной рефлексии

42. Феномен игры

43. Феномен необучаемости и психологические препятствия

44. Авторитет учителя-воспитателя как педагогический феномен

45. О феномене «Манас»

46. Славянская реформация: феномен украинского лютеранства

47. Образование как социальный феномен

48. Кто мы? Феномен России

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

49. Феномен бюрократии: социальноая и политическая сущность

50. Феномен преодоления в психологической подготовке спортсменов

51. Феномен бюрократии

52. Гегелевский феномен современности, или Насколько Гегель близок к модерну

53. Моніторинг навколишнього середовища

54. Феномен образования в меняющемся обществе
55. Синтез и исследование моно- и диамидов тиодигликолевой кислоты как возможных ингибиторов коррозии железа
56. Феномен культуры проф. деятельности офицера КДР как инструмент воздействия ОГП и информирования

57. Научное издание как феномен журнального процесса рубежа ХХ-ХХI веков: взаимосвязь моделеобразующих признаков

58. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

59. Самозванчество как феномен в русской истории

60. Честь как феномен отечественного политического сознания в Х -XVIII вв.

61. Новая проблематика экспериментальных психологических исследований парапсихологических феноменов: анализ направленности

62. Вероисповедание как феномен социальной и этнической адаптации человека

63. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации

64. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

65. Человек - феномен природы

66. Феномен развития Республики Корея

67. Феномен "злого гения" в деструктивных сектах

68. Словесные ассоциации как средство описания социальных феноменов

69. Феномен культури стародавнього Риму

70. Феномен самозванчества в России
71. Феномен сталинской национальной политики в СССР в 20–30 гг. XX века
72. Этнический феномен американского народа

73. CRT-монітор

74. Наука и техника как феномен культуры

75. Сальвадор Дали - феномен ХХ века

76. Феномен постмодернізму

77. Источник - феномен культуры и реальный объект познания

78. Творчество лорда Байрона и феномен байронизма в контексте времени

79. Современная реклама как культурно-психологический феномен

80. Значення глікемічного моніторингу крові спортсмена

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Феномен креативности, как фактор успеха

82. Феномен управления в истории

83. Феномен мировой рок-культуры

84. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

85. Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический феномен

86. Теоретические подходы к феномену "математическое мышление"
87. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)
88. Феномен соціальної держави в європейській традиції

89. Власть как социальный феномен

90. Одиночество как психический феномен и ресурс развития личности в юношеском возрасте

91. Патриотизм как психологический феномен

92. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

93. Современные подходы к изучению феноменов лидерства и руководства

94. Суицидальное поведение как общественный феномен

95. Феномен группового давления в социальной психологии группы

96. Феномен человеческой агрессии. Биологические и социальные факторы агрессивного поведения

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

98. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

99. Виртуальная культура как социокультурный феномен общества постмодерна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.