Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України державний технологічний університет Кафедра управління персоналом Курсова робота з курсу “АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПЕРСОНАЛУ ” на тему: “Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві” Виконав: Перевірила: 2008 План Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти методів оцінки персоналу. 1.1. Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу) 1.2. Правові аспекти оцінки персоналу 1.3. Система оцінки персоналу на підприємстві 1.4. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства 1.5. Експертні (кількісні) оцінки Розділ II. Загальна характеристика підприємства. 2.1. Історія виникнення ТОВ «Мобілочка» 2.2. Відділ з персоналу 2.3. Методи оцінки персоналу Розділ ІІІ. Аналіз стану і пропозиції щодо вдосконаленню методів оцінки персоналу мережі магазинів «Мобілочка» 3.1 Аналіз динаміки основних трудових показників 3.2 Оцінка персоналу на базі пофакторного аналізу продуктивності праці 3.3 Стан нормування праці працівників Висновок Список використаної літератури Додатки ВСТУП Організації існують для досягнення цілей, що стоять перед ними. Ступінь реалізації цих цілей показує наскільки ефективно діє організація, тобто, наскільки ефективно використовуються організаційні ресурси. Показник прибутку дозволяє оцінити ефективність роботи організації в цілому, що складається з ефективності використання всіх організаційних ресурсів, зокрема кожного співробітника. Природно, що співробітники неоднаково виконують свої виробничі обов'язки - в будь-якій організації або підрозділі є лідери, аутсайдери і середняки. Проте, щоб провести цю диференціацію, необхідно мати єдину систему оцінки ефективності виконання кожним співробітником своїх посадових функцій. Така система підвищує ефективність управління людськими ресурсами організації через: Позитивна дія на мотивацію співробітників. Зворотний зв'язок благотворно позначається на мотивації працівників, дозволяє їм скорегувати свою поведінку на робочому місці, і добитися підвищення продуктивності. Планування професійного навчання. Оцінка персоналу дає можливість визначити пропуски в компетенціях кожного співробітника і передбачити заходи по їх усуненню. Планування професійного розвитку і кар'єри. Оцінка співробітників виявляє їх слабкі і сильні професійні якості, що дозволяє ретельно підготувати індивідуальні плани розвитку і ефективно спланувати кар'єру. Ухвалення рішень про винагороду, просування, звільнення. Регулярна і систематична оцінка співробітників надає керівництву організації інформацію, необхідну для ухвалення обґрунтованих рішень щодо підвищення заробітної платні (винагорода кращих співробітників надає мотивуючу дію на них і їх колег), підвищення на посаді або звільненні. При звільненні наявність задокументованих даних про систематичне незадовільне виконання співробітником своїх посадових обов'язків, що звільняється, значно полегшує положення організації у разі судового розгляду. Створити систему оцінки, однаково збалансовану з погляду точності, об'єктивності, простоти і зрозумілості дуже складно, тому на сьогодні існує декілька систем оцінки персоналу, кожна з яких має свої достоїнства і недоліки.

Основною метою даної роботи можна сформулювати таким чином: використовуючи теорію і практику організації і нормування праці провести аналіз діяльності підприємства, виявити проблеми і розробити заходи щодо підвищення ефективності використання оцінки персоналу. При цьому розв'язуватимуться наступні завдання: визначення методів оцінки трудових ресурсів в господарській діяльності підприємства; дослідження на прикладі конкретного підприємства (а це буде ТОВ «Мобілочка») оцінка ефективності заходів щодо поліпшення організації праці на цьому підприємстві шляхом вивчення динаміки виробничих показників і пошуку вузьких місць в організації праці і оцінці персоналу на підприємстві. Аналіз проводитиметься на прикладі співробітника даного підприємства, який посідає посаду продавця-консультанта. При аналізі трудових показників як джерела інформації притягуються квартальні і річні звіти про виконання плану продажів, звіти і інша інформація відділу кадрів і бухгалтерії про методи оцінки і нарахування заробітної платні. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ 1.1. Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу) Застосування сучасних методів об'єктивної оцінки праці працівників, в умовах ринкової економіки і демократизації управління набуває особливого значення. Оцінка є невід'ємним і найважливішим елементом в структурі управління працею персоналу. Вона є певною системою, що має достатньо складну структуру, що дозволяє виконувати регулятивну функцію відносно діяльності оцінюваних працівників. Існує велика кількість «за і проти» офіційної оцінки працівників. Аргументом в її користь є те, що вона сприяє рішенню ряду управлінських завдань. Наприклад, допомагає керівництву визначити, кому слід підвищити зарплату, кого - підвищити на посаді, а кого - звільнити. Оцінка, особливо об'єктивна, спонукає працівників працювати результативніше. Наявність відповідної програми і гласність результатів її виконання розвивають ініціативу і викликають відчуття відповідальності, стимулюють прагнення працювати краще. Така оцінка служить юридичною основою для перекладів, просувань по службі, нагороджень і звільнень, дає матеріал для розробки питань по найму, дозволяє одержати необхідну інформацію для визначення розмірів зарплати і винагороди працівникам. Сьогодні в деяких організаціях одним з найважливіших принципів роботи з кадрами є вимога об'єктивно оцінювати працівника по ділових і особових якостях. Зрозуміло, що для цього необхідно сформувати відповідні якісні критерії. За загальним визнанням фахівців працівник повинен володіти набором обов'язкових якостей. До них звичайно відносять: знання виробництва - його технічних і технологічних особливостей, сучасних напрямів розвитку; уміння вибирати методи і засоби досягнення якнайкращих результатів виробничо-господарської діяльності при найменших фінансових, енергетичних і трудових витратах; наявність спеціальних знань у області організації і управління виробництвом (теоретичних основ, передових методів і форм, рекомендацій сучасної вітчизняної і зарубіжної науки управління), а також уміння застосовувати їх в своїй практичній діяльності; здатність і уміння підтримувати дисципліну і відстоювати інтереси справи; уміння доцільно планувати роботу; конкретність і чіткість в рішенні оперативних питань і повсякденних справ; уміння враховувати і контролювати результати своєї роботи В умовах ринкової економіки пред'являються підвищені вимоги і до особових якостей працівника.

У кадровій роботі ряду організацій методичні матеріали містять перелік таких якостей працівників, як: чесність, справедливість; уміння працівника налагодити доброзичливі відносини з колективом; витриманість і тактовність за будь-яких обставин; цілеспрямованість; принциповість; самокритичність в оцінках своїх дій і вчинків; уміння вислуховувати поради; правильне сприйняття критики, з умінням робити відповідні висновки; уміння тримати слово і не обіцяти того, що не буде виконане. 1.2. Правові аспекти оцінки персоналу Знання і розуміння законодавства представляється першочерговим питанням в багатьох сферах праці. Це стосується і його оцінки, яка повинна проводитися в строгій відповідності з існуючим трудовим законодавством України. Ось деякі рекомендації (згідно з американськими даними) по побудові системи оцінки, яку працедавець при необхідності зможе захистити в суді: рішення по персоналу не повинні розрізнятися для осіб різної статі, віку, національності і релігії даних осіб; офіційна система подачі скарг і перегляду рішень на фірмі повинна бути доступна для осіб, незгодних з цими рішеннями; слід використовувати більше одного незалежного оцінювача; у всіх діях важливо керуватися офіційною системою ухвалення кадрових рішень; особи, що проводять оцінку, повинні мати доступ до матеріалів, що характеризують результативність праці оцінюваного працівника; слід уникати оцінки таких якостей, як «надійність», «енергійність», «здатність» і «особисте відношення»; дані за оцінкою результативності праці повинні перевірятися емпірично; стандарти результативності праці повинні бути відомі працівникам; оцінювачів слід забезпечувати вказівками по проведенню оцінки результативності праці; оцінку слід проводити по окремих специфічних робочих навиках, а не загалом; працівникам слід надавати можливість ознайомитися з думками щодо їх якостей. 1.3. Система оцінки персоналу на підприємстві Система оцінки результативності праці повинна забезпечувати точні і достовірні дані. Чим вона строже і точниша, тим вища вірогідність одержати достовірні і точні дані. Фахівці рекомендують створювати основу для такої системи в шість етапів: Встановити стандарти результативності праці по кожному робочому місцю і критерії її оцінки. Виробити політику проведення оцінок результативності праці, тобто, вирішити, коли, наскільки часто і кому слід проводити оцінку. Зобов'язати певних осіб проводити оцінку результативності праці. Поставити в обов'язок особам, що проводять оцінку, збирати дані по результативності праці працівників. Обговорити оцінку з працівником. Ухвалити рішення і задокументувати оцінку. 1.4. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства Одна з найважливіших методичних проблем - хто повинен оцінювати працівника. У практиці більшості фірм цим займається менеджер - керівник. Окрім нього у ряді випадків цим займаються: Комітет з декількох контролерів. Такий підхід має ту перевагу, що він виключає упередженість, можливу при проведенні оцінки одним начальником. Колеги оцінюваного. Щоб ця система приносила плоди, необхідно, щоб вони знали рівень результативності його праці, вірили один одному і не прагнули виграти один у іншого можливість підвищення зарплати і підвищення по службі.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Управління утворенням прибутку підприємства

2. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

3. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

4. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

5. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

6. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
7. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації
8. Управління сільськогосподарськими підприємствами

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

10. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

11. Процес управління та його основні стадії

12. Управління духовними процесами суспільства

13. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

14. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

15. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

16. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

17. Менеджмент та система управління

18. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

19. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

20. Аналіз та удосконалення оперативного управління

21. Методи управління підприємством

22. Системний підхід до управління персоналом фірми
23. Управління затратами
24. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

25. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

26. Управління фінансами України

27. Організаційна система управління природокористуванням України

28. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

29. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

30. Акти державного управління

31. Мораль і соціальне управління

32. Методи управління банківськими ризиками

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

33. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

34. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

35. Автомазація виробничих процесів підприємства

36. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

37. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

38. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів
39. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
40. Державне управління в сфері охорони здоров’я

41. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

42. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

43. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

44. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

45. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

46. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

47. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

48. Структура державного управління

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Сучасні принципи державного управління

50. Теорія і методологія дослідження управління

51. Форми державного управління

52. Функції управління в аграрному праві

53. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

54. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")
55. Системний аналіз складних систем управління
56. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

57. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

58. Інформаційні технології управління маркетингом

59. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

60. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

61. Управління ціновою політикою підприємства

62. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

63. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

64. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

66. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

67. Аналіз стартегічного управління підприємством

68. Антикризове управління бізнесом

69. Дослідження аспектів управління якістю продукції

70. Ефективне управління виробництвом
71. Заохочення працівників як метод управління персоналом
72. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

73. Конфлікти та методи управління ними

74. Корпоративне управління акціонерним товариством

75. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

76. Методологія системи управління персоналом

77. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

78. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

79. Організаційна структура управління персоналу підприємства

80. Організаційна структура управління підприємством

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

82. Основи управління персоналом підприємств

83. Особливості антикризового управління

84. Особливості управління організацією

85. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

86. Персонал як об’єкт управління організації
87. Принципи управління персоналом
88. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

89. Психологія управління

90. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

91. Стилі управління

92. Стратегічне управління підприємством

93. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

94. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

95. Сучасні методи управління проектами

96. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

97. Удосконалення управління персоналом організації

98. Управління виробничими витратами

99. Управління енергетичною безпекою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.