Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Функціональні проби та фізична працездатність

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Мiнiстерство освіти та науки України Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Горлiвський регіональний інститут Кафедра фізичної реабілітації КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Спортивна медицина На тему: «Функціональні проби та фізична працездатність» студентки 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація Власєнко Оксани Андріївни Викладач: Ликов М.А. Горлівка 2009 Зміст 1. Функціональні проби 1.1 Проби з фізичним навантаженням 1.2 Проби зі зміною положення 1.3 Проби із затримкою дихання 2. Фізична працездатність та її зв'язок із показниками здоров’я 2.1 Гарвардський Степ-тест 2.2 Експрес тест 1. Функціональні проби У СМ використовують функціональні проби головним чином з фізичними навантаженнями, рідше - зі зміною положення тіла і затримкою дихання. Функціональні проби поділяють на одномоментні, тобто з одним навантаженням, дво- і тримоментні (2 і З навантаження). За принципом активності їх поділяють на проби з дозованим, тобто стандартним, навантаженням (субмаксимальні тести) і проби з максимальним навантаженням (максимальні тести). Останні можна використовувати лише для висококваліфікованих спортсменів, які звикли до значних фізичних напружень. Звичайно оцінку результатів проб з фізичними навантаженнями проводять, реєструючи частоту пульсу (цей показник добре відображає зміни функціонального стану організму), рідше — артеріальний тиск. Для більш повного уявлення про функціональний стан організму ці показники доповнюють реєстрацією електрокардіограми, фонокардіограми, вимірами легеневої вентиляції та газообміну тощо. 1.1 Проби з фізичним навантаженням Під час масових профілактичних оглядів, етапного лікарського контролю фізкультурників і спортсменів масових розрядів застосовують проби з помірним фізичним навантаженням (20 присідань чи 60 підскоків за 30 с, 15-секундний біг на місці, з високим підніманням стегна, максимально інтенсивно, біг на місці підтюпцем протягом 3 хв у темпі 180 кроків за 1 хв тощо). Критеріями оцінки таких проб найчастіше є збудливість пульсу, який підраховують у 10-секундні інтервали, та характер реакції артеріального тиску на навантаження. Порівняно з початковим у здорових осіб пульс стає частішим на 60—80 %. Реакція артеріального тиску на навантаження виявляється одним із 5 можливих типів. Ці зміни дозволяють визначити тип реакції серцево-судинної системи на функціональну пробу: нормотонічний, гіпертонічний, східчастий, дистонічний та гіпотонічний (мал. 1). Усі типи, крім нормо-тонічного, потребують корекції тренувального фізичного навантаження. У спортсменів високих розрядів частіше застосовують комбіновану пробу Лєтунова. Для цього до навантаження у досліджуваного в положенні сидячи кожні 10 с визначають частоту пульсу (рахують до трикратного повторення) і артеріальний тиск. Потім він виконує 20 присідань за 30 с, викидаючи руки вперед. Після навантаження досліджуваний сідає і протягом перших 10 с у нього визначають частоту пульсу, а в проміжку між 15-ю та 40-ю секундами вимірюють артеріальний тиск.

Далі знову визначають частоту пульсу і після повернення її до початкової (дворазове повторення), але не раніше ніж через 2 хв після навантаження, ще раз вимірюють артеріальний тиск. Потім досліджуваний виконує 2-гу частину проби — біг на місці протягом 15 с у максимально швидкому темні з високим підніманням стегна та енергійною роботою рук. Після цього досліджуваний відпочиває 4 хв і при цьому в перші та останні 10 с кожної хвилини у нього визначають частоту пульсу, а з 15-ї секунди вимірюють артеріальний тиск. Мал. 1 Типи реакції серцево-судинної системи на функціональну пробу: 1 — нормотонічний, 2 — гіпотонічний (астенічний), 3 — гіпертонічний, 4 — дистонічний, 5 — східчастий Умовні позначення: подвійна лінія — пульс, пряма лінія — систолічний тиск, пунктирна лінія — діастолічний тиск, заштрихована площина - пульсовий тиск. Далі досліджуваний виконує 3-ю частину проби — біг на місці підтюпцем протягом 3 хв у темпі 180 кроків за 1 хв. Після закінчення бігу в положенні сидячи визначають частоту пульсу та вимірюють артеріальний тиск протягом 5 хв в описаній вище послідовності. Результати такої комбінованої проби оцінюють, як і одномоментних, визначаючи тип реакції. Якщо після всіх навантажень пульс значно прискорюється, а максимальний тиск трохи підвищується чи знижується від одного навантаження до другого, то це свідчить про знижену функціональну здатність серцево-судинної системи. Нині у СМ застосовують також пробу Руф’є, під час проведення якої підраховують тільки частоту пульсу. Проводячи пробу, у досліджуваного, який перебуває в положенні лежачи на спині протягом 5 хв, визначають число пульсацій за 15 с (Р1). Потім протягом 45 с досліджуваний виконує 30 присідань. Після цього він лягає і у нього знову підраховують пульс за перші 15 с (Р2), а потім - за останні 15 с 1-і хвилини періоду відновлення (Р3). Індекс Руф’є = 4(Р1 Р2 Р3) - 200 . 10 Оцінку функціональних резервів серця проводять за зразком наведеним в табл. 1. Оцінка функціональних резервів серця Значення індексу Руф'є Атлетичне серце Серце середньої людини: Дуже добре Добре Серцева недостатність: Середнього ступеня Високого ступеня 0 &l ;0,1-5,0 5,0-10,010,1-15,0 15,1-20 Індекс Руф є-Діксона є варіантом попереднього: Індекс Руф'є-Діксона = (4 Р2 - 70) (4Р3 - 4Р1). Результати випробувань розцінюють при величині індексу від 0 до 2,9 як добрі, від 3 до 5,9 — як середні, від б до 8 — як нижчі від середніх, більше ніж 8 — як погані. 1.2 Проби зі зміною положення Ортостатичну пробу виконують у такий спосіб. Після перебування в положенні лежачи протягом не менше ніж 5 хв. досліджуваний повільно (за 2—3 р.) встає. ЧСС (за даними пульсу, який підраховують протягом 15 с) у нього вимірюють тричі: в стані спокою перед підйомом, відразу після переходу у вертикальне положення і через 3 хв. стояння. Нормальною реакцією на пробу є збільшення частоти пульсу на 10—16 ударів за 1 хв. відразу після підйому і стабілізація цього показника на рівні, підвищеному на 6—10 ударів через 3 хв. стояння. Сильніша реакція засвідчує підвищену реактивність симпатичної частини вегетативної нервової системи, що притаманне недостатньо тренованим особам; слабша реакція спостерігається у разі зниженої реактивності симпатичної частини і підвищеного тонусу парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.

Слабша реакція, як правило, супроводжує розвиток стану тренованості. Кліностатичну пробу проводять у зворотному порядку: 5 хв. спокійного стояння, вимірювання ЧСС, повільний перехід у положення лежачи, знову вимірювання ЧСС і, нарешті, після 3 хв. перебування у спокої останнє вимірювання ЧСС. Нормальна реакція-зниження ЧСС за 1 хв. на 8—14 ударів відразу після переходу в положення лежачи і зменшення цієї реакції до 6—8 ударів через 3 хв. Більше зниження пульсу свідчить про підвищену реактивність парасимпатичної частини вегетативної нервової системи, менше — про знижену реактивність. Для оцінки результатів орто— і кліностатичної проб треба мати на увазі, що безпосередня реакція вказує головним чином на чутливість симпатичної (ортостатична проба) чи парасимпатичної (кліностатична проба) частини нервової системи, тоді як відставлена реакція, вимірювана через 3 хв., — на тонус їх. 1.3 Проби із затримкою дихання Зробивши вдих, досліджуваний затримує дихання якомога довше (стискуючи ніс пальцями). З моменту затримки дихання секундоміром відлічують час перерви у диханні. У момент видиху секундомір зупиняють (проба Штанге). У здорових, але потренованих осіб час затримки дихання коливається у межах 40—60 с у чоловіків і 30—40 с у жінок. У спортсменів цей час збільшується до 60—120 с у чоловіків і 40—95 с у жінок. Зробивши видих, досліджуваний затримує дихання, а лікар починає відлічувати час перерви у диханні. З початком вдиху секундомір зупиняють (проба Генчі). Час затримки дихання у здорових нетренованих осіб коливається у межах 25—40 с у чоловіків і 15—30 с — у жінок. У спортсменів спостерігають значно вищі показники (до 50—60 с у чоловіків 30—50 с у жінок). 2. Фізична працездатність та її зв'язок із показниками здоров’я Терміном «фізична працездатність» визначають потенційну здатність людини до прояву максимального фізичного зусилля в динамічній, статичній чи змішаній роботі. Кількісне визначення фізичної працездатності (ФП, чи PWС) визнано доцільним ВООЗ та Міжнародною федерацією спортивної медицини (МФСМ). Його застосовують у таких випадках: 1) для оцінки функціональних резервів організму та диференціальної діагностики окремих серцевих захворювань у самодіяльному масовому спорті та спорті вищих досягнень; 2) у відборі, плануванні та прогнозуванні тренувальних навантажень спортсменів; 3) для побудови індивідуального рухового режиму хворих та оцінки ефективності фізичної реабілітації; 4) у лікарсько-трудовій експертизі. У цих випадках найчастіше визначають загальну ФП, яка відрізняється від спеціальної, що залежить від спортивної спеціалізації. Загальна ФП особливо тісно пов'язана з аеробними можливостями організму, тобто продуктивністю системи транспортування кисню. Під час тестування ФП застосовують різні пристрої-велоергометр, тредміл (доріжка, що пересувається), тредбан (барабан, що обертається), різноманітні сходинки для степ-ергометри, ергометри човнового типу. Пропонують такі види навантажень: 1) східчасте зростання навантаження з періодами відпочинку; 2) східчасте зростання навантаження; 3) безперервне чи майже безперервне зростання навантаження до певного рівня з подальшим рівномірним навантаженням на цьому рівні; 4) одномоментне безперервне рівномірне навантаження.

З цього можна виснувати, що й слов’янська Лада цілком відповідає індійській Лакшмі та латиській Лайме. Наведені факти свідчать про функціональну тотожність грецького аполлона, українського Купали й індійського Крішни. Але найголовніше те, що саме індійський Крішна проливає світло на походження та значення імен Аполлон і Купала, які й досі лишаються невитлумаченими, бо і давньогрецька, і слов’янські мови не дають змоги цього зробити. Маємо на увазі ще один епітет Крішни — Гопала, напрочуд співзвучний із найменням грецького божества, а надто — українського. Епітет Гопала розкладається на два компоненти, го+пала, де перший означає «бик», «корова», «худоба», а другий — «захисник», «охоронець» — від санскр. пал — «захищати», «охороняти», «берегти». Тобто весь епітет дослівно означає: Захисник биків (корів), Охоронець худоби, Пастух. Таке тлумачення індійського імені Гопала допомагає витлумачити й значення імені Купавон (його мав ватажок італійських венедів, який привів до Енея своє військо, коли той, після взяття Трої ахейцями, на двадцяти кораблях вирушив з Малої Азії до Італії)

1. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

2. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

3. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

4. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

5. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

6. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання
7. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
8. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

9. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

10. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

11. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

12. Кошторис та собівартість продукції

13. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

14. Поняття національного доходу та його використання

15. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

16. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

17. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

18. Функціональне відображення поведінки споживача

19. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

20. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

21. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

22. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування
23. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання
24. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

25. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

26. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

27. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

28. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

29. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

30. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

31. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

32. Національний банк України та особливості його функціонування

Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел

33. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

34. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

35. Закон вартості: сутність та основні функції

36. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

37. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

38. Поняття та сутність менеджменту
39. Поняття, форма та функції Конституції України
40. Суспільна свідомість та її структура

41. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

42. Сутність витрат та методи їх зниження

43. Поняття сущність та ознаки держави

44. Роль та функції експресем у художньому тексті

45. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

46. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

47. Освоєння космосу: історія та сучасність

48. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

50. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

51. Функції Національного банку України

52. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

53. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

54. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
55. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
56. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

57. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

58. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

59. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

60. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

61. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

62. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

63. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

64. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

66. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

67. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

68. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

69. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

70. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
71. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків
72. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

73. Злочинність неповнолітніх та її особливості

74. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

75. Місцеве та регіональне самоврядування

76. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

77. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

78. Сутність демократії та її основні цінності

79. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

80. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

81. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

82. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

83. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

84. Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

85. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

86. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття
87. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність
88. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

89. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

90. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

91. Поняття "культура" та її сутність

92. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

93. Життя та творчість Г. Сковороди

94. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

95. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

96. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

98. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

99. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.