Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Теория государства и права Теория государства и права

Суверенітет України

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

План. Вступ. І. Поняття і принципи державного ладу України. ІІ. Принцип суверенітету України. 1).Поняття державного суверенітету України. 2).Види державного суверенітету. 3).Забезпечення суверенітету України. ІІІ. Проблеми забезпечення суверенітету України. Висновки. Джерела і література. Вступ. В Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою тоді ще Української РСР, 16 липня 1990 року сказано, що: “Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголосила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.“ Цей історичний документ поклав початок розбудові суверенної, незалежної держави, став поворотним пунктом в історії цілої нації, змінив хід подій на користь України. Декларація стала одним із перших рішень Верховної Ради, в якому було розгорнуто програму політико-правового, соціально-економічного і культурного будівництва незалежної України. Прийняття Декларації вселило великі надії у громадян у відродження і економічне зростання для забезпечення матеріальних і духовних потреб українського народу. Декларація дала підґрунтя для прийняття надзвичайно важливих, основоположних законів нашої держави – Акт про проголошення незалежності України та Конституція України. Підтримані українським народом на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, ці ідеї були послідовно реалізовані Верховною Радою, яка створила правову базу демократичної держави з соціально орієнтованою ринковою економікою, кінцевим результатом чого стало політичне і юридичне визначення України як незалежної держави. 24 серпня 2000 р. в Україні широко відзначалася знаменна дата: дев’ята річниця з дня проголошення її незалежності. Дев’ять прожитих років для країни - строк невеликий. Проте, він не тільки дозволяє, але й примушує нас підвести деякі підсумки. Вже назріла необхідність осягнути уявним поглядом шлях, який ми пройшли за цей час, тверезо оцінити досягненні результати і зробити певні висновки на майбутнє. Цей ювілей - добрий привід для того, щоб всім нам (українському суспільству) замислитись: а чи у потрібному напрямку ми рухаємося, чи тим шляхом йдемо, де саме зараз знаходимося, як ми тут опинились і що ж нам робити далі? Ці питання на сьогоднішній день є надзвичайно актуальними, саме зараз Україні дуже потрібні серйозний, неупереджений і критичний аналіз ситуації, що склалася, чесне викриття причин помилок і невдач, визначення насущних потреб суспільства, справжніх цілей і завдань соціального розвитку, а також вибір найкращих засобів і методів для їх здійснення. Інакше ми не зможемо рухатися у вірному напрямку. Звертання до цієї проблеми далеко не випадкове.

Стимулом до цього послужив очевидний факт: після дев’яти років свого незалежного існування, Україна опинилася на піку затяжної, дуже тяжкої і глибокої загальносистемної кризи, що охопила практично всі сторони життя нашого суспільства. По своїх масштабах і глибині вона вже об'єктивно наближається до національної катастрофи. Тому постала гостра необхідність з’ясувати відповіді на поставлені вище питання, це є вкрай необхідним на сьогоднішній день. І. Поняття і принцип державного ладу України. Перш ніж говорити про поняття та принципи здійснення суверенітету України, слід з’ясувати питання про поняття і принципи державного ладу України, так як суверенітет не може існувати відокремлено від держави, народу, який живе на її території. Поняття державного ладу є дуже важливим, проте, на жаль, і досі не існує єдиної та усталеної дефініції цього поняття. І це при тому, що категорія “державний лад” вживається часто і неадекватно тлумачиться різними дослідниками. На сьогоднішній день існує декілька підходів до цього питання, кожне з яких науково обґрунтоване. Але, на мою думку, визначення державного ладу як єдності типу та форми держави є найбільш повним та правильним. Форму держави визначають як такий устрій (будову) держави, за якого дістають вияв її провідні характеристики та який забезпечує в комплексі, в системі організацію державної влади, методи, прийоми і способи її здійснення, а також територіальну організацію суспільства. Для того, щоб з’ясувати зміст цих трьох складових державного ладу розглянемо їх докладніше. Форма правління – це організація верховної влади в державі, характер і принципи її взаємодії з іншими органами держави, з політичними партіями, класами і соціальними групами. Форми правління залежать від форми демократії, від наявності певної виборчої системи або її відсутності, від наявності виборних органів тощо. Державний устрій – це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв’язок окремих складових частин держави між собою і їх спільними вищими державними органами. Політичний (державний) режим – це сукупність або система методів, способів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві, і характеризується станом демократичних прав і свобод людини, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів. Тепер слід охарактеризувати форму держави України, де закріплюються ці поняття і що вони означають. Згідно з Конституцією України (ст.5) за формою правління Україна є республікою. Що це означає? Слово “республіка” в тексті Конституції не є складовою частиною найменування держави, а лише є свідченням конституційного прийнятої в Україні форми правління. У найбільш загальному визначенні республіка означає таку форму державного правління, за якою вищий законодавчий орган держави є колегіальним і обирається всім народом або його частиною. Україна є змішаною або напівпрезидентською республікою. Це означає, що президент – глава держави, обирається народом, так як і парламент; уряд обирається (призначається) парламентом за рекомендацією президента.

Уряд підзвітний одночасно президенту і парламенту. Президент не очолює уряд і не несе юридичної відповідальності. В статті 6 Конституції України закріплено, що державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Головними державними владними інститутами в Україні є органи: 1.Верховна Рада України (інститут законодавчої влади). 2.Кабінет Міністрів України (уряд, інститут виконавчої влади). 3.Вся система центральних і місцевих державних органів та установ, що здійснюють владно-політичні та адміністративно управлінські функції – Президент (глава держави). Відповідно до статті 75 Конституції України, “єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України”. Кількісно Верховна Рада складається з 450 депутатських місць. Народні депутати України обираються за принципом загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Порядок проведення виборів визначається спеціальним законом. Структурно Верховна Рада - однопалатний парламент. Внутрішньоорганізаційно парламент України складається з Голови та його заступників, постійних комітетів, тимчасових слідчих комісій. Функціонально Верховна Рада України здійснює такі повноваження (їх повний перелік зазначено у статті 85 Конституції України): 1). Законодавчі – внесення змін до Конституції України, ухвалення законів країни з питань прав і свобод людини, громадянства; статусу національних меншин, корінних народів, іноземців та осіб без громадянства, порядку застосування мов; засад використання природних ресурсів, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку; основ соціального захисту; правового режиму власності і підприємництва, засад зовнішніх зносин, регулювання міграційних процесів; виборів діяльності об’єднань громадян, органів виконавчої влади; територіального устрою і місцевого самоврядування; судоустрою, організації і діяльності прокуратури, слідства, адвокатури, нотаріату; структури і чисельності структур Збройних Сил, СБУ, МВС, порядку використання Збройних Сил країни за її межами та статусу іноземних військ на території України, правового режиму надзвичайного та воєнного стану та інше. 2). Бюджетно-фінансові – затвердження Державного бюджету, внесення до нього змін , контроль за його використанням, в т.ч. через створення Рахункової палати; встановлення податків і зборів; визначення статусу національної валюти та іноземних валют на території України; встановлення порядку утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу, випуску та обігу державних цінних паперів, їх видів та типів. 3).Контрольні – здійснення парламентського контролю за діяльністю уряду та інших установ, що передбачає заслуховування їх керівників на пленарних засіданнях та на засіданнях депутатських комітетів і комісій; отримання від посадових осіб необхідної інформації, вироблення висновків і пропозицій щодо відповідальності того чи іншого керівника тощо. 4).Кадрові – призначення і звільнення голови і членів Рахункової палати, парламентського Уповноваженого з прав людини; половини складу ради Національного банку, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; третини складу Конституційного Суду України; обрання суддів ні безстроковий термін; надання згоди на призначення Президентом Прем’єр- міністра, на призначення і звільнення Президентом голів Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення; голови та членів Центральної виборчої комісії; надання згоди та призначення Президентом Генерального Прокурора та висловлення йому недовіри, що тягне за собою його відставку.

Представники нмецького командування ситуацю оцнювали дещо накше. Характеризуючи полтичн цл нового уряду, вони дйшли висновку, що згадан цл «бльшменш чтко спрямован на возз'днання з Великоросю, причому Укран у кращому випадку залишаться деяка видимсть автоном»[762]. Спроба чергового «возз'днання» Украни з Росю робилася пд час загальнонацонального повстання, в умовах якого вдбувалася консолдаця нацональних сил рзних полтичних орнтацй. Уноч проти 14 листопада, за день до проголошення гетьманом федерац з Росю, на тамному засданн УНС була обрана Директоря Укрансько Народно Республки, яка проголосила свою метою «вдновлення республканського ладу на Укран». Не довряючи соцалстам, М. Мхновський, як  УДХП у цлому, не пдтримав дею антигетьманського повстання як диного способу захистити суверентет Украни. Коли ж повстання стало неминучим, представники УДХП виступили з нцативою примирення сторн  створення нацональнодемократичного уряду при збереженн гетьманату

1. Суверенітет України

2. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

3. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

4. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

5. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

6. Громадянство України
7. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
8. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

9. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

10. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

11. Історія України

12. Історія соборності України

13. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

14. Господарство України періоду утвердження капіталізму

15. Походження людини та її поява на території України

16. Історія держави та права України

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Культура України в 30-х рока

18. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

19. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

20. Податкова політика України

21. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

22. Загальна характеристика конституції України
23. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
24. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

25. Поняття, форма та функції Конституції України

26. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

27. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

28. Бюджет України: актуальні проблеми

29. Державній бюджет України

30. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

31. Управління фінансами України

32. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

33. Організаційна система управління природокористуванням України

34. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

35. Інтеграція України у світове господарство

36. Використання трудових ресурсів Західної України

37. Міжнародний ринок туристичних послуг України

38. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
39. Особливості перехідної економіки України
40. Роль і значення АПК для господарства України

41. Авіаційний транспорт України

42. Чорна металургія України

43. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

44. Банківська система України

45. Механізм кредитування банками України

46. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

47. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

48. Закон україни про міліцію

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

50. шпори з цивільного права України

51. Заповідники України

52. Культура та побут населення України

53. Легка промисловість України i транспорт

54. Сільське господарство i харчова промисловість України
55. Електроенергетика України
56. Регіональний розвиток харчової промисловості України

57. Зародження партійно-радянської преси України

58. Проблеми золотоносності надр України

59. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

60. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

61. Верховна Рада України в системі органів влади

62. Ґрунти України

63. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

64. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

65. Етикет України та Росії

66. Методики оцінки фінансового стану банків України

67. Національний банк України

68. Національний Банк України

69. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

70. Ринок цінних паперів України
71. Страховий ринок України
72. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

73. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

74. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

75. Функції Національного банку України

76. Банківська система України

77. Банківська система України та проблеми її реформування

78. Державний ощадний банк України

79. Негативні фактори, що впливають на населення України

80. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее

81. Геоботанічне районування України

82. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

83. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

84. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

85. Сільськогосподарські регіони України

86. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України
87. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
88. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

89. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

90. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

91. Аудиторська перевірка Національного банку України

92. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

93. Соціальна інфраструктура України

94. Тваринний і рослинний світ України

95. Характеристика Причорноморського регіону України

96. Хімічна промисловість в України

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

98. Регіональна економіка сільського господарства України

99. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

100. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.