Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Підготовка до ЗНО - українська мова

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЧАСТИНА 1 Орфографія Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1.Літеру е треба писати в усіх словах рядка: А випещ.ний, долон.чка, удалеч.ні, овоч.сховище; Б книж.чка, корен.плоди, город.на, б.нтежити; В ож.ледь, сив.на, замер.хтіти, л.вада; Г випл.каний, гус.ниця, защ.друвати, л.ментувати; Д сут.ніти, зат.сатися, горщ.ковий, кл.котіти. 2.Літеру е треба писати в усіх словах рядка: ст.хати, ст.повий, квіт.нь; зал.вати, майст.р, леб.диний; пригв.нтити, чер.да, шел.стіти; ос.литися, к.шеня, л.дацюга; д.ржати, тр.мтіти, щеб.тати. Літеру е треба писати в усіх словах рядка: б.нтежити, вер.тено, Водохр.ще, горл.чка, мар.во; благоч.стивий, ластов.ня, запром.нитися, блюд.чко, дал.на; долон.чка, сут.ніти, зат.сатися, дуж.чка, закор.нілий; л.ментувати, лот.рея, горщ.ковий, кр.нделик, мен.джер; удалеч.ні, знівеч.ний, м.ткий, вип.щений. Позначте рядок, у якому в усіх іменниках потрібно писати букву е: мар.во, кринич.нька, мереж.во, сит.чко; намист.чко, пр.зидент, вогн.чок, пр.м'єра; горл.чко, хвил.чка, пр.стол, любит.ль; горл.чка, служит.ль, стеж.чка, д.віз. Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно писати літеру и: бад.лина, благоч.стивий, кр.хкий, ж.виця; вар.во, меж.річчя, вич.пурений, кр.шталь; п’ят.річка, заруч.ни, нев.димка, обітн.ця; зач.нати, виконав.ця, знів.чити, вел.чина; нож.чок, печ.во, викор.нити, оз.ратися. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ: джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний; (г, ґ)рунтець, мамали(г, ґ)а, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда; (г, ґ)анок, (г, г)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава; джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул; (г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ: (г, ґ)ероїчний, (г, ґ)удзик, (г, ґ)остинець, (г, ґ)воздика; (г, ґ)рунтець, (г, ґ)лей, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда; (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)отовий, (г, ґ)араж; (г, ґ)азета, (г, ґ)ерб, (г, ґ)ектар, (г, ґ)уцул. Літеру с треба писати в усіх словах рядка: бе.коштовний, .казати, .керований; .формувати, пере.кочити, .фотографувати; .плетений, .питати, .шити; .тягнути, ро.тлумачити, не.терпний; .фальшувати, бе.смертя, .хвалити. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних,що позначається на письмі: волос.ний, особистіс.ний, зліс.ний, зап'яс.ний; цінніс.ний, виїз.ний, швидкіс.ний, перехрес.ний; тиж.невий, дириген.ський, заздріс.ний, капос.ний; очис.ний, пристрас.ний, улес.ливий, кореспонден.ський. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі: балас.ний, піз.ній, гіган.ський, безсовіс.ний; зап'яс.ний, зліс.ний, захис.ник, буревіс.ник; заздріс.ний, кіс.лявий, бороз.на, улес.ливий; безвиїз.ний, пристрас.ний, чес.но, піз.но. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком: кіл.кість, пот.мянілий, Уман.щина, ескадрил.я; власниц.кий, нен.чин, боїш.ся, сяд.мо; павіл.йон, дон.чин, с.огодні, прос.ба; їдал.ня, батал.йон, Акс.онов, матін.чин. М'який знак пишеться в усіх словах рядка: рибал.ство, погод.ся, прип'ят.ський, голівон.ці; зателен.кати, красун.ч

ик, купал.ський, виріз.бити; вигул.кнути, конс.єржка, зат.марити, нац.кувати; кан.йон, ковз.кий, мал.ва, локал.ний; консул.ський, обвін.чати, відгад.ко, крад.кома. М'який знак пишеться в усіх словах рядка: брин.чати, дозвол.те, боягуз.кий, оган.бити; кіл.цевий, красун.чик, монгол.ський, візуал.ний; різ.бяр, обвін.чати, виріз.бити, зат.марити; павіл.йон, по-братерс.ки, на стежин.ці, Ізмаїл.ський; устан.те, кур.йоз, на вишен.ці, неволен.ка. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться без м'якого знака: тон.ший, ніч., перелаз.мо, рибал.ці; землян.ці, яблун.ці, ремін.чик, емул.сія; буквар., брин.чати, т.мяність, чотир.ма; Уман.щина, майбут.нє, мен.ший, бжіл.ці. М'який знак не пишеться в усіх словах рядка: міл.ярд, ойкан.ня, мен.ший; Уман.щина, Поділ.ля, Бат.ківщина; безбат.ченко, змагаєш.ся, віс.cю; ін.ший, жен.шень, спіл.чанський; Д кин.мо, ріж.мо, насип.мо. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом: В.ячеслав, кар.єра, пів.ящика, медв.яний; верб.я, міжгір.я, дзв.якнути, без.ядерний; зв.ялити, кур.йозний, між.ярусний, круп.яний; двох.ярусний, пів.яру, об.єкт, під.їжджати. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом: м.ятний, роз.ятрений, присв.ята, пом.якшити; кам.яніти, без.ядерний, кур.йозний, медв.яний; солов.ї, тьм.яно, кон.юктивіт, грав.юра; пір.я, пів.ями, прив.ялений, п.єдестал. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами: А священ.ий, довгождан.ий, блажен.ий, спросон.я; Б подорож.ю, Поволж.я, пам'ят.ю, суцвіт.я; В л.яний, зран.я, він.ицький, об.ризкати; Г безліч.ю, юн.ат, розкіш.ю, жовч.ю. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами: А зран.я, безсмерт.я, пісен.ий, прочитан.ий; Б довгождан.ий, блажен.ий, згуртован.ий, височен.ий; В страшен.ий, картин.ий, міськ.ом, від.зеркалити; Г стат.ей, жит.єдайний, облич., роздоріж.я. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння: А Рус.о, мул.а, пен.і, барок.о; Б Кас.андра, мадон.а, антен.а, ван.а; В Марок.о, ман.а, Калькут.а, гол.андський; Г Брюс.ель, Одіс.ей, конр.еволюція, трас.а. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку: А крос.ворд, буд.изм, іл.юзія, оперет.а; Б піц.ерія, гум.анізм, ім.унітет, спагет.і; В кристал.ічний, однотон.ий, мас.ивний, кол.екція; Г діаграм.а, кас.ета, ім.обілізація, процес.ор; Д конгрес.мен, оперет.а, ел.егія, бон.а (гувернантка). Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку: А ем.ігрант, ім.ігрант, ас.амблея, бел.етристика; Б ім.унітет, кол.екція, дис.кусія, кол.ектив; В ім.ітація, гол.андка, ак.уратний, ак.умуляція; Г епіграм.а, ін.овація, бюл.етень, ак.омпанемент; Д іл.юстрація, інтел.ігент, ір.аціональний, кор.еспондент. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку: А нет.о, інтел.ект, шасі; Б нер.аціональний, ір.аціональний, тер.иторіальний; В ем.iграція, ім.іграція, ап.еляція; Г барок.о, ком.ісія, тер.ор; Д ван.а, кор.ектура, грам. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка: пр.вражий, пр.велебний, пр.дивний, пр.святий; пр.хороший, пр.старілий, пр.г

лухий, пр.красний; пр.жовтий, пр.гірклий, пр.освященний, пр.новий; пр.тихий, пр.жовкати, пр.непорочний, пр.дивний; пр.зирливий, пр.глушений, пр.пишний, пр.вірний. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом пре-: пр.світлий, пр.хильний, пр.мружений, пр.солодкий; пр.зирство, пр.давній, пр.близний, пр.землення; пр.мужній, пр.пишний, пр.злий, пр.милий; пр.молодий, пр.бережний, пр.старкуватий, пр.сумний. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка: пр.тихнути, пр.бережний, пр.буток; пр.біднюватися, пр.везений, пр.славний; пр.солодити, пр.солодкий, пр.сісти; пр.мирний, пр.міський, пр.чинити; пр.сохнути, пр.високий, пр.ахкувати. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом с-: (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити; (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити; (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний; (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Позначте рядок, у якому в обох словах не відбувається чергування в групах приголосних: Париж, калмик; Гаага, Виборг; Буг, Чорнухи; Цюрих, казах; Іртиш, чех. Позначте, у якому рядку від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк-: Золотоноша, молодець, студент, Буг; Волга, товариш, турист, черкес; Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог; француз, ремісник, турок, брат. Позначте рядок, у якому виділене слово слід писати з малої літери: Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть! Щороку в березні в усіх навчальних закладах України відбуваються (Ш, ш)евченківські читання. Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив. Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов дарунок теплого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла. Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою и: Алж.р, еруд.ція, р.читатив, ш.фон; вент.ляція, с.стема, д.сертація, кор.фей; д.намічний, метод.ка, ц.вілізація, д.лікатний; пр.нциповий, д.корація, д.ректор, р.торика. Через дефіс пишуться всі слова в рядку: генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер; південно/бережний, південно/східний, північно/західний; військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний; ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий; вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка. Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс: договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, морально/етичний; медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, південно/східний; житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, лірико/драматичний; молочно/білий, науково/експериментальний, загально/господарський, організаційно/методичний; мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий, електронно/оптичний. Позначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться через дефіс: сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий; сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний; гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний; суспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, військово/морський.

Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України на чолі. § 4. Державна мова Карпатської України є українська мова. § 5. Барва державного прапора Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня. § 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній крає-вий герб: ведмідь у лівім червонім півколі і чотири сині та три жовті смуги у правому півколі і Тризуб св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. – Переведення цього місця закону залишається окремому законові. § 7. Державний гимн Карпатської України є: „Ще не вмерла Україна...” § 8. Цей закон обов'язує зараз од його прийняття. Внесок на затвердження цього законопроєкту попередила коротка промова посла Михайла Бращайка, в якій він сказав: „Світлий Сойме! По вчорашніх трагічних годинах, коли в головнім місті Карпатської України проливалася українська кров, обговорюємо сьогодні під гуки гарматніх вистрілів Перший Конституційний Закон Карпатської України. По тисячолітній неволі наша земля стає вільною, незалежною, та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською. І коли б нашій молодій державі не суджено було довго жити, то наш край залишиться вже назавжди українським, бо нема такої сили, яка могла б знищити душу, сильну волю нашого народу”

1. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

2. Українська мова серед інших слов’янських мов

3. Сучасна українська літературна мова

4. Постмодернізм та українська історична наука

5. Культура початку ХХ ст Українська музика

6. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
7. Суржик - проблема української мови
8. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

9. «Українська демонологія та її персонажі»

10. Українська школа бухгалтерського обліку

11. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

12. Норми сучасної української мови у спілкуванні

13. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

14. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

15. Історія розвитку української мови

16. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

18. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

19. Українська культура першої половини ХІХ століття

20. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

21. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

22. Українська республіка в часи Центральної Ради
23. Українська культура 1980–90-х років
24. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

25. Українська культура ХХ ст.

26. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

27. Українська література XI—XII століть

28. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

29. Українська модель менеджменту

30. Українська асоціація якості

31. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

32. Вивчення української мови в початкових класах

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

33. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

34. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

35. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

36. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

37. Українська література, як предмет вивчення у школі

38. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
39. Українська національна ідея
40. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

41. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

42. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

43. Запозичення зі східних мов в українському правописі

44. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

45. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

46. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

47. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

48. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

49. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

50. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

51. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

52. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

53. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

54. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)
55. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття
56. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

57. Підготовка до співробітництва України з НАТО

58. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

59. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

60. Атомна енергетика України і РПС

61. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

62. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

63. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

64. Громадянство України

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

66. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

67. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

68. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

69. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

70. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
71. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
72. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

73. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

74. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

75. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

76. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

77. Історія України

78. Історія соборності України

79. Виникнення та формування українського етносу

80. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые

81. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

82. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

83. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

84. Період гетьманщини України

85. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

86. Створення залізниць в Україні
87. Центральна Рада і пролетаріат України
88. Декабристський рух та його поширення на Україні

89. Історія держави та права України

90. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

91. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

92. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

93. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

94. Звичаї та обряди на Україні

95. Культура України в 30-х рока

96. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами

97. Розвиток рекламних агентств на Україні

98. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

99. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.