Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Економічний факультет ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: „Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова” (ВО „ПМЗ”)” Київ 2008 ЗМІСТВСТУП 1. БАЗОВІ ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ВО «ПМЗ» 1.1 Форма власності та структура групи власників 1.2 Характеристика продукції підприємства та ринків її збуту 1.3 Керівництво та штат працівників 1.4 Конкуренція 2. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВО «ПМЗ» 2.1 Події, що призвели до неплатоспроможності 2.2 Причини неплатоспроможності 3. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВО «ПМЗ» 3.1 Результати економічної діагностики фінансового стану підприємства 3.2 Аналіз доцільності та прогноз результатів ліквідації підприємства 4. РОЗРОБЛЕНИЙ ПЛАН ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАВО «ПМЗ» 4.1 Стратегічні цілі та стратегічний план підприємства ВО „ПМЗ” 4.2 Програма оперативних удосконалень 4.3 Фінансові результати 5. ПРОГНОЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5.1 Прогноз балансового звіту та фінансових результатів 5.2 Прогноз показників ліквідності та рентабельності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУПСучасний стан економіки України на макро і мікрорівні характеризується деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефективної політики реструктуризації та санації потенційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншого — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств. Реструктуризація є одним з інструментів санації підприємства – системи заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника. Санаційна реструктуризація підприємства – це здійснення організаційного-сподарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів; Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств. Реструктуризація підприємства спрямовується на розв'язання двох основних завдань: По-перше, якнайскоріше забезпечити виживання підприємства (оперативна реструктуризація); По-друге, відновити конкурентоспроможність підприємства на ринку (стратегічна реструктуризація).

Відтак комплекс заходів з оперативної реструктуризації містить передовсім заходи з зниження всіх видів витрат (без одержання будь-яких суттєвих інвестицій) і швидкого збільшення обсягу збуту продукції та обороту капіталу. Проте, якщо процес перетворення буде зупинено після завершення оперативної реструктуризації, то підприємство незабаром неминуче знов опиниться в кризовому стані. Стратегічна реструктуризація підприємства (організації) забезпечує довготермінову його (її) конкурентоспроможність. Для досягнення такої конкурентоспроможності необхідне визначення стратегічної мети підприємства, розробка стратегічної концепції розвитку, а також напрямів та інструментів реалізації цієї мети. Отже, реструктуризації підприємства передує оцінка його стану. Проте й аналіз, і реформування можна проводити, якщо маємо всебічно обґрунтовану мету реструктуризації, яку можна сформулювати таким чином: продукція підприємства має відповідати поточному платоспроможному попиту. Організаційно-правовий вид реструктуризації характеризується процесами комерціалізації, корпоратизації, зміни організаційної структури та власника державних підприємств. Технічну реструктуризацію пов'язано із забезпеченням такого стану підприємства, за якого воно досягає відповідного рівня виробничого потенціалу, технології, «ноу-хау», управлінських навичок, кваліфікації персоналу, ефективних систем постачання й логістики, тобто всього того, що дає підприємству змогу виходити на ринок з ефективною та конкурентоспроможною продукцією. Економічна життєздатність досягається, коли продукція підприємства, його капітальні та поточні витрати, рівень продажу й цінова політика забезпечують такий рівень економічної рентабельності підприємства, що відповідає сучасним умовам господарювання. Після досягнення фінансової життєздатності суб'єкт господарювання матиме таку структуру балансу підприємства, за якої показники ліквідності і платоспроможності задовольняють вимоги ринку, а також позбудеться проблем із виплатою кредитів, відсотків за них чи з погашенням інших боргових зобов'язань тощо. Управлінську реструктуризацію зв'язано з підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, менеджменту, технологічної, інноваційної та маркетингової політики. Природа й міра необхідної реструктуризації залежать від характеру проблем підприємства. Іноді підприємство потребує лише часткової або так званої обмеженої реструктуризації для відновлення економічної та технічної життєздатності. При цьому підприємство встановлює для себе певні стандарти (орієнтири), які е кінцевою метою реалізації відповідного типу реформування. Такими орієнтирами можуть бути рівень фінансового лівериджу (співвідношення позикових і власних коштів), розмір робочого капіталу підприємства, а також коефіцієнт покриття боргів. Будь-яку стратегію реструктуризації треба підсилювати заходами за трьома основними напрямками: зменшення витрат і підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, зниження енергоємності виробництва, посилення контролю за якістю продукції; модернізація або заміна обладнання; здебільшого модернізація є вигіднішою і за критерієм витрат і з погляду стратегії розвитку підприємства; запровадження нової технології, доцільність якої має бути ретельно обґрунтована.

Актуальність теми курсового проекту полягає в тому, що єдиним шляхом продовження діяльності доведених до банкрутства підприємств є санаційна реструктуризація підприємства. Об’єктом дослідження курсового проекту є підприємство „Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова” (ВО„ПМЗ”)”. Предметом дослідження курсового проекту є проблема хронічно збиткової діяльності виробництв цивільної продукції на провідному підприємстві ракетно-космічної промисловості України. Метою досліджень курсового проекту є розробка санаційної програми реструктуризації виробництв цивільної продукції підприємства як засобу подолання хронічної збитковості окремих виробництв підприємства та загрози банкрутства основного виробництва за рахунок досягнення загальної безприбутковості діяльності. Інформаційною базою досліджень курсового проекту була фінансова звітність підприємства „Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова” (ВО„ПМЗ”)” за 2005 2007 роки. 1. БАЗОВІ ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ВО „ПМЗ” 1.1 Форма власності та структура групи власників Державне підприємство &quo ;Виробниче об'єднання &quo ;Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова&quo ; на цей час є єдиним підприємством в Україні, яке займає монопольне становище на загальнодержавне ринку з виготовлення ракетно-космічної техніки та надання пускових послуг та здійснює стратегічно і економічно важливу задачу щодо використання космосу в інтересах оборони і безпеки держави . Форма власності державна. Підпорядковано Національному космічному агентству України. Власних приміщень і площ 1 569 798 кв.м. Площа земельної ділянки 11 993,7 га. Підприємство багатопрофільне виробляє продукцію виробничо-технічного призначення, кількість працюючих 15 тис.чоловік . Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод (ВО ПМЗ) починаючи з 60их років стає виробником ряду унікальних космічних носіїв, а також цілої гами космічних супутників. Створено 67 типів космічних апаратів, 12 космічних комплексів та чотири космічних ракетних комплекси, які забезпечують астрофізичні дослідження, глобальний радіо і телевізійний зв'язок, екологічний моніторинг. З 1953 року на ДП &quo ;ВО ПМЗ&quo ; організовано випуск продукції цивільного призначення. Створена власна модель трактора ЮМЗ6АКЛ. У 1991 1992 роках в рамках конверсії виробництва та з метою вирішення транспортної проблеми на Україні об'єднання розпочало освоєння та виготовлення тролейбусів. З 1994 року розпочато виробництво вітроенергетичних установок розробки ДКБ &quo ;Південне&quo ; та СП &quo ;Уінденерго&quo ; (ВЕУ56100), а також трамваїв по конструкторсько-технічній документації СП &quo ;ТатраЮг&quo ;. У 1996 році розпочав роботу міжнародний проект &quo ;Морський старт&quo ; за участю США, РФ, України, Норвегії з запуску ракетоносіїв з плавучої платформи. Підписано контракт з компанією &quo ;Морський старт&quo ; на постачання ракетоносіїв &quo ;Зеніт&quo ;. За період участі ДП &quo ;ВО ПМЗ ім.О.М.Макарова&quo ; у міжнародному проекті &quo ;Морський старт&quo ; запущено близько двох десятків супутників.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

2. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

3. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

4. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

5. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

6. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
7. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
8. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

9. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

10. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

11. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

12. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

13. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

14. Резерви збільшення виробничих потужностей промислового підприємства

15. Виробнича програма підприємства

16. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

17. Подготовка бизнес-плана реконструкции предприятия «ХХХ»

18. Планування діяльності підприємства

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Корпоративні підприємства

21. Планування діяльності підприємства

22. Фінанси підприємства
23. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
24. Формування основних фондів підприємства

25. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

26. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

27. Оцінка фінансового стану підприємства

28. Персонал підприємства

29. Рентабельність підприємства

30. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

31. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

32. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

36. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

37. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

38. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
39. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
40. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

41. Облік основних засобів підприємства

42. Облік створення підприємства

43. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

44. Організація обліку власного капіталу підприємства України

45. Попередній фінансовий аналіз підприємства

46. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

47. Формування облікової політики підприємства

48. Аудит доходів підприємства

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

49. Аудит установчих документів підприємства

50. Громадські організації як вид об’єднань громадян

51. Поняття і види господарських об’єднань

52. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

53. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

54. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
55. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
56. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

57. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

58. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

59. Італія у період об’єднання

60. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

61. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

62. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

63. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

64. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

66. Непрямі податки підприємства

67. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

68. Організація роботи підприємства

69. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

70. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
71. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів
72. Управління ціновою політикою підприємства

73. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

74. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

75. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

76. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

77. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

78. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

79. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

80. Міжнародні інтеграційні обьєднання

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

83. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

84. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

85. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

86. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи
87. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
88. Мотивація робітників промислового підприємства

89. Операційна діяльність підприємства

90. Операційний менеджмент підприємства

91. Організаційна структура управління персоналу підприємства

92. Організація управління персоналом підприємства

93. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

94. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

95. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

96. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

98. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

99. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.