Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Функции управления природоохороной деятельности в Украине

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

(на укр. яз) План 1. Положення про діяльність Мінекобезпеки України; 2. Основні функції Мінекобезпеки; 3. Напрями реформування системи управління природокористуванням; 4. Розподіл функцій  управління природоохоронною діяльністю; 5. Практичні заходи, щодо вдосконалення системи управління раціональним природокористуванням; 6. Література. Основні фунуції управління природоохоронною діяльністю в Україні здійснює Міністерство охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки (Мінекобезпеки) України. Положення про діяльність Мінекобезпеки України Міністерство охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки (Мінекобезпеки) України організовує свою діяльність відповідно до Положення про Міністерство, затвердженого Указом Президента України від 10 лютого 1995 року. Основними функціями Мінекобезпеки є: проведення державної екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на збереження та відтворення безпечного для існування живої та неживої природи навколишнього середовища; забезпечення безпеки функціонування та розвитку ядерного комплексу в мирних цілях, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища; досягнення стійкого соціально-економічного розвитку та гармонійної взаємодії суспільства і природи, захист екологічних інтересів України. Міністерство здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства з питань охорони навколишнього природнього середовища, ядерної та екологічної безпеки, організовує проведення державної екологічної експертизи. Мінекобезпеки здійснює також міжнародне співробітництво з питань екології, безпечного використання ядерної енергії та радіаційних технологій, організовує виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України з цих питань. Напрями реформування системи управління природокористуванням Діяльність  з визначення напрямів реформування державного управління у секторі “Охорона природи та використання природних ресурсів” у 1998 р. здійснювалась  у рамках підготовки адміністративної реформи в Україні з метою підвищення ефективності роботи центральних органів виконавчої влади. Зокрема спеціальною міжвідомчою робочою групою, що була створена при Мінекобезпеки, проведено функціональний аналіз ефективності діяльності як самого міністерства, так і державних комітетів, які здійснюють управління, регулювання і контроль у сфері використання природних ресурсів та охорони довкілля (Держводгосп, Держкомгеологія, Держкомзем, Держкомлісгосп, Держкомгідромет, Держбуд). За результатами проведеного функціонального обстеження та на базі загальної концепції адміністративної реформи в Україні розроблено секторальний проект концепції адміністративної реформи. Для ефективного впровадження екологічної політики, яка б відповідала цілям сталого розвитку держави, сприяла подоланню наслідків нераціонального природокористування та проведенню запобіжних  заходів для упередження дальшого виснаження природних ресурсів та екологічних кризових явищ, необхідне зосередження усіх функцій управління , а також координації, регулювання і контролю за використанням природних ресурсів у спеціально уповноваженому органі виконавчої влади, яким є Мінекобезпеки.

Розширення сфери впливу міністерства на міжвідомчу координацію, повноваження і функції  в управлінні природокористуванням є логічним процесом, адекватним об’єктивному стану  використання ресурсо-екологічного потенціалу економіки держави. Це формально відповідає Положенню, затвердженому Указом Президента України від 10.02.1995 р. № 120/95, за яким  Мінекобезпеки здійснює “комплексне управління та регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів”. Одним з ключових питань управління у секторі є питання оптимізації розмежування функцій і повноважень центральних та місцевих органів Мінекобезпеки і органів місцевого самоврядування. Законодавчою базою для цього є Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Зкон України “Про місцеве самоврядування” та законодавчі акти, що визначають функціональну спрямованість і повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання у секторі “Охорона природи та використання природних ресурсів”. Нагальною проблемою, оперативне вирішення якої значною мірою сприяло б зміцненню державного управління в секторі, є ліквідація подвійного підпорядкування обласних державних управлінь екологічної безпеки і повне підпорядкування їх Мінекобезпеки. Розподіл функцій управління природоохоронною діяльністю В загальному аспекті визначення раціонального розподілу функцій реалізації державної екологічної політики на національному, регіональному та місцевому рівнях здійснено в “Основних напрямах державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, затверджених Постановою Верховної Ради України від 5.03.98 р. № 188/98-ВР. Стаття 33 цього документа проголошує, що до функцій національного  рівня управління належить вирішення таких питань: Розроблення методологічного, нормативного та правового забезпечення; Розроблення політики регулювання ядерної безпеки ; Проведення держаної екологічної експертизи; Формування економічного механізму природокористування; Регулювання використання природних ресурсів та запобігання забрудненню довкілля; Ліцензування екологічно небезпечних видів діяльності ; Державна політика щодо зон надзвичайних екологічних ситуацій; Встановлення нормативів якісного стану природних ресурсів; Формування та використання державних фондів охорони довкілля; Регулювання використання ресурсів державного значення; Державний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, в тому числі ядерної та радіаційної безпеки; Впровадження екологічного аудиту ; Проведення єдиної науково-технічної політики охорони, раціонального використання та відновлення природних ресурсів; Проведення державної політики збереження біорізноманіття ; Забезпечення екологічної безпеки як складової національної безпеки; Реалізація міжнародних угод і виконання Україною взятих на себе в рамках цих угод зобов’язань та підтримка міждержавних відносин у природоохоронній сфері; Забезпечення процесу прийняття державних рішень з урахуванням екологічних вимог (організація моніторингу, впровадження інформаційних технологій, ведення обліку забруднень, прогнозування); Екологічна освіта та екологічне виховання.

До функцій регіонального рівня управління належить вирішення таких питань: Регулювання використання природних ресурсів місцевого знацення; Визначення нормативів забруднення природного середовища; Впровадження економічного механізму природокористування ; Проведення моніторингу та обліку об’єктів природокористування і забруднення довкілля; Проведення державної екологічної експертизи; Здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства; Розробка програм впровадження природоохоронних заходів, визначення та реалізація інвестиційної політики; Інформування населення та зацікавлених підприємств, установ і організацій з екологічних питань. До функцій місцевого рівня управління належить вирішення таких питань: Проведення локального та об’єктного моніторингу; Здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства; Організація розробки місцевих екологічних програм та проектів. Практичні заходи, щодо вдосконалення системи управління раціональним природокористуванням В 1998 р. було здійснено низку заходів щодо централізації управління Мінекобезпеки у сферах екологічного контролю та природно-заповідної справи. Було уточнено повноваження та удосконалено структури Головного управління національних природних парків і заповідної справи Мінекобезпеки. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 р. № 1259 “Про вдосконалення державного управління заповідною справою в Україні” та на виконання Закону України “Про природно-заповідний фонд України” створено адміністрацію парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Лівадійський”, “Місхорський”, “Масандрівський”. Оперативне керівництво адміністрацією здійснює Республіканський комітет по охороні навколишнього природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим.    З метою вдосконалення системи екологічного контролю на базі Головної екологічної інспекції Мінекобезпеки України створено Головну державну екологічну інспекцію, а в її складі- госпрозрахунковий підрозділ, що дає змогу більш ефективно надавати практичну допомогу і послуги з питань, пов’язаних з аналітичною та інспекційною діяльністю охорони довкілля і використання природних ресурсів. Прийнято низку необхідних нормативних документів з метою підвищення інспекційної роботи, зокрема Інструкцію про порядок отримання та використання зборів за виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, Методичні вказівки про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства тощо. Протягом 1997-98 рр. двічі відбувалися зміни в структурі Мінекобезпеки з метою поступового підвищення функціональної ефективності роботи управлінь міністерства. В вересні 1998 р. Кабінет Міністрів України затвердив структуру Мінекобезпеки, згідно з якою управління міністерства були об’єднані за функціональним призначенням у три департаменти та Адміністрацію ядерного регулювання під керівництвом відповідних заступників міністра. Ці зміни сприяли посиленню координації та регулювання роботи управлінь.

Серьезные претензии предъявлялись к качеству низового планирования --составлению планов на уровне предприятия. Такие планы предприятию и далее --в цехи, на участки -- спускались, как правило, уже после того, как начинался новый производственный цикл (годовой, квартальный, месячный), что приводило к сбоям в производственном ритме. Частые корректировки плановых заданий сверху делали план не работающим инструментом, а номинальным документом, необходимым в основном для правильного начисления заработной платы и премиальных (которые зависели от процента выполнения плана). Сосредоточение в ведении центра большинства оперативных функций, мелочная регламентация деятельности предприятий только осложняли производственную ситуацию на местах. На ее исправление была направлена перестройка управления по территориальному принципу (упразднение большей части министерств, создание Советов народного хозяйства экономических районов). Совнар-хозовская перестройка включила в себя все основные идеи, высказанные за последние годы: проведение децентрализации управления, создание условий для обеспечения контролируемости работы хозяйственных органов снизу, обеспечение комплексного развития экономики в пределах конкретной территории, сокращение и удешевление аппарата управления и др

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

2. Планирование - как основная функция управления

3. Функции управления

4. Экономические методы управления сбытовой деятельностью при реализации товаров производственного назначения

5. Управление маркетинговой деятельностью

6. Внешнеэкономическая деятельность Украины
7. Контроль, как функция управления
8. Системные предпосылки формирования модели системы управления маркетинговой деятельностью предприятия сферы услуг

9. Государственное регулирование как функция управления

10. Основные функции управления природопользованием

11. Маркетинг - специфическая функция управления

12. Управление маркетинговой деятельностью в современных рыночных условиях

13. Внешнеэкономическая деятельность Украины

14. Контроль как функция управления

15. Выбор и анализ функций управления

16. Социально-экономические функции рекламы в деятельности коммерческих банков

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

17. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии

18. Содержание и организационные формы управления инновационной деятельностью

19. Информационные технологии управления страховой деятельностью

20. Управление природоохранной деятельностью в регионе

21. Управление операционной деятельностью в сфере информационных технологий

22. Принципы и функции социально-культурной деятельности
23. Логистическое управление складской деятельностью
24. Управление сбытовой деятельностью другой фирмы

25. Функции управления производством

26. Внешнеэкономическая деятельность Украины

27. Европейская интеграция в контексте международной экономической деятельности Украины

28. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия

29. Анализ контрольно-коррекционной функции управления

30. Мотивация - функция управления

31. Мотивация – как функция управления

32. Планирование как функция управления

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

33. Принципы и функции управления персоналом

34. Технология управления коммерческой деятельность организации потребительской кооперации

35. Управление эффективностью деятельности персонала на основе функционально-стоимостного анализа

36. Функции управления в инновационной организации

37. Функции управления, особенности и основные характеристики

38. Совершенствование мотивации труда как функции управления в ОАО "Хлебная база № 52"
39. Управление инновационной деятельностью торговой организации
40. Функции управления применительно к таможенным органам

41. Анализ информационного обеспечения управления таможенной деятельностью

42. Управление природоохранной деятельностью на примере предприятия ОАО "Химпром" г. Волгограда

43. Совершенствование организационной структуры управления внешнеэкономической деятельностью НПО "Интеграл"

44. Управление эффективностью деятельности предприятия на базе ООО "Навигатор"

45. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

46. Управление финансовыми рисками в планировании деятельности предприятий реального сектора экономики

47. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

48. Формирование современного механизма внешнеэкономической деятельности в Украине

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

49. Коммерческие риски во внешнеэкономической деятельности и управление ими

50. Организация, стили управления деятельностью организационно-исполнительной власти. Влияние на эффективность управления, на примере комитета по экономической политике Ханты-Мансийского Автономного Округа

51. Совершенствование организации и управление деятельностью ОАО "Молочный мир"

52. Системы управления документами, их функции

53. Инвестиционная деятельность в Украине

54. Управление системой маркетинговой деятельности на предприятии
55. Анализ и совершенствование управления деятельностью компании
56. Контроль результатов деятельности как главный элемент управления персоналом

57. Органы государственного управления юстиции: система, правовое положение, функции, пути реформирования

58. Цели задачи и функции прокуратуры Украины

59. Курсовой проект Психология деятельности и методика преподавания экономики (Курс Стратегическое управление)

60. Воспитание толерантности у школьников как функция деятельности классного руководителя

61. Регулирование страховой деятельности на Украине

62. Оборот векселей в хозяйственной деятельности и Роль Национального Банка Украины в обороте векселей

63. Центральный банк:функции, цель деятельности

64. Управление и регулирование банковской деятельности в РФ

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

65. Основные направления повышения эффективности инвестиционной деятельности в Украине

66. Управление экономическим риском в предпринимательской деятельности

67. Организация деятельности адвокатских объединений в Украине

68. Организация и управление риском в банковской деятельности

69. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

70. Национальный банк Украины и его функции
71. Органы государственного управления: понятие, виды и функции
72. Административно-правовые методы в осуществлении функций исполнительной власти, государственного управления

73. Деятельность национального банка Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля

74. Эколого-экономическая оценка деятельности и управление на предприятии

75. Задачи и функции службы документационного обеспечения управления

76. Административно-правовые формы и методы деятельности органов управления

77. Валютный контроль и внешнеэкономическая деятельность в Украине

78. Границы интерпретационной деятельности Конституционного Суда Украины

79. Закон Украины о разрешённой деятельности в сфере использования ядерной энергии

80. Компетенция и функции районных судов, структурная организация прокуратуры. Деятельность ресурсного центра

Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

81. Правовое регулирования неплатежеспособности субъектов предпринимательской деятельности, или признание его банкротом в Украине

82. Функции отдела экономики и внешнеэкомической деятельности Витебского горисполкома

83. Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления

84. Деятельность библиотек по управлению и финансированию библиотечного фонда

85. Логистическое управление транспортно-распределительной и финансово-сбытовой деятельностью

86. Система маркетинговых коммуникаций предприятия и возможные пути ее усовершенствования (на примере деятельности представительства шведского концерна "ELECTROLUX" в Украине)
87. Совершенствование деятельности промышленного предприятия по управлению производственными запасами на принципах логистики на примере ОАО "ЭКО"
88. Протез предплечья с биоэлектрическим управлением двумя функциями. Биоуправляемые протезы плеча

89. Анализ деятельности ООО "Криптон-Мебель" в области управления качеством и ее совершенствование путем применения модели Кано

90. Анализ процесса управления организацией на примере деятельности предприятия ООО "Морозко"

91. Инновационная деятельность как объект управления

92. Контроллинг как система управления деятельностью предприятия

93. Механизм внесения изменений в организационные структуры управления субъектов предпринимательской деятельности и оценка их эффективности

94. Организация управления и оценка деятельности предприятия ОАО "Машиностроительный завод"

95. Принципы, функции и методы управления

96. Роль управления персоналом в обеспечении деятельности организации

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

97. Стили управления и их влияние на деятельность организации

98. Структура и функции служб документационного обеспечения управления

99. Управление деятельностью предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.