Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО, РОБІТНИК, КЕРІВНИК, КАР’ЄРА, ЗВІЛЬНЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПРИЙОМ ЗМІСТВСТУП Кадрова служба в системі управління персоналом підприємства Кадрова служба і її функції Суб'єкти і об'єкти управління персоналом Завдання кадрового діловодства Документування механізмів прийняття працівника на роботу, звільнення та переведення Прийняття працівників на роботу Переведення працівників на іншу роботу Звільнення працівників з роботи ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ Додатки А-Е РЕФЕРАТ Курсова робота містить 21 сторінку, перелік посилань з 5 найменувань, 7 додатків. Тема: «Документування механізмів прийняття працівника на роботу, звільнення та переведення» Мета курсової роботи полягає в дослідженні питань роботи з документування механізмів прийняття працівника на роботу, звільнення та переведення. Предметом дослідження є теоретичні і практичні питання роботи з особовими документами. Методами дослідження є теоретичне відображення правил оформлення наказів, заяв та трудового контракту. Завданнями курсової роботи є визначення положень: Суб'єкти і об'єкти управління персоналом Кадрова служба і її функції Механізми прийняття працівника на роботу, звільнення та переведення Робочий час і час відпочинку на виробництві ВСТУП Трудова діяльність працівника документально відображається в механізмах прийняття, звільнення, переведення, надання відпусток та інші. Документування трудової діяльності здійснюється відділом кадрів як структурною одиницею канцелярії або працівником, який відповідає за дану ділянку роботи в організації. В канцелярії – інспектором кадрів, у фірмах різної форми власності – секретарем-референтом. При прийнятті працівників на роботу спочатку виконується написання особистої заяви, а потім оформлення наказу, укладання контракту, заведення трудової книжки, заведення особової картки, відкриття рахунку працівника по заробітній платі в бухгалтерії, заведення особової справи. При переведенні працівників на іншу роботу складається: подання, в якому обґрунтована необхідність переведення на іншу посаду, наказ по о/с про переведення, запис у трудовій книжці, запис у особовій картці форми П-2 чи особовій справі, запис на особистому рахунку заробітній плати. Коли звільняють працівників з роботи складається: заява робітника про звільнення (припинення строку дії контракту), наказ про звільнення, запис у трудовій книжці та видачі її на руки, запис в особовій картці форми П-2 чи особовій справі, закриття особистого рахунку працівника і повний розрахунок з ним. Кадрова служба в системі управління персоналом підприємства 1.1 Суб'єкти і об'єкти управління персоналом Процес управління персоналом передбачає наявність об'єкта і суб'єкта управління. Суб'єктом управління персоналом виступають посадові особи, а також відповідні органи підприємства, до обов'язків яких входять функції управління персоналом (об'єктом). Управлінський персонал має ті ж головні ознаки, що й весь персонал підприємства - наявність трудових взаємовідносин з роботодавцем (робота за наймом) і володіння певними якісними характеристиками (здібностями, мотиваціями, властивостями).

Згідно «Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців», весь управлінський персонал поділяється на категорії: керівники, спеціалісти (фахівці), інші службовці. До посад керівників належать: директор (генеральний директор, управляючий і т.п.) підприємства; заступники директора (головні фахівці); начальники (завідувачі) структурних підрозділів (відділів, бюро й т.п.) підприємства, а також їхні заступники. Однією з характерних загальних вимог до посад керівників є наявність вищої освіти й стажу роботи у відповідній галузі 3-5 років. Суб'єкти управління персоналом Для виконання своїх функціональних завдань суб'єкти господарювання використовують працю найманих працівників. З метою відповідного підбору кадрів, прийому на роботу працівників, обліку їх пересування по службі на підприємствах функціонують кадрові служби. Структура такої служби, її штатна чисельність залежать від обсягу кадрової роботи. Останній залежить від виду підприємства або організації, чисельності працюючих і окремих параметрів, які характеризують кадровий потенціал, наприклад, вік і стать співробітників, що пов'язано з оформленням пенсійних справ, декретних відпусток, листків непрацездатності, навчальних відпусток тощо. Об'єкти управління персоналом Об'єктами управління персоналом є працівники підприємства, на яких спрямовано вплив функцій керування персоналом. Кадрові служби працюють з працівниками підприємства, як наявними, так і потенційними. Всі працівники підприємства, включаючи тимчасових і сезонних, сумісників, позаштатних працівників та тих, що працюють за короткостроковими угодами, належать до категорії персоналу. Керівники — це працівники, що займають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів. До них належать директори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах, головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний механік тощо), а також заступники цих керівників. Спеціалістами вважаються працівники, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи: інженери, економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи тощо. До службовців належать працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокрема - діловоди-обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки, стенографісти тощо. Робітники - це персонал, безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей, а також зайнятий ремонтом, переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін. До об'єктів управління персоналом необхідно віднести також кандидатів або потенційних претендентів та звільнених працівників. Кандидати або потенційні претенденти - це особи, що претендують на заняття конкретного робочого місця або посади підприємства, складають резерв персоналу. Звільнені – це колишні працівники підприємства, що звільнені відповідно до трудового законодавства.

Будучи звільненими, вони мають право звертатися з питань видачі різного роду довідок, що стосуються їх праці та оплати на підприємстві. Від категорії персоналу необхідно відрізняти поняття „кадри&quo ;. До кадрів (від фр. cadres) належить склад кваліфікованих працівників підприємств, установ і організацій згідно зі штатним розкладом. Кадри характеризуються чисельністю, складом, професійною, кваліфікаційною і посадовою структурою, статтю і віком. До кадрів не відносять працівників, посади яких не передбачені у штатному розкладі. Отже, поняття „персонал&quo ; більш ємнісне, ніж „кадри&quo ;, і кадри виступають складовою частиною персоналу. Поділ персоналу на складові елементи необхідний для: розрахунку чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах; систематизації статистичних даних із праці за професійними ознаками; аналізу і підготовки статистичних даних, а також розробки відповідних прогнозів зайнятості, доходів, охорони праці, підготовки та перепідготовки кадрів тощо; підготовки статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці; розв'язування питань контролю й аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору і працевлаштування. 1.2 Кадрова служба і її функції Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання. Кваліфікація визначається рівнем освіти і спеціалізацією. На кадрові служби покладеш наступні функції: управління персоналом; кадрове діловодство. Під управлінням персоналом необхідно розуміти діяльність, спрямовану на підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок підвищення ефективності роботи з його працівниками. Ця робота складається з наступних розділів: формування системи керування персоналом; планування кадрової роботи; проведення маркетингу персоналу; визначення кадрового потенціалу і потреби організації в персоналі. Серед завдань, що стоять перед службою управління персоналом, І найм, оцінка і відбір персоналу. Основним завданням служби персоналу є задоволення попиту підприємства на працівників в якісному і кількісному відношенні. Є два варіанти поповнення підприємства необхідними працівниками: внутрішній і зовнішній. З метою забезпечення підприємства необхідними кадрами виконують планування роботи з кадрами, суть якої полягає в наданні людям робочих місць у потрібний момент часу і необхідної кількості відповідно до їх здатностей, нахилів та потреб виробництва. Робочі місця з точки зору продуктивності і мотивації повинні дозволяти працюючим оптимально розвивати свої здібності, підвищувати ефективність праці, відповідати вимогам створення гідних людини умов праці і забезпечення зайнятості. Кадрове планування здійснюється як в інтересах організації, так і в інтересах її персоналу. Кадрове планування повинно створювати умови для мотивації більш високої продуктивності праці і задоволення роботою. 1.3 Завдання кадрового діловодства Кадрове діловодство є однією з основних частин спеціального діловодства. Ведеться кадрове діловодство за правилами та принципами, встановленими для загального діловодства, згідно з вимогами Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД).

Звичайно, ці обставини ВУНК використовувала для агентурного проникнення в повстанські структури й просування дезінформацій. Характерним є приклад проникнення в ППШ агента ВУНК "Каріна", який зіграв одну з головних ролей у трагічному завершенні рейду і діяльності самого Штабу. А починалося все так. В поле зору керівника Єлисаветградського повстанкому В.Новіцького ВУНК ввела свого агента "Петренка", котрий був прийнятий в підпільну організацію. Через кілька днів В.Новіцький запропонував "Петренку" знайти людину, яка б добре володіла українською мовою для направлення кур'єром до С.Петлюри. Звичайно, цей "пошук" "Петренко" здійснював зі співробітниками ВУНК. В.Новіцькому він порекомендував вищезгаданого "Каріна". Керівник повстанкому познайомився з останнім - і командирував до ППШ. Отримавши відповідне завдання і від ВУНК, "Карін" в ніч на 17 вересня 1921 р. перейшов радянсько-польський кордон, а через три тижні повернувся назад [724]. Як засвідчує доповідь "Каріна", він блискуче виконав завдання радянської спецслужби, результат був таким вражаючим, що спочатку чекісти навіть засумнівалися в достовірності здобутої інформації

1. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

2. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

3. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

4. Керівник і колектив: стиль взаємоспілкування і лідерство

5. Мотивація робітників промислового підприємства

6. Стиль роботи керівника
7. Роль класного керівника в організації дитячого колективу
8. Особливості психології сучасної жінки-керівника

9. Принципи та норми моральної поведінки керівника

10. Кадрове діловодство 2

11. Унификация и стандартизация кадровой документации

12. Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района

13. Документирование кадровой политики

14. Мустай Карим

15. Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

16. Образ рая в христианстве и исламе

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

17. Кадровая политика фирмы при создании производства мирового класса

18. Теория кадровой политики (Контрольная)

19. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

20. Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

21. Кадровая политика предприятия

22. Технический анализ рынка ценных бумаг на примере акций РАО "ЕЭС Россия" 2001-2002 гг.
23. Стрижка Каре
24. Валдайский Иверский Святозерский Богородицкий монастырь: озера земного рая

25. Послание Василия Калики о рае

26. Ад и рай Редьярда Киплинга

27. Разработка кадровой стратегии в семи шагах

28. Рынок труда финансистов и бухгалтеров и роль кадрового агентства

29. Кадровая политика

30. Кадровая политика в организации

31. Керівництво та лідерство

32. Практика кадрового менеджмента в условиях перехода к рыночной экономике

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Формирование кадрового потенциала организации

34. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала организации

35. Кадровая психодиагностика

36. Требования, предъявляемые к кадровому психодиагносту

37. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала организации

38. Эволюция кадрового менеджмента
39. Методы формирования кадрового состава
40. Кадровое консультирование

41. Концептуальные основы единой системы государственного кадрового обеспечения сферы информатизации России

42. Кадровая политика фирмы при создании производства мирового класса

43. Теория кадровой политики

44. Египетский бог солнца Ра

45. Трудовой договор (в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях)

46. Задачи кадрового отбора и технологии их реализации

47. Матераільна відповідальність працівників

48. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Теория кадровой политики

50. Кадровый консалтинг - что это?

51. Кадровая документация организации

52. Облік робочого часу працівника

53. Система комплексных мер по кадровому обеспечению ОПК с учетом экономических и территориальных особенностей страны

54. Понятие кадрового потенциала и его влияние на эффективность деятельности промышленного предприятия
55. Текст как телесный обьект (творчество Алена Роб-Грийе)
56. Оценка и анализ деятельности коммерческих банков РА

57. Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання

58. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

59. Тит Лукреций Кар

60. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

61. Работа кадровых служб и социальных работников по управлению дисциплинарными отношениями среди сотрудников ОВД

62. Тит Лукрецій Кар, Асклепіад, Авл Корнелій Цельс - видатні учені стародавнього Риму

63. Джон Мильтон. Потерянный рай

64. Критерии эффективности кадровой работы в компании

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

65. Анализ исполнения социально-правовых запросов архива кадровой документации западного административного округа города москвы за период с 2004 по 2006 годы

66. РАО “Российские автодороги”

67. Рай и ад

68. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

69. Навчання працівників з питань охорони праці

70. Планування робіт по ремонту і технологія ремонту жатки кормозбирального комбайну КСК-100
71. Діловодство
72. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

73. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

74. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

75. Организационно-кадровый аудит

76. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

77. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

78. Работа с кадровыми документами

79. Сучасне діловодство

80. Способи картометричних робіт

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

81. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

82. Діловодство та судове діловодство

83. Кадровая политика

84. Кримінальна відповідальність медичних працівників

85. Організації (органи) господарського керівництва

86. Право працівника на заробітну плату
87. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці
88. Психологічна підготовка працівника МВС

89. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

90. Формирование кадровой политики в уголовно-исполнительной системе

91. Прислівник

92. Антрапонімы ў творчай спадчыне Уладзіміра Караткевіча

93. Построение программы ведения электронной документации кадрового отдела

94. Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

95. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

96. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

97. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

98. Поява робітничих організацій в Україні

99. Революция 1917 г. в книгах С.Г. Кара-Мурзы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.