Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зовнішня політика будь-якої країни залежить від рівня соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку, географічного розташування, національно-історичних традицій, забезпечення територіальної цілісності, суверенітету та національної безпеки. Вони фокусуються в концепції національного інтересу. У світовій науковій думці щодо практики використання поняття «національний інтерес» панує дві парадигми: політичного реалізму та ліберально-ідеалістична. Прихильники політичного реалізму — однієї з провідних шкіл міжнародної політичної думки — розглядають національний інтерес як наріжний камінь зовнішньої політики будь-якої країни. Пріоритетом тут є концепція інтересу, сформульована в поняттях сили. Вони стверджують, що зовнішня політика, заснована на національному інтересі, морально переважає зовнішню політику, натхненну деякими моральними принципами. Теоретики ліберально-ідеалістичної парадигми готові підтримати думку про національні інтереси, але за умови, що їх основою повинні визнаватися моральні норми та глобальні проблеми сучасності. На їх думку, захист суверенітету та пов’язані з ним намагання досягти могутності в умовах посилення взаємозалежності країн світу дедалі більше втрачає своє значення. Очевидно, що за умови швидкої глобалізації міжнародних відносин Україна має впевнено і чітко відстоювати свої національні інтереси, рішуче забезпечувати власну національну безпеку. Адже наслідком для держави, не спроможної відповісти адекватним чином на виклики та загрози, пов’язані з глобалізацією, може стати її неминуче послаблення та деградація. Формування національних інтересів України Розглядаючи визначення множини національних інтересів, їх зміст, характер та пріоритетність як одне з головних завдань, вітчизняні вчені здійснюють активні дослідження цієї проблеми. В.Ковальський, О.Маначинський, Є.Пронкін визначають національні інтереси як реальну основу дій нації й держави, спрямованих на виживання, функціонування й розвиток, сукупність національних цілей і базових цінностей, які відіграють важливу роль у стратегії й тактиці у сфері національної безпеки. Г.Костенко пропонує класифікувати національні інтереси за: характером (коаліційні, національні); взаємністю (однобічні, взаємні); ступенем черговості (першочергові, інші); масштабом (глобальні, регіональні, локальні); ступенем важливості (життєво важливі, важливі, істотні); ступенем терміновості (постійні, довгострокові, середньострокові, поточні). П.Ситник висуває підхід до побудови ієрархії (пріоритетів) національних інтересів, в основі якого — ступінь важливості інтересів для забезпечення національної безпеки. Пропонується класифікувати множину національних інтересів як таких, реалізація (захист та досягнення) яких має високий, середній і низький ступінь важливості для забезпечення національної безпеки. В.Ліпкан стверджує: становлячи першооснову національної безпеки, національні інтереси можуть розглядатися як усвідомлені особою і суспільством, гарантовані державою цільові настанови щодо необхідності існування та розвитку людини, нації і держави як єдиного організму.

Очевидно, що проблема визначення, класифікації національних інтересів через оцінку їх важливості залишається нерозв’язаною, що негативно позначається на політиці національної безпеки. Імовірно, дана проблема зумовлена тим, що: відсутнє розмежування та обгрунтування співвідношення таких понять, як «національна безпека» та «національні інтереси»; категорія національних інтересів, як і теорія інтересу взагалі, тривалий час не розглядалася і не вивчалася вітчизняною суспільною думкою. Це словосполучення застосовувалося головним чином для ідеологізованої критики зарубіжних поглядів на проблеми міждержавних відносин; класифікація національних інтересів здійснювалася за відсутності чітких і зрозумілих критеріїв ідентифікації їх важливості, що призвело до простого переліку абсолютно необґрунтованих і декларативних національних інтересів. Ієрархія національних інтересів України Визначити множину та важливість національних інтересів на практиці досить складно. Аналіз зарубіжних публікацій із зазначеної проблеми засвідчує, що переважна частка політологів-теоретиків класифікують національні інтереси згідно з категоріями, визначають ступінь їх важливості для того, щоб продемонструвати пріоритетність чи серйозність даного національного інтересу. Так, до першої групи національних інтересів — життєво важливих, недотримання яких негайно призведе до загроз національним інтересам, ми віднесли: виживання та розвиток України як суб’єкта системи міжнародних відносин (6,859%); консолідація суспільства, міжетнічна та міжконфесійна злагода (6,619%); соціально-економічні реформи, забезпечення та примноження матеріальних цінностей (6,458%); збереження та примноження духовних цінностей та зміцнення соціально-культурної ідентичності українського народу (6,378%); збереження суверенітету та незалежності (6,177%); ефективна система оборони та безпеки (6,137%); розвиток науково-технічного потенціалу держави (6,017%). Як підкреслює Бодрук О. С., життєво важливий інтерес охоплює коло питань, настільки важливих для добробуту нації, що керівництво відмовляється йти на компроміс далі певної межі, оскільки відсутність рішучих дій, спрямованих на зміну загрозливої ситуації, може призвести до серйозних втрат країною. Другу групу національних інтересів — важливих, недотримання яких може завдати збиток, що зрештою вплине на життєво важливі інтереси, становлять: вдосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування (5,977%); гарантія права приватної власності (5,897%); збереження територіальної цілісності (5,856%); розвиток демократії, утвердження прав і свобод людини, структур громадянського суспільства (5,535%); інтеграція в європейський та світовий цивілізаційний простір (5,455%); забезпечення та закріплення верховенства права (5,255%); підтримання екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності (4,854%); система стратегічного партнерства та підтримання регіональної безпеки, в тому числі з країнами Центральної і Східної Європи та Чорноморсько-Каспійського регіону (4,854%). Важливим є інтерес, який, незважаючи на вагомість, не має вирішального значення для добробуту країни.

Важливі інтереси пов’язані з тенденціями економічного, політичного та ідеологічного характеру, стосовно них можна вести переговори з потенційним супротивником. У даному випадку політики, як правило, доходять висновку, що доцільні переговори та компроміс, а не конфронтація, навіть тоді, коли результати незадовільні. Якщо ситуація загострюється настільки, що подальший компроміс для розв’язання конфлікту неможливий, питання має життєво важливе значення. До останньої групи національних інтересів — периферійних, недотримання яких може завдати збиток, що суттєво не вплине на життєво важливі інтереси, можна віднести: раціональне використання природних ресурсів (4,693%); механізми громадського контролю над сектором безпеки (4,139%); підтримка української діаспори за кордоном (2,848%). Периферійні національні інтереси серйозно не впливають на добробут держави, хоча можуть завдати шкоди приватним інтересам громадян країни за кордоном. Основу стратегії національної безпеки держави мають становити національні інтереси, засновані на національних цінностях. Виокремлені нами групи національних інтересів підтверджують попередні дослідження авторів, де було продемонстровано, що українське суспільство відповідає всім ознакам «суспільства ризику». Тому не дивно, що найвагоміші життєво важливі національні інтереси України — це інтереси виживання людей, суспільства та Української держави взагалі. Вони, окрім захисту Вітчизни, охоплюють питання економіки, світового порядку, ідеології тощо. З погляду міжнародних відносин, виживання — це збереження національної держави як носія і гаранта загальних цінностей, що характеризують спосіб життя даного народу. Однак, з огляду на останні політичні події, можна дійти висновку, що сучасна Україна, на відміну від розвинутих країн Заходу, досі не сформувалася як повноцінна держава-нація зі своїми чітко окресленими національними інтересами, заснованими на національних цінностях, щодо яких склався б консенсус і всередині політичної еліти, і переважної частки її громадян.І це в умовах, коли міжнародні політичні і політико-економічні структури розмивають залишки національного суверенітету. Колективне втручання під егідою ООН у внутрішні справи суверенних держав (миротворча діяльність чи гуманітарна інтервенція) для захисту прав людини стає нормою міжнародної політики. Винесення вироків національним політичним діячам Міжнародним судом у Гаазі створює прецедент і закладає основи нових норм міжнародного права. Національні та міжнародні чиновники керують державами — членами Європейського Союзу приблизно рівнозначно зсередини та зовні, при цьому вони дедалі більше контролюють принципові для будь-якого суспільства питання — від оборони і фінансів до індустріальної та податкової політики. Для України, народ якої пережив громадянську війну, колективізацію, голодомори, сталінські «чистки», горбачовську «перебудову» тощо, розмежування цих категорій національних інтересів має надзвичайно важливе не тільки теоретичне, а й практичне значення. Її історичний досвід розвінчує головну ілюзію минулого сторіччя: достатньо спочатку створити «наддержаву», підпорядкувавши цьому зусилля всього суспільства, а вже потім, залежно від волі політичного керівництва, гарантувати громадянам деякий обсяг їхніх природних прав і свобод.

Командувач Української Народньої Революційної Армії (—) Отаман Тарас Бульба-Боровець Розділ тринадцятий МАСОВІ ЖЕРТВИ ЛЕБЕДІВСЬКОЇ ДИКТАТУРИ Не дарма говориться, що внутрішній ворог кожного народу багато грізніший від найсильніших зовнішніх ворогів. На сумних прикладах нашої армії, бачимо, що їй не могли нічого вдіяти ні совєти, ні німці. Коли ж їй почали «помагати» весною 1943 року свої люди з-під стягу диктатора Лебедя, то пляномірна акція армії була у великій мірі паралізована. Замість боротьби проти зовнішніх ворогів, замість ударів по об'єктах військово-стратегічного значення Гітлера та по совєтських партизанах, нова армія Лебедя заходилася винищувати національні меншини України. Поділена на дві групи в березні 1943 року, армія почала діяти за новими, окремими плянами у згоді з їх окремою ідеологією, світоглядом та програмово-тактичними засадами. Переіменована УПА на УНРА, виконуючи накази та директиви Уряду УНР під моїм командуванням, пішла по лінії самозахисту, пляномірного зменшення своїх рядів та преходу в глибоке підпілля перед новою московсько-комуністичною окупацією України

1. Національний банк України та особливості його функціонування

2. Національний банк України

3. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

4. Аудиторська перевірка Національного банку України

5. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

6. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
7. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
8. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

9. Етикет України та Росії

10. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

11. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

12. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

13. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

14. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

15. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

16. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

17. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

18. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

19. Система митних органів України та їх повноваження

20. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

21. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

22. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
23. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
24. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

25. Національна депозитарна система України

26. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

27. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

28. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

29. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

30. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

31. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

32. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

33. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

34. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

35. Історія держави та права України

36. Поняття, форма та функції Конституції України

37. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
39. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
40. Культура та побут населення України

41. Регіональний розвиток харчової промисловості України

42. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

43. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

44. Національна депозитарна система в Україні

45. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

46. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

47. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

48. Регіональна економіка промисловості України

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

49. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

50. Населення та трудові ресурси України

51. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

52. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

53. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

54. Поняття національного доходу та його використання
55. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
56. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

57. Принципи розробки та оцінки державної політики України

58. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

59. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

60. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

61. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

62. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

63. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

64. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

66. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

67. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

68. Пилип Орлик та перша Конституція України

69. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

70. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.
71. Суспільно-політичне та культурне життя України
72. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

73. Українське національне відродження ХІХ ст.

74. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

75. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

76. Художня культура незалежної України: традиції та новації

77. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

78. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

79. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

80. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

81. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

82. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

83. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

84. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

85. Вища освіта України і Болонський процес

86. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"
87. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів
88. Вибори та їх роль у політичному житті України

89. Обрання та функції Президента України

90. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

91. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

92. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

93. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

94. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

95. Водні шляхи та повітряний транспорт України

96. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

98. Становлення та розвиток податкової служби України

99. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.