Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління реальними інвестиціями на підприємстві

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Випускна кваліфікаційна робота бакалавра з менеджменту на тему: “Управління реальними інвестиціями на підприємстві ” студента 4-го курсу спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій” Морозова Олексія Еріковича Науковий керівник: д. е. н., професор Євтушевський В.А. Київ – 2005 р. Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка «Затверджую» Директор Інституту менеджменту та фінансів, д.е.н., професор Д.М. Черваньов “ ” 2005р. ЗАВДАННЯ на випускну кваліфікаційну роботу бакалавра з менеджменту студента 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій” Морозова Олексія Еріковича Тема роботи: “Управління реальними інвестиціями на підприємстві” затверджена на засіданні кафедри менеджмент організацій “ ” . 2005р., протокол № . Строк завершення роботи 7 червня 2005 року . Попередній захист роботи 26 травня 2005 року . Предмет дослідження: напрямки управління реальними інвестиціями, оцінка ефективності реальних інвестицій; Об’єкт дослідження: інвестиційна діяльність підприємства; Мета дослідження: проявити розуміння особливостей інвестування в реальні активи, оволодіння навичками економічного аналізу інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства; Перелік демонстраційного матеріалу для захисту роботи, результати розрахунків: Зміст роботи; вступ; висновки; додаток Е: “Статистичні дані про реальні івнестиції в Україні”; додаток К: “Індекси промислового виробництва”. Графік консультацій Дата консультації Консультант Зміст консультації Підпис консультанта 4.03.05 Євтушевський В.А. Узгодження теми роботи 15.03.05 Євтушевський В.А Попереднє узгодження плану роботи 29.03.05 Євтушевський В.А Затвердження плану роботи 7.04.05 Євтушевський В.А Поточний контроль ходу виконання роботи 15.04.05 Євтушевський В.А Затвердження змісту першого розділу 22.04.05 Євтушевський В.А Поточний контроль виконання другого розділу 13.05.05 Євтушевський В.А Затвердження другого розділу 17.05.05 Євтушевський В.А Консультація з питань сучасних тенденцій інвестування в економіці 31.05.05 Євтушевський В.А Узгодження третього розділу 3.06.05 Євтушевський В.А Консультація з питань оформлення роботи 8.06.05 Євтушевський В.А Затвердження роботи, видача рецензії Календарний план виконання завдання: № піп Зміст виконаної роботи Строки виконання Відмітка керівника про виконання 1 Затвердження теми роботи до 5.03.05 2 Затвердження плану роботи до 18.03.05 3 Написання першого розділу до 15.04.05 4 Написання другого розділу до 18. 05.05 5 Написання третього розділу до 1.06.05 6 Написання вступу, висновків до 1.06.05 7 Затвердження роботи до 5.06.05 8 Здача робти в деканат до 10.0

6.05 Науковий керівник: Євтушевський Володимир Андрійович Студент: Морозов Олексій Ерікович Зміст Вступ . . 3 Розділ 1 Теоретичні основи управління реальними інвестиціями . 6 1.1. Реальні інвестиції та їх структура .6 1.2. Особливості управління реальними інвестиціями . . 14 1.3.Оцінка ефективності реальних інвестицій 27 Розділ 2 Управління реальними інвестиціями підприємства з переробки металобрухту ТОВ СП “Укрроссталь” . 35 2.1 Вибір пріоритетних напрямків реального інвестування СП 2.2 Складання бізнес-плану реального інвестиційного проекту СП 44 2.3 Оцінка привабливості реальних інвестиційних альтернатив СП 56 Розділ 3 Інформаційні системи як інструмент підвищення ефективності управління реальними інвестиціями .70 3.1 Інформаційні системи в процесі управління реальними інвестиціями 70 3.2 Програмні засоби управління реальними інвестиційними проектами .78 3.3 Впровадження інформаційних систем з підтримки прийняття рішень на СП Література . .91 Додатки Вступ Без капіталовкладень неможливо тривале існування жодного підприємства: той хто не робить інвестицій, не збільшує і не удосконалює свої активи, не має майбутнього. Від інвестицій, їхнього обсягу і структури залежать перспективи підприємства, його можливості утриматись на ринку. Актуальність теми дослідження полягає у потребі господарюючого суб’єкта раціонально робити вибір серед багатьох альтернатив інвестиційного розвитку. Обраний напрямок вкладання коштів має відповідати стратегічним і тактичним цілям, інвестиційній стратегії розвитку підприємства. В роботі розглядаються реальні інвестиції, їх види, способи залучення, аналіз привабливості інвестиційних альтернатив. Оскільки формою реалізації реальних інвестицій є інвестиційний проект, то розглядається передінвестиційна фаза розробки інвестиційного проекту, а саме пошук інвестиційних концепцій, попередня підготовка проекту, оцінка техніко-економічної та фінансової прийнятності. Саме реальні інвестиції виступають джерелом розвитку виробництва, ведуть до збільшення виробничого капіталу, оновлення основних фондів, розширення асортиментного ряду продукції, розбудови і укріплення основи для конкурентної боротьби, збільшення фінансової міцності підприємства. При цьому враховується специфіка підприємства, його відносні (у порівнянні з іншими господарюючими суб’єктами) переваги, а також знову виникаючі можливості. Метою дипломної роботи є - на основі аналізу економічної літератури та практичного матеріалу визначити основні напрямки ефективного управління інвестиціями, проявити розуміння особливостей інвестування в реальні активи, оволодіння навичками економічного аналізу інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства. Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі: розкрити необхідність, сутність та механізм управління реальними інвестиціями; проаналізувати на практичному прикладі вибір напрямків реального інвестування; проаналізувати розробку реального інвестиційного проекту; проаналізувати привабливість інвестиційних альтернатив для вибору проекту для фінансування підприємством; оцінити основні напрямки підвищення ефективності реальних інвестицій на підприємстві; дослідити можливості підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень.

У бакалаврській роботі об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність підприємства; Предметом роботи стали напрямки управління реальними інвестиціями, оцінка привабливості інвестиційних альтернатив. На основі заданого набору вихідних даних проведено економічний інвестиційний аналіз капіталовкладення в освоєння нової технології виробничої діяльності, закупівлю нового обладнання, його установку підприємством для підвищення ефективності виробничої діяльності й оцінений економічний стимул підприємства профінансувати цей проект. Методологічною основою аналітичних розрахунків ефективності реальних інвестицій стали кілька формалізованих способів оцінки: - по чистій приведеній вартості; - по внутрішній нормі прибутку ; - по індексі рентабельності; - по поточному строку окупності; - по простій ставці прибутковості (середньої рентабельності). Крім того проведені розрахунки точки беззбитковості реальних інвестицій та аналіз чутливості основних показників ефективності до зміни параметрів. В першому розділі розглядаються теоретичні основи реального інвестування, розкривається зміст та структура реальних інвестиції, залежність обсягу інвестицій від зовнішніх факторів, розглянутий життєвий цикл інвестиційного проекту згідно бачення Програми промислового розвитку ООН (U IDO). В другому і третьому параграфі закладена методологічна основа для практичних досліджень другого розділу. В параграфі ”Особливості управління реальними інвестиціями» визначені підходи до формування стратегії і тактики вибору пріоритетних напрямків реального інвестування, формування джерел фінансових ресурсів для здійснення реальних інвестицій, та концепція “бізнес-плану”. В параграфі “Оцінка ефективності реальних інвестицій” закладена методологічна основа аналітичних розрахунків ефективності реальних інвестицій. В другому розділі на основі виробничих даних підприємства ТОВ СП “Укрроссталь”, що спеціалізується на заготівлі та переробці металевого брухту, зроблені дослідження по розробці та оцінці привабливості реального інвестиційного проекту згідно стадіям передінвестиційного етапу життєвого циклу проекту: проаналізовано вибір пріоритетних напрямків реального інвестування, здійснена розробка бізнес-плану інвестиційного проекту, проаналізовано привабливість інвестиційних альтернатив для вибору проекту під реалізацію; Третій розділ містить дослідження можливості підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Обґрунтована доцільність застосування сучасних інформаційних систем, зроблений порівняльний аналіз характеристик та можливостей програм з підтримки прийняття рішень, приведений приклад застосування інформаційних систем на підприємстві ТОВ СП “Укрроссталь”. У висновках зроблено підсумки та узагальнення по зроблених дослідженнях, ступеню виконання поставлених завдань. Розділ 1. Теоретичні основи реального інвестування 1.1. Реальні інвестиції та їх структура Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року визначає інвестиції як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інші види діяльності, у результаті чого створюється прибуток або соціальний ефект.

Але дв свтов вйни геть змнили цю ситуацю й звели нанвець нацоналстичний деал. Вдраза до нацистського варварства, величезна вартсть  неможливсть ведення поодинц тотально вйни, що приводить до необхдност вербувати тисяч етнчно неоднордних робтникв  солдатв, рст числа величезних транснацональних промислових пдпримств  засобв масових комункацй, а також багатостороннх вйськових блокв, усе це пдрвало самостйнсть  мць нацонально держави. Наслдком цього стало повернення до полетнчно рарх для адекватного забезпечення нагальних потреб необхдною клькстю квалфкованих працвникв. Фактично, з варварських часв нацоналстичний деал нацонально дност був не просто вдхиленням вд курсу стор людства, а, зрештою, примарою; суспльна реальнсть завжди була полетнчною рархю, навть на нацоналстичному Заход. На перший погляд, це переконлива теза. Полетнчна належнсть була,  залишаться, одним з стйких особливостей людського стану. Але теза Мак-Нла заснована на значно бльшому розрив мж етносами й нацями та мж етнчною належнстю й нацоналзмом, нж це можна пдтвердити сторичними фактами

1. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

2. Управління ціновою політикою підприємства

3. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

4. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

5. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

6. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика
7. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
8. Національна політика СРСР в роки перебудови

9. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

10. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

11. Основні напрямки зовнішньої політики України

12. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

13. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

14. Процентна політика комерційного банку

15. Інформаційна політика США

16. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

18. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

19. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

20. Державна політика в галузі охорони праці

21. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

22. Організація облікової політики підприємства
23. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
24. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

25. Економіко- і політико-географічне положення України

26. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

27. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

28. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

29. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

30. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

31. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

32. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

34. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

35. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

36. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

37. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

38. Політика суцільної колективізації
39. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)
40. Царювання та політика Павла І

41. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

42. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

43. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

44. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

45. Маркетингова політика комунікацій

46. Маркетингова цінова політика

47. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

48. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Ціноутворення та цінова політика підприємства

50. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

51. Державна політика стимулювання зайнятості

52. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

53. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

54. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
55. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
56. Торговельна політика розвинутих країн

57. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

58. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

59. Кадрова політика

60. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

61. Організація управління персоналом підприємства

62. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

63. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

64. Управління корпоративною власністю підприємства

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

66. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

67. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

68. Економічні чинники регіональної політики в Україні

69. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

70. Людина як суб’єкт і об’єкт політики
71. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства
72. Природа політики

73. Політика великих держав на Близькому Сході

74. Політика та соціальний конфлікт

75. Політика, як суспільне явище

76. Влада як найважливіший атрибут політики

77. Аналіз стану соціальної політики в Україні

78. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

79. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

80. Соціальна політика

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

82. Структура системи соціального захисту населення і політики України

83. Митна політика України

84. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

85. Сучасна митно-тарифна політика України

86. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
87. Бюджетна політика держави
88. Грошово-кредитна політика

89. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

90. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

91. Суть фінансової політики держави

92. Фінансова діяльність та політика держави

93. Фінансова політика та бюджетний процес

94. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

95. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

96. Антимонопольна політика держави та її сутність

Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

97. Грошово-кредитна політика держави

98. Державна промислова політика

99. Інноваційна політика

100. Механізм фіскальної політики держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.