Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДИПЛОМНА РОБОТА на тему &quo ;ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ” (НА БАЗІ МАТЕРІАЛІВ АКБ “ПРИВАТБАНК”) Дніпропетровськ 2006 Реферат Дипломний проект: 146 стор.,19 рис., 21 табл., 82 джерела, додатки 30 стор Об’єктом дослідження є діяльність ЗАТ КБ “Приватбанк&quo ; в галузі кредитування юридичних осіб. Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу методів оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника — юридичної особи в комерційному банку ЗАТ “Приватбанк&quo ; та розробці заходів по зменшенню рівня кредитного ризику за рахунок удосконалення кредитних процедур роботи з позичальником. Методи дослідження, застосовані в дипломній роботи — кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи). Одержані висновки дипломної роботи — полягають в обгрунтованій підтримці формування ЗАТ КБ “Приватбанк&quo ; недержавних бюро кредитних історій в Україні як основного оперативного засобу поліпшення якості оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальників юридичних осіб класу малих підприємств та фізичних осіб-приватних підприємців застосуванням комп'ютерного моделювання комплексних рейтингових оцінок позичальника. Результати досліджень можуть бути застосовані при формуванні стратегії розвитку процедур кредитування в комерційних банках України. КЛЮЧОВІ СЛОВА: КРЕДИТ, ФІНАНСОВИЙ СТАН ПОЗИЧАЛЬНИКА, КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ, КРЕДИТНИЙ РИЗИК, БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ Зміст 2006Реферат Реферат Вступ Розділ 1. Теоретичні основи оцінки фінансового стану позичальників — юридичних осіб в комерційному банку 1.1 Ризики процесів банківського кредитування та основні заходи зменшення рівня ризику 1.2 Досвід застосування методів оцінки фінансового стану позичальника у практиці закордонних банків 1.3 Процедури оцінки фінансового стану та короткострокової кредитоспроможності позичальників — юридичних осіб 1.4 Методи дисконтованих оцінок кредитоспроможності позичальників при довгостроковому інвестиційному кредитуванні 1.5 Менеджмент оцінки кредитоспроможності позичальника та необхідного рівня забезпеченості кредитів Розділ 2. Аналіз процесів кредитування юридичних осіб в АКБ “Приватбанк&quo ; 2.1 Загальна характеристика діяльності АКБ “Приватбанк&quo ; 2.2 Аналіз кредитного портфелю та управління кредитним ризиком в АКБ “Приватбанк” 2.3 Аналіз процедур оцінки фінансового стану позичальників — юридичних осіб в АКБ “Приватбанк&quo ; на протязі життєвого циклу кредиту 2.3.1 Оцінка фінансового стану позичальника ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” для видачі короткострокового кредиту в оборотні кошти 2.3.2 Оцінка ефективності довгострокового кредитування по лінії ЕБРР інвестиційного проекту виробництва нового препарату „Пантолайф” на Тернопільській фармацевтичній фабриці 2.4 Ідентифікація основних проблем оцінки фінансового стану позичальників — юридичних осіб Розділ 3.

Шляхи розвитку нових технологій і процедур оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальників — юридичних осіб 3.1 Технологія використання комп'ютерних банків інформації в методах оперативних автоматизованих технологій оцінки фінансового стану позичальника та його кредитоспроможності 3.2 Бюро кредитних історій позичальників в ринкових країнах світу та досвід ефективності застосування їх послуг 3.3 Державний “Реєстр позичальників&quo ; НБУ та ефективність застосування його послуг при оцінці кредитоспроможності позичальників 3.4 Недержавні бюро кредитних історій в Україні та ефективність їх послуг при оцінці кредитоспроможності позичальника Висновки Список використаної літератури Додаток А Додаток Г Додаток Д Додаток Ж Додаток К Додаток Л Вступ Кредитування є пріоритетною економічною функцією банків. У структурі банківських активів кредити становлять близько 5060% і забезпечують 2/3 усіх доходів. Кредитні операції банку є найбільш дохідними, але водночас і найризиковішими. Аналіз сучасних тенденцій розвитку банківської системи України свідчить, що обсяги кредитування постійно зростають і в абсолютних, і у відносних показниках. Кредитна діяльність сучасних комерційних банків досить багатогранна і включає різні форми та види позичок, наданих юридичним чи фізичним особам для одержання доходів, а також банківські послуги кредитного характеру. У процесі управління кредитною діяльністю банку об'єктами є не лише кожна окрема кредитна операція, а й сукупність усіх наданих банком кредитів з їх взаємовпливом і взаємозалежністю, тобто кредитний портфель банку. У формуванні структури активів банку вирішальним чинником є рівень дохідності кожного виду активів. Однак висока дохідність зазвичай супроводжується високим рівнем ризику, тому менеджментові банку необхідно врахувати обидва чинники. Якщо рівень дохідності різних видів активів приблизно однаковий, то перевага надається найменш ризиковим напрямам розміщення коштів. У такому разі обсяг кредитного портфеля банку може зменшитися на користь портфеля цінних паперів або на користь проведення інших видів активних операцій. Для оцінювання прибутковості кредитів банк повинен мати ефективну систему обліку не лише доходів, а й витрат за кожним видом кредитів. На прибутковість кредитних операцій банку впливають і доходи та витрати, і можливі збитки, що визначаються рівнем кредитного ризику за кожною позикою. Вимірювання, мінімізація та контроль за рівнем кредитного ризику — одне з найскладніших завдань, що стоять перед менеджментом під час формування кредитного портфеля. Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що оцінка фінансового стану та кредитоспроможності позичальника формується на всебічному і грунтовному аналізі усієї інформації, що дає змогу оцінити кредитний ризик клієнта, який фокусується на п'яти основних аспектах: фінансовий аспект, який визначає спроможність позичальника генерувати грошовий потік, достатній для погашення кредиту; галузевий аспект, який відображає процеси розвитку галузі та конкурентні позиції клієнта і є складником загального кредитного ризику позичальника; управлінський аспект, який оцінює якість менеджменту та ефективність керівництва; аспект якості забезпечення кредиту, що визначає рівень контролю банку за заставою та можливості й умови реалізації; морально-етичний аспект, який відображає готовність позичальника до повернення кредиту.

Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу методів оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника — юридичної особи в комерційному банку ЗАТ “Приватбанк&quo ; та розробці заходів по зменшенню рівня кредитного ризику за рахунок удосконалення кредитних процедур роботи з позичальником. Предметом дослідження є управління ризиком кредитного портфелю та вплив технології банківських кредитних процедур оцінювання фінансового стану та кредитоспроможності позичальника на зменшення ризиків кредитування. Об’єктом дослідження є діяльність ЗАТ КБ “Приватбанк&quo ; в галузі кредитування юридичних осіб. Згідно завдання на дослідження дипломної роботи: В першому розділі роботи розглянуті теоретичні питання: сутності ризиків процесів банківського кредитування та основних заходів зменшення їх рівней; досвід застосування методів оцінки фінансового стану позичальника у практиці закордонних банків процедур оцінки фінансового стану та короткострокової кредитоспроможності позичальників — юридичних осіб в вітчизняних банках; методів дисконтованих оцінок платоспроможності позичальників при довгостроковому інвестиційному кредитуванні менеджменту кредитоспроможності позичальника та необхідного рівня забезпеченості кредитів; У другому розділі роботи: проведена економічна діагностика діяльність ЗАТ КБ “Приватбанк&quo ; за 2001 — 2006 роки; проведений аналіз кредитного портфелю та управління кредитним ризиком в ЗАТ КБ “Приватбанк”; проведений аналіз процедур оцінки фінансового стану позичальників — юридичних осіб в АКБ “Приватбанк&quo ; при короткостроковому та довгостроковому кредитуванні; ідентифіковані основні проблеми оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальників — юридичних осіб У третьому розділі роботи: проаналізовані перспективність технології використання компьютерних банків інформації в методах оперативних автоматизованих технологій оцінки фінансового стану позичальника та його кредитоспроможності; досліджена сутність та досвід формування бюро кредитних історій позичальників в ринкових країнах світу; обгрунтована ефективність застосування Державного “Реєстр позичальників&quo ; НБУ та недержавних бюро кредитних історій в Україні при оцінці кредитоспроможності позичальника Методи дослідження, застосовані в дипломній роботи — кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи). Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи — звітні документи ЗАТ КБ “Приватбанк&quo ; за 20012006 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, розташовані в глобальній мережі Інтернет, Закони України та нормативні документи Національного банку України з довідкової комп’ютерної бази “ЛігаЗакон&quo ;. Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи — в обгрунтованій підтримці формування ЗАТ КБ “Приватбанк&quo ; недержавних бюро кредитних історій в Україні як основного оперативного засобу поліпшення якості оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальників юридичних осіб класу малих підприємств та фізичних осіб-приватних підприємців застосуванням комп'ютерного моделювання комплексних рейтингових оцінок позичальника.

Когда он стоит, опираясь на одну ногу, нагрузка на позвоночник становится меньше. ПРОБЛЕМЫ С ПИТАНИЕМ Как поступать с излишне разборчивым едоком Я не голоден, спокойно говорит четырехлетний Эндрю, сидя за столом, его нетронутая еда перед ним. Мать делает глубокий вдох, маленькая вена у нее на шее уже пульсирует. Начинается очередная застольная битва. Эндрю нашел способ, как сводить с ума свою мать. Он ест во время ленча только одни макароны, отказывается от ужина и потом ноет, выпрашивая кусочки, до того времени, когда приходит пора ложиться спать... Еда - это одна из областей, в которых дети начинают управлять своими родителями. Мама и папа, обеспокоенные тем, что их худой разборчивый в еде ребенок не получает достаточного питания, прибегают к угрозам, подкупам, уговорам или выполнению желаний своего ребенка, чтобы попытаться заставить его есть. Как только возникнет проблема с едой, потребуется терпение и время, чтобы справиться с ней. Вот некоторые советы наших специалистов, направленные на то, чтобы помочь преодолеть этот барьер

1. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

2. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

3. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

4. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

5. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

6. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
7. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення
8. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

9. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

10. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

11. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

12. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

13. Оцінка фінансового стану комерційного банку

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

16. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

18. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

19. Методики оцінки фінансового стану банків України

20. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

21. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

22. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
23. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
24. Аналіз та аудит фінансового стану

25. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

26. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

27. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

28. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

29. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

30. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

31. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

32. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

33. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

34. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

35. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

36. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

37. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

38. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
39. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
40. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

41. Оцінка стану міської системи м. Києва

42. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

43. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

44. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

45. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

46. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

47. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

48. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

49. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

50. Проблеми та перспективи малого бізнесу

51. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

52. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

53. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

54. Оцінка збитку після настання страхового випадку
55. Оцінка майна з метою страхування
56. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

57. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

58. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

59. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

60. Експертна оцінка земель

61. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

62. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

63. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

64. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

65. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

66. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

67. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

68. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

69. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

70. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження
71. Правовий стан вільних та рабів у античній державі
72. Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена

73. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

74. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

75. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

76. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

77. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

78. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

79. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

80. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

81. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

82. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

83. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

84. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

85. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

86. Оцінка доцільності отримання патенту
87. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
88. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

89. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

90. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

91. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

92. Суїцид та шляхи його попередження

93. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

94. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

95. Оцінка ефективності використання рухомого складу

96. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

97. Аналіз фінансового стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

99. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.