Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Керівництво та лідерство

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат з дисципліни Менеджмент на тему “Керівництво та лідерство” Виконав студент 401 групи Фоменко Ю.П. Перевірив док. е. н. проф. В’юн В.Г. Миколаїв - 2000 1.1 Природа та визначення керівництва і лідерства. Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна особа автоматично має владу над підлеглими і є лидером колективу. Формально це так. Однак на практиці співвідношення цих трьох складових частин управлінського впливу надзвичайно різноманітне, оскільки воно складається під впливом багатьох чинників, до яких належать тип організації, її масштаби, напрям діяльності, місце в ієрархії управління, особисті якості менеджера та ін. Тому необхідно розглянути суть зазначених складових управлінського впливу та шляхи синтезу їх діяльності сучасного менеджера. Отже, спочатку визначемо, що ж таке лідерство, вплив та влада. V Лідерство – це здатність підняти людське бачення на рівень більш широкого кругозору, вивести ефективність діяльності людини на рівень більш високих стандартів, а також здатність формувати особистість, виходячи за звичайні рамки, які ії обмежують. V Вплив – це будь-яка поведінка однієї людини, яка вносить зміни в поведінку, відношення і т.п. іншої людини. V Влада - це можливість впливати на інших. Взагалі в літературі здатність оказувати вплив на поведідку людей зветься владою. Влада може відноситись до індивида, групи і організації в цілому. Визнвачення влади як організаційнного процесу має на увазі, що: Влада – потенціал, який є у користувача, тобто вона існує не тільки тоді, коли використовується; Між тим, хто використовує владу, і тим, до кого вона застосоується, існує взаємозалежність; Той, до кого застосовується влада, має деяку свободу дій. Влада може існувати, але не використовуватись. Якщо співробітник працює за правилами, то у керівника не має необхідності застосовувати до нього владу, яку він має. Влада - це функція залежності, а точніше взаємозалежності. Чим більше одна людина залежить від іншої, тим більше влади і у того, і у іншого. Володіння владою – це можливість впливу на задоволення потреб. Влада - це соціальний по своєї суті термін. Владу має один індивід по відношенню к іншому, одна група – по відношеню до іншої і т.п. Концепція влади будується на взаємодії людей в організації. Влада використовується і керівниками, і підлеглими для того, щоб досягнути своєї мети чи закріпити свої позиції. Влада пронизує все життя організації, підримує її структуру. Без влади немає організації. Успіх і невдачі у застосуванні влади чи реакції на неї визначаються розумінням влади, знаннями, як і коли нею користуватися, а також здатністю передбачивати наслідки її використання. Влада ніколи не буває обсалютною і незмінною. Влада – це стосунки в динаміці, стосунки , які змінюють і ситуацію, і людей, стосунки, які змінюються в часі. Відомо, як змінюються рейтинги керівників, які проводились в різний час. Тому розуміння стосунків влади потребує уяснення конкретної ситуації і тих, хто в неї задіяний. Владу часто використовують, як синонім слова “авторитет”.

Це не зовсім вірно, авторитет – це влада, яка виникла на формальній основі, яка дана комусь і яка приймається підлеглими, як те з чим вони згодні і вважають правильним. В першому випадку влада дається зверху, а в другому вона повинна бути отримана знизу. Авторитет, як поняття, не вичерпує всіх варіантів появи влади, вона може з’явитися від посади, яку займає особа, від особистого впливу або від того і іншого одночасно. Влада посади витікає не від самої посади, а делегується її власнику тими, кому він підзвітний. Об’єм цієї влади залежить від рівня довіри, яку власник посади може отримати у того, хто знаходиться на більш вищому ступеню ієрархії. При цьому делегована влада може бути в будь-який час взята знову на верх. Це дозволяє зробити висновок, що не існує прямої залежності між рівнем посади і об’ємом влади. Їх співвідношення ситуаційне і індивідуальне. Особиста влада – це ступінь поважного і віданного ставлення до її власника з боку підлеглих. Вона засновується на близькості цілей. Особиста влада в організації приходить знизу – від підлеглих. Особиста влада може бути забрана підлеглими у керівника, як реакція на його неправельні дії. Особисту владу необхідно регулярно отримувати від підлеглих. Найкраща ситуація, коли керівник володіє і посадою і особистою владою. Але в більшості випадків досягти цього дуже важко. 1.2 Форми влади та впливу. Будь-яка діяльність пов'язана з проявом владових відносин. Але так як ми маємо справу з людьми, які за природою своєю егоїсти, то неможна розглядати безпосередньо владу, а необхідно вести мову про відносини, права, повноваження, вплив чи силу сприяння на суб'єкт чи об'єкт. З історичних поглядів на поняття влада ми маємо, що Лорд Ектон визначав владу, як таку що має тенденцію розбещувати, а абсолютна влада розбещує все. Джон П. Котлер підкреслював, що керівнику необхідно розвивати владу, тому що керівники завжди залежать від деяких людей, які їм не підпорядковані, і по-друге, тому що практично ніхто в сучасних організаціях не сприймить і не буде повністю підпорядковуватись безперервному потоку наказів лише тому, що він/вона - начальник. У всіх організаціях для досягнення ефективного функціонування необхідно належне використання влади. Влада та вплив взаємопов'язані так як у визначені керівництва ми визначили необхідність встановлення зв'язків, а саме за допомогою впливу - будь-яка поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку, відносини, сприйняття іншої особи цього. Влада - це можливість впливати на поведінку інших. Влада та вплив, інструменти лідерства, являються фактично єдиними засобами, які має керівник для вирішення ситуацій, в яких не всі можуть скорятися без слів. Якщо керівник не має достатньо влади, щоб впливати на тих, від кого залежить ефективність його діяльності, він/вона не зможе отримати ресурси, які необхідні для визначення та досягнення цілей через інших людей. Таким чином, влада, хоча часто і неправильно використовується, є необхідною умовою успішної діяльності організації. Доказом цього є твердження соціолога Р.Бірстед: "влада стоїть за кожною організацією та підпирає її структуру.

Без влади немає організації та немає порядку". Кожна з влади має засновуватись на зверненні до активних потреб виконавця. Можна розрізняти форми влади як інструменти, за допомого яких керівник може примусити, переконати підлеглих виконувати роботу, яка спрямована на досягнення цілей організації. Недолік в тому, що використання її неформальним лідером може завадити досягти цілей організації. Перед тим як назвати форми влади хочеться зауважити що науковці в цьому питанні набули розбіжностей, так наприклад, у Мескона форм п'ять, а у Шегди 3, та визначення форм деяких неспівпадає. Форми влади: 1. Примус. За її допомогою карають, чим самим знищує потреби виконавця. Недоліки: страх на робочому місці, неможливість підтримувати ефективний контроль, так як робітники мають свідомо обманювати організацію. Переваги: якщо пропонуються конкретні заходи, то діє страх ефективно. 2. Винагорода. Задовольняє потреби та надає задоволення. Недоліки: неспівпадіння у визначені винагороди (гроші, посада, матеріальні цінності тощо). Переваги: усвідомлення власносної гідності через виконання необхідної роботи для фірми. 3. Еспертна влада. Виконавець вірить, що той, хто впливає має спеціальні знання, які дозволять підлеглому задовільнити потреби. Недоліки: діє повільніше ніж влада харизми. Переваги: гармонійний баланс між керівником - підлеглим. 4. Законна влада. Впливова особа має право віддавати накази, а підлеглий має зобов’язанням - підпорядковуватися йому (це сприймається як закон, якому за традиціями слід підкорятися, тому називають її ще традиційною із-за ієрархії). Недоліки: недостатнє використання потенціалу людських ресурсів із- за неврахування формально повноваження осіб, їх інформованість з проблеми, питання. 5. Еталова влада (влада прикладу). Виконавця приваблюють певні характеристики та властивості керівника. Перевага: велика повага до керівника, висока продуктивність правильного виконання завдання. 6. Переконання. Використовуючи переконання, керівник мовчки допускає, що виконавець має частку влади, яка може зменшити можливість керівника діяти. Недолік: повільний вплив та невизначеність; Перевага: виконання роботи людиною, на якого впливають, не потрібно буде перевіряти, і він буде намагатися виконати її в більшому обсязі, ніж мінімальні вимоги, враховуючи себе співавтором задачи. Переваги містять лише потенційну користь, так як бувають випадки коли примус більш доцільно використовувати. 7. Участь. Керівник спрямовує зусилля робітника та сприяє вільному обміну інформації. Участь апелює до потреб більш вищого рівня - влади, компетентності, успіху чи самовираженню. Використовувати необхідно тоді, коли потреби є активними мотивуючими факторами, при умові, що можна покластися на те, що виконавець буде працювати на мету, яку він/вона власно обрали. Недолік: індивідуальний підход кожного до завдання, ускладнюється процес виконання. В розглянутих формах влади останні дві є форми впливу, які здатні покликати виконавця до активної співпраці. Значить саме за допомогою переконання та участі керівник має ефективно керувати. Чим більше проявляються форми впливу, тим сильніша, міцніша влада керівника.

Крм цього, в служб задян були ще араби, бельгйц, голландц, греки, талйц, угорц (близько 50 тисяч), фламандц  французи. ·хньо клькости автор не зна.[7] Т.Блостоцький пише, що були ще цигани, словаки та н.[8] Молод французи йшли, як вони признавалися сам, з спецяльною метою вивчити нмецьку вйськову науку та модерну зброю, «бо то був найкращий спосб пдготовки до визволення хньо батьквщини з-пд нмецько окупац».[9] Так намри були  у прибалтйцв.[10] У певний час вони злилися з антифашистськими  антибльшовицькими партизанами. Усього за приблизними пдрахунками Юнакв ненмецького походження було коло ста тисяч. Як тльки за пдлтками зачинялися двер приймально комс (а вони «рухалися» лише в один бк впускали), кервництво переймали вишколен нмецьк команди. Представники укрансько «влади», хоч  були там формально присутн, майже не мали голосу. Голова лкарсько комс (а був це виключно нмець!) використовував тльки одне слово dienstf”hig (придатний до служби). Дал Юнакв везли спочатку в поблизьк перехдн табори (Криниця, Переворськ, Нполомце), пзнше у збрн (свтлина 4), як знаходилися за межами Украни (Кремс, Лнц в Австр, Гульчин в Слез, ЕAер у Чех, Пютнц у Переднй Померан та н.)

1. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

2. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

3. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

4. Повстання під керівництвом Роберта Кета

5. Методи і стилі керівництва

6. Типи керівництва
7. Лідерство, вплив та влада
8. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

9. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

10. Керівник і колектив: стиль взаємоспілкування і лідерство

11. Сутність лідерства та управління

12. Політичні еліти та лідерство

13. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

14. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

15. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

16. Полная история танков мира

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

18. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

19. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

20. Конституцiя США та реальнi права громадян

21. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

22. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни
23. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
24. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

25. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

26. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

27. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

28. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

29. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

30. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

31. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

32. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Сучасні форми та системи оплати праці

34. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

35. Міський бюджет: пріоритети та механізми

36. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

37. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

38. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
39. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї
40. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

41. Постмодернізм та українська історична наука

42. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

43. Перша та Друга Малоросійські Колегії

44. Декабристський рух та його поширення на Україні

45. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

46. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

47. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

48. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

50. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

51. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

52. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

53. Звичаї та обряди на Україні

54. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
55. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"
56. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

57. Похідна та її застосування

58. Печінка. Її будова, функції та хвороби

59. Світові ринки зброї та військового спорядження

60. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

61. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

62. Поняття та сутність менеджменту

63. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

64. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

65. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

66. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

67. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

68. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

69. Поняття, форма та функції Конституції України

70. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні
71. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата
72. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

73. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

74. Поняття та форми державного устрою2

75. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

76. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

77. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

78. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

79. Суспільна свідомість та її структура

80. Секулярное священство и опасности, которые таит демократия

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

82. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

83. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

84. Екологія та охорона навколишнього середовища

85. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

86. Інфляція та антиінфляційні заходи
87. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
88. Міжнародна економічна система та її головні елементи

89. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

90. Поняття та структура світового ринку

91. Проблеми та перспективи малого бізнесу

92. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

93. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

94. Суспільне виробництво та заробітна плата

95. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

96. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

97. Підприємство та підприємництво

98. Роздержавлення та приватизація

99. Товар та його властивості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.