Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Анотація У даній роботі розглядається моделювання неперервно-стохастичних моделей на ЕОМ. Робота викладена на 25 сторінках друкованого тексту, містить: 4 додатки, 5 рисунків та список використаної літератури з 3 найменувань. Робота виконана українською мовою.Аннотация В данной работе рассматривается моделирование непрерывно-стохастической моделей на ЭВМ. Работа изложена на 25 страницах печатного текста, содержит: 4 приложения, 5 рисунков и список использованной литературы из 3 наименований. Работа выполнена на украинском языке. A o a io I he give work modelli g co i uous - s ochas ic models o he ECM is co sidered Work is s a ed o 25 pages of he pri ed ex , co ai s: 4 appe dices, 5 figures a d he lis of he used li era ure from 3 ames. Work is execu ed o Ukrai Зміст Змістовний опис процесу надходження повідомлень до ЕОМ.5 Складання концептуальної моделі процесу надходження повідомлень. 7 Формальний опис процесу надходження повідомлень до ЕОМ.9 Опис імітаційної моделі процесу надходження повідомлень.13 Програмування імітаційної моделі, яка працює в системі управління технологічним 15 Випробування імітаційної 16 Результати імітаційного 17 18 Список використаної 20 Додаток А – Текст 21 Додаток Б – Текст 22 Додаток В – результати роботи 23 Додаток Г – результати роботи 24 Вступ Темою данної курсової роботи є моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень від датчиків та вимірювальних пристроїв. Це обумовлено тим, що постійне впровадження системи збирання та обробки інформації вимагає збільшення кількості датчиків, використання пристроїв для проміжного зберігання повідомлень і т.д. Існує проблема, що ЕОМ, працюючи в системі управління технологічним процесом, приймає данні з різних зовнішніх пристроїв. Ці дані необхідно обробити, але при цьому знайти оптимальний спосіб їх обробки. Тому що, якщо дані будуть надто швидко надходити , то ЕОМ не встигне їх всіх обробити і частина інформації буде втрачена, що погано, а якщо надто повільно, то тоді буде спостерігатися простой, що теж погано. І в першому і в другому випадках технологічний процес буде зірвано. І тому для перевірки роботи надходження і обробки повідомлень, нам необхідно змоделювати цей процес на ЕОМ та знайти вісоток повідомлень, що були оброблені, що були втрачені, відсоток часу, який ЕОМ обробляла повідомлення. Все це можно перевірити на реальній моделі,тобто емпірично, але це буде дорого коштувати, а нам важливо знайти такі параметри системи, щоб вона була найбільш ефективною, а також зменшити собівартість та покращити якість системи. Ціллю курсової роботи є виконання моделювання та отримання характеристик роботи обчислювальної машини, що пряцює в системі управління технологічним процесом, до якої через 5±2 с надходить інформація від датчиків та вимірювальних пристроїв (440 повідомлень). До обробки на ЕОМ повідомлення накопичуються в буферній пам’яті ємністю 1 повідомлення. Час обробки повідомлення на ЕОМ складає 7±3 с. Динаміка технологічноого процесу має такий вигляд, що оброблятися будуть ті повідомлення, які чекають в буфері пам’яті не більше ніж 13 с, а всі інші вважаються втраченими.

Для досягнення поставленої цілі необхідно вирішити наступні задачі: виконати змістовний опис заданої системи обробки інформації; скласти концептуальну модель процесу надходження повідомлень; побудувати схему функціювання заданної реального процесу надходження та обробки повідомлень на ЕОМ; зробити математичний опис функціювання ЕОМ; виконати опис імітаційної моделі ЕОМ; зробити програмування імітаційної моделі ЕОМ; провести випробування імітаційної моделі ЕОМ; отримати резутьтати досліджень і зробити висновки щодо доцільності використання розробленої моделі.  1 Змістовний опис заданої системи обробки інформації Імітаційне моделювання – моделювання, де система замінюється на її імітатор, і з ним проводяться досліди з метою отримання інформації про систему. Математичне моделювання полягає в заміні системи її математичною моделлю і проведенні експериментів з нею, а не з самою системою. В основу імітаційного моделювання покладена методологія системного аналізу, тому для рішення нашої задачі використаємо імітаційне моделювання. До системи обробки інформації, що представлена ЕОМ, надходять дані від датчиків та вимірювальних пристроїв. Цей процес нам потрібно змоделювати. Моделювання буде виконано спрощено тому, що використані будуть тільки задані основні характеристики, такі, як швидкість надходження повідомлень від датчиків, ємність черги, час обробки повідомлення процесором. І знехтуємо всіма іншими параметрами, що можуть вплинути на задану систему. До таких параметрів можна віднести перешкоди на лінії, коллізія, затримки при передачі та багато інших. З постановки задачі, що визначена у вступі, маємо наступні границі та обмеження: границі моделювання обмежені кількістю повідомлень(450 повідомлень); повідомлення надходить через кожні 5±2 секунд; для обробки повідомлення ЕОМ потрібно 7±3 секунд; якщо ЕОМ не обробила повідомлення протягом 13 секунд, то воно втрачається; Для того щоб мати змогу швидко порівняти варіанти нашої системи, що працює в системі управління технологічним процесом, нам необхідно виконати моделювання із можливістю швидко змінювати основні параметри.           Критерій якості допоможе нам з'ясувати адекватність роботи нашої імітаційної моделі. Критерієм якості обираємо коефіцієнт завантаження ЕОМ, що обчислюється як відношення часу, що мав бути витрачений на обробку повідомлень, до всього фактичного часу.     Так ми зможемо оцінити кількість втрачених повідомлень і зробити висновки про роботу нашої системи. 2 Складання концептуальної моделі ЕОМ, яка працює в системі управління технологічним процесом Як видно з опису системи, вона складається із двох основних елементів: датчиків та ЕОМ. Від датчиків до ЕОМ надходять повідомлення для обробки через деякий випадковий проміжок часу. Даний процес надходження повідомлень є дуже схожим на процес в СМО, тому в якості концептуальної моделі можна використати саме СМО. Система масового обслуговування – це будь-яка система, призначена для обслуговування повідомлень, що надходять у випадкові моменти часу. В нашому випадку датчики та вимірювальні пристрої надсилають дані з деякиою випадковою інтенсивністю до системи обробки (рисунок 1).

Error: Refere ce source o fou d Рисунок 1 – Схема функціонування системи обробки інформації від датчиків Після того як повідомлення попало до ЕОМ, то воно займає певний час в заданому інтервалі. Якщо при надходжені повідомлення обчислювальний пристрій зайнятий, то повідомлення встає до буферної пам’яті, якщо пам’ять вільна, або втрачається, тобто наша СМО є одноканальною та з обмеженою чергою. Далі коли ЕОМ звільняється, то повідомлення з буферної пам’яті переміщується до ЕОМ для обчислення, та пам’ять , що для черги звільняється. Обсяг буферної пам’яті дозволяє зберігати в ній лище 1 повідомлення. Технологічний процес має такий вигляд, що обчислювальний пристрій обробляє лише ті повідомлення, які чекають в буферній пам’яті не більше 13 секунд, а інші повідомлення теж вважаються втраченими. Змодулюємо систему, де будуть надходити для обробки 450 повідомлень. Також необхідно перевірити адекватність створеної моделі. Для цього змінимо розподіл надходження повідомлень у часі з рівномірного на експонентційний. Таким чином, отримаємо таку модель СМО, параметри якої можна розрахувати з використанням математичної моделі. Порівнюючи обчислені значення з даними, які буде отримано шляхом моделювання, можно буде зробити висновки про адекватність імітаційної моделі, створеної в данній роботі. 3 Формальний опис процесу надходження повідомлень до ЕОМ Повідомлення надходять до ЕОМ з рівномірним розподілом. Розглянемо рівномірний закон розподілу випадкової величини: Випадкова величина називаеться рівномірно розподіленою на відрізку (а і b – це параметри розподілення), якщо її функція щільності має наступний вид Графік функції щільності рівномірного розподілу на відрізку випадкової величини приведена на рисунку 2. Рис. 2. Функція щільності f(x) рівномірно розподіленої на відрізку випадкової величини      Для перевірки адекватності розробленої моделі треба використати модель, в якій можно разрахувати параметри математично. У даному випадку розглядається СМО – найпростіша з чергою, в якій заявки підлягаюсь експоненційному закону розподілу. Розглянемо експоненційний закон розподілу випадкової величини: Неперервна випадкова величина називається розподіленою за експоненційним законом з параметром Q, якщо функція щільності f(x) випадкової величини має наступний вигляд де Q&g ;0. Графік функції щільності експоненційно розподіленої випадкової величини представлено на рис. 3. Рис. 3. Функція щільності f(x) експоненційного розподілу: (1)  Q=0.2, (2)  Q=0.1 Для побудови моделі СМО виконуємо наступні дії: Як було сказано раніше ми будемо використовувати СМО у якості нашої моделі. Стани СМО ми будемо описувати за допомогою формул, що будуть надані нище. Побудуємо нашу СМО у вигляді графа, що зображено на рисунку 4: l0 l1 l -1 S0 S1 S m1 m2 m Рисунок 4 - схематичне представлення СМО з обмеженої чергою Визнеачаємо всі види станів СМО S0 – система вільна. S1 – ЕОМ обробляє повідомлення, черги немає; S2 – ЕОМ обробляє повідомлення, і в черзіодна заготівка. Початкові характеристики: інтенсивність потоку повідомлень (λ); час обробки повідомлення ( ).

З метою якось упорядкувати систему арештів і судових процесів прокуратура навесні 1930 р. підготувала цілий ряд інструкцій. Однак вони, як і завжди, не мали майже ніяких наслідків. Лише 8 травня 1933 р. секретний лист за підписом Сталіна й Молотова, звернений до всіх партійних і радянських працівників, органів ОДПУ, судів і прокуратури, оповістив: «ЦК і Раднарком одержали повідомлення, що наші працівники все ще практикують незаконні масові арешти на селі. Такі арешти провадять голови колгоспів та члени колгоспного правління, голови сільрад і секретарі партійних осередків, районні та крайові радянські й партійні працівники; арешти здійснює кожний, кому заманеться, і хто, власне кажучи, не має права здійснювати арешти. Не диво, що серед такої оргії арештів органи, котрі справді мають право заарештовувати, включно з органами ОДПУ та особливо міліції, втрачають будь-яке почуття міри й часто здійснюють арешти без будь-якої підстави, діючи за правилом: “Спочатку заарештуй, а тоді розслідуй”» (цит. за М. Файнсод). Звісно, на той час куркуля в будь-якому розумінні цього слова вже давно не існувало, але репресії, як бачимо, припиняти не збиралися

1. Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ

2. Система передавання неперервних повідомлень із використанням широтно–імпульсної модуляції

3. Моделювання технологічних процесів в рибництві

4. Імітаційне моделювання виробничого процесу

5. Почва, ее состав и особенности

6. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности
7. Страна Испания и ее особенности
8. Камчатка и ее экологическое положение

9. А.Е. Ферсман и Кольский полуостров

10. Инфляция и ее определение

11. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

12. Организация сбора налогов в СССР в 60-е годы

13. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

14. Цивільний та арбітражний процес

15. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

16. Жизнедеятельность П.А. Кропоткина и ее место в развитии мировой общественной мысли

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

17. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

18. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 90-е гг. XX в.

19. Фискальная политика и ее механизм. Особенности фискальной политики в РБ

20. Понятие государственной службы и ее виды

21. Муниципальная власть, ее юридические признаки

22. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения
23. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере переводов романа С. Кинга “Долгий путь”)
24. Биография И.Е.Репина

25. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

26. Структура культуры. Классификация ее видов

27. Германская мифология и ее культурное влияние

28. Цивилизация Ацтеки. Особенности ее культуры

29. Культура Эпохи Высокого Возрождения и ее представители как светочи мировой культуры

30. И.Е. Репин в истории русской живописи

31. Россия в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

32. Антиутопия к изучению романа Е. Замятина "Мы"

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее

33. Идея и художественные средства ее воплощения в поэме А.Ахматовой "Реквием"

34. Фонетика эмоциональной речи в ее устной и письменной реализации

35. Образ пейзажа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"

36. Сила или слабость Катерины проявляется в ее самоубийстве в произведении Островского "Гроза"?

37. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

38. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.
39. Екатерина II и ее ближайшее окружение
40. Золотая Орда и ее падение

41. Внешняя политика Испании в 90-е годы

42. Герб России как отражение ее истории

43. Крестьянская реформа 1861г. Ее предыстория

44. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

45. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

46. Советско-японские отношения в 90-е годы

47. Христианизация Руси. Ее последствия

48. Кревская уния и ее последствия

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

49. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

50. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

51. Функция и ее свойства

52. Теория неявных функций и ее приложения

53. Реаниматология и ее задачи

54. Преступность и методика ее изучения
55. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)
56. Сосна, ее микро и макростроение, техническое использование

57. Причины строительства Зейской ГЭС. Положительные и отрицательные воздействия, вызванные ее строительством

58. Камчатка и ее экологическое положение

59. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

60. Государственная Дума РФ и ее полномочия

61. Внешнеполитическая деятельность Испании и ее членство в Европейском Союзе

62. Смерть И.В. Сталина и ее последствия

63. Избранная Рада и ее реформы

64. Политика (как социальное явление, ее структура)

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля ЗИЛ-130

66. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

67. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация

68. Гидродинамическая теория смазки и ее возможности для расчета и анализа работы подшипников двигателя внутреннего сгорания

69. Модернизация топливной системы легковых автомобилей для повышения ее надежности и облегчения запуска двигателя

70. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля ГАЗ-53
71. Креативность и ее диагностика
72. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии

73. Интернет-зависимость и ее психологическая характеристика

74. Разработки функциональной схемы и определение ее быстродействия

75. Астрология и причины ее популярности

76. Античная мифология и ее влияние на современность

77. Программа прикладного социологического исследования на тему: "Изучение мнения потенциальных и реальных пользователей всемирной компьютерной сети Internet о проблемах ее существования и развития в Москве"

78. Профессиональное самоопределение российской молодёжи в 90-е годы

79. Голография и ее применение

80. Косметика и все о ее пользе

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

81. Теософия Е.П. Блаватской

82. Философия и ее роль в жизни человека

83. Философия и ее роль в жизни человека и общества

84. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

85. Пахнет ли роза, если ее никто не нюхает

86. Химия платины и ее соединений
87. Нефть и способы ее переработки
88. Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль и пути укрепления в РФ

89. Финансовая устойчивость и пути ее укрепления

90. Банковская система. Прибыль банка и ее источники

91. Этапы становления ипотечного кредитования в России в 90-е годы

92. Система кредитования и ее современные формы

93. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки в филиале коммерческого банка

94. Фондовая биржа и ее становление в России

95. Учет готовой продукции, ее учет и реализация

96. Учет амортизации ОС и методы ее начисления в условиях рынка

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

98. Работа ДЖ.Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег" и ее значение для развития экономической мысли

99. Ипотека и ее проблемы в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.