Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економіка підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Інститут економіки та менеджменту Кафедра економіки Магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності» Спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» ЗВІТ з переддипломної практики студента Катруліної Анни Олександрівни (прізвище, ім`я, по батькові, підпис) База практики ТОВ ПРИМА (назва підприємства, установи) Керівники практики: від університету к.е.н., доц. (науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали, підпис Від (посада, підпис, прізвище, ініціали) Черкаси 2009 Зміст: Вступ Розділ 1. Загальна характеристика ТОВ ПРИМА 1.1. Види і форми підприємницької діяльності. 1.2. Організаційно – управлінська структура підприємства Розділ 2. Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності ТОВ ПРИМА 2.1 Оцінка техніко-організаційного та економічного рівня підприємства 2.2 Оцінка забезпечення ефективності використання трудових ресурсів підприємства 2.3 Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємства Розділ 3. Напрямки впровадження ефективних методів і форм щодо покращення ефективності діяльності поліграфічного підприємства 3.1 Сучасні методи і форми активізації підприємництва 3.2 Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності для забезпечення ефективності діяльності підприємства 3.3 Оцінка ефективності впровадження економічного механізму на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодні зрозуміло, що активізація реального сектора економіки, вступ до СОТ, євро інтеграційні процеси, зростаючи потреби внутрішнього ринку зумовлюватимуть потребу у підвищенні ефективності діяльності підприємств і в першу чергу у сфері промисловості. В сучасний період трансформації умов господарювання відбувається зміна концепцій, парадигм управління, що передбачає зміну цілей і завдань промислового підприємства, систем забезпечення прийняття ефективних рішень. Сучасне промислове підприємство є складною динамічною системою, орієнтовану на досягнення конкретних цілей, ступінь досягнення яких, в першу чергу характеризує ефективність функціонування його системи управління та всієї економічної діяльності. Сьогодні основними призначенням організаційних механізмів у складі комплексного механізму , що впливає на ефективність діяльності будь-якого підприємства пов’язано з впливом факторів виробництва, які потрібно уникати можливим формуванням організаційного потенціалу . Формування організаційного потенціалу досягається: проектуванням структури підприємства й формуванням підприємства як цілеспрямованої виробничо-господарської соціотехнічної системи; організацією діяльності підприємства відповідно до встановлених цілей діяльності; організацією управління діяльністю підприємства, у тому числі плануванням та інформаційним забезпеченням діяльності; розвитком мотивації раціоналізації організаційних структур і систем управління.

По природі основних параметрів організаційного процесу конкретні організаційні механізмі можуть бути: організаційні – структурні, які здійснюють керуючи впливи шляхом формування організаційних структур та їхньої реструктуризації; організаційно-технічний, який здійснює вплив на технічні й технологічні параметри виробничого процесу; організаційно-економічний, якій здійснює вплив на економічні параметри виробничо-господарської діяльності; організаційно-адміністративний вплив на діяльність персоналу; комплексними, що володіють усіма або декількома названими ознаками. Тому, цілями нашого дослідження у ході переддипломної практики і при написанні звіту є розробка шляхів підвищення ефективності організаційно–економічного механізму щодо забезпечення ефективності діяльності поліграфічного підприємства у м. Звенигородці, а саме: - розробка рекомендацій з використання зарубіжного досвіду щодо структурних механізмів що забезпечують ефективність діяльності підприємства; - розробка системи заходів з підвищення ефективності використання праці на підприємстві; - розробка пропозицій з підвищення ефективності економічних параметрів підприємства. Завданнями дослідження у ході написання звіту є: - дослідження організаційної характеристики підприємства, виду і форми підприємницької діяльності, організаційно-правової форми підприємства; - аналізу економічної діяльності підприємства Звенигородського поліграфічного підприємства ; - аналіз основних показників діяльності підприємства; - аналіз фінансового стану підприємства; - оцінка продукції підприємства та можливих ризиків його діяльності. Об`єктом дослідження в процесі виконання звіту з переддипломної практики є діяльність ТОВ ПРИМА, яке займається у відповідності законодавчих актів виготовленням друкованої продукції, в першу чергу виготовленням газетної та іншої друкованої продукції на власній поліграфічної базі, призначеної для поширення та використання і яка відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів, з дотриманням чинного законодавства України фізич­ним і юридичним особам м. Черкаси. Методом дослідження у звіті з переддипломної практики є діалектичний метод пізнання. Від передбачає використання якісних, кількісних, описових та аналітичних прийомів дослідження. Нами були використані такі прийоми як, порівняння, групування фактичних та планових показників; середні та відносні величини; графічний, балансовий методи; метод абсолютних та відносних різниць; елімінування та інші методи економічного аналізу. Інформаційною базою дослідження у звіті є фінансова звітність підприємства, засновницькі документи підприємства (виписки з статуту підприємства, з колективного договору підприємства), основні нормативні документи про регулюють фінансово-економічну діяльність підприємства в Україні, спеціальна періодична та наукова література з обраної теми. Розділ 1. Загальна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю ПРИМА Види і форми підприємницької діяльності Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого у народному господарстві.

Сьогодні розвиток промисловості показує темпи зростання. За результатами статистики у грудні 2008 року обсяги виробленої промислової продукції зросли як до грудня 2007 року на 12%. За 2008 рік приріст виробництва у промисловості становив 6.2%, що вдвічі перевищував цей показник за 2007 рік. Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами діяльності крім продуктів легкої промисловості. Поліграфічна промисловість як галузь виробництва виготовляє різні види друкованої продукції – книги, журнали, газети, географічні карти, етикетки, квитки, зошити, бланки тощо. До неї належать універсальні і спеціалізовані поліграфічні об’єднання і комбінати, газетно-журнальні, газетно-бланкові, книжково-журнальні друкарні, допоміжні підприємства, заводи для виготовлення друкарських фарб тощо, а також підприємства для виготовлення паперових виробів. Папером називають волокнистий листовий переважно рослинного походження матеріал, маса 1м2 якого становить 250г. За призначення папір поділяють на групи, які складаються з окремих підгруп. Папір для друку – друкарський; писання – зошитовий, поштовий; креслярсько-рисувальний – калька; електроізоляційний – кабельний, конденсаторний; санітарно-побутовий – туалетний, гігієнічний; фільтрувальний – лабораторні фільтри, фільтри для нафтопродуктів; промислово-технічний – патронний, лугостійкий, наждачний; світлочутливий – основа для фотопаперу; перебивний – копіювальний; пакувальний – мішковий тощо. В Україні сьогодні папір виготовляють у Львівської області м. Жидачеві, Житомирщині м. Малині, Хмельниччини м. Поніково тощо. На сьогодні основною волокнистою сировиною є целюлоза сульфатна та сульфітна, макулатура, ганчір’я, волокна синтетичні, штучні, мінеральні, вовняні. У процесі виробництва більшості видів паперу до волокнистих речовин додають значну кількість мінеральних речовин, які називають наповнювачами. Наповнювачі поліпшують властивості паперу – надають йому гладкості, м’якості, непрозорості, роблять його білим тощо. Найчастіше наповнювачами використовують каолін, тальк, крейду, сульфати барію та кальцію, двооксид титану, алюмосилікати тощо. Для виробництва паперу використовують знесолену, без запаху та кольору воду. Особливі вимоги ставлять до води, яку використовують у процесі виробництва конденсаторного та інших видів технічного паперу. На виробництво однієї тонни целюлозного паперу витрачають 150м3 води, а на одну тонну конденсаторного – понад 1000м3 . Для проклеювання використовують каніфоль, парафіни, воски, тваринні клеї, крохмаль, казеїн, лек тиси, поліакриламід тощо. Зараз каніфоль який найчастіше використовують виробляють їх живиці хвойних дерев, найчастіше їз сосни, відігнавши скипидар. Найбільші поліграфічні підприємства розташовані у Києві, Харкові, Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Сімферополі, Черкасах та інших містах України. У поліграфічній промисловості дедалі ширше впроваджуються офсетний друк, фото полімерні друкарські форми, електронна техніка, системи переробки текстової інформації, відео термінали, фотонабірні автомати.

Так було проголошено нову економічну політику (неп). Однак цей відступ був вимушений. Спочатку Ленін сподівався умиротворити селянство, не відновлюючи ринкові відносини й налагодивши натомість безпосередній товарообмін між державною промисловістю й селом. Це йому не вдалося, і він, за словами М. Левіна, «відступив, звернувшись до ринків, грошей і капіталістів». Необмежене реквізування хліба замінили податковими заходами (в Україні їх запровадження відклали на кілька місяців, аби зібрати якомога більше зерна для нагальних потреб). Були відновлені платний проїзд на залізницях, оплата поштових послуг та інші подібні речі, скасовані на останній стадії воєнного комунізму. А в жовтні 1921 р. промислові підприємства дістали право вільно продавати на ринку свою продукцію. На Х з'їзді РКП(б) ветеран партії Д. Рязанов характеризував неп як «селянський Брест», проводячи тим самим аналогію між відступом під тиском селян і відступом на переговорах у Бресті під тиском Німеччини. Сам же Ленін говорив про неп як про «передишку» в умовах нехватки сил для цілковитого здійснення революційних перетворень. І наголошував у грудні 1921 р. (у плані доповіді на IX Всеросійському з'їзді Рад): «Ми тепер здійснюємо стратегічний відступ, який дасть нам ширший фронт наступу в найближчому майбутньому…» Радянські вчені хрущовських часів полюбляли наводити ленінські цитати періоду непу, в яких ішлося про те, що колективізація землі має бути повільним процесом, базованим на переконуванні та добровільній згоді селянства, що експропріація навіть заможних селян повинна відбуватися тільки за наявності придатних матеріальних, технічних і соціальних умов. І він справді казав таке

1. Економіка підприємства

2. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

3. Економічна оцінка активу балансу підприємства

4. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

5. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

6. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
7. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
8. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

9. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

10. Економіка підприємств будіндустрії

11. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

12. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

13. Основи економіки підприємства малого бізнесу

14. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

15. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

16. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

17. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

18. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

19. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

20. Міжнародна економіка

21. Планування діяльності підприємства

22. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
23. Корпоративні підприємства
24. Планування діяльності підприємства

25. Фінанси підприємства

26. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

27. Формування основних фондів підприємства

28. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

29. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

30. Міжнародна економіка

31. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

32. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

34. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

35. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

36. Управління утворенням прибутку підприємства

37. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

38. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
39. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
40. Автомазація виробничих процесів підприємства

41. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

42. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

43. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

44. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

45. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

46. Облік основних засобів підприємства

47. Облік створення підприємства

48. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

49. Організація обліку власного капіталу підприємства України

50. Попередній фінансовий аналіз підприємства

51. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

52. Формування облікової політики підприємства

53. Аудит доходів підприємства

54. Аудит установчих документів підприємства
55. Регіональна економіка промисловості України
56. Економіка Казахстану

57. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

58. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

59. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

60. Аналіз програмного забезпечення підприємства

61. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

62. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

63. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

64. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные

65. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

66. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

67. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

68. Асортиментна політика підприємства

69. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

70. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
71. Непрямі податки підприємства
72. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

73. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

74. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

75. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

76. Розробка маркетингової стратегії підприємства

77. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

78. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

79. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

80. Ціноутворення та цінова політика підприємства

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Збутові стратегії підприємства

82. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

83. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

84. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

85. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

86. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
87. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
88. SWOТ-аналіз підприємства

89. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

90. Безпека діяльності підприємства

91. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

92. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

93. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

94. Мотивація робітників промислового підприємства

95. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

96. Операційна система підприємства

Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые

97. Організаційна структура підприємства

98. Організація діяльності підприємства

99. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

100. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.