Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ На тему: “Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії його історичне трактування” ВВЕДЕННЯПерші спроби людини осмислити навколишній його світ — живу і неживу природу, космічний простір, нарешті, самого себе — слід віднести до того періоду людського існування (імовірно, його можна датувати п’ятим - четвертим тисячоліттями до нашої ери), коли людина в процесі еволюції, перш за все розумової, почала диференціювати природу як місце свого існування, поступово виділяючи себе з неї. Саме внаслідок того, що людина стала сприймати тваринний і рослинний світ, космос як щось відмінне і протистояче йому, у нього почалося формування здібностей осмислювати дійсність, а потім і філософствувати, тобто робити висновки, виводи і висувати ідеї про навколишній його світ. Родоначальники філософського мислення з'явилися в прадавніх людських цивілізаціях — Єгипті, Шумерах, Вавилоні, свідоцтвом чому є багато чисельні історичні пам'ятники, на жаль) лише непрямі. Письмових свідоцтв діяльності мислителів цих цивілізацій до нас не дійшло. Відомі нам найбільш прадавні вигадування, в яких формулюються філософські ідеї, з'явилися в другому тисячолітті до нашої ери в древній Індії, Древньому Китаї і декілька століть опісля в Древній Греції. Як правило, це були літературні пам'ятники, в яких в міфологічній формі висловлювалися наївні ідеї про навколишній людину світ і робилися боязкі спроби його осмислення. Прадавні людські цивілізації, по суті, не мали міцних зв'язків і не робили взаємного впливу, що передбачає їх ізольованість один від одного, а отже, у філософському плані вони розвивалися сповна самостійно. Відомі у наш час джерела свідчать, що найбільшого успіху філософія досягла в Древній Греції, і саме грецька культура надала в подальшому переважаючу дію на розвиток людського суспільства. Неабиякою мірою цьому сприяли ті, що дійшли до нас в чималій кількості вигадування старогрецьких мислителів, поставлені в них проблеми, і високий рівень їх філософського аналізу. Поняття філософія в буквальному розумінні означає любов до мудрості. Воно виникло в Древній Греції багато десятиліть опісля після появи філософствуючих людей. До речі, подібне характерний для будь-якої форми людської діяльності. Спочатку зароджується явище, деякий час вирушає на його розвиток і становлення і лише потім для його позначення знаходиться адекватне поняття. Традиційно прийнято вважати, принаймні у вітчизняній історико-філософській літературі, що поняття філософія вперше використовував Піфагор. Інші античні автори вважають, що пріоритет належить Геракліту. Але в будь-якому разі філософами вважалися люди, що займалися проблемами навколишнього їх світу, його збагненням, з'ясуванням місця і ролі в нім людини. Великі труднощі представляє питання про визначення предмету філософії. Ця проблема, виникнувши на зорі існування філософії, викликає спори і в даний час. Одні автори розглядали філософію як любов до мудрості, як науку про мудрість, інші ж як “прагнення до збагнення багатьох речей” (Геракліт). Історично предмет філософії змінювався, що обумовлювалося суспільними перетвореннями) духовним життям, рівнем наукових, у тому числі філософських знань.

В даний час філософія — це вчення про універсальні принципи буття і пізнання, єстві людини і його відношенні до навколишнього світу, іншими словами — наука про загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення. 1. Філософські ідеї в Древній Індії Філософські ідеї в Древній Індії починають формуватися приблизно в другому тисячолітті до нашої ери. Раніших прикладів людство не знає. У наш час вони сталі відомі завдяки староіндійським літературним пам'ятникам під загальною назвою “Ведами”, що буквально означає знання, ведення. “Веди” є своєрідними гімнами, молитвами, співами, заклинання і тому подібне Написані вони приблизно в другому тисячолітті до н.е. на санскриті. У “Ведах” вперше робиться спроба наблизитися до філософського тлумачення людину довкілля. Хоча в них міститься напівзабобонне, напівміфічне, напіврелігійне пояснення довколишньої людини світу, проте їх розглядають як філософських, а точніше передфілософських, дофилософских джерел. Власне, перші літературні твори, в яких робляться спроби філософствування, тобто тлумачення довколишньої людини світу, за своїм змістом і не могли бути іншими. Філософськими творами, відповідними нашим уявленням про характер постановки проблем, та і формі викладу матеріалу і їх рішення, є “Упанішади”, що буквально означає сидіти у ніг вчителя і отримувати повчання. Вони з'явилися приблизно в IX—VI століттях до нашої ери і формою представляли, як правило, діалог мудреця зі своїм учнем або ж з людиною, що шукає істину і його учнем, що згодом стає. В цілому відома близько сотні Упанішад. Релігійно-міфологічне тлумачення довкілля в найбільш знаменитих “Упанішадах” переростає до певної міри в диференційоване осмислення явищ світу. Так, з'являються ідеї про існування різних видів знань, зокрема, логіки (риторики), граматики, астрономії, науки чисел і військової науки. Зароджуються ідеї і про філософію як своєрідної галузі знань. І хоча повністю позбавитися від релігійно-міфологічного тлумачення світу авторам “Упанішад” не удалося, можна рахувати “Упанішади” і, зокрема, такі з них, як “Бріхадарацьяка”, “Чхандогья”, “Айтарея”, “Іша”, “Кена”, “Катха” найранішими з відомих філософських творів. У “Упанішадах”, в першу чергу в згаданих вище вигадуваннях, зроблена спроба постановки і обговорення таких істотних філософських проблем, як з'ясування першооснови природи і людини, єства людини, його місця і ролі в його довкіллі, пізнавальних здібностей, норми поведінки і ролі в цьому людської психіки. Зрозуміло, тлумачення і пояснення всіх цих проблем дуже суперечливо, а деколи зустрічаються думки, що виключають один одного. Очолююча роль в поясненні першопричини і першооснови явищ світу, тобто місця існування відводиться духовному початку, який позначається поняттям “брахманом” або ж “атман”. Проте в інших випадках такими є їжа (анна) або ж певний речовий елемент — бухта, як яке найчастіше виступає вода або ж сукупність таких елементів, як вода, повітря, земля і вогонь.

Відзначаючи наявність спроби певною мірою натурфилософского пояснення першопричини і першооснови явищ світу і єства людини, слід зазначити, що очолююча роль авторами “Упанішад” все ж відводилася духовному початку — “брахманові” і “батману”. У більшості текстів “Упанішад” “брахман” і “атман” трактуються як духовний абсолют, безтілесна першопричина природи і людини. От як про це говориться в “Упанішадах”: “19. Брахман виник першим з богів, творець всього, охоронець світу”. Воістину спочатку це було одним атманом. Не було нічого іншого, що б блимало. Він придумав: “Тепер я створю світи”. Він створив ці світи”. Червоною ниткою через всі Упанішади проходить ідея про тотожність духовного єства суб'єкта (людини) і об'єкту (природи), що знайшло своє віддзеркалення в знаменитому вислові: “Ти є те”, або “Ти — одне з тим”. “Упанішади” і викладені в них ідеї не містять логічно послідовної і цілісної концепції. При загальному переважанні пояснення світу як духовного і безтілесного в них представлені і інші думки і ідеї і, зокрема, робляться спроби натурфилософского пояснення першопричини і першооснови явища світу і єства людини. Так, в деяких текстах виявляється прагнення пояснити зовнішній і внутрішній світ, що складається з чотирьох або навіть п'яти речових елементів. Деколи світ представляється як недиференційоване буття, а його розвиток як послідовне проходження цим буттям певних станів: вогонь, вода, земля, або ж — газоподібне, рідке, тверде. Саме цим і пояснюється все те різноманіття, яке властиво світу, у тому числі, людському суспільству. Пізнання і придбане знання підрозділяється в “Упанішадах” на два рівні: нижче і вище. На нижчому рівні можна пізнавати лише довколишню дійсність. Це знання не може бути достеменним, оскільки воно за своїм змістом є уривчастим, неповним. Пізнання істини, тобто духовного абсолюту, можливо лише через вищий рівень знання, яке отримується людиною за допомогою містичної інтуїції, остання ж, у свою чергу, формується в значній мірі завдяки йогическим вправам. Одна з найважливіших проблем в “Упанішадах” — дослідження єства людини, його психіки, душевних хвилювань і форм поведінки. У цій області староіндійські мудреці добилися успіхів, неперевершених в інших світових центрах філософії. Так, мислителі Древньої Індії відзначають складність структури людської психіки і виділяють в ній такі елементи, як свідомість, воля, пам'ять, дихання, роздратування, заспокоєння і тому подібне Підкреслюється їх взаємозв'язок і взаємовплив. Безперечним досягненням слід вважати характеристику різних станів людської психіки і, зокрема, безсонний стан, легкий сон, глибокий сон, залежність цих станів від зовнішніх стихій і первоэлементов зовнішнього світу. Приділяючи значну увагу етичним проблемам, автори “Упанішад” фактично закликають до пасивно-споглядальної поведінки і відношення до навколишнього світу, вважаючи вищим блаженством для людини повне усунення від всіх мирських турбот.

Со временем это учение вызвало необходимость практического исследования этой страты, в результате чего появились социологическая и политологическая отрасли элитологии. Таким образом, эволюционно элитология может быть подразделена на "элитологию знания", более раннюю и более общую форму специального тайноведения и "элитологию элиты", т.е. непосредственно саму науку об элите. Поэтому философия избранности красной нитью проходит через всю историю развития элитологии. Более того, на ранних этапах ее становления границы их предмета полностью совпадают, что дает нам основания говорить о философии избранности как об "элитарной философии", с одной стороны, и "философии элиты", с другой. Каковы основания самой философии избранности? Прежде всего, мы должны обратить наше внимание на проблему "психологической дистанции", которая возникает и существует между массовым и элитарным видами общественного сознания. Этой проблеме всегда уделялось пристальное внимание, во всяком случае, уже PГераклит Эфесский рассматривал вопрос взаимоотношения [своей] личности и толпы

1. Виникнення і становлення філософської думки у Стародавній Греції

2. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

3. Умови виникнення та особливості античної філософії

4. Предмет истории политических и правовых учений

5. Предмет, методология и периодизация истории политических учений

6. Предмет и методология политических и правовых учений
7. Предмет истории политических и правовых учений
8. Этико-правовые учения и их роль в становлении автономной этики

9. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

10. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

11. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

12. Эстетика как наука: предмет эстетики, факторы, влияющие на его становление

13. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

14. Педагогическая психология: становление и место в системе научного знания, предмет, задачи и структура

15. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

16. Релігія як предмет філософського осмислення

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

18. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

19. Предмет філософії та її функції

20. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

21. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

22. Філософія, її предмет та роль в суспільстві
23. Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі
24. История становления, предмет и метод политической экономии

25. Історія виникнення та становлення Кельменців

26. Нетрадиционные учения о происхождении человека

27. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

28. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

29. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

30. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

31. Предмет гражданско-процессуального права

32. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

33. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

34. Учение Цицерона о государстве и праве

35. Политические и правовые учения Древней Греции

36. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

37. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма

38. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран
39. Становление правового государства в Республике Казахстан
40. Предмет Правоведение

41. Предмет Правоведение

42. Предмет теории государства и права

43. Предмет и понятие финансового права

44. Становление категории залога в англ. языке

45. Особенности становления и эволюции мирового и отечественного дизайна

46. Культура как предмет исследования

47. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации

48. Становление культуры России

Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Становление классического джаза

50. Становление и развитие фашизма в Италии. Бенитто Муссолини

51. Книга К. Керама "Боги. Гробницы. Ученые"

52. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

53. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

54. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах
55. Становление династии Романовых
56. Информация как предмет защиты

57. Лекции по предмету "Операционные системы"

58. Ученые, внесшие вклад в лечение и изучение сердечно сосудистой системы

59. Предмет судебной медицины

60. Щепин Константин Иванович – выдающийся русский ученый

61. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

62. Объект и предмет преступления

63. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

64. Предмет судебной медицины

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

66. Подробные ответы на билеты по предмету "Экология человека"

67. Система воспитания, как условие становления личности

68. Проблемы формирования мотивации учения

69. Социальное воспитание в процессе становления личности

70. Политическая концепция в учении Джона Локка
71. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии
72. Общественно-политические учения в Древней Греции

73. Политические партии: сущность, становление, современное состояние

74. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

75. Предмет и перспективы национальной политики

76. Конспект лекций и ответы на экзаменационные вопросы по предмету Термическая Обработка

77. Становление античной этики (Контрольная)

78. Предмет и задачи психологии

79. Психология и ее предмет

80. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

81. Предмет общения и средства общения

82. Предмет психологии, ее задачи и методы

83. Предмет формальной логики

84. О предмете психология

85. КОНТРОЛЬНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

86. Жизнь и творчество выдающегося советского ученого - энергетика С.С.Кутателадзе
87. Православное учение о Промысле Божием
88. Евангельское учение о грехе (по всему четвероевангелию)

89. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

90. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики

91. Этапы становления социологии в России

92. История становления и развития социологии

93. Культура, как предмет социологического исследования

94. Предмет и задачи курса социологии

95. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

96. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

97. Учение Конфуция о государстве

98. В.И. Вернадский "Учение о ноосфере и современное глобальное мышление"

99. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.