Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Суть і концепції маркетингової діяльності 1.2.Розробка комплексу маркетингу РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС» 2.1.Інформація про підприємство і ринок 2.2.Формування місії та цілей підприємства 2.3.SWO - аналіз діяльності ТОВ «Комфорт-Сервіс» 2.4.Аналіз маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку 2.5.Аналіз бізнес портфелю підприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс» РОЗДІЛ 3. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Україна останнього десятиліття відрізняється суттєвим перетвореннями у політичній, економічній і соціальній сферах. Слід зазначити, що становлення ринкових відносин неможливе без оволодіння світовим досвідом у цій галузі, без глибокого вивчення філософії сучасного бізнесу і досконалого оволодіння його прийомами. Період переходу до ринкової економіки характеризується докорінним переглядом методів і інструментів управління. Основні зусилля при цьому повинні бути спрямовані на задоволення потреб споживачів, завоювання і зміцнення конкурентних позицій, через нововведення, високу продуктивність, професіоналізм персоналу та належну якість товару. Важливою складовою підприємницької культури і інтегруючою функцією управління стає маркетинг. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки маркетинг забезпечує ріст та розвиток підприємства завдяки зміцненню його конкурентної позиції. Як базова функція управління, маркетинг орієнтує як виробничу систему, так і її економічну інфраструктуру на задоволення потреб клієнтів. Метою даної курсової роботи набуття навиків самостійного збору та аналізу нових даних, які характеризують головні напрями розширення функцій маркетингу у стратегічному плануванні маркетингових заходів при створенні комерційно-вдалих товарів, використання знань у практичній діяльності, методів вирішення наукових і практичних завдань щодо стратегії маркетингу в сучасних умовах ринку. РОЗДІЛ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Суть і концепції маркетингової діяльності. Маркетинг - це система організації і управління виробничою і збутовою діяльністю підприємств, вивчення ринку з метою формування і задоволення попиту на продукцію і послуги і здобуття прибутку. У термін «маркетинг» фахівці вкладають двоякий сенс: це і одна з функцій управління, і цілісна концепція управління в умовах ринкових стосунків. Як функція управління маркетинг має не менше значення, чим будь-яка діяльність, пов'язана з фінансами, виробництвом, науковими дослідженнями, матеріально-технічним постачанням і так далі. Як концепцію управління (філософії бізнесу) маркетинг вимагає, щоб компанія розглядала вжиток як «демократичний» процес, при якому споживачі мають право «голосувати» за потрібний їм продукт своїми грошима. Це визначає успіх компанії і дозволяє оптимально задовольнити потреби споживача. Оскільки маркетинг - це спосіб переконати маси зробити покупку, більшість помилкова отожествляють дане поняття із збутом і стимулюванням.

Різниця полягає в наступному: збут, головним чином, передбачає контакт лицем до лиця - продавець має справу з потенційними покупцями. Маркетинг використовує засоби масової інформації і інші способи, щоб оволодіти увагою і переконати багато людей. Маркетингова діяльність є комплексом заходів, орієнтованих на дослідження таких питань, як: 1. Аналіз зовнішнього (по відношенню до підприємства) середовища, в яке входять ринки, джерела постачання і багато що інше. Аналіз дозволяє виявити чинники, сприяючі комерційному успіху або що створюють перешкоду цьому. В результаті аналізу формується банк даних для ухвалення обґрунтованих маркетингових рішень. 2. Аналіз споживачів, як актуальних (що діють, купують продукцію підприємства), так і потенційних (яких ще потрібно переконати стати актуальними). Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, географічних і інших характеристик людей, що мають право приймати рішення про покупку, а також їх потреб в широкому сенсі цього поняття і процесів придбання як нашого, так і що конкурує товарів. 3. Вивчення тих, що існують і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів або модернізації старих, включаючи асортимент їх і параметричні ряди, упаковку і так далі. Застарілі, такі, що не дають заданого прибутку товари, знімаються з виробництва і експорту. 4. Планування руху товару і збуту, включаючи створення, якщо це необхідно, відповідних збутових мереж із складами і магазинами, а також агентських мереж. 5. Забезпечення формування попиту і стимулювання збуту (ФОПСТИЗ) шляхом комбінації реклами, особистого продажу, престижних некомерційних заходів («паблик рилейшнз») і різного роду економічних стимул-реакцій, направлених на покупців, агентів і безпосередніх продавців. 6. Забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, що експортуються, визначенні «технології» використання цін, термінів кредиту, знижок і так далі. 7. Задоволення технічних і соціальних норм країни, що імпортує товари підприємства, що означає обов'язок забезпечити належні рівні безпеки використання товару і захисту довкілля; відповідність морально-етичним правилам; належний рівень споживчих властивостей товару. 8. Управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми і індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень. Для здійснення вище перелічених заходів, необхідно враховувати велику роль тих, від кого по суті і залежить ефективність проведення маркетингової стратегії, а саме суб'єктів маркетингу, які включають виробників і організації обслуговування, оптові і роздрібні торгівельні організації, фахівців з маркетингу і різних споживачів. Поважно відзначити, що хоча відповідальність за виконання маркетингових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами, зовсім ними в більшості випадків нехтувати не можна, вони повинні обов'язково кимсь виконуватися. Процес маркетингу починається з вивчення покупця і виявлення його потреб, а завершується придбанням товару покупцем і задоволенням його виявлених потреб.

Ринок, на якому діють суб'єкти маркетингу, можна розділити на «ринок продавця», де підприємство реалізує власну продукцію, і «ринок покупця», на якому воно набуває потрібні виробничі компоненти. Таким чином, маркетинг в головній мірі вигідний і продавцям і покупцям товару. Проте перш ніж встановлювати контакти з партнерами, що цікавлять, необхідно встановити: 1. чи зацікавлена в цьому інша сторона; 2. чи є технічні засоби зв'язку (телефон, телефакс) і особа, відповідальна за зв'язок. Зв'язок і ділове спілкування з дійсними і потенційними партнерами - найважливіша частина маркетингу. Завдання управління маркетингом полягає в дії на рівень, час і характер попиту так, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що стоять перед нею. Простіше кажучи, управління маркетингом - це управління попитом. Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі яких комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність: 1. концепція вдосконалення виробництва; 2. концепція вдосконалення товару; 3. концепція інтенсифікації комерційних зусиль; 4. концепція маркетингу; 5. концепція соціально-етичного маркетингу. Використання кожній з них обов'язково і, в першу чергу, ставить питання про те, яким має бути співвідношення інтересів виробників, споживачів і суспільства в цілому. Адже досить часто ці інтереси вступають в протиріччя один з одним. Далі коротко розглянемо суть названих раніше концепцій управління маркетингом. 1. Виробнича концепція, або концепція вдосконалення виробництва. Підприємства, що дотримуються такої концепції, мають переважно серійне або велике серійне виробництво з високою ефективністю і низькою собівартістю, а продаж товарів, що випускаються ними, виробляється за допомогою багато чисельних торгівельних підприємств. До основних передумов існування цієї концепції управління маркетингової діяльності можна віднести наступні: а) велика частина реальних і потенційних споживачів мають невисокі доходи; б) попит рівний або трохи перевищує пропозицію; у) відбувається швидке зниження високих виробничих витрат (зазвичай по новій продукції), що приводить до завоювання більшої частки ринку. 2. Основна ідея концепції вдосконалення товару полягає в орієнтації споживачів на ті або інші товари або послуги, які по технічних характеристиках і експлуатаційних якостях перевершують аналоги і тим самим приносять споживачам більше вигоди. Виробники при цьому направляють свої зусилля на підвищення якості свого товару, не дивлячись на вищі витрати, а, отже, і ціни. До чинників, що підтримують існування такої концепції маркетингу, можуть бути віднесені наступні: а) інфляція; б) монополістичні обмеження ринку; у) швидкий моральний знос товарів. 3. Збутова концепція, або концепція інтенсифікації комерційних зусиль, передбачає, що споживачі купуватимуть пропоновані товари в достатньому об'ємі лише в тому випадку, якщо компанією докладені певні зусилля по просуванню товарів і збільшенню їх продажів. Слід мати на увазі, що на практиці реалізація збутової концепції пов'язана з нав'язуванням покупки, причому продавець прагне в що б те не стало укласти операцію, а задоволення потреб покупця є другорядним моментом.

У цей же день, 1 вересня, Вктор Ющенко рзко розкритикував ситуацю щодо Нкопольського феросплавного заводу. Вн наголосив, що навколо стратегчного для держави пдпримства зштовхнулися нтереси двох фнансово-промислових груп, сформованих за минуло влади. Президент нагадав, що сну ршення Вищого Господарського суду Украни про встановлення законност й повернення держав 50% плюс одн акц. На його думку, уряд ма докласти всх зусиль, аби у виключно правовому пол виршити конфлкт навколо НФЗ. У цей же день В.Ющенко провв телефонн розмови з премр-мнстром, головою Фонду держмайна, мнстром промислово полтики, мнстром юстиц та Генеральним прокурором, пд час яких пддав жорсткй критиц позицю уряду, який не змг захистити нтереси держави в ситуац навколо НФЗ  забезпечити стабльнсть  порядок у Нкопол. На думку В.Ющенка, уряд, на жаль, не доклав достатнх зусиль, аби сьогодн навколо НФЗ не розгорталися провокац та дйства, влаштован двома кланами. Президент доручив уряду  Фонду Державного майна Украни виршити конфлктну ситуацю виключно в законному русл: Колектив НФЗ ма вдчувати, що влада вдстою нтереси держави  громадянина та створю вс необхдн умови для нормально роботи цього стратегчного обкту [4]

1. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

2. Розробка маркетингової стратегії підприємства

3. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

4. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

5. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

6. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
7. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
8. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

9. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

10. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

11. Напрями стратегічного зростання підприємства

12. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

13. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

14. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

15. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

16. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Фінансова стратегія підприємства

18. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

19. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

20. Бізнес-план підприємства

21. Планування діяльності підприємства

22. Корпоративні підприємства
23. Планування діяльності підприємства
24. Фінанси підприємства

25. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

26. Формування основних фондів підприємства

27. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

28. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

29. Оцінка фінансового стану підприємства

30. Персонал підприємства

31. Рентабельність підприємства

32. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

34. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

35. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

36. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

37. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

38. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
39. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
40. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

41. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

42. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

43. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

44. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

45. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

46. Організація і методика аудиту доходів підприємства

47. Організація облікової політики підприємства

48. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

49. Попередній фінансовий аналіз підприємства

50. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

51. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

52. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

53. Аудит підприємства

54. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
55. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
56. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

57. Аналіз програмного забезпечення підприємства

58. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

59. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

60. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

61. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

62. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

63. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

64. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

66. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

67. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

68. Непрямі податки підприємства

69. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

70. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
71. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
72. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

73. Управління ціновою політикою підприємства

74. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

75. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

76. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

77. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

78. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

79. SWOТ-аналіз підприємства

80. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Безпека діяльності підприємства

82. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

83. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

84. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

85. Операційна діяльність підприємства

86. Операційний менеджмент підприємства
87. Організаційна структура управління персоналу підприємства
88. Організація управління персоналом підприємства

89. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

90. Робота кадрової служби підприємства

91. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

92. Трудовий потенціал промислового підприємства

93. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

94. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

95. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

96. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

97. Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

98. Аналіз господарської діяльності підприємства

99. Організаційна і виробнича структура підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.