Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота Методика вивчення теми: «Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ» Зміст Вступ Розділ 1 1.1 Методика вивчення теми 1.2 Зміст вивчення теми Розділ 2. Уроки Урок № 1 Урок № 2 Урок № 3 Висновок Література Вступ Інформатика — це наука про методи та засоби отримання, обробки, зберігання, передавання, подання інформації. Протягом усієї історії свого існування люди, спілкуючись з природою та між собою, набували знань про навколишню дійсність і про самих себе. Від кількості цих знань, від ефективності їх використання залежали і дедалі більше залежать умови життя і окремих людей, і людства в цілому. Знання як інформація або як відомості про явища та різноманітні за своєю природою - фізичною, хімічною, біологічною, соціальною, економічною і т.ін.— об'єкти набуваються шляхом спостереження. Природними засобами спостереження є органи чуттів людини, передусім зір і слух. Спочатку різноманітні відомості просто нагромаджувалися. А вже маючи їх у достатній кількості, люди помічали, що існують певні закономірності, які можна узагальнити і обґрунтувати. У результаті такі закономірності набували вигляду прикмет, наприклад прикмет, пов'язаних із прогнозами врожаю. Прикмети ставали характерними ознаками явищ, тобто виділялися як їхні властивості. Властивості можуть бути різноманітними не тільки за своєю назвою, а й за своїм значенням. Кожний об'єкт або явище має групу властивостей, що вивчаються різними науками. Інформація може існувати в різноманітних формах, у. вигляді різних сигналів. Перехід від природних для людини сигналів (звуків, жестів) до їх письмових позначень - - це приклад існування різних форм подання інформації. Наочним прикладом перетворення форми подання інформації може бути переклад текстів з однієї природної мови спілкування (української, російської та ін.) на іншу (англійську, німецьку та ін.). До початку нинішнього століття для передавання та зберігання інформації використовувалися книги, а її опрацюванням займалася сама людина. Однак науково-технічна революція зробила людину безсилою в сучасному потоці друкованої, кіно-, теле- та іншої продукції. Розвиток науки і техніки став поштовхом для створення сучасних інформаційних технологій. Комп'ютерні засоби та інформаційні технології дали змогу значно підвищити можливості такого всеохоплюючого методу пізнання та творення, як моделювання об'єктів, явищ та процесів - - як тих, що існують у природі, так і тих, що створюються людиною штучно. Завдяки появі потужних комп'ютерів і розвитку інформаційних технологій створюються методи та засоби комп'ютерного моделювання, здатні розв'язувати складні та надскладні практичні задачі, такі як складання достовірних прогнозів погоди чи врожаю, керування великими енергетичними системами, моделювання регіональних та загальнодержавних систем, проектування літаків, кораблів тощо. Мета курсової роботи : донести школярам інформацію про те, що за допомогою комп’ютера можна дуже швидко обробляти інформацію від різних датчиків, у тому числі й від систем автоматизованої охорони, від датчиків температури для регулювання витрат енергії на опалення,від складної системи томографа, що дозволяє “побачити” внутрішню будову органів людини і правильно поставити діагноз тощо.

Та про перші спроби створення інструментів для обробки інформації, пов’язаних з прагненням спростити та прискорити виконання дій над числами. Завдання курсової роботи: розробити систему уроків; розробити дидактичні картки до даних уроків; розробити вправи на актуалізацію знань учнів; розробити вправи на закріплення знань учнів; розробити фізкультхвилинки. Розділ 1 1.1 Методика вивчення теми Методика інформатики - це розділ педагогічних наук, об’єктом якої є процес навчання в школі; предметом - проектування, конструювання, впровадження в педагогічну практику, педагогічний експеримент і розвиток методичних систем навчання інформатики в школі. Методична система передбачає сукупність п’яти компонентів: мета, зміст, методи, засоби та організаційні форми навчання. Мета вивчення теми “Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення комп’ютерів” у школі полягає у тому, щоб забезпечити можливість подальшого широкого використання здобутих знань і вмінь, як при вивченні теоретичних основ інформатики, так і в напрямку інтеграції з іншими предметами. Зміст даної теми проявляється у сукупності двох взаємопов’язаних компонентів: теоретичного і практичного. Теоретична частина спрямована на формування основ інформаційної культури. Практичний аспект пов’язаний з формуванням навичок роботи з готовим програмним забезпеченням. Методом навчання називають спосіб впорядкованої взаємопов’язаної діяльності учителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання. При пояснені даної теми доречно використати такі словесні методи як пояснення (тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, наочних посібників, слів, термінів); повідомляючу бесіду (базується в основному на спостереженнях, що організовуються вчителем на уроці за допомогою наочних посібників, записів на дошці, таблиць, малюнків; робота з книгою).Наочні методи: ілюстрування, демонстрування. А також репродуктивні методи навчання. Четвертим компонентом методичної системи є засоби навчання. Це слово вчителя(для передачі знань, слово і дія для формування умінь і навичок; викладаючи новий матеріал, учитель спонукає думати учнів над ним, погоджуючись чи не погоджуючись з думками вчителя, звертатися до нього з питаннями і одержати відповідь); підручник(служить учню для відновлення у пам’яті, повторення і закріплення знань, одержаних на уроці); технічні засоби навчання(ТЗН); комп’ютер як засіб навчання(його можна використати як засіб навчального моделювання науково – технічних об’єктів і процесів. Форми організації навчання – це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі. Урок - така форма організації навчання, при якій навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу і відповідно до розкладу. Тип уроку – засвоєння нових знань. 1.2 Зміст вивчення теми Комп'ютери з'явилися дуже давно в нашому світі, але тільки останнім часом їх почали так посилено використовувати в багатьох галузях людського життя.

Ще десять років тому було рідкістю побачити який-небудь персональний комп'ютер - вони були, але були дуже дорогі, і навіть не кожна фірма могла мати в себе в офісі комп'ютер. А тепер? Тепер у кожнім третьому будинку є комп'ютер, що уже глибоко ввійшов у життя самих мешканців будинку. Сама ідея створення штучного інтелекту з'явилася давним-давно, але тільки в XX сторіччі її почали здійснювати. Спочатку з'явилися величезні комп'ютери, що були частіше розміром з величезний будинок. Використання таких махин, як ви самі розумієте, було не дуже зручно. Але що поробиш? Але світ не стояв на одному місці еволюційного розвитку - мінялися люди, мінялося їхнє середовище, і разом з нею мінялися і самі технології, усе більше удосконалюючи. І комп'ютери ставали усе менше і менше по своїх розмірах, поки не досягли сьогоднішніх розмірів. За час, що пройшов з 50-х років, цифрова ЕОМ перетворилася з «чарівного», але при цьому дорогого, унікального і перегрітого накопичення електронних ламп, проводів і магнітних сердечників у невелику по розмірах машину - персональний комп'ютер - малюсіньких напівпровідникових приладів, що складається з мільйонів, що упаковані в невеликі пластмасові коробочки. У результаті цього перетворення комп'ютери стали застосовуватися всюди. Але це тільки мала частина можливостей сучасних комп'ютерів. Більш того, бурхливий прогрес напівпровідникової мікроелектроніки, що представляє собою базу обчислювальної техніки, свідчить про те, що сьогоднішній рівень, як самих комп'ютерів, так і областей їхнього застосування є лише слабкою подобою того, що наступить у майбутньому. Обчислювальна техніка: від джерел до поколінь ЕОМ Необхідність в обчисленнях завжди була нерозривно зв'язана з практичною діяльністю людини. Поняття числа виникло задовго до того, як з'явилася писемність. Люди дуже повільно і важко училися вважати, передаючи свій досвід з покоління в покоління. В міру росту потреб в обчисленнях і розвитку методів обчислень виникали і розвивалися пристосування для рахунка. Найдавнішим рахунковим інструментом, що сама природа представила в розпорядження людини, була його власна рука. Для полегшення рахунка люди стали використовувати пальці - спочатку однієї руки, потім обох, а в деяких племенах і пальці ніг. Рахунок на пальцях використовувався дуже довго - час його виникнення визначити дуже важко. У XVII в. його прийоми ще викладалися в підручниках. У наш час їм користаються маленькі діти, що осягають поняття числа. Ранньому розвитку письмового рахунка перешкоджала складність арифметичних дій при існуючих у той час способах запису чисел (римські). Крім того, писати вміли деякі, і був відсутній навчальний матеріал для листа - пергамент почав вироблятися прибл. з II в. до н.е., папірус був занадто доріг, а глиняні таблички незручні у використанні. Ці обставини пояснюють поява спеціального рахункового приладу - абака, до V в. до н.е. він одержав широке розповсюдження в Єгипті, Греції, Римі. Абак являв собою дошку з желобками, у яких по позиційному принципі розміщувались які-небудь предмети - камінчики, кісточки і т.п. Історики думають, що абак був похідним інструментом купців, оскільки камінчики в желобках відповідали різним грошовим одиницям.

Методики также различают по тому имеют ли они тестовые нормы в своем составе или не имеют. По присущей внутренней структуре методики подразделяются на мономерные, то есть когда изучение направлено на анализ какого-либо одного качества или свойства, и многомерные, которые служат для психодиагностики или оценки сразу нескольких однотипных или разнотипных личностных психических качеств индивида. И, наконец, методики различаются по способу дальнейшего анализирования полученных в результате психологической диагностики данных. Здесь выделяют качественные, когда диагностируемое свойство описывается через известные научные понятия, и количественные методики, характеризующиеся тем, что диагностируемое свойство описывается через относительную степень развития его у данного человека по сравнению с другими претендентами. 1.2. Особые требования, предъявляемые к психодиагностическим методикам Для уверенности в том, что после проведения психодиагностических исследований будут получены соответствующие объективной действительности результаты, необходимо, чтобы для всех применяемые при проведении эксперимента методов было научное обоснование, т. е. чтобы все методы соответствовали всем предъявляемым к ним требованиям

1. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

2. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

3. Методика вивчення творів різних жанрів

4. Разработка методики изучения темы "Графические примитивы" с использованием языка программирования Pascal

5. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

6. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"
7. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання
8. Методика вивчення прикметника в початковій школі

9. Методика преподавания темы "Глобальная сеть Интернет" в 11 классах экономического профиля

10. Методика преподавания темы "Элементы логики" в курсе математики 5-6 классов

11. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

12. Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

13. Разработка частной методики изложения темы "Редактор таблиц Microsoft Excel" по информатике

14. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

15. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

16. Вимірювальні прилади та засоби захисту

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

17. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

18. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

19. Методика викладання природознавства тема Звірі

20. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

21. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"

22. Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі
23. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству
24. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

25. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

26. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

27. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

28. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

29. Сообщение на тему: Суксцессия

30. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

31. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

32. Топики по английскому языку на тему ученый"

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Темы английского для экзамена

34. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

35. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

36. Темы по английскому языку (English topics)

37. Теория и методика преподавания классического танца

38. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"
39. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов
40. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

41. Тема Родины в поэзии Блока

42. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

43. Тема вольности в произведениях А.С. Пушкина

44. Мое отношение к литературе на военную тему

45. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

46. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

47. Тема "маленького человека" в произведениях Федора Михайловича Достоевского

48. Тема любви в литературе

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

50. Тема Родины в творчестве Федора Абрамова ("Пряслины")

51. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

52. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

53. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

54. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя
55. Тема родины в лирике Есенина
56. Тема мудрого безумия в романе "Дон Кихот"

57. Тема Судьбы в романах Пушкина

58. Тема войны в произведениях В. Быкова

59. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

60. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

61. Методика расследования компьютерных преступлений

62. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

63. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями

64. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии

66. Преступность и методика ее изучения

67. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

68. Моделирование учебного процесса на примере темы "Издержки производства"

69. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

70. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения
71. Тема любви в творчестве Куприна /"Молох", "Гранатовый Браслет", "Олеся", "Поединок"/
72. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

73. Изучение темы "Акмеизм" в 11 классе

74. Словесно-дидактические игры по теме «Знакомство с экзотическими плодовыми комнатными растениями»

75. Обучение детей пересказу народных сказок и коротких рассказов

76. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

77. Билеты по методике обучения иностранным языкам

78. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

79. Требования, предъявляющиеся к терминам, научным понятиям и деффинициям. Критерии выбора темы научно - исследовательской работы

80. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

82. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

83. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

84. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)

85. Программа прикладного социологического исследования на тему: "Изучение мнения потенциальных и реальных пользователей всемирной компьютерной сети Internet о проблемах ее существования и развития в Москве"

86. Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года»
87. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)
88. Методика бега на средние дистанции

89. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

90. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

91. Быстрота и методика ее развития

92. Техника бега на короткие дистанции

93. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

94. Организация и методика проведения общего аудита

95. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

96. Основные разделы бизнес-плана, калькуляция темы и расчет цены программного продукта, технико-экономическое обоснование с расчетом экономической эффективности разработки

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Стратегический план развития предприятия и методика его составления

98. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

99. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.