Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Комерційна діяльність

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст Вступ 1. Поняття, сутність, завдання комерційної діяльності 2. Комерційна інформація, її захист 3. Практичне завдання 4. Скласти приклад запиту та відповідь на запит при комерційному листуванні Висновок Список використаної літератури Вступ Процес приватизації найбільшого успіху досяг у сфері торгівлі, яка відіграє велику роль у встановленні нашої економіки, забезпечуючи споживачів необхідними товарами, задовольняючи споживчий попит, і є стабільним платником податків. Процес доведення товарів до споживачів проходить кілька важливих етапів: організація договірної роботи з постачальниками, формування асортименту товарів та організація збуту. А робота ця проводиться за допомогою комерційної діяльності підприємств. Тому роль комерційної діяльності є важливою, а ця тема актуальною. Головна мета комерційної діяльності - одержання прибутку через задоволення купівельного попиту при високій культурі торговельного обслуговування. Ця мета рівною мірою важлива як для організацій і підприємств, так і для окремих осіб, що здійснюють операції купівлі-продажу на ринку товарів і послуг. Грамотна організація комерційної діяльності дозволяє підприємству бути чимось більшим, ніж сумою його окремих компонентів - капіталу й співробітників. Вдале інформаційне забезпечення комерційній діяльності важливо для досягнення мети підприємництва і отримання прибутку. Завданням даної роботи є: вивчити поняття комерційної діяльності; розкрити сутність та завдання комерційної діяльності підприємства; визначити поняття комерційної таємниці та комерційної інформації; розглянути загальні заходи захисту інформації. Вищезазначену тему в літературі висвітлюють такі автори як Ф. Котлер, Ф.П. Половцева, В.В. Апопія, Л.В. Осипова, І.М. Синяєва та інші. 1. Поняття, сутність, завдання комерційної діяльності Комерція – це вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того бізнесу, що є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.1 Комерція – слово латинського походження (від лат. commercium – торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому – торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі – торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою одержання прибутку. Комерційна діяльність підприємства – більш вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво – це організація економічної, виробничої й іншої діяльності, що приносить підприємцю доход.2 Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського господарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку, адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д. Із усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистому виді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію варто розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності. У той же час і в деяких видах підприємницької діяльності можуть здійснюватися операції по купівлі-продажу товарів, сировини, заготовленої продукції, напівфабрикатів і т.п

., тобто елементи комерційної діяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але не є для них визначальними, головними. Отже, комерційна робота підприємства являє собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торгових організацій і підприємств, спрямована на здійснення процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту населення й одержання прибутку. Акт купівлі-продажу товарів базується на основній формулі товарного обігу – зміні форми вартості: Г – Т и Т’ – Г’ З цього випливає, що комерційна діяльність підприємства – поняття більш широке, ніж проста купівля-продаж товару, тобто щоб акт купівлі-продажу відбувся, торговому підприємцю необхідно зробити деякі оперативно-організаційні і господарські операції, у тому числі вивчення попиту населення і ринку збуту товарів, перебування постачальників і покупців товарів, налагодження з ними раціональних господарських зв'язків, транспортування товарів, рекламно-інформаційну роботу зі збуту товарів, організацію торгового обслуговування і т.д. Простий перепродаж товарів з метою одержання прибутку, чи інакше «вироблення» грошей з чогось, є власне кажучи спекулятивною угодою, що не представляє собою корисної комерційної діяльності (шляхетного бізнесу). Основними завданнями комерційної діяльності є: забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг; виявлення нових ринків збуту; розширення асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, які виробляються на підприємствах і є екологічно чистими; поліпшення торгового обслуговування населення. Утримування основ комерційної діяльності включає такі напрямки: - закупівля матеріально-технічних ресурсів промисловими підприємствами й товарів оптово-посередницькими й ін., торговельними підприємствами; - планування асортиментів і збуту продукції на промислових підприємствами; - організація збуту продукції підприємствами-виготовлювачами; - вибір найкращого напарника в комерційній діяльності; - організація оптового продажу товарів і комерційне посередництво; - роздрібна торгівля як форма комерційно-посередницької діяльності.2. Комерційна інформація, її захист Комерційною таємницею згідно ст. 505 Цивільного кодексу України є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційна інформація - це інформація, яка є корисною і не є загальновідомою суспільству. Вона має дійсну або комерційну цінність, з якої можна отримати прибуток і щодо якої володілець вживає заходів для її захисту в усіх сферах життя і діяльності. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного комерційного виробничого та іншого характеру.3 Право на комерційну таємницю означає для власника такої інформації право її засекречування від широкої публіки та право вимагати від інших осіб утримання від використання незаконних методів для одержання цієї інформації.

Якщо інформація, що становить комерційну таємницю, отримана іншою особою на законних підставах, хоча б і без дозволу власника прав на неї, така особа не може вважатися порушником, позаяк власник не забезпечив захист такої інформації, в силу чого вона стала легкодоступною, але аж ніяк не таємною. До неправомірного збирання, розкриття та використання комерційної таємниці належать: (1) неправомірне збирання комерційної таємниці; (2) розголошення комерційної таємниці; (3) схилення до розголошення комерційної таємниці; (4) неправомірне використання комерційної таємниці. Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю). Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю). До загальних заходів захисту інформації в засобах і мережах їх передачі і обробки переважно передбачають використання апаратних, програмних та криптографічних засобів захисту.4 В свою чергу, апаратні засоби захисту застосовуються для вирішення таких завдань: - перешкоджання візуальному спостереженню і дистанційному підслуховуванню; - нейтралізація паразитних електромагнітних випромінювань і наводок; - виявлення технічних засобів підслуховування і магнітного запису, несанкціоновано встановлених або які пронесено до установ підприємства, банку; - захист інформації, що передається засобами зв'язку і знаходяться в системах автоматизованої обробки даних. За своїм призначенням апаратні засоби захисту поділяються на засоби виявлення і засоби захисту від несанкціонованого доступу. Слід зазначити, що універсального засобу, який би дозволяв виконувати всі функції, не існує, тому для виконання кожної функції відповідно до виду засобів несанкціонованого доступу існують свої засоби пошуку та захисту. За таких умов заходи щодо протидії незаконному вилученню інформації за допомогою цих засобів досить трудомісткі та дорогі і вимагають спеціальної підготовки фахівців. Захист інформації від копіювання здійснюється завдяки виконанню таких функцій: - ідентифікація середовища, з якого може запускатись програма; - аутентифікація середовища, із якого запущена програма; - реакція на запуск із несанкціонованого середовища; - реєстрація санкціонованого копіювання; - протидія вивченню алгоритмів роботи системи. Складність визначення, яка саме інформація підприємства підлягає захисту, полягає в тому, одна й та сама інформація в одному випадку вважатиметься конфіденційною, а в іншому – ні. Кожен підприємець самостійно визначає склад відомостей, що належатимуть до комерційної таємниці. Законодавством України встановлені два обмеження, застосовуваних до таких відомостей.

Це саме ставлення нехтування рацю визвольно боротьби призвело УНРаду в дальшому послдовному розвитку до вдступства вд принципв самостйницько полтики, як ще недавно вона сама пдписувала. Спвпраця з непередршенською акцю скомпром-тувала УНРаду до решти. Структура УНРади зробила  в неменшй мр непридатною до рол нацонально-полтичного центру. Саме зговорення полтичних угруповань може дати тльки початок формуванню такого центру, але не вистача як дина  постйна основа  снування. Для цього необхдною  бодай спвучасть загалу емAрацйного громадянства. Теж, коли йде тльки про мжпартйний центр, який, одначе, мав би провадити поважншу полтичну роботу, а не лише координувати полтику й дяльнсть причасних партй, то його структура повинна б теж вдповдати силовому вдношенню угруповань  давати мсце для перодичного переврю-вання  поновлювання складу. Застосування паритетности угруповань, чи штучно скомбнованих, а в полтичнй практиц неснуючих секторв, як постйно структурно основи центру,P це безприкладний курйоз

1. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

2. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

3. Товарна політика і комерційна діяльність

4. Інвестиційна діяльність страхових компаній

5. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

6. Інвестиційна діяльність страхових компаній
7. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
8. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

9. Операційна діяльність підприємства

10. Професійна діяльність шкільних психологів

11. Інвестиційна діяльність

12. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

13. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

14. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

15. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

16. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

17. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

18. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

19. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

20. Життя та діяльність І.П.Котляревського

21. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

22. Діяльність СГ "ТАС"
23. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
24. Життєдіяльність організму

25. Аудиторська діяльність

26. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

27. Комерційна таємниця

28. Правотлумачна діяльність

29. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

30. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

31. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

32. Діяльність Євгена Коновальця

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

34. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

35. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

36. Політична діяльність Лазара Кагановича

37. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

38. Акторська діяльність І. Тобілевича
39. Життя та творча діяльність Остапа Вишні
40. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

41. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

42. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

43. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

44. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

45. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

46. Економічна діяльність ООН

47. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

48. Зовнішня економічна діяльність

Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

49. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

50. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

51. Діяльність органів управління освітою

52. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

53. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

54. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії
55. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
56. Діяльність дошкільника

57. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

58. Політичні погляди і діяльність Платона

59. Діяльність Пирятинського сирзаводу

60. Теорія й практична діяльність психолога

61. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

62. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

63. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

64. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

66. Професійна майстерність екскурсовода

67. Діяльність державної податкової інспекції

68. Діяльність фінансових фондів

69. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

70. Фінансова діяльність акціонерних товариств
71. Фінансова діяльність субєктів господарювання
72. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

73. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

74. Екологія і практична діяльність людини

75. Інвестиційна активність підприємства

76. Консалтингова діяльність

77. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

78. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

79. Фінансова стійкість комерційного банку

80. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

82. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

83. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

84. Ризик кредитних операцій комерційного банку

85. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

86. Перша світова війна. Причини та характер
87. Творчість Рембрандта
88. Маркетингова сутність реклами

89. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

90. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

91. Поняття та сутність менеджменту

92. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

93. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

94. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

95. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

96. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

97. Необережність як форма вини

98. Матераільна відповідальність працівників

99. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.