Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Економічна інформатика

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Контрольна робота №1 Економічна інформатика Урода Т.К. Шифр 29 29 варіант ЗмістЗАВДАННЯ 1. Робота з рисунками в текстовому редакторі ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне питання ЗАВДАННЯ 3. Робота з таблицями в текстовому редакторі ЗАВДАННЯ 4. Розрахунки в електронних таблицях ЗАВДАННЯ 5. Обчислення з матрицями в електронних таблицях ЗАВДАННЯ 6. Оптимальне планування ЗАВДАННЯ 7. Створення типових документів ЗАВДАННЯ 8. Створення змісту ЗАВДАННЯ 9. Створення web-сторінки Список використаної літератури ЗАВДАННЯ 1. Робота з рисунками в текстовому редакторі Засобами текстового редактора створити титульну сторінку контрольної роботи. На неї написати: назву дисципліни, номер контрольної роботи, прізвище та ініціали студента, його шифр, номер варіанту. Назву дисципліни оформити в вигляді шрифтів типу WordAr . У верхньому правому куту титульної сторінки вставити емблему (малюнок) на комп’ютерну тематику. ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне питання Вставити в документ діалогове вікно MS Word Файл – Сохранить как, і описати роботу з цим вікном. У вікні, що відкрилося, Збереження документу ви бачите назва теки (Мої документи), в якій Word пропонує зберегти новий документ. Під назвою теки ми бачимо список документів, вже наявних в тій теці. Замість пропонованої теки ви можете вибрати з випадного списку будь-яку іншу теку на вашому комп'ютері. Головне - не забудьте, куди зберегли! Ім'я файлу комп'ютер також пропонує, але ви його можете тут же замінити іншим. Тип файлу: Документ Word повинно залишитися таким. В майбутньому, для відкриття документу досить буде клацнути курсором по назві статті, і вона відкриється відразу у вікні Word. Не треба заздалегідь запускати Word! Тепер натискаємо кнопку Зберегти і документ збережений. ЗАВДАННЯ 3. Робота з таблицями в текстовому редакторі Створити таблицю по наведеній нижче формі (таблиця 2). Таблиця 2 – Форма таблиці № Назва товару Обсяг випуску, грн. 1 півріччя 2 півріччя За рік Внесіть 10 – 12 довільних найменувань товарів із групи товарів свого варіанту (таблиця 3). Стовпці 1 і 2 півріччя заповнити довільними числами. Знайдіть обсяг випуску по кожному товару за рік та загальний обсяг випуску всіх товарів за кожне півріччя і за рік. За даними таблиці побудуйте діаграму. Таблиця 3 – Варіанти груп товарів Варіант Група товарів 29 Чоловічий одяг Розв’язок № Назва товару Обсяг випуску, грн. 1 півріччя 2 півріччя За рік Сорочка 5252 5426 10678 Краватка 2155 6266 8421 Спортивний костюм 1324 3473 4797 Шкіряна куртка 6326 672 6998 Безрукавка 3455 1368 4823 Жилетка 5255 7533 12788 Брюки 5842 3787 9629 Майка 8346 7432 15778 Футболка 3468 2369 5837 Джинси 2357 9654 12011 Разом: 43780 47980 91760 Рис. 3.1 – Діаграма обсягу випуску продукції ЗАВДАННЯ 4. Розрахунки в електричних таблицях Використовуючи програму MS Excel або Ope Office.org Calc, створіть таблицю з даними: №, Назва товару, Ціна, Кількість, Виторг (грн.), Виторг (євро). Внесіть 10 – 12 найменувань товарів для групи товарів свого варіанту (таблиця 3), таких, як у завданні 3. Стовпці Ціна і Кількість заповнити довільними числами. Розрахуйте виторг для кожного товару у гривнях та переведіть у євро.

Знайдіть загальну виручку та значення мінімального та максимального виторгу по товару. Побудуйте гістограму виторгу по найменуванню товару. Електрону таблицю та діаграму вставте в текстовий документ MS Word у вигляді зв’язаних об’єктів. ЗАВДАННЯ 5. Обчислення з матрицями в електронних таблицях Використовуючи програму MS Excel або Ope Office.org Calc, побудувати електрону таблицю для проведення математичних розрахунків з матрицями. Задано дві квадратні матриці А і В, вектор С. – номер варіанта Провести обчислення відповідно свого варіанту (таблиця 4). № Знайти Непарні варіанти 1. Визначник матриці В 2. Обернену матрицю для матриці В 3. Транспоновану матрицю для матриці В 4. Добуток матриць В і А 5. Суму матриць В і А 6. Помножити на число матрицю В 7. Розв’язати систему лінійних рівнянь і зробити перевірку розв’язку систему рівнянь В Х=С Всі обчислення проводити з точністю до 3-х десяткових знаків. Електрону таблицю з розрахунками скопіювати у текстовий документ і описати, як виконувались обчислення. ЗАВДАННЯ 6. Оптимальне планування Використовуючи засіб Поиск решения MS Excel, розв’язати таку задачу: для виготовлення трьох типів продукції використовують три види сировини А, В, С. У таблиці задано норми витрат сировини на-одиницю кожного типу продукції, прибуток від продажу одиниці продукції, а також ліміти сировини кожного виду, які можна використати. Скільки продукції кожного типу потрібно виготовити, щоб отримати максимальний прибуток? Продукція Витрати сировини, кг. Прибуток, грн. А В С Продукція 1 18 6 5 9 Продукція 2 15 4 3 10 Продукція 3 12 8 3 16 Ліміт сировини, кг. 331 192 209 Розв’язок задачі проводимо у два етапи. На першому етапі складаємо математичну модель оптимізаційної задачі, що включає в себе формулювання цільової функції та множини обмежень, що на неї накладаються. На другому етапі застосовуємо аналітичні методи розв’язування задачі. Із розвитком комп’ютерної техніки поширилися програмні продукти, що містять готові процедури розв’язання вказаних задач. Так, наприклад, подібні процедури містить і програма MS Excel із пакетом «Поиск решения». Таким чином, на другому етапі достатньо ввести побудовану математичну модель в MS Excel для отримання відповіді на поставлену задачу. Розглянемо послідовно кожний із етапів розв’язання задачі. Перший етап. 1. Визначаємо цільову функцію. З умови задачі цільовою функцією виступає виторг від продажу продукції, який необхідно максимізувати. 2. Визначаємо параметри, що впливають на цільову функцію. З умови задачі цільова функція – виторг залежить від кількості виготовленої продукції. Оскільки його оптимальна кількість не відома, то вводимо наступні позначення: х1 – кількість продукції 1, шт.; х2 – кількість продукції 2, шт.; х3 – кількість продукції 3, шт.; 3. Складаємо математичний вираз цільової функції. За прийнятих позначень математичний запис цільової функції набуде вигляду: 9 · х1 10 · х2 16 · х3 → max, (1.1) де 9 · х1 - виторг від реалізації x1 шт продукції 1 за ціною 9 грн./шт.; 10 · х2 - виторг від реалізації x2 шт продукції 2 за ціною 10 грн./

шт.; 16 · х3 - виторг від реалізації x3 шт продукції 3 за ціною 16 грн./шт.; 4. Складаємо обмеження, що накладаються на цільову функцію. Першими обмеженнями, що випливають із умови задачі, виступають ресурси сировини для виготовлення продукції. Виходячи із даних наведених в умові задачі, можемо записати: 18х1 15х2 12х3≤3316х1 4х2 8х3≤192 (1.2) 5х1 3х2 3х3≤209 Зрозуміло, що кількість виготовленої продукції не може бути від’ємною, тому вводимо додаткові обмеження:x1 ≥ 1, x2 ≥ 1 та x3 ≥ 1 (1.3) Записуємо математичну модель задачі. Знайти х1, х2 та х3 , такі що функція досягає максимум при системі обмежень: (А) де (А) – множина (комплекс) обмежень на цільову функцію. Другий етап. На цьому етапі розрахунки проводимо за допомогою надбудови «Поиск решения» меню «Сервис» програми MS Excel. Для активізації цієї можливості у меню «Сервис» програми MS Excel викликаємо підменю «Надстройки», і у діалоговому вікні, яке відображено на екрані, ставимо позначку проти «Поиск решения». Спочатку вводимо математичну модель у робочий лист MS Excel (рис.1.1). Рисунок – 1.1. Запис математичної моделі оптимізаційної задачі на робочому листі MS Excel Безпосередньо на робочому листі записуються цільова функція (1.1) та умови (1.2), щодо умов (1.3), то їх відмічаємо у діалоговому вікні «Поиск решения». Після запису необхідних формул на робочому листі MS Excel, викликаємо підменю «Поиск решения» меню «Сервис» програми MS Excel та вказуємо на комірки, у яких були введені формули математичної моделі (рис. 1.2). Рисунок - 1.2. Діалогове вікно «Поиск решения» Для введення обмежень на цільову функцію спочатку помістимо курсор у вікно «Ограничения», а далі скористатися командою «Добавить», у наслідок чого з’явиться додаткове діалогове вікно для уведення обмежень (рис.1.3). Рисунок - 1.3. Діалогове вікно для введення обмежень на цільову функцію У цьому діалоговому вікні у вікні «Ссылка на ячейку» вказуємо на комірку, де міститься формула для лівої частини обмежень, у середньому вікні із спадаючого списку вибираємо необхідний знак відношень, а у вікні «Ограничение» вказуємо на комірку, що містить праву частину обмежень. Послідовно, натискаючи на клавішу «Добавить» вводимо всі обмеження. Для зазначення пошуку невід’ємних значень невідомих параметрів поставимо позначки проти опції «Неотрицательные значения» у діалоговому вікні «Параметры поиска решения» (рис. 1.4), яке викликається із діалогового вікна «Поиск решения» (рис. 1.2) натисканням на кнопку «Параметри», крім того, оскільки розглядається лінійна модель, то ставимо відповідну позначку у цьому ж вікні (забезпечує прискорення пошуку рішення лінійної задачі за рахунок застосування симплекса-методу). Рисунок – 1.4. Діалогове вікно «Параметры поиска решения» Після зазначення параметрів моделі, натискаємо кнопку «ОК» у діалоговому вікні «Параметры поиска решения» (рис. 1.4), завдяки чому переходимо до діалогового вікна «Поиск решения» (рис. 1.2) і натисканням на кнопку «Выполнить» здійснюємо розрахунок (рис.1.5). Рисунок – 1.5. Результати розрахунків оптимізаційної моделі За результатами розрахунку математичної моделі для отримання максимального прибутку у розмірі 393,55 грн.

Будучнсть закономрно штовхатиме совцьку економку на шлях ще бльших суперечностей, все дал вд первсно  доктрини. Економчна, еволюця комунзму переходила в умовах опозицйних потряснь внутр компарт. Сучасна генераль]на лня Стална, з  ндустралзацю, й колективзацю не властиво програма лво опозиц компарт: троцькзму. Знищивши троцькзм у боротьб за владу, Сталн позичив певн елементи його економчно програми. Але для троцькзму його економчна програма була лише частиною загального завдання; центр завдання лежав у приспшенн свтово революц. Сталнзм вдмовився революцйно концепц троцькзму та заступив  формулою соцалзму в однй кран що означала зл замаскований вдворот вд початкових революцйних теорй. На цю нову тактику вплинули: нацонально-консервативне й програмове переродження московського комунзму, його внутршня слабсть  крах мжнародного комунстичного руху. Сучасна тенденця сталнзму до спльного фронту з мжнародною соцал-демократю  пд оглядом дегенерац комунзму вельми характерна! Комунзм закнчу цикль свого розвитку; вдорвавшись колись вд помркованого офцйного соцалзму в якост непримиримого революцйного фактора, вн вичерпаний у свой потенц верта на рейки спеку]лятивного угодовства

1. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

2. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

3. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

4. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

5. Валютні ризики: економічна природа та управління

6. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
7. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
8. Економічна ефективність виробництва соняшника

9. Економічна ефективність рослинництва

10. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

11. Виробництво зерна, його економічна ефективність

12. Економічна сутність виробничих запасів

13. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

14. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

15. Економічна думка Древнього Сходу

16. Економічна діяльність ООН

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

17. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

18. Економічна характеристика країн Африки

19. Зовнішня економічна діяльність

20. Міжнародна економічна інтеграція

21. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

22. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
23. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"
24. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

25. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

26. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

27. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

28. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

29. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

30. Економічна глобалізація

31. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

32. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

34. Економічна ефективність організації виробництва пальто

35. Економічна і національна безпека України

36. Економічна концентрація

37. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

38. Економічна модель підприємства
39. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
40. Економічна роль держави в ринковій економіці

41. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

42. Економічна сутність монополізму

43. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

44. Економічна характеристика суднобудування в Україні

45. Міжнародна економічна інтеграція

46. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

47. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

48. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

49. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

50. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

51. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

52. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

53. Економіко-географічна характеристика Чілі

54. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
55. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
56. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

57. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

58. Салічна правда

59. Міжнародна економіка

60. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

61. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

62. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

63. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

64. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

65. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

66. Вплив російської кризи на економіку України

67. Економіка бджільництва

68. Економічне вчення Д. Рікардо

69. Економічны погляди І.Я. Франка

70. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
71. Особливості перехідної економіки України
72. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

73. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

74. Подільский економічний район

75. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

76. Державне регулювання економіки

77. Економічний аналіз підприємств

78. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

79. Роль власності у соціально-економічних процесах

80. Хімічна промисловість України

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Бактеріологічна зброя

82. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

83. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

84. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

85. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

86. Економіка зарубіжних країн укр
87. Введення в курс “Основи економічної теорії”
88. Астрономічна карта

89. Місце товарної біржі в сучасній економіці

90. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

91. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

92. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

93. Економічний зміст лізингу

94. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

95. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

96. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

97. Хімічна біотехнологія

98. Антропологічна характеристика та риси людини

99. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.