Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СЕЛЕЗНЬОВА Олена Вікторівна УДК 616.379-008.64-028.77 616.37-018-089.843]-092 Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук ЛУГАНСЬК – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України і Інституті невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Зінкович Ігор Іванович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Комаревцев Віталій Миколайович, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедрою хірургії та урології; доктор медичних наук, старший науковий співробітник Нещерет Олександр Павлович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (м. Київ), провідний науковий співробітник відділу епідеміології ендокринних захворювань Захист відбудеться 04.04.2008 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 при Луганському державному медичному університеті (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1). Автореферат розісланий 03.03.2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доцент Шанько В.М. Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Поширеність цукрового діабету у світі зростає з кожним роком, причому багато ендокринологів указують на те, що захворюваність на цукровий діабет уже сьогодні носить характер пандемії. Кількість хворих на цукровий діабет подвоюється кожні 10-15 років (Ковальська І.О., 2000). Вважається, що поширеність цукрового діабету становить близько 10 %. В Україні кількість хворих на цукровий діабет становить близько 5 млн осіб (Ефимов А. и др., 2004). Цукровий діабет призводить до зменшення тривалості життя, зниження його якості, високої інвалідизації. Проблеми забезпечення стабільності перебігу цукрового діабету і боротьба з вторинними ускладненнями залишаються актуальними. Найважливішою ланкою патогенезу цукрового діабету є загибель бета-клітин. Останні дослідження i vi ro показують, що бета-клітини мають достатньо високу здатність до регенерації (Dor Y. e al., 2004), але, з іншого боку, i vivo в умовах діабету ці клітини практично не відновлюються (Jo as J.-C. e al., 1999). У світовій літературі описано багато досліджень, спрямованих на пошук засобів, здатних активувати регенерацію бета-клітин (Rooma I. e al., 2002; Pospisilik J.A e al., 2003). Одним із перспективних методів є трансплантація бета-клітин (Hussai M.A. e al., 2004; Ki . e al., 2005). Живі бета-клітини забезпечують адекватну регуляцію рівня глюкози у крові відповідно до потреб організму, чого неможливо досягти замісною терапією інсуліном.

Перші результати клінічних випробувань трансплантації культур бета-клітин виявилися неоднозначними. З одного боку, її ефективність спочатку є високою, потім, у результаті природного імунологічного відторгнення, трансплантат гине, але тяжкість діабету знижується, тобто трансплантація має і деякий період післядії. Деякі автори (Mickel R. e al, 2005) припускають, що трансплантація культур клітин може активувати регенерацію збережених острівців у підшлунковій залозі реципієнта. Крім того, відомо, що стовбурові клітини організму мають здатність до специфічної міграції в місця ушкодження тканин, прискорюють проліферацію клітин, сприяють ангіонеогенезу, можують диференціюватися у різні типи клітин як паренхіми, так і строми (Mira da D. e al., 2002). Деякі автори (Go o M. e al., 2004; Wa g J. e al., 2004) припускають, що стовбурові клітини можуть брати участь у регенерації острівкових клітин. Тому було вирішено розширити знання про вплив трансплантації острівкових клітин на регенерацію бета-клітин у реципієнта і ступінь корекції метаболічних і морфологічних порушень в організмі щурів з алоксановим діабетом. Встановлення характеру патофізіологічних змін в організмі після трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин допоможуть довести або спростувати доцільність даних методів лікування. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом комплексної теми “Дослідження імунонейроендокринних порушень при ендокринній недостатності підшлункової залози і її корекція трансплантацією фетальних тканин”, № держреєстрації 0101U007988, шифр МК 02.1.07, що виконувалась на кафедрі мікробіології, вірусології і епідеміології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. У рамках цієї НДР здобувачка виконала дослідження змін показників вуглеводного й жирового обміну при експериментальному цукровому діабеті після трансплантації культури клітин підшлункової залози. Мета дослідження: удосконалити знання про вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових гемопоетичних клітин на патогенез експериментального цукрового діабету на підставі вивчення особливостей вуглеводного, жирового обміну і морфологічних змін в ендокринній частині підшлункової залози, вираженості діабетичної мікроангіопатії після трансплантації. Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання дослідження: Вивчити вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на вуглеводний обмін в умовах експериментального цукрового діабету. Дослідити морфологічні зміни острівкового апарату підшлункової залози після трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин в умовах експериментального цукрового діабету. З'ясувати особливості жирового обміну в умовах експериментального цукрового діабету після трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин. Встановити морфологічні особливості стану дрібних артеріальних судин у щурів в умовах експериментального цукрового діабету після трансплантації культур клітин підшлункової залози й стовбурових клітин.

Об'єкт дослідження: патогенез експериментального алоксанового цукрового діабету, відтвореного на щурах. Предмет дослідження: вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету. Методи дослідження: дослідження проведене комплексно із використанням біохімічних, морфологічних, імуногістохімічних, морфометичних методів, виконано статистичну обробку отриманих даних. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлені закономірності впливу трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових гемопоетичних клітин на основні механізми розвитку експериментального цукрового діабету та його ускладнень. Доведено, що внутрішньочеревна трансплантація культури алогенних гемопоетичних стовбурових клітин і культури ксеногенних клітин підшлункової залози призводить до поліпшення перебігу експериментального алоксанового цукрового діабету. Удосконалені знання щодо розвитку компенсаторних процесів у підшлунковій залозі при експериментальному алоксановому діабеті, встановлена можливість синтезу інсуліну деякими ацинарними і протоковими клітинами підшлункової залози. Вперше одержані відомості про характер і вираженість компенсаторних процесів у підшлунковій залозі, що виникають після виконання трансплантації культури алогенних гемопоетичних стовбурових клітин і культури ксеногенних клітин підшлункової залози. Встановлено, що трансплантація клітинних культур прискорює регенераторні процеси в острівковому апараті підшлункової залози, що відображається у збільшенні питомого об’єму острівкової тканини, збільшенні кількості інсулін-позитивних клітин на одиницю площі, прискорення проліферації острівкових клітин, збільшення кількості і розміру острівців за рахунок збільшення кількості клітин, частки інсулін-позитивних клітин у складі острівців. Вперше встановлено, що трансплантація культури клітин підшлункової залози призводить до прискорення поділу зрілих бета-клітин реципієнта, а трансплантація культури стовбурових клітин призводить до активації проліферації прогеніторних незрілих клітин із наступним їх дозріванням у бета-клітини. Показано, що така перебудова ендокринної частини підшлункової залози призводить до зменшення порушень вуглеводного і ліпідного обмінів та призупинення розвитку мікроангіопатії судин серця. Практичне значення одержаних результатів. Одержані дані можуть бути використані для подальшої розробки трансплантологічних методів лікування цукрового діабету у людей. Нові ланки патогенезу цукрового діабету після трансплантації клітинних культур, встановлені під час здійсненого дослідження, зазначили нові можливості корекції інсулінової недостатності: стимулювання проліферації клітин, що синтезують інсулін, стимулювання проліферації клітин-попередників підшлункової залози та їх подальшої трансформації у бета-клітини. Швидкий позитивний ефект від трансплантації культури клітин підшлункової залози та віддалений, але більш виразний, ефект від трансплантації культури стовбурових клітин надає можливість вибору найбільш раціонального напрямку терапії хворих на цукровий діабет.

Отже вйсько й наця творили одне тло, подбно зрештою, як таке одне тло були вс прошарки населення Украни. Хмельницький виразно зрвняв у вонних обов'язках супроти укрансько держави селянина з найвищими верствами шляхти,  тим самим поклав кнець тим впливам польсько культури, що виявлялася в клясовому антагонзм помж членами одн нац. Тому Хмельницький це творець не лише нацонального вйська, але також;  доктрини "народу у збро", дности вйська й нац. Маючи виразн приклади 30-рчно вйни  напевно теж  теоретичний досвд вйськових студй, Хмельницький саме щоб зберегти ту днсть в арм не доповнював свох вйськових частин полоненими чужо нацональности. Вн вддавав х у ясир татарам як часткову сплату за союз, деяких чльнших полонених викуплював  звльнював чи то вимнював за свох, - а коли вимагала того тактична потреба, просто наказував вирубувати (пд Батогом). Так гетьман збергав укранське вйсько вд засмчення бездушним  бездейним елементом та втримував високу духову цннсть вйська

1. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

2. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

3. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

4. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

5. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

6. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині
7. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури
8. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

9. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

10. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

11. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

12. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

13. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

14. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

15. История и культура народов Огненной Земли

16. Формирование советской культуры: основные направления

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

17. Культура эпохи средневековья

18. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

19. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

20. Формирование правовой культуры общества

21. Правосознание и правовая культура

22. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"
23. Глобализация и культура
24. Искусство и культура в древности

25. Импрессионизм как явление в культуре

26. Символ и имидж в массовой культуре

27. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера

28. Культура Древнего Египта

29. Культура Древней Руси

30. Культура на Украине в 40-50-ые годы

31. Культура, её структура и функции

32. Культура майя

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Культура эпохи возрождения

34. Культура России X-XIIвв.

35. Культура России 19 века

36. Культура и цивилизация

37. Культура Киевской Руси

38. Культура средних веков. Эпоха возрождения
39. Культура Древнего Китая
40. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)

41. Культура поведения, культура общения и туризм

42. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

43. Готическая культура Франции

44. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

45. Европейские фонды, поддерживающие культуру

46. Зарождение Европейской культуры. Миф и ритуал

47. История отечественной культуры (лекции)

48. Культура

Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры

49. Культура

50. Культура XIV-XV веков

51. Культура Византии (IV-XIV вв.)

52. Культура Древнего Востока

53. Культура Древней Греции

54. Культура Древней Индии
55. Культура Западной Европы от Возрождения до Реформации
56. Культура как социальная реальность

57. Культура Китая

58. Культура поведения за столом. История и современность

59. Культура России в 18 веке

60. Культура Руси

61. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

62. Культура средних веков

63. Культура эпохи возрождения

64. Культура эрохи просвещения

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

65. Место античности в мировой культуре

66. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

67. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

68. Передняя Азия и переплетение культур

69. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

70. Пространство и время как факторы специфики культуры
71. Русская культура
72. Русская культура в начале XX века

73. Русская культура и общественная мысль в России /18 век/

74. Сексуальная символика в культуре

75. Французская культура XVII

76. Человек, творчество, культура в философии Н.А.Бердяева

77. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации

78. Культура Японии

79. Культура Возрождения в Западной Европе

80. Преемственность языческой и христианской культур у восточных славян

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

81. Культура поведения курсанта в кинотеатре

82. Развитие культуры 1920 – 1930гг.

83. Культура средневековой Европы, культура Возрождения, новоевропейская культура

84. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

85. Культура Эпохи Высокого Возрождения и ее представители как светочи мировой культуры

86. Нравственная и эстетическая культура
87. Культура Древнего Египта
88. Искусство в контексте культуры

89. Семиотика цвета в восточной и западной культурах

90. Анализ газеты "Культура"

91. Становление культуры России

92. Противоречия и катаклизмы ХХ века, и их воздействия на культуру

93. Культура в понимании Питирма Сорокина

94. Динамика восприятия прекрасного в западноевропейской культуре

95. Культура 19 века

96. Культура башкир

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Русская культура 9-13 вв.

98. Образ белорусской хаты в белорусской культуре

99. Разрушение института семьи - разрушение национальной культуры


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.