Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Процесс создания открытого акционерного общества

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

План Вступ 6 1. Законодавчі нормативи щодо создання відкритого акціонерного товариства .8 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства 8 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства 10 2. Установчі документи та формування статутного фонду відкритого акціонерного товариства .12 1. Статут, як основний установчий документ відкритого акціонерного товариства 12 2. Установчій договір відкритого акціонерного товариства .14 3. Статутний фонд відкритого акціонерного товариства та його формування .15 3. Діяльність відкритого акціонерного товариства. .17 1. Місія підприємства .17 2. Структура управління підприємством .18 3. Виробничо-фінансові плани підприємства .23 4. Гарантування прав акціонерам 25 1. Мероприємства по гарантуванню прав акціонерам . .25 2. Захист прав акціонерів при реорганізації підприємства . 25 Висновки .27 Список використаної літератури .28 Додатки .29 Вступ Україна є однією з найбільших держав Європи, вона має багату сировинну базу, великий виробничий потенціал, значні науково-техничні досягнення і можливості. Але ступінь їх використання в сучасних умовах є ще вкрай низким і це поки щоне дозволяє нашій державі посісти відповідне її можливостям місце на світовому економічому ринку. Добробут країни визначається ефективністю іі економіки, яка в свою чергу залежить від поєднання сучасних технологій виробництва з системами управління. Достатньо актуальним у сучасних умовах стає питання создання власної справи, тому, що це є вижливим кроком для підвищення добробуту нашої країни взагалі. Створення власної справи – це завжди величезний ризик і подолання опору, що неменуче виникає при народженні нового. Створюючи власну справу, потрібно знати, що це не тільки можливість (за сприятливих умов) користуватися благами, які пророкує це починання, а й відповідальність за функціонування, розвиток, виживання її. Бізнесменом практично може бути будь-яка людина – інженер, економіст, технік, медпрацівник, продавець, винахідник, службовець, робітник, викладач, студент, домогосподарка, пенсіонер, школяр. Треба тільки визначити власні підприємницькі здібності та ймовірні можливості стати бізнесменом. Але залшатися бізнесменом зуміють лише ті, хто нестандартно мислить, має силу волі, цілеспрямованість, велику працездатність, націленість на пошук нового, тобто ті, які у підприємницькій діяльності вбачають зміст усього свого життя. Також вкрай необхідне знання законодавчої бази і класичних економічних законів. Організація бізнесу за своєю природою має процесуальний характер. Організаційний механізм здійснення підприємницького бізнесу в умовах ринкової економіки закладений у Законі України “Про підприємництво”. Відповідно до нього підприємництво здійснюється на основі таких принципів: - вільний вибір видів діяльності; - самостійне формування програм діяльності; - вільний найм працівників; - інші принципи. Підприємницький бізнес є не що інше як організація власного підприємства (фірми, рганізації) і, залежно від виду діяльності, воно може бути промисловим підприємством, адвокацькою конторою, консалтинговою фірмою, акціонерним товариством, товариством з обмеженою відповідальністю.

Різноманітність форм власності зумовила різноманітність форм ведення господарства, тобто кожній формі власності відповідає певна організаційна форма господарства. Організаційно-правові форми (види) підприємницьких структур закріплено у Законі України “Про підприємства в Україні”. До основних форм бізнесу відносять наступні (схема основних форм бізнесу та їх класіфікація наведені у додатку 3): - малий бізнес; - партнерство; - корпоративне підприємництво. У даній роботі буде розглянуто процес создання відкритого акціонерного товариства, це різновид корпоративного підприємництва. 1. Законодавчі нормативи щодо создання відкритого акціонерного товарисва Нормативи щодо создання акціонерного товариства викладені у Законі України “Про господарські товариства”, у цьому Законі дано визначення акціонерного товариства, а також відкритого акціонерного товариства. 1.1 Поняття та юридичний статус акціонерного товариства Акціонерне товариство це так зване “товариство капіталів”. Особливості його правового статусу виражає визначення акціонерне. Ці особливості обумовлені акціонерною власністю, акціонерним способом формування і функціонування статутного фонду товариства. Акціонерним визначається товариство, яке має статутний фонд поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за забов,язаннями тільки майном товариства. З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юидичного тсатусу: - по-перше, статутний фонд акціонерного товарисвта має акціонерну природу, формується шляхом емісії та продажу акцій фізичним та / або юридичним особам; - по-друге, акціонерне товариство має публічний статус еітента цінних паперів (акцій, облігацій). Інші товариства не мають статусу емітента акцій. Шляхом випуску і продажу акцій акціонери товариства формують свої статутні фонди, і збільшують їх, якщо це необхідно. Акції відкритого акціонерного товарисвта допускаються до вільного продажу на умовах, визначених Законом “Про цінні папери та фондову біржу”, іншими актами про фондовий ринок; - по-третє, фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, фіксуються у книгах реєстрації акцій і набувають статусу акціонерів. Права та обов,язки акціонерів визначені відповідними статтями Закону України “Про господарські товариства” та Закону “Про цінні папери та фондову біржу”. Треба відилити такі основні особливості корпоративно-акціонерного підприємства: - акціонери не несуть відповідальності за забов,язаннями товариства, його кредиторами. Майно товариства відокремлене від майна окремих акціонерів. У разі неспроможності товариства акціонери несуть лише ризик можливого знецінення акцій, що їм належать; - права акціонерів поділяють на майнові та особисті. До майнових належить право на одержання оголошеного дивіденту, а також частини вартості майна підприємства у випадку його ліквідації, до особистих – право на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів; - акціонерна форма підприємства дає змогу об,єднати практично небмежну кількість вкладників, у тому числі й дрібних, та зберегти при цьому контроль великих вкладників за діяльністю підприємства; - акціонерне товариство – це найбільш стіка форма об,єднання капіталів, Вихід із товариства будь-якого з вкладників не тягне за собою обов,язкового закриття підприємства.

Вкладник має право в будь- який момент продати свої акції без попередньої згоди акціонерів. Юридичний статус акціонерного товариства характерезується і деякими іншими рисами. Так, товариство має засновницькі права щодо сворення господарських об,єднань. Акціонерне товариство має право сворювати дочірні підприємства, наділяти їх майном, яке належить товариству, призначати керівника та реалізовувати інші права власника дочірнього підприємства. Законодавством передбачено, що акціонерне товариство має фірмову марку та товарний знак. Відкрите акціонерне товариство – за визначенням законодавства України це акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Особливості юридичного статусу акціонерних товариств врегульовані відповідно “Типовим статутом відкритого акціонерного товариства”, “Установчим договором про своення відкритого акціонерного товариства”. 1.2 Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства Засновниками та учасниками акціонерного товариства є фізичні та юридичні особи, які згідно Закону України “Про підприємництво” та іншими законодавчими актами можуть бути суб,єктами підприємницької діяльності. Стосовно акціонерних товариств їх коло визначено статтями Закону Україн “Про господарські товариства”. Засновниками є особи, які викнують передбачені законом щодо заснування товариства, Основна особливість їх правового статусу полягає в тому, що вони несуть відповідальність як перед тими, хто підписався на акції, так і перед тетіми особами за забов,язаннями, що виникли до реєстрації товариства. Учасники – це особи, які виконують, обов,язки передплатників на акції перед товариством засновників та акціонерів перед акціонерним товариством. Учасники товариства мають право: - брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом; - брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); - вийти в установленому порядку з товариства; - одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство забов,язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів; - учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства. До обов,язків учасників товариства відносять наступні: - додержання установчих документів товариства; - виконання своїх забов,язань перед товариством; - не розголошування комерційної таємниці; - інші обов,язки. Громадяни України можуть бути засновниками та учасниками акціонерних товариств згідно з правилом “крім випадків передбачених законодавчими актами України”. Згідно із зазначеним правилом засновниками та учасниками акціонерних товариств можуть бути особи без громадянства 2. Установчі документи та формування статутного фонду відкритого акціонерного товариства До основних установчих документів, як підтверджують статус юридичної особи відносяться статут та установчий договір. Створенння малих підприємств, фірм, товариств, банків, фінансових груп, бірж, асоціацій, концернів, об,єднань, підприємств та інших підприємницьких структур без цих документів неможливе.

После внесения в Реестр юридических лиц нового юридического лица и исключения из него организаций, образовавших его путем слияния, договор утратит силу, если стороны не договорились о продлении срока его действия. Возможен и такой вариант: в ходе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) или сразу после ее проведения по требованию одной из сторон начинаются коллективные переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 3 лет. Особые правила установлены для приватизируемых предприятий. Открытые акционерные общества, созданные в процессе приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия и отвечают по обязательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до приватизации. По истечении 3 месяцев со дня государственной регистрации открытого акционерного общества его работники (представители работников), совет директоров (наблюдательный совет) или исполнительный орган общества могут предложить пересмотреть положения действующего коллективного договора или заключить новый коллективный договор (ст. 17 Федерального закона от 21.12.2001 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»)

1. Создание акционерного общества

2. Сопоставительный анализ норм федерального закона "об обществах с ограниченной ответственностью" и федерального закона "об акционерных обществах", относящихся к организации управления в обществе

3. Открытие и исследование синоптических вихрей открытого океана

4. Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов

5. Баланс открытого акционерного общества

6. Оценка конкурентоспособности мясных консервов, выработанных предприятием Открытого Акционерного Общества "БурятМясоПром"
7. Анализ и оценка платёжеспособности предприятия на примере открытого акционерного общества "Виктория"
8. Анализ финансово-экономической деятельности Открытого акционерного общества "КамАЗ"

9. Анализ работы "Открытое акционерное общество "Торговый дом Российских железных дорог"

10. Акционерные общества (WinWord 7.)

11. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

12. Учет и анализ основных средств и инвестиций (на примере закрытого акционерного общества «Перелешинский сахарный завод», Воронежская область)

13. Документы Акционерного общества

14. Акционерные общества: Принципы создания и функционирования

15. Организация акционерного общества

16. Акционерные общества

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь

17. Акционерные общества, создание, реорганизация, ликвидация

18. Акционерный капитал и акционерные общества

19. Акции и акционерные общества

20. Россия между открытым и закрытым обществом

21. Основные новации в законе об акционерных обществах

22. Разработка пакета документов, контроль и регистрация предприятия в форме акционерное общество
23. Акционерное общество
24. Органы управления акционерного общества.

25. Формирование и использование финансов в акционерном обществе

26. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг при учреждении акционерного общества

27. Акционерное общество

28. Акционерное общество и его финансовая деятельность

29. Акционерные общества

30. Организация и деятельность акционерного общества

31. Акционерное общество и виды ценных бумаг

32. Акционерные общества.

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Акционерное общество, понятие, виды, сущность, функции

34. Органы управления акционерного общества и гражданско-правовое регулирование ответственности

35. Финансы акционерных обществ

36. Акционерное общество

37. Акционерное общество как юридическое лицо

38. Особенности правового регулирования деятельности акционерных обществ
39. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ
40. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ

41. Понятие и виды акционерного общества

42. Деятельность филиала Закрытого акционерного общества "ЮниКредит Банк" в г. Санкт-Петербурге

43. Аудит акционерных обществ

44. Акционерное общество

45. Акционерное общество как субъект гражданского права

46. Акционерные общества

47. Акционерные общества как субъекты гражданского права

48. Доверительное управление закрепленными в федеральной собственности акциями Акционерных обществ, созданных в процессе приватизации

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

49. Понятие и виды акционерных обществ

50. Правовая характеристика Акционерного общества

51. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ в Российской Федерации

52. Правовые вопросы создания и ликвидации акционерных обществ

53. Регулирование деятельности акционерных обществ в праве Европейского Союза

54. Создание, реорганизация и ликвидация акционерных обществ
55. Форма акционерного общества на примере АО "Казпочта"
56. Бизнес-план акционерного общества закрытого типа "Универсал"

57. Органы управления акционерным обществом и их компетенции

58. Анализ финансового состояния акционерного общества "Тарусаагроснаб"

59. Сравнительная характеристика акционерного общества и частного предприятия

60. Акционерное общество

61. Акционерное общество «Дубиновское хлебоприемное предприятие»

62. Акционерные общества

63. Акционерные общества и их роль в рыночной экономике

64. Возникновение и функционирование акционерного общества

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

65. Деятельность ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

66. Образование акционерных обществ. Виды акций, их курс и обращение

67. Акционерное общество

68. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

69. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

70. Открытие Южной Америки португальцами и испанцами
71. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
72. Гражданское общество и право по Гегелю

73. Общество с ограниченной ответственностью

74. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо

75. Российская интеллигенция в эпоху буржуазного общества

76. Открытие и освоение Дальнего Востока

77. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

78. Морское право. Сходства и различия режимов открытого моря и свободной экономической зоны

79. Общество с ограниченной ответственностью

80. Акционерное право

Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Формирование правовой культуры общества

82. Политический режим и гражданское общество

83. Цель и ценность права. Гражданское общество и государство

84. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

85. Особенности пещерного искусства. История открытия и изучения (Ляско, Коске, Шове, Гаргас и другие)

86. Дикость, варварство и цивилизация как ступень развития общества
87. Митьки в современном обществе
88. Несколько рефератов по культурологии

89. Тотем и табу в первобытном обществе

90. Духовная жизнь общества

91. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")

92. Человек и общество

93. Комедии Аристофана. Место комедии в античном обществе

94. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

95. Реферат по книге Фернана Броделя

96. Декабристское движение внесло раскол в общество

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Роль политических субкультур в политической культуре общества

98. Советское общество в период ВОВ 1941-1945 г.г.

99. Советское общество накануне и в годы Великой Отечественной Войны


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.