Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Принципи міжнародного екологічного права

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Принципи міжнародного екологічного права План Вступ3 1. Принципи міжнародного екологічного права5 Висновок8 Література9 ВступЗасади функціонування міжнародного права навколишнього середовища виявляються в його принципах. Принципи визначають, як відомо, основні риси і характер галузі права, дають бачення тих засад, на яких будується дана сфера міжнародно-правового регулювання. Оскільки міжнародне екологічне право є галуззю міжнародного права, то основні загальновизнані принципи міжнародного права поширюються на цю сферу міжнародного регулювання. До таких принципів належать: принцип поваги до державного суверенітету, невтручання у внутрішні справи інших держав, принцип добровільного виконання міжнародних зобов’язань, мирного вирішення спорів та деякі інші. Вони зафіксовані у Статуті ООН, у Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами, схваленої 25 сесією Генеральної Асамблеї ООН, та в інших міжнародних документах. Принципи міжнародного екологічного права поділяються на загальновизнані принципи міжнародного права і спеціальні, галузеві принципи міжнародного права навколишнього середовища. Загальновизнані принципи міжнародного права стосуються усіх його підгалузей, у тому числі міжнародного права навколишнього середовища. Основні з них закріплені у Статуті ООН. Загальні принципи міжнародного права закріплені також у вигляді звичаїв: суверенної рівності держави; добросусідства; міжнародного співробітництва, добросовісного виконання міжнародних зобов’язань; міжнародної відповідальності держав; мирного вирішення спорів; незастосування сили або погрози силою; співробітництва держав; невтручання у внутрішні справи держав; незаподіяння шкоди; непорушності державних кордонів; територіальної цілісності; поваги прав і свобод людини та деякі інші. Ці принципи поширюються і на сферу міжнародного екологічного права, проявляючись у формі такого використання природних ресурсів однією державою, яка не заподіює шкоди іншій державі, міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля. 1. Принципи міжнародного екологічного праваСпеціальні (галузеві) принципи міжнародного права навколишнього середовища найбільш повно зафіксовані у Стокгольмській декларації з навколишнього середовища (26 принципів) і Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку (27 принципів). Вони також відображені у Всесвітній хартії природи та інших актах міжнародного права навколишнього середовища. До цих принципів, зокрема, належать: - суверенне право держав розробляти свої природні ресурси і їх відповідальність у рамках національної юрисдикції не заподіювати шкоди навколишньому середовищу інших держав; - міжнародного співробітництва держав у сфері охорони довкілля на основі рівноправ’я; - попередження забруднення морів та заподіяння шкоди навколишньому середовищу; - право людини на сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, її відповідальності за охорону і поліпшення навколишнього середовища на благо теперішнього і майбутніх поколінь; - суверенітет держав над власними природними ресурсами та їх раціональне використання; - стабільний розвиток, що передбачає екологізацію економічного і соціального розвитку; - екологічна безпека держав на засадах взаємного співробітництва; - перестороги в екологічній діяльності; - екологічне співробітництво держав на засадах рівноправності; - скоординований підхід до планування й управління в галузі охорони навколишнього середовища; - ефективна і динамічна роль міжнародних організацій у галузі охорони і поліпшення навколишнього середовища; - наукова обгрунтованість екологічних заходів; - контроль за додержанням узгоджених між державами екологічних вимог; - доступ громадськості до екологічної інформації й розв’язання екологічних проблем; - поширення екологічної інформації та відповідних знань серед населення; - відшкодування шкоди, завданої довкіллю, зокрема на засадах “забруднювач платить”; - мирне врегулювання екологічних спорів між суб’єктами міжнародного права навколишнього середовища; - міжнародна відповідальність за екологічні правопорушення.

У Заключному акті наради по співробітництву в Європі охорона навколишнього середовища на благо теперішнього і майбутніх поколінь розглядається як одне із завдань держави по забезпеченню добробуту народу і економічного розвитку. Цей обов’язок держав закріплений також у резолюції “Про історичну відповідальність держав за збереження природи Землі для теперішнього і майбутнього поколінь”, прийнятій 35-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН. Подальший розвиток принципи міжнародного права навколишнього середовища одержали в Декларації з навколишнього середовища і розвитку, прийнятій на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 році. Право людини на життя у сприятливому навколишньому середовищі трансформувалося у право на здоров’я і плідне життя в гармонії з природою. Принцип попередження, що одержує свій розвиток у теорії міжнародного права навколишнього середовища, у Декларації Ріо закріплений ширше - як обов’язок держав вживати заходів попередження серйозної та незворотної шкоди навколишньому середовищу та погіршення його стану. Держави повинні застосовувати національний інструмент оцінки впливу на навколишнє середовище тих видів діяльності, що плануються і можуть мати суттєвий негативний вплив на довкілля. Новим принципом, що був сформульований у Декларації Ріо, є принцип сталого розвитку, який означає, що сучасний економічний розвиток не повинен здійснюватись на шкоду інтересам навколишнього середовища. Для досягнення інтересів сталого розвитку охорона довкілля повинна складати невід’ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися окремо від нього. На конференції з навколишнього середовища і розвитку визнано, що розвинені держави несуть відповідальність за забезпечення сталого розвитку з врахуванням негативного впливу їхніх суспільств на навколишнє середовище в глобальному масштабі і технологій та фінансових ресурсів, якими вони володіють. Розвинені держави повинні передавати новітні технології, ділитися знаннями і ресурсами з країнами, що розвиваються, для досягнення цілей сталого розвитку. ВисновокОдним з основних досягнень Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку було закріплення принципів доступу громадськості до екологічної інформації і вирішення екологічних проблем за участю зацікавлених громадян. Ці принципи одержали подальший розвиток на III Пан-Європейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища в Софії в 1995 році і закріплені у Конвенції ООН про доступ громадськості до інформації, участі у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань навколишнього середовища, підписаній на IV Пан-Європейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища в 1998 році. Принцип “забруднювач платить” є економічним механізмом стимулювання правомірної поведінки підприємств та інших господарських суб’єктів, попередження забруднення довкілля, а також асигнування коштів на контроль за забрудненням. На міжнародному рівні країни погодилися, що витрати на контроль за забрудненням повинні покриватися тими, хто забруднює. А останні включають їх у вартість товарів і послуг, що відбивається на інтересах споживачів.

Цей принцип вимагає від забруднювачів нести витрати на проведення заходів з підтримання належного стану довкілля, з урахуванням інтересів держав і без заподіяння шкоди міжнародній торгівлі і інвестуванню. Цей принцип є також формою податку, платежів або покарання за забруднення. В останні роки формуються принципи забезпечення екологічної безпеки, принципи міжнародної відповідальності держав за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу за межами національної юрисдикції, та інші. Література Баб’як О. С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с. Балюк Г. І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. За редакцією академіка АПрН України, В. І. Андрейцева.К.: Істина, 2001 Екологічне право України: Підручник / За ред.А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. - X., 2005. Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, “Право”. 2001 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. - 848 с/ Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. – К., 1992 Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. - М., 1986. Габитов Р. X. Воздухоохранное право. - Уфа, 1999. Габитов Р. X Теоретические проблемы организации правовой охраны атмосферы Земли в современных условиях. - Уфа, 2000. Кузнецова О. К, Радчик О.Л. Загрязнение окружающей среды отходами и опасными веществами. - М., 2001. Роун Ш. Озоновый кризис. Пятнадцатилетняя эволюция неожиданной глобальной опасности. - М., 1993. Фомин Г. С, Фомина С.Н. Воздух: контроль загрязнений по международным стандартам. - М., 1993. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. - К., 1989.

Применение к семейным отношениям гражданского законодательства------К названным в статье 2 настоящего Кодекса имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством (статья 3 настоящего Кодекса), применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений.------Статья 5. Применение семейного законодательства и гражданского законодательства к семейным отношениям по аналогии------В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливости.------Статья 6

1. Джерела екологічного права

2. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

3. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

5. Принципи цивільного процесуального права

6. Екологічне право як галузь права
7. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права
8. Принципи нотаріального процесуального права

9. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

10. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

11. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

12. Екологічні права громадян

13. Захист екологічних прав громадян

14. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

15. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

16. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие

17. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

18. Принципы гражданского процессуального права

19. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

20. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

21. Отрасли, субъекты и принципы международного права

22. Принципы трудового права
23. Основные принципы международного права
24. Принципы трудового права

25. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

26. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

27. Право европейского союза : принципы , система , источники

28. О понятии принципов права

29. Понятие, сущность, функции и принципы права

30. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

31. Принципы международного права

32. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Управленческие принципы – источник конституционного права

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

36. Національне та міжнародне право

37. Основные признаки и принципы права

38. Основные принципы трудового права
39. Охрана прав несовершеннолетних и принцип гуманизма
40. Понятие и основные принципы экологического права

41. Понятие, принципы и источники международного экологического права

42. Правонаступництво в міжнародному праві

43. Предмет, метод и принципы семейного права

44. Принцип диспозитивности в граданском процессуальном праве

45. Принцип свободы транзита в международном праве и национальном законодательстве Республики Беларусь

46. Принципы гражданского права Республики Беларусь, их реализация в нормотворческой и правоприменительной деятельности

47. Принципы европейского договорного права: общая характеристика

48. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства

На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные

49. Принципы международного права и их характеристика

50. Принципы права (вопросы теории и методологии)

51. Принципы российского права

52. Принципы трудового права

53. Принципы хозяйственного процессуального права

54. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина
55. Вирішення суперечок у міжнародному праві
56. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

57. Міжнародне приватне право

58. Принципы международного права

59. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

60. Методы и принципы таможенного права

61. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

62. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

63. Право на одержання екологічної інформації

64. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

65. Принцип работы и назначение телескопа

66. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

67. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

68. Принцип построения налога на добавленную стоимость

69. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

70. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
71. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании
72. Административное право

73. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

74. Административное право (шпаргалка)

75. Государственное и административное право (Контрольная)

76. Проблемы избирательного права современной России

77. Административное право

78. Предмет, метод, источники Административного права

79. Понятие и принципы административной ответственности

80. Административно право (шпаргалки)

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Административное право РФ

82. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

83. Арбитражное процессуальное право

84. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

85. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

86. Банковское право (Контрольная)
87. Шпаргалка по банковскому праву
88. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

89. Авторское право

90. Субъекты гражданского права

91. Защита авторских прав

92. Авторское право

93. Брачно-семейное право мусульман

94. Вещно-правовые способы защиты права собственности

95. Гражданское и семейное право

96. Гражданское право

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

97. Гражданское право (Контрольная)

98. Гражданское право (Шпаргалка)

99. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.