Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Тов „Автополюс&quo ; Зміст1. Загальна характеристика та аналіз фінансово-майнового стану ТОВ „ Автополюс” 2. Аналіз фінансових показників стану підприємства ТОВ “ Автополюс” 3. Аналіз оборотності грошових оборотних коштів 4. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ „Автополюс&quo ; Список використаних джерел 1. Загальна характеристика та аналіз фінансово-майнового стану ТОВ „ Автополюс”Товариство з обмеженою відповідальністю “Автополюс ” було створене у 2001 році згідно з рішенням засновників, шляхом об’єднання їх грошових коштів та підприємницької діяльності, з метою одержання прибутку від господарської діяльності за рахунок здійснення видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України та становлять предмет діяльності товариства. Предметом діяльності товариства є: Комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством; Реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці. Юридично підприємство зареєстровано в м. Дніпропетровськ, має 3 структурних підрозділи без створення юридичної особи в містах Запоріжжя, Київ, Львів. Усі вони здійснюють як оптову, так і роздрібну торгівлю. У м. Львів присутня лише оптова торгівля, оскільки ще немає в наявності усіх необхідних дозволів і патентів для роздрібної торгівлі. Найбільший прибуток приносить магазин у м. Дніпропетровськ. Підприємство здійснює торгівлю лако-фарбовою продукцією та допоміжними матеріалами по чотирьох напрямках: Автомобільний; Будівельний; Поліграфічний; Промисловий. Основними торговими марками в асортименті є фінські, шведські, німецькі, естонські бренди такі як Sadoli , Dy acoa , ovol, Casco, Akzo obel I dus rial, Pi o ex, Scho ox, Op icor, Makroflex, Izover, arrow Web, Offse , Liquid I ks та інші. Лаки та фарби, якими торгує ТОВ “Автополюс” відносяться до високоякісних професійних груп. Проте вони не є найдорожчими з існуючої продукції аналогічного призначення. Вони розраховані в основному на споживача середнього класу, який чи то друкує високоякісну поліграфічну продукцію, чи то здійснює ремонт приміщень по дорогих дизайнерських проектах, чи виготовляє якісні вироби з дерева тощо. В майбутньому планується розширювати сітку магазинів по великих містах України, підвищувати рівень обслуговування клієнтів. Основним постачальником є ПП “Елізіум&quo ;, яке знаходиться у м. Павлоград Дніпропетровської області. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі. Підприємство має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою (такі ж печатки, але пронумеровані має кожен із структурних підрозділів). Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства відраховуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Податки сплачуються у м. Дніпропетровську. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні ТОВ “Автополюс” здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік згідно з новими Національними стандартами бухгалтерського обліку Інформація, яка наводиться в пасиві балансу, дає змогу визначити зміни в структурі власного і позикового капіталу, постійного і змінного; розмір залучених в оборот довго - та короткострокових позикових коштів. Пасив показує, звідки взялися кошти і кому підприємство за них зобов’язане. Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів відображається за даними форми №1 &quo ;Баланс&quo ;. З таблиці 1 бачимо, що за 2008 рік відбулося зростання джерел формування майна підприємства на 2408,3 тис. грн, або на 18,02%. Це пов’язано із зростанням суми довгострокових кредитів банків на 2571,2 (або на 64,38%) та зростанням поточних зобов’язань (в основному кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) на 1085,5 тис. грн (або на 11,89%). Разом з тим зменшився власний капітал підприємства на 1248,1 тис. грн або на 501,85%. Зменшення власного капіталу зумовлено збитками звітного року в розмірі 999,4 тис. грн. Збільшення залучених коштів відбулось за рахунок збільшення кредитів банків на 64,38% та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 11,99%. Інші зміни в структурі джерел коштів незначні по відношенню до валюти балансу. У структурі власних коштів найбільшу питому вагу становить нерозподілений прибуток (непокритий збиток на кінець періоду). Розмір статутного капіталу не змінився і становить 0,4 тис. грн. Велике значення мають власні обігові кошти підприємства, величина яких обчислюється як різниця між власним капіталом та необоротними активами і показує яка частка із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття обігових коштів:на початок року: 249,1 - 2152,4 = - 1903,3 тис. грн.; на кінець року: - 999,0 - 1790,3 = - 2789,3 тис. грн.Як бачимо, сума власних обігових коштів підприємства є від’ємною, тобто обігові кошти взагалі не є власними, а залученими, за 2008 рік сума залучення зросла на 886,0 тис. грн. Короткострокові кредити підприємство не залучало. Більшу частину обсягу кредиторської заборгованості складає заборгованість перед постачальниками, яка являє собою комерційний кредит, по якому не потрібне забезпечення та який майже безкоштовний.Таблиця 1 Аналіз складу та структури джерел коштів ТОВ “Автополюс” Джерела коштів На початок року На кінець року Зміни за звітний період ( , -) тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % до початку року І. Власний капітал Статутний капітал 0,4 0,003 0,4 0,003 - - Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 248,7 1,86 -999,4 -6,34 -1248.1 -501.85 Усього за розділом I 249,1 1,86 -999,0 -6,33 -1248.1 -501.85 ІI. Забезпечення наступних виплат і платежів Усього за розділом ІI - - - - - - III. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 3993,8 29,88 6565,0 41,62 2571,2 64.38 Усього за розділом ІII 3993,8 29,88 6565,0 41,62 2571,2 64,38 IV.

Поточні зобов’язання Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9098,3 68,07 10188,9 64,59 1090,6 11,99 Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 18,1 0,14 18,2 0,12 0,1 0,55 Інші поточні зобов'язання 7,2 0,05 1,7 0,01 -5,5 -76,39 Усього за розділом ІV 9123,6 68,26 10208,8 64,72 1085,5 11,89 Баланс 13366,5 100,00 15774,8 100,00 2408,3 18,02 Зростання об'єму даної заборгованості в звітному році свідчить про фінансові ускладнення на підприємстві. На кінець 2008 року кредиторська заборгованість у структурі джерел коштів становить аж 64,59%. Незначно збільшилась за рік заборгованість по розрахунках з бюджетом на 0,1 тис. грн; на 5,5 тис. грн. зменшилися інші поточні зобов’язання. Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміни всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки. Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу, приведений в додатку Р. З додатка Р видно, що загальна вартість майна підприємства збільшилась на 2408,3 тис. грн, або на 18,02%. В складі майна частка необоротних активів зменшилась на 362,1 тис. грн (на 16,82%). Це зумовлено зменшенням частки основних засобів на 359,7 тис. грн. та зменшення на 2,8 тис. грн. нематеріальних активів. Інші необоротні активи збільшилися на 0,4 тис. грн., проте їх частка у активі балансу складає всього 0,003%. Розмір довгострокових фінансових інвестицій не змінився і на кінець звітного періоду становить 102,1 тис. грн. Оборотні ж активи за звітний період збільшились на 2770,4 тис. грн. (на 24,7%). Це збільшення відбулось головним чином за рахунок значного збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (на 2561,4 тис. грн. або на 44,85%). Це на перший погляд не можна розглянути як позитивну тенденцію, оскільки проплати не були зроблені відразу, і невідомо чи всі клієнти проплатять без затримок згідно договорів, проте позитивним є те, що товар користується попитом. Кількість товарів зросла на 182,3 тис. грн. Позитивним моментом є те, що зменшились виробничі запаси на 0,1 тис. грн., проте у структурі активу ця зміна незначна. Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний рік зменшились на 10,4 тис. грн. (45,81%). А постійне зменшення грошових коштів завжди є негативною тенденцією. Зменшилась дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом, і на кінець 2008 року була взагалі відсутня. Проте збільшилась аж на 197% інша поточна дебіторська заборгованість і становила 50,5 тис. грн. Наявність заборгованості дебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство відчуває недолік фінансових ресурсів для здійснення фінансово-господарської діяльності, виплати заробітної плати тощо. Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом на початок року складає відповідно 16,1% та 83,9%. На кінець року зменшився основний капітал на 362,1 тис. грн. (на 16,82%) і становив у структурі 11,35% (1790,3 тис. грн). Приріст оборотного капіталу за 2008 рік склав 2770,4 тис.

Автори підручника так коментували цей захід: «Селяни бачили, що партія та уряд, долаючи труднощі, будували підприємства для виробництва тракторів та нових сільськогосподарських машин. Численні селянські делегації відвідували нові підприємства та будівельні майданчики, брали участь у робітничих зборах, і їх захопив робітничий ентузіазм. Повернувшись до своїх сіл, передові представники трудового селянства виступали ініціаторами колгоспного руху. Організовані робітники промислових підприємств взяли на себе шефство над сільськими місцевостями і послали численні робітничі бригади на село. Так було організовано та розпочато масовий рух за вступ до колгоспів, рух, що перетворився на масову колективізацію». Хоча цей спосіб трактування проблеми — просто гарна вигадка, міські емісари дійсно, як і в 1928–1929 рр., грали вирішальну роль. Одначе на цей раз акції задумали надати більш планомірного і постійного характеру, аніж це було під час попередніх наїздів на село. «Правда» писала з цього приводу, що уповноважених, яких партія посилала в 1928–1929 рр. на село з метою здійснення «соціального впливу», селяни називали «бродячими акторами»

1. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

2. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

3. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

4. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

5. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

6. Державна фінансова підтримка санації підприємств
7. Фінансовий облік на підприємстві
8. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

9. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

10. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

11. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

12. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

13. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

14. Попередній фінансовий аналіз підприємства

15. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

16. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы

17. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

18. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

19. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

20. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

21. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

22. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
23. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
24. Організація грошових розрахунків на підприємстві

25. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

26. Фінансова санація та банкрутство підприємств

27. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

28. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

29. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

30. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

31. Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"

32. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

33. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

34. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

35. Система маркетингового планування на підприємстві

36. Податок на прибуток підприємств

37. Суть комерційної діяльності на підприємстві

38. Правовий статус підприємств
39. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
40. Планування діяльності підприємств

41. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

42. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

43. Фінансовий аналіз

44. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

45. Організація обліку грошових коштів

46. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

47. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

48. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

49. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

50. Охорона праці на підприємстві

51. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

52. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

53. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

54. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
55. Звітність сільськогосподарських підприємств
56. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

57. Облік неопераційних витрат на підприємстві

58. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

62. Організація облікового процесу на підприємстві

63. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

64. Організація управлінського обліку на підприємстві

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Ревізійні комісії підприємств і організацій

66. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

67. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

68. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

69. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

70. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"
71. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
72. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

73. Інформаційні системи і технології на підприємстві

74. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

75. Комерційна діяльність підприємств

76. Маркетингові дослідження на підприємстві

77. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

78. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

79. Організація обліку на торгівельному підприємстві

80. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

81. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

82. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

83. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

84. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

85. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

86. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
87. Організація виробництва на металургійному підприємстві
88. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

89. Особливості діяльності інноваційних підприємств

90. Персонал на підприємстві

91. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

92. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

93. Стратегічне планування і управління на підприємстві

94. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

95. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

96. Управління якістю на підприємстві

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты

97. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

98. Організаційний розвиток підприємств

99. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.