Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Держава і право України в період перебудови соціалізму

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ Утворення СРСР. Особливості договору про утворення СРСР від 30 грудня 1922 року. Взаємодія союзних та республіканських органів влади, їх правовий статус Соціально–економічний лад, державний устрій України за Конституцією УРСР 1937 р. Особливості радянського законодавства у 30-х роках, його репресивний характер Західні регіони України у міжвоєнний період. Утворення українських національних організацій. Приєднання Західної України, Північної Буковини та частини Бессарабії до УРСР Висновки Список використаної літератури Вступ Незалежні радянські республіки, хоч формально і мали статус &quo ;самостійних&quo ; держав, були тісно пов'язані між собою, причому роль центру відігравала Російська Федерація, навколо якої гуртувалися всі інші республіки. Прагнення до об'єднання зумовлювалося економічними зв'язками між республіками, що складалися протягом тривалого часу, однаковою політичною структурою, а також активною об'єднавчою політикою безмежно зацентралізованої правлячої більшовицької партії, в структурі якої керівні комітети партії у національних республіках, хоч і називалися центральними, як, наприклад, ЦК КП(б)У, насправді користувалися не більшими правами, ніж обласні або губернські парткоми в РСФРР, і тому змушені були підкорятися рішенням ЦК РКП(б). Республіки формально розцінювали ці зв'язки як федеративні. Ситуація, що склалася на цей час у взаєминах РСФРР із національними республіками, була цілком закономірною. Становлення радянської федерації відбувалося не шляхом створення спеціальної мережі установ для розв'язання спільних для всіх республік завдань, а перетворенням вищих органів влади РСФРР у союзні. Зосередження в органах влади РСФРР керівництва важливими галузями діяльності всіх незалежних республік було проявом намагання побудувати союз республік за типом РСФРР: перетворити незалежні республіки в автономні у складі РСФРР. Надання національним республікам статусу автономних мало призвести до поглинення України та інших республік Російською Федерацією. 1. Утворення СРСР. Особливості договору про утворення СРСР від 30 грудня 1922 року. Взаємодія союзних та республіканських органів влади, їх правовий статус 30 грудня 1922 р. у Москві відкрився І Всесоюзний з'їзд Рад, який ухвалив рішення про утворення Союзу РСР і в основному затвердив Декларацію про утворення СРСР і Союзний договір. Згідно з цими документами чотири радянські республіки — РСФРР, УСРР, ЗСФРР, БСРР — утворюють одну союзну державу. Договір визначав структуру загальносоюзних верховних органів влади та їх компетенцію. Встановлювалося, що народні комісаріати розподілятимуться на союзні, союзно-республіканські і республіканські. Остаточне затвердження Декларації про утворення СРСР і Союзного договору було перенесено на II Всесоюзний з'їзд Рад. Це викликалося необхідністю перевірки постанов, що приймаються, потребою їх доопрацювання. Модель СРСР була своєрідною формулою компромісу між силами централізму та унітаризму, лідером і основним стрижнем яких була більшовицька партія, і силами децентралізації — національними рухами. Договір проголошував, що незалежні радянські республіки добровільно і на рівноправних засадах вступають у державний союз і передають низку своїх повноважень органам центральної влади.

Новоутворена федеративна держава мала верховний орган влади — З’їзд Рад, вищий орган влади у періоди між з’їздами — Центральний Виконавчий Комітет (ЦВК), вищий орган влади у періоди між сесіями ЦВК — Президію ЦВК. Вищим виконавчим органом держави стала Рада Народних Комісарів (РНК), основними сферами державного життя керували союзні Народні комісаріати. Створювався Верховний Суд СРСР з функціями верховного судового контролю. При РНК СРСР створювався об’єднаний орган ДПУ (ОДПУ). Рішення загальносоюзних органів влади вважались обов’язковими для всіх республік. Однак розпорядження окремих союзних народних комісарів через їх невідповідність нормативно-правовим актам Союзу могли бути припинені вищими органами влади республік із негайним повідомленням про це союзного центру. До компетенції вищих органів влади СРСР належали зовнішні зносини; оголошення війни та укладення миру; кордони; збройні сили; планування та встановлення основ народного господарства; транспорт; зв’язок; бюджет; грошова й кредитна системи; встановлення засад землекористування та землеустрою, судоустрою й судочинства, законодавства про працю; визначення загальних принципів народної освіти, охорони здоров’я тощо. Бюджети республік були складовими загальносоюзного бюджету і затверджувалися ЦВК СРСР. Для громадян союзних республік встановлювалось єдине союзне громадянство. За союзними республіками зберігалось право вільного виходу з Союзу РСР, але через відсутність правового механізму його реалізації воно зводилося нанівець. Монополістичне становище жорстко централізованої більшовицької партії призвело до того, що “федерація республік” дедалі більше функціонувала за унітарною схемою. 2. Соціально–економічний лад, державний устрій України за Конституцією УРСР 1937 року Соціально-економічні та політичні зміни, що відбулися в СРСР у 20-30-ті роки, правляча більшовицька партія розглядала як процес соціалістичного будівництва. Було створено конституційну комісію для вироблення, нового Основного закону, котрий мав закріпити «перемогу соціалізму в СРСР». У підготовленому комісією документі СРСР оголошувався «союзною державою, створеною на основі добровільного об'єднання рівноправних Радянських соціалістичних республік». Конституція скасувала всі поширювані на деякі категорії населення обмеження в правах. Вибори до Рад оголошувалися загальними, прямими й рівними при таємному голосуванні. Оголошувалася також недоторканість особи й житла, таємниця листування, свобода слова, друку, зборів. На основі конституції СРСР, прийнятої VIII надзвичайним з'їздом Рад СРСР 5 грудня 1936p., були вироблені конституції союзних республік, у тому числі й України. Надзвичайний XIV Всеукраїнський з'їзд Рад 30 січня 1937 р. затвердив нову конституцію республіки, яка офіційно тепер називалась Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР). Конституція УРСР декларувала добровільність об'єднання України з іншими республіками в Радянський Союз. Найвищим органом державної влади УРСР стала Верховна Рада, а в період між її сесіями - президія.

Найвищим виконавчим і розпорядним органом державної влади оголошувалася Рада народних комісарів (РНК). Демократичні положення основного закону УРСР в умовах однопартійної тоталітарної диктатури не були наповнені реальним змістом. Конституція УРСР 1937 p., як і конституція СРСР 1936 p., залишалася не підтвердженою практикою життя декларацією. СРСР був жорстко централізованою, унітарною державою, а союзні республіки в ньому не мали ніякої автономії. З союзного центру - Москви - тягнулися нитки управління практично всіма сферами економічного, соціального й політичного життя України. Тоталітарний режим виключав будь-які прояви незалежного від держави громадсько-політичного життя, виховуючи в широких масах подвійну мораль, формуючи байдужість і соціальну пасивність. Стрижнем тогочасного політичного ладу залишалася комуністична партія, від імені якої здійснювалося керівництво всіма аспектами економічного, політичного й духовного життя. Це була єдина політична партія. Швидко зростав і змінювався партійний апараті присвоюючи собі повноваження державних органів, диктуючи свою волю суспільству. Різноманітні громадські організації й добровільні товариства працювали під всебічним контролем партійних органів і органів безпеки. Функції профспілок звелися до ролі «приводних пасів» між партапаратом і робітничими колективами. Комсомол розглядався як резерв і інструмент партії, не маючи і ніякої автономії. Інші громадські організації також були позбавлені самостійності, частина з них - ліквідована. Конституція Української РСР 1937 року побудована на основі Конституції СРСР 1936 року і в цілковитій відповідності до неї. Принцип відповідності Конституції УРСР, як і конституцій всіх інших республік, основним положенням Конституції СРСР випливає з спільності і єдності економічних, політичних та ідеологічних основ розвитку всіх радянських республік у складі Радянської Союзної багатонаціональної держави. Разом з тим Конституція УРСР враховує національні особливості республіки. Політичну основу УРСР становили Ради депутатів трудящих. В Конституції зазначалося, що економічну основу УРСР становлять соціалістична система господарства і соціалістична власність на знаряддя та засоби виробництва, що утвердилися в наслідок ліквідації капіталістичної системи господарства, скасування приватної власності на знаряддя та засоби виробництва і знищення експлуатації людини людиною. Соціалістична власність в УРСР визначалася або у формі державної власності (всенародне добро), або кооперативно-колгоспної власності (власність окремих колгоспів, власність кооперативних об'єднань). Земля, її надра, води, ліси, заводи, фабрики, шахти, рудні, залізничний, водний і повітряний транспорт, банки, засоби зв'язку, організовані державою великі сільськогосподарські підприємства (радгоспи, машинно-тракторні станції і т. п.), а також комунальні підприємства і основний житловий фонд у містах і промислових пунктах проголошувалися державною власністю. Праця в УРСР визнавалася обов'язком і справою честі кожного здатного до праці громадянина за принципом: &quo ;хто не працює, той не їсть&quo ;.

Як уже зазначалося вище, Камнський свого часу був членом кивсько фл «Братства тарасвцв»  мав великий досвд пдпльно роботи в молоджному середовищ. У Харков Микола мг розраховувати  на свох родичв В.  О. Мхновських, яких у джерелах називають  членами «Братства тарасвцв»,  членами харквсько студентсько громади. Було  немало нших молодих харкв'ян, з якими Микола Мхновський був знайомий по робот у «Братств тарасвцв» чи студентських громадах  як були готов до ризиковано, але тако заманливо та багатообцяючо полтично боротьби за нацональн та соцальн права укранського народу. Мсто було найбльшим студентським центром Украни. У його чотирьох вищих навчальних закладах дставали освту понад 5 тис. студентв. Це були переважно жител Слобожанщини й Полтавщини. Харкв у свордний спосб готувався вдруге вдграти ту роль в стор Украни, яку вн уже виконував у 2030х рр. XIX ст. роль нцативного центру укранського руху. На початку 1899 р. Микола Мхновський перехав до цього мста  надовго зв'язав з ним сво життя

1. Культура України періоду феодальних відносин

2. Господарське право України

3. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

4. Аграрне право України

5. Адміністративне право України

6. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
7. Житлове право України
8. Історія земельного права України

9. Кримінальне процесуальне право України

10. Основи муніципального права України

11. Поняття злочину у кримінальному праві України

12. Поняття, функції та система трудового права України

13. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

14. Система цивільного права України

15. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

16. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры

17. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

18. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

19. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

20. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

21. Період Руїни в Україні

22. Державно-церковні відносини в період незалежної України
23. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр
24. Політичні права і свободи громадян України

25. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

26. Державний бюджет України і бюджетне право

27. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

28. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

29. Соціальна інфраструктура України

30. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

31. Нормативно-правові акти України

32. Права, вільності і зобов’язання громадян України

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

34. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

35. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

36. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

37. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

38. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)
39. Історія України. Соціально-політичні аспекти
40. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

41. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

42. Соціалізм в історії України

43. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

44. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

45. Україна в період повоєнної відбудови

46. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

47. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

48. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

49. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

50. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

51. Стан соціальної галузі України

52. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

53. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

54. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади
55. Загальна характеристика права користування рослинним світом України
56. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

57. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

58. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

59. Атомна енергетика України і РПС

60. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

61. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

62. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

63. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

64. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

66. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

67. Історія України

68. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

69. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

70. Центральна Рада і пролетаріат України
71. Культура України в 30-х рока
72. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

73. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

74. Економічне районування України

75. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

76. Загальна характеристика конституції України

77. Соціал-демократична концепція держави та влади

78. Конституційний суд України

79. Основні теорії походження держави і права

80. Суверенітет України

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки

81. Шляхи формування правової держави в Україні

82. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

83. Бюджет України: актуальні проблеми

84. Державній бюджет України

85. Управління фінансами України

86. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
87. Організаційна система управління природокористуванням України
88. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

89. Інтеграція України у світове господарство

90. Використання трудових ресурсів Західної України

91. Міжнародний ринок туристичних послуг України

92. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

93. Особливості перехідної економіки України

94. Роль і значення АПК для господарства України

95. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

96. Грошовий обіг України

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Органи внутрішніх справ України

98. Грошові розрахунки в господарському обороті України

99. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.