Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему: Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності ПланВступ 1. Характеристика складових елементів довгострокової фінансової політики 1.1 Способи довгострокового фінансування 2. Поняття рентабельності 3. Система показників рентабельності 4. Поняття ліквідності Висновок Список використаної літератури ВступУзагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає прибутковість, прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставлення валового доходу або прибутку з витратами або використовуваними ресурсами. На основі аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, які види продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо важливим в сучасних, ринкових умовах, де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва. Метою даної роботи є вивчення показників рентабельності і застосування їх у фінансовому аналізі і планеруванні діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступний круг завдань: дати визначення поняття рентабельності, розкрити його значення для фінансового аналізу і охарактеризувати основні сфери його застосування; розгледіти систему показників рентабельності відповідно до їх класифікації на показники рентабельності господарської діяльності, фінансовій рентабельності і показники рентабельності продукції; Завдання аналізу ліквідності балансу в ході аналізу фінансового стану підприємства виникає у зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, тобто його здатності своєчасно і повністю розраховуватися по всіх своїх зобов'язаннях, оскільки ліквідність - це здатність підприємства сплатити свої короткострокові зобов'язання, реалізовуючи свої поточні активи. 1. Характеристика складових елементів довгострокової фінансової політикиКонкретні форми і методи реалізації завдань управління фінансами визначаються фінансовою політикою підприємства, основними елементами якої виступають: облікова політика; кредитна політика; політика управління грошовими коштами; політика відносно управління витратами; дивідендна політика. Свою облікову політику підприємство повинне будувати відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. При визначенні кредитної політики вирішується питання про забезпеченість оборотними коштами, зокрема, розмір власних оборотних коштів і потреби в позикових засобах (комерційних, короткострокових, банківських кредитах). У разі потреби залучення довгострокового кредиту вивчають структуру капіталу і фінансову стійкість підприємства. 1.1 Способи довгострокового фінансуванняСамофінансування і бюджетне фінансування господарюючих суб'єктів. Вибір джерела фінансування слід почати з розгляду наступних питань: 1. Якого розміру фінансування потрібне? 2. Які розміри юридичної особи, котрі одержують кошти? 3. Яку частку контролю ви готові віддати? 4. Який ступінь риски проекту? Кількість необхідних засобів обмежує вибір джерел фінансування таким чином: Для фінансування в крупних розмірах пріоритетними джерелами є: іноземні банки, стратегічні інвестори, публічна емісія, облігації і конвертовані облігації.

Фінансування в середніх і малих розмірах цілком можливо здійснити з наступних джерел: російські банки, приватні інвестиційні фонди (залежить від фонду), &quo ;фонди допомоги&quo ;, лізинг. Розмір підприємства визначає джерело фінансування виходячи з таких передумов: деякі джерела фінансування вимагають, щоб підприємство було добре відоме, для того, щоб добитися успіху (публічна емісія, випуск облігацій, випуск конвертованих облігацій) акції крупніших підприємств зазвичай бувають більш ліквідними; це є предметом уваги деяких джерел фінансування (портфельні інвестори - приватні фонди) деякі фонди &quo ;допомоги&quo ;, навпаки, мають мандат на інвестування в малі і середні підприємства Різні джерела короткострокового фінансування вимагають різні види забезпечення: Стратегічні інвестори хочуть здійснювати контроль над оперативними і іншими рішеннями. Приватні фонди і фонди &quo ;допомоги&quo ; можуть захотіти мати представника в раді директорів. Іноземні банки можуть мати строгі умови надання кредитів. Російські банки менше зацікавлені в здійсненні контролю. Публічні емісії акцій, облігацій, і так далі прагнуть диверсифікувати склад акціонерів, протидіючи отриманню крупного пакету акцій одним акціонером Ступінь риски проекту знижує круг потенційних джерел фінансування: Фонди допомоги, що мають політичні мотиви для інвестування в різні проекти в Росії, більше схильні розглядувати ризиковані інвестиції. Стратегічні інвестори, що знають бізнес і зв'язки, що мають, які можуть понизити ризики конкретних проектів, можуть також розглядувати фінансування проектів, які інші джерела відмовляються розглядувати, або за фінансування яких вони вимагають надмірно високий рівень доходу. Російські банки надзвичайно побоюються риски, але розуміють політичні і специфічні для Росії ризики. Іноземні банки зазвичай є такими, що найбільш побоюються риски джерелом довгострокового фінансування. 2. Поняття рентабельностіВ економіці визначається декілька понять рентабельності. Так, одне з його визначень звучить таким чином: рентабельністю (re abel - прибутковий, прибутковий) є показник економічної ефективності виробництва на підприємствах, який комплексно відображає використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів. На думку інших авторів рентабельність - показник, що є відношенням прибули до суми витрат на виробництво, грошовим вкладенням в організацію комерційних операцій або сумі майна фірми. Так або інакше, рентабельністю є співвідношення доходу і капіталу, вкладеного в створення цього доходу. Зв'язавши прибуток з вкладеним капіталом, рентабельність дозволяє порівняти рівень прибутковості підприємства з альтернативним використанням капіталу або прибутковістю, отриманою підприємством за схожих умов риски. Ризиковані інвестиції вимагають вищого прибутку, щоб вони стали вигідними. Оскільки капітал завжди приносить прибуток, для виміру рівня прибутковості прибуток, як винагорода, за ризик зіставляється з розміром капіталу, який був необхідний для утворення цього прибутку. Рентабельність є показником, що комплексно характеризує ефективність діяльності підприємства.

При його допомозі можна оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від правильності і раціональності ухвалюваних управлінських рішень. Тому рентабельність можна розглядувати як один з критеріїв якості управління. За значенням рівня рентабельності можна оцінити довгострокове благополуччя підприємства, тобто здатність підприємства отримувати достатній прибуток на інвестиції. Для довгострокових кредиторів інвесторів, що вкладають гроші у власний капітал підприємства, даний показник є надійним індикатором, ніж показники фінансової стійкості і ліквідності, що визначаються на основі співвідношення окремих статей балансу. Встановлюючи зв'язок між сумою прибули і величиною вкладеного капіталу, показник рентабельності можна використовувати в процесі прогнозування прибули. В процесі прогнозування з фактичними і очікуваними інвестиціями зіставляється прибуток, який передбачається отримати на ці інвестиції. Оцінка передбачуваного прибутку базується на рівні прибутковості за попередні періоди з урахуванням прогнозованих змін. Крім того, велике значення рентабельність має для ухвалення рішень в області інвестування, планерування, при складанні кошторисів, координуванні, оцінці і контролі діяльності підприємства і її результатів. Таким чином, можна зробити вивід, що показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і систематизувалися відповідно до інтересів учасників економічного процесу. Рентабельність буває наступних видів: а) спільна рентабельність об'єднань, підприємств визначається відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів і розраховується по формулі:П / R = Оф О (1.3)де R - рівень рентабельності% Р - прибуток Оф - середньорічна вартість основних виробничих фондів Про - середньорічна вартість нормованих оборотних коштів б) фактична спільна рентабельність визначається відношенням балансового прибутку до фактичної середньорічної вартості виробничих основних фондів і нормованих оборотних коштів, не прокредитованих банком. Фактичні залишки нормованих оборотних коштів встановлюються виходячи з їх залишку по балансу за вирахуванням заборгованості постачальникам по платіжних вимогах, що акцептуються, термін оплати яких не настав, і постачальникам по не фактурованих постачаннях, а також зносу малоцінних і швидко зношуваних предметів і резерву на відшкодування планових втрат і майбутніх витрат. Рівень рентабельності залежить не лише від суми прибули, але і від фондомісткості виробництва. На підприємствах, об'єднання важкої промисловості з високою фондомісткістю виробництва рівень рентабельності по відношенню до виробничих фондів нижчий, ніж в об'єднаннях, на підприємствах легкою і особливо харчовою промисловості. Із збільшенням суми прибули і зменшенням вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів рентабельність підвищується, і навпаки. в) розрахункова рентабельність є, відношення балансового прибутку за вирахуванням плати за виробничі фонди, фіксованих платежів, відсотків за банківський кредит, прибутку цільового призначення (прибуток від реалізації товарів широкого споживання, нових товарів побутової хімії і т.п

В более просто устроенных обществах существовало четкое разделение на зрелища, которые ничего не могли сделать реального, а только "делали вид", и производства, которые работали, не заботясь о внешнем эффекте. Обслуживали две эти разновидности систем два вида техники. Одни машины убирают урожай, другие - назовем их закулисными - обеспечивают иллюзию уборки урожая на сцене, передвигают по бутафорскому полю бутафорский комбайн. В наше время все более часты комплексные системы, являющиеся одновременно и производствами, и зрелищами. Они дают не только утилитарный, но и эстетический эффект, они не только производят, но и так искажают процесс производства, чтобы он внешне соответствовал своему эстетическому идеалу. Мощь этих закулисных сценических машин даже превосходит силу обычного производства. Ведь генераторы комплексных зрелищ должны выполнять обычные производственные задачи, а сверх этого, еще на остаточных мощностях создавать зрелище. Так, по мнению Бенно Хюбнера, современные войны не только решают некие политико-экономические задачи, но еще и позволяют современному западному человеку преодолеть скуку, борьба с которой вообще является главной антропологической проблемой. "Освещаемая телевидением война в Персидском заливе была рентабельна не только экономически для нефтяного бизнеса, но и эстетически - для многих миллионов людей, как, впрочем, и для пилотов США, задействованных в абстрактной, чистой, без грязи и пыли, в известном смысле бестелесной аппаратной войне; они сидели в своих кабинах как дети за игровыми автоматами" 200)

1. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

2. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

3. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

4. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

5. Співвідношення факторів виробництва

6. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів
7. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")
8. Аналіз ліквідності та платоспроможності

9. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

10. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы

11. Проблеми ліквідації банків

12. Проблемы инвалидности и пути их решения в различных странах в XVIII-XIX вв.

13. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

14. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

15. Проблемы изучения космоса

16. Проблемы существования внеземных цивилизаций

Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

18. Проблема происхождения и эволюции человека

19. Определение параметров детонации заряда ВВ

20. Глобальна продовольча проблема

21. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

22. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.
23. Проблемы Аральского моря
24. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

25. Продовольственная проблема мира

26. Индия. Проблемы и пути их решения

27. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

28. Демографические проблемы Китая

29. Глобальные проблемы здоровья человечества

30. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

31. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

32. Государственный бюджет, проблемы его формирования

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

33. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

34. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

35. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

36. Проблемы налогообложения в Российской экономике

37. Проблемы реформирования налоговой системы в России

38. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа
39. Государственный долг России: проблемы и решения
40. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

41. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

42. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

43. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

44. Проблема рабства в США

45. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

46. Проблема отношений всей России с Кавказом

47. История России XVI-XVIII вв.

48. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

49. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

50. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

51. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

52. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

53. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

54. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость
55. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/
56. Проблема пользования нелицензионными товарами

57. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

58. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

59. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

60. Проблема происхождения государства и права

61. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

62. Свинец и проблемы экологии

63. Глобальные проблемы современности

64. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

66. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

67. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

68. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

69. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

70. Русская культура 9-13 вв.
71. Основные проблемы культуры речи в СМИ
72. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

73. Проблема классификации языков

74. Философские проблемы фантастики

75. Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова "Котлован"

76. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

77. Культура, природа, человек. Проблемы и пути их решения

78. Перевод. Искусство перевода и его проблемы

79. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

80. Проблемы национального характера в русской прозе 20 века

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

81. Проблема освоения иноязычных заимствований русскоязычными индивидами

82. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

83. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

84. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

85. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

86. Частная жизнь русской женщины в Х - начале ХIX вв.
87. Внешняя политика России в XVII, XVIII и XIX вв.
88. Оружие и доспехи русского войска 9-16 вв.

89. Россия 18-19 вв. глазами иностранцев

90. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

91. Киевская Русь 9-11 вв.

92. Культура Руси до монгольского нашествия (IX - начало XIII вв.)

93. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

94. Проблемы генезиса капитализма в России

95. Русь в период феодальной раздробленности (XII - XIII вв.)

96. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Социально-политическая борьба в Новгороде XII- нач. XIII вв.

98. Русь в период феодальной раздробленности XII-XIII вв.

99. Палестинская проблема


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.