Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ, ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ АРП 1. Загальна характеристика та аналіз функціональних схем систем регулювання підсилення & bsp; Різновиди систем АРП Автоматичне регулювання підсилення призначене для підтримки рівня вихідного сигналу прийомного пристрою або підсилювача поблизу деякого номінального значення при зміні рівня вхідного сигналу. Автоматичне виконання цієї функції необхідно тому, що зміни рівня вхідного сигналу можуть відбуватися хаотично і досить швидко. Ручне регулювання підсилення використовується лише для установки рівня вихідного сигналу, що повинний підтримуватися системою АРП. Є багато причин, через які рівень вхідного сигналу безупинно змінюється : - зміна відстані між джерелом випромінювання і приймальним пристроєм; - зміна умов поширення радіохвиль; - інтерференція радіохвиль, що прийшли в місце прийому по різних шляхах; - перебудова приймача з однієї станції на іншу; - зміна взаємоспрямованості приймальних і передавальних антен і т.д. У радіозв'язку напруга сигналу на вході приймача може зміняться в 106 раз і більше. Вихідна напруга приймача при цьому не повинна змінюватися більш ніж у 1,2 ÷ 3 рази. Ця вимога диктується як припустимими перекручуваннями інформаційної складової сигналу в тракті прийомного пристрою, так і відсутністю перевантажень його каскадів, що можуть привести до тривалих утрат чутливості. При цьому сама система АРП не повинна викликати надмірних перекручувань огинаючої сигналу або призводити до появи паразитної амплітудної модуляції сигналу, тобто система АРП повинна бути стійкою. В ідеальному випадку вихідна напруга приймача (підсилювача) повинна залишатися незмінною після досягнення деякого значення Uвих mi , що забезпечує нормальну роботу кінцевої апаратури. Це значить, що коефіцієнт підсилення повинний змінюватися за законом   Реальні системи АРП відповідають цьому співвідношенню з великим або меншим наближенням. Системи АРП можуть бути зворотніми і прямими. Зворотні системи АРП є системами зі зворотним зв'язком — у них точка знімання напруги для формування регулюючого впливу розташована далі від входу приймача, чим точка прикладення регулюючого впливу. Інакше кажучи, це системи з регулюванням «назад». У прямих системах АРП точка знімання напруги для запуску схеми АРП розташована ближче до входу приймача, чим точка прикладення регулюючого впливу. Ці системи не утворюють кола зворотнього зв'язку і є системами з регулюванням «уперед». Кожна з цих систем має переваги і недоліки. Зворотні системи АРП не можуть дати повної сталості вихідної напруги, тому що воно є вхідним для системи АРП і повинне містити інформацію для відповідної зміни регулюючого впливу. Крім того, вони не можуть забезпечити одночасно велику глибину регулювання (Uвих ≈ co s ) і високу швидкодію з міркувань стійкості. Однак ці системи захищають від перевантажень усі каскади приймача, розташовані далі від входу, чим точка прикладення регулюючого впливу, а самі ланцюги АРП є під впливом сигналу зі стиснутим динамічним діапазоном і також не піддані перевантаженням. Прямі системи АРП принципово можуть забезпечити ідеальне регулювання, тобто Uвих ≈co s при Uвих ≥ Uвих mi і як завгодно високу швидкодію.

Однак практично це не досягається, тому що ступінь сталості вихідної напруги обумовлений конкретними даними елементів ланцюга АРП і ланцюгів прийомного пристрою, підданих технологічним розкидам, тимчасовим і режимним змінам. Ланцюг АРП захищає від перевантажень тільки ті каскади, що розташовані далі точки прикладення регулюючого впливу, і сам є під впливом сигналу із широким динамічним діапазоном, тобто підданий перевантаженням і повинен містити внутрішні зворотні системи АРП. У цьому випадку система АРП практично перетворюється в окремий канал прийомного пристрою, не менш складний, чим його основний канал. Усі ці причини призводять до того, що в даний час більше поширення одержали зворотні системи АРП. Очевидно, кращі результати може дати застосування комбінованої системи АРП, що включає в себе ланцюги зворотньої і прямої АРП з переважаючим впливом зворотнього ланцюга АРП. Функціональна схема такої комбінованої системи АРП приведена на рис. 1. Рис 1. Функціональна схема комбінованої системи АРП Зворотня система АРП утворюється детектором АРП ДАРП 1 , фільтром Ф1 і всіма каскадами основного тракту, розташованими між точкою прикладення регулюючої напруги Uр1 і виходом блоку високої частоти (БВЧ). В пряму систему АРП входять детектор Д АРП 2 , фільтр Ф2 і підсилювач постійної напруги У АРП 2 . Регулююча напруга Uр2 вводиться в БВЧ і в підсилювач низької частоти - ПНЧ (останнє не обов'язково і використовується рідко). Фільтри Ф1, Ф2 додають ланцюгам АРП необхідну інерційність, обумовлену як розуміннями стійкості (АРП1), так і відсутності демодуляції АМ-сигнала (АРП1, АРП2). Роль фільтрів Ф1 і Ф2 можуть грати навантажувальні ланцюги відповідних детекторів. Регулюючі напруги Uр1 і Uр2 містять складові, що змінюються з частотами паразитної амплітудної модуляції вхідного сигналу, обумовленої перерахованими раніше причинами, але не містять складових, що змінюються з частотою корисної модуляції. Ці складові безперешкодно проходять через основний тракт радіоприймального пристрою, виділяються детектором Д и підсилюються підсилювачем низької частоти, утворюючи вихідну напругу приймача U вих. НЧ. Звичайно немає необхідності знижувати посилення слабких сигналівU вх &g ; U вх mi , що не створюють перевантажень приймача і не забезпечують номінальної вихідної напруги навіть при максимальному посиленні БВЧ і ПНЧ. Для додання ланцюгам АРП граничних властивостей, тобто включення їх тільки при визначеній амплітуді сигналу, ланцюг АРП замикають примусовим зсувом і відмикають тільки після того, як напруга сигналу перевищить напругу запирання. Звичайна напруга запирання («затримки») подається на детектори або підсилювачі АРП. На рис. 3.1 це напруги Ез1 і Е з Подібні системи АРП називаються затриманими. Затримка може бути введена по середньому значенню сигналу або по максимуму. Якщо постійна часу навантажувального ланцюга, ДАРП 1, менше періоду повторення імпульсів (при імпульсному сигналі) і діод Д АРП 1 , замкнений напругою затримки Е31, то при Uвих &l ; Е31 система АРП буде розімкнута. При U вих &g ;Е31 діод ДАРП 1 відкривається кожним імпульсом, що задовольняє цій умові, і після фільтрації у фільтрі Ф1 виробляється регулююча напруга Uр1 , пропорційна амплітуді максимального імпульсу.

Це система АРП по максимуму сигналу, що прагне підтримати постійним максимальне значення вихідної напруги. У системі АРП2 напругою затримки Ез2 закритий підсилювач постійної напруги У АРП Він відкриється тільки тоді, коли випрямлена і профільтрована фільтром Ф2 напруга перевищить Ез Ця напруга пропорційна середньому значенню вхідного сигналу. У такий спосіб створюється система АРП по середньому значенню, що прагне підтримати незмінним середнє значення вихідної напруги. На рис. 3.1 у ланцюзі АРП 1 немає спеціального підсилювача ні в ланцюгах високої частоти, ні на постійному струмі. Це не посилена система АРП. Система АРП 2 - посилена, тому що містить підсилювач У АРП 2 посилюючий сигнал у ланцюзі АРП 2 (регулююча напруга). Посилені системи АРП мають більшу глибину регулювання і здатні забезпечувати менший динамічний діапазон вихідного сигналу. З принципу дії системи АРП випливає, що при слабкому сигналі коефіцієнт підсилення приймача максимальний. При цьому на виході прослуховуються шуми, створені зовнішніми перешкодами і власними флуктуаційними процесами в каскадах радіоприймального пристрою. У деяких випадках це небажано і тоді використовується безшумова система АРП (рис. 2). Автогенератор Г генерує коливання досить високої частоти, які знаходяться поза межами смуги пропускання ПНЧ. Ці коливання детектуються детектором Дг і випрямлена напруга замикає один з каскадів ПНЧ. З появою сигналу за умови Uвих&g ; Е3 замикається система АРП і починає виробляти напругу UР, що прикладається до електродів активного приладу генератора Г и зриває його коливання. При цьому знімається напруга, що замикає ПНЧ, і сигнал починає надходити на вихід. Рис. Часове регулювання підсилення (ЧРП) Така функціональна схема приведена на рис. 3. Пусковий імпульс 1 від модулятора РЛС, генеруємий одночасно з зондувальним імпульсом, запускає генератор регулюючої напруги (ГРН). У початковий момент часу напруга U р взагалі може замикати прийомний тракт, здійснюючи «бланкування» приймача. Потім по мірі зменшення U р підсилення приймача збільшується, доходячи до максимально можливого. Таким чином підсилення виявляється зв'язаним з дальністю. Визначена форма і швидкість зміни Uр ( ) встановлюються в залежності від конкретних умов. Система ЧРП є автономною, не зв'язаною з інтенсивністю вхідного сигналу в кожен даний момент часу. По ступені швидкодії розрізняють інерційні АРП і швидкодіючі АРП (ШАРП). Ступінь швидкодії визначається відносно швидкості зміни інтенсивності сигналу. Висока швидкодія не дозволяє одержати великої глибини регулювання з розумінь стійкості, тому для досягнення загальної великої глибини регулювання приходиться застосовувати кілька послідовних кілець ШАРП (рис. 4. Послідовні кільця ШАРП), причому найчастіше одне кільце охоплює всього один підсилюючий каскад.   Рис. 3.Функціональна схема імпульсної системи АРП Рис. 4. Послідовні кільця ШАРП Цифрова АРП (ЦАРП) має ряд переваг перед звичайними аналоговими системами : - незалежність тривалості процесу встановлення необхідного підсилення від рівня вхідного сигналу; - незалежність регулюючих характеристик від розбросів і конкретних властивостей ланцюга АРП і регулюємого підсилювача (при цілком цифровому виконанні); - можливість встановлення необхідного підсилення після прийому першого імпульсу; - астатизм і збереження встановленого підсилення при перервах у прийомі сигналу.

Иными словами, первичный и вторичный процессы могут рассматриваться как увеличительные стекла, через которые мы можем увидеть развитие основных когнитивных систем. Кажется, что Пиаже рассуждал сходным образом, обсуждая пути, по которым он пришел к умозаключению, что детские сновидения, также как и детское логическое мышление в разных возрастах отражает их уровень когнитивного развития. Фаст (1985) расширила концепцию Пиаже, пытаясь пересмотреть представления о мышлении в рамках первичного процесса. Она полагает, что статичные, примитивные, неразвивающиеся аспекты это те, которые были исключены из когнитивных преобразований вследствие потребности в защите. Принимая это во внимание, Ной (1969, 1979) утверждает, что и когнитивное развитие в целом, и его отдельные функции, нуждаются в том, чтобы и первичный и вторичный процессы достигли оптимальных уровней развития. Это ставит под сомнение то, что первичный процесс не зависит от времени. Мы считаем, что это не так. Тем не менее, неразрешенные конфликты, либидные желания, содержание связанных с ними фантазий, мучительные или живые воспоминания о травматичных или необычайно счастливых событиях зависят от времени

1. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

2. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

3. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

4. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

5. Система автоматичного регулювання (САР) турбіни атомної електростанції

6. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону
7. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості
8. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

9. Державне регулювання комерційної діяльності

10. Правове регулювання зайнятості на україні

11. Законодавче регулювання робочого часу

12. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

13. Державне регулювання ЗЕД

14. Державне регулювання економіки

15. Правове регулювання вільних економічних зон

16. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

17. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

18. Державне регулювання страхової діяльності

19. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

20. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

21. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

22. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
23. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси
24. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

25. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

26. Державне регулювання фондового ринку в Україні

27. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

28. Механізм правового регулювання

29. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

30. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

31. Поняття правового регулювання

32. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

33. Правове регулювання вільних економічних зон

34. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

35. Правове регулювання орендних відносин в Україні

36. Правове регулювання охорони та використання надр

37. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

38. Правове регулювання податку з доходу громадян
39. Правове регулювання рибальства і рибного господарства
40. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

41. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

42. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

43. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

44. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

45. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

46. Регулювання метрологічної діяльності

47. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

48. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

50. Автоматичні засоби перекладу

51. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

52. Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей

53. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

54. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
55. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю
56. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

57. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

58. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

59. Лобізм та його регулювання

60. Модернізація приводу головного руху зі ступеневим регулюванням свердлильного верстата

61. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

62. Регулювання тиску пара в казані

63. Визначення параметрів електропривода верстата з ЧПК з підпорядкованим регулюванням координат

64. Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

65. Митно-тарифне регулювання

66. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

67. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

68. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

69. Принципова схема автоматичного керування електроводонагрівача

70. Ліцензування – важливий компонент системи регулювання туризму
71. Валютний ринок та його регулювання
72. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

73. Методи регулювання грошової маси країни

74. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

75. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

76. Регулювання прямих іноземних інвестицій

77. Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

78. Валютне державне регулювання

79. Державне регулювання економіки

80. Державне регулювання економіки

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

82. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

83. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

84. Державне регулювання природних монополій

85. Державне регулювання ринку цінних паперів

86. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки
87. Неспроможність ринку і державне регулювання
88. Ринок і державне регулювання економіки

89. Сучасні моделі державного регулювання економіки

90. Форми і методи регулювання економіки державою

91. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

92. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

93. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

94. Развертывание систем персонального радиовызова

95. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

96. Правовое обеспечение информациооных систем

Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические

97. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

98. Современные тенденции развития настольных издательских систем

99. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.