Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Розглядається загальний стан туризму та сільський зелений туризм в Україні в якості інноваційного методу підвищення добробуту місцевого населення, поліпшенню соціально-економічного клімату, поповненню регіонального та місцевого бюджетів. Наводиться тлумачення терміну “сільський зелений туризм” ,“продукт сільського туризму” пропонується нове інноваційне рішення щодо подальшого розвитку сільського зеленого туризму. Постановка проблеми у загальному вигляді Інноваційна діяльність у туризмі спрямована на практичне використання наукового результату й інтелектуального потенціалу, з метою одержання нового турпродукту або покращення чи удосконаленння існуючого, задоволення потреб суспільства у певному виді відпочинку та відповідному обслуговуванні. Різноманітний за своїми різновидами туризм поступово стає невід’ємною складовою сучасного життя. В усьому світі він визнаний як вагомий чинник економічного розвитку. Туризм є соціальним явищем за своєю природою. В умовах підвищення життєвих стандартів і збільшення часу для відпочинку працюючого населення туристська активність має тенденцію до зростання і охоплення дедалі більших верств суспільства. Сучасний стан сільського зеленого туризму в Україні характеризується наступними проблемами: 1.Недосконала законодавча база. 2.Низький рівень розвитку інфраструктури. 3.Недостатній рівень популяризації сільського зеленого туризму в Україні як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 4.Відсутня система оцінки якості послуг. 5.Недостатня увага з боку органів місцевого самоврядування до розвитку сільського зеленого туризму. Україна має значні природні, кліматичні та рекреаційні ресурси для розвитку зеленого туризму, оцінку яких в Україні лише почали проводити. Студентський туристичний клуб кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і туризму Харківського державного університету харчування та торгівлі також долучився до цієї роботи і розробляє проекти розвитку осередків зеленого туризму та заходи щодо інноваційного розвитку туристично-рекреаційних зон. За даними Адміністрації Держприкордонслужби України протягом 9 місяців 2007р. Україну відвідали 17,9 млн. в’їзних (іноземних) туристів, що на 24 % або майже на 3,4 млн. осіб більше, ніж за аналогічний період 2006 року. Збільшення обсягів в’їзного потоку за 9 міс. 2007 р. відбулося за рахунок зростання кількості поїздок з приватною метою та з організованого туризму (відповідно на 26 % та 24 %). Збільшення обсягів в’їзного потоку за 9 міс. 2007 р. відбулося за рахунок зростання кількості поїздок з приватною метою та з організованого туризму (відповідно на 26 % та 24 %). Збільшення подорожей з приватною метою спостерігається з таких країн: Росія (на 10% або на 465,5 тис. осіб), Білорусь (на 39% або на 517,6 тис. осіб), Молдова (на 37 % або на 784,1 тис. осіб), Узбекистан (на 127 % або на 32,4 тис. осіб), Азербайджан (на 61 % або на 17,7 тис. осіб), Таджикистан (на 203 % або на 14,4тис. осіб), Румунія (на 263 % або на 558,0 тис. осіб), Словаччини (на 32,3 % або на 94,2 тис. осіб). Зростання кількості поїздок з організованого туризму відбулося з Росії (на 112 % або на 285,2 тис.

осіб), Молдови (на 111 % або на 8,5 тис. осіб), Італії (на 17 % або на 3,2 тис. осіб), Туреччини (на 25 % або на 3,7 тис. осіб), Великобританії (на 16 % або на 3,0 тис. осіб), Вірменії (на 45 % або на 0,9 тис. осіб). Однак, з Угорщини та Словаччини зменшилась кількість організованих туристів відповідно на 87 % (або на 76,9 тис. осіб) та 83 % (або на 28,0 тис. осіб), з Румунії на 36 % (або на 1,4 тис. осіб). Виїзний турпотік за 9 міс. 2007 р. збільшився (за рахунок поїздок з організованого туризму та приватних подорожей), порівняно з 9 міс. 2006 р. на 4 % або на 462,1 тис. осіб та становив 13,3 млн. осіб. Збільшення організованого туризму відбулося за рахунок зростання кількості подорожуючих за такими напрямами: Білорусь (на 25 % або на 9,4 тис. осіб), Польща (на 525 % або 253,1 тис. осіб), Австрія (на 53 % або на 7,8 тис. осіб), Туреччина (на 30 % або на 36,1 тис. осіб), Єгипет ( на 45 % або на 27,3 тис. осіб).Приватні поїздки збільшились за рахунок зростання кількості виїжджаючих українців до Молдови (на 18 % або на 100,1 тис. осіб), Румунії (на 209 % або на 191,3 тис. осіб), Словаччини (на 44 % або 39,5 тис. осіб), Єгипту (на 136 % або на 21,0 тис. осіб), Туреччини (на 23 % або на 58,0 тис. осіб), Італії (на 43 % або на 9,0 тис. осіб) . На світовому рiвнi характерною ознакою туризму останніх років є досить висока динамічність i стабільність його розвитку, а також його активний вплив на економіку багатьох країн, що мають сприятливі рекреаційні ресурси. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах вітчизняних та зарубіжних вчених висвітлено досвід створення і функціонування туристично-рекреаційної діяльності, орієнтованої на внутрішніх та зарубіжних споживачів. Серед дослідників потрібно виділити: О.О. Бейдика, Ю.А. Вєдєніна, Е.А. Котлярова, В.С. Кравців, М.П. Крачило, О.О. Любіцеву, Н.С. Мироненка, Г.Б. Муніна, В.І. Куценко, Л.Г. Богуш, Д.М. Стеченка, І.Т. Твердохлєбова, Т.І. Ткаченко, Я.Б. Олійника, Н.В. Фоменко . У той же час потребують дослідження питання регулювання українського ринку туристично-рекреаційних послуг, оцінки ефективності туристичної діяльності в сільській місцевості України, розвиток різних видів сільського туризму. Мета дослідження З’ясувати суть і стан розвитку сільського зеленого туризму в Україні як напряму підвищення рівня життя та доходів сільського населення, запропонувати нове інноваційне рішення щодо подальшого розвитку сільського зеленого туризму. Виклад основного матеріалу дослідження Сільський туризм – це діяльність сільського населення, пов’язана із сільським середовищем, сільським будинком і заняттями, в центрі яких природа і людина. Сільський туризм не шкодить оточуючому природному і культурному середовищу, на відміну від масового, і у той же час робить істотний внесок у регіональний розвиток. Він дозволяє використовувати існуючий житловий фонд і не вимагає значних інвестиційних витрат. Продукт сільського туризму - пакет, який складається з туристичних атракцій сільської місцевості, послуг ночівлі, харчування та організації відпочинку В туристичній діяльності України сільський туризм розглядається як нове явище, в якості інноваційного рішення, що сприяє підвищенню рівня життя та доходів сільського населення.

Враховуються усі види сільського туризму: зелений туризм, відпочинок (проживання) в сільських будівлях (агрооселях), агротуризм, науково-пізнавальний туризм, спортивно-оздоровчий (пішохідний, лижний, гірський, велосипедний, кінний), релігійний туризм. . В сільській місцевості України в 2008 р. нараховувалося 6,1 млн житлових будинків, з яких 99,3% – у приватній власності . Однак значна частина поселень не забезпечена окремими комунальними послугами – з 28,6 тис. сіл водопровід функціонує в 6,3 тис., каналізацію має 744 населених пункти, постачання природним газом – 11,7 тис. . Середньорічна кількість працездатного населення, що проживає в сільській місцевості, становить 10,82 млн. осіб, з них 6,95 млн. зайнятих (94,2%), значна кількість не працевлаштована (6,1%), або частково зайнята . Кількість сільського зайнятого населення зросла порівняно з 2000 р. на 4,7%. Особливо важливим фактором розвитку сільського туризму є розширення можливостей реалізації продукції особистого селянського господарства, причому реалізації її на місці. Отже, сільський туризм є невід’ємною складовою частиною комплексу соціального, економічного розвитку села, одним із засобів вирішення багатьох сільських проблем, серед яких брак робочих місць, зростаючий надлишок робочої сили тощо. Проведені дослідження виявили, що кожний регіон України характеризується своїм напрямом розвитку сільського зеленого туризму. Західний регіон займає провідне місце. Найбільш популярний район Карпат, який охоплює чотири області: Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську та Чернівецьку. Основне, що приваблює туристів тут під час відпочинку узимку – це гірські лижі, можливість зустріти Новий рік та різдвяні свята, влітку – незвичайні ландшафти, чисте повітря, вода гірських рік. Найбільш популярні центри зеленого туризму у Карпатах – Яремче, Татаров, Верховина, Косів, Путила, Вижниця, Яблучниця, Ясиня, Рахов, Сколе, Славко. Другим за популярністю є південний регіон. «Родзинкою» Криму є його багатоетнічність. Завдяки сільському зеленому туризму Ви зможете доторкнутися до життя общин кримських татар, болгарів, німців, греків, пізнати їх культуру та побут, спробувати страви традиційних кухонь, та, звісно, відвідати відомі пам’ятники природи та культури. Найбільш популярні центри зеленого туризму у Криму – Алушта, Форос, Мухалатка, Коктебель, Партеніт, Рибаче, Лобановка, Чорнопілля, Олександрівка. Центральний та східний регіон заслуговує окремої уваги. Тут окрім областей, цікавих своїм ландшафтом, багато історичних місць, які приваблюють туристів з усього світу. Головні центри зеленого туризму: Полтавська область: Великі Сорочинці та Диканька – місця, пов’язані з великим Гоголем, а також столиця українського гончарства – село Опішня Зіньковського району; Дніпропетровська область: с. Могильов, с Петриківка (Царичанського району) – місце, де можна поринути у часи козацтва; Черкащина: м. Корсунь-Шевченківський - батьківщина Тараса Шевченка та центр козацтва Харківщина: містить у собі велику кількість пам’ятників різних століть, чималу історико-архітектурну цінність представляють сади та парки (серед них найстаріший в Україні університетський ботанічний сад, Лісопарк, комплекс меморіалу слави).

Якщо доводиться вибирати мж клькома можливими шляхами, то часом нелегко виршити, котрий кращий. Але завжди найменша небезпека помилитися буде тод, коли постйно переврямо тим самим основним мрилом. Найбльше треба остергатися того, щоб частков цл засоби не ставали самоцллю. Це завжди доводить до помилки, вдступлення вд головно мети. Тут доводиться звернути особливу увагу на один небезпечний прояв, який даться вдчути в нашй дяльност за кордоном  який треба ршуче викоренити. Коли наш рух, Органзаця чи  частини для проведення намчено роботи обсаджують своми членами вдповдн позиц чи створюють вдповдн нституц то це все ма сенс як засб для виконання намчених завдань. Збереження такого стану виправдане доти, доки воно служить цй мет. Коли та сама одноцльнсть вимага провести потрбн змни,P то треба х проводити. Коли ж те, що було задумане й зроблене для виконання означених функцй, почина бути самоцллю, то це вже шкдливий процес. Так доходить до таких явищ, як боротьба за «владу» задля само «влади», вдривання створених нституцй вд властивих м завдань  спрямування х на нш рейки, найчастше по лн особистих зазхань, плянв чи нтересв тих, як дстають дан доручення, як туди делегован, а потм роблять з того свою домену

1. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

2. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

3. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

4. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

5. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
7. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
8. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

9. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

10. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

11. Аналіз банківської діяльності

12. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

13. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

14. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

15. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

16. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

18. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

19. Аналіз та удосконалення оперативного управління

20. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

21. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

22. Системний аналіз складних систем управління
23. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
24. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

25. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

26. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

27. Стратегічне планування і управління на підприємстві

28. Управління інвестиціями

29. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

30. Валютні ризики: методи аналізу і управління

31. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

32. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

34. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

35. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

36. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

37. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

38. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
39. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
40. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

41. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

42. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

43. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

44. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

45. Державне регулювання інноваційної діяльності

46. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

47. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

48. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

49. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

50. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

51. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

52. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

53. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

54. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції
55. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії
56. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

57. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

58. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

59. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

60. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

61. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

62. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

63. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

64. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

66. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

67. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

68. Аналіз діяльності комерційних банків

69. Аналіз діяльності комерційного банку

70. Зародження партійно-радянської преси України
71. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
72. Аналіз діяльності Приватбанку

73. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

74. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

75. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

76. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

77. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

78. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

79. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

80. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

81. Професійно-особисті якості юриста

82. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

83. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

84. Інформаційно-довідкова система

85. Основи інформаційної безпеки

86. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми
87. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС
88. Розрахунок диференційної сиcтеми в MatLab

89. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

90. Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS

91. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

92. Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції

93. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

94. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

95. Інформаційно-консультаційні послуги

96. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы

97. Аналіз діяльності компанії Nokia

98. Критерій Байєса-Лапласа при експоненційно розподілених даних для множини оптимальних рішень

99. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

100. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.