Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингові дослідження

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ТЕМА 10. СУТНІСТЬ І ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВИСНОВКИ Після вивчення теми Ви зможете: Визначити сутність маркетингових досліджень; Зрозуміти особливості маркетингової інформації ; Описати основні складові маркетингової інформаційної системи; З′ясувати сутність методів збирання первинної інформації Порівняти переваги і недоліки різних методів збору інформації СУТНІСТЬ І ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 1911 році Георг Федерік заснував першу американську фірму, що стала займатись маркетинговими дослідженнями. З цього часу і дотепер – це не тільки важлива складова в діяльності компаній, але й достатньо прибуткова сфера бізнесу. Маркетингові дослідження – це комплекс різноманітних заходів по збору, обробці і аналізу інформації, які дозволяють підприємству розробляти і реалізовувати стратегію і тактику маркетингу та суттєво зменшувати невизначеність прийнятих маркетингових рішень. Об′єктами маркетингових досліджень можуть бути категорії, процеси, явища економічного, соціального, психологічного характеру, що у сукупності представляють сутність і наслідок маркетингової діяльності підприємства на конкретному ринку. Маркетингові дослідження – це діяльність, яка через інформацію зв”язує підприємство зі споживачами і зовнішнім середовищем. Маркетингові дослідження необхідні для забезпечення менеджерів інформацією з метою виявлення маркетингових можливостей і розробки стратегій для використання цих можливостей. Маркетингові дослідження виконують інформаційну роль у низці ключових галузей. По-перше, вони використовуються як інформаційна база при пропозиції нових товарів. По-друге, маркетингові дослідження здатні виявити нові можливості для існуючих товарів. По-третє, маркетингові дослідження важливі для виявлення можливостей реанімації попиту, коли він падає. Маркетингові дослідження можуть розрізнятися по сутності , об′єкту, напрямку, масштабам, строкам проведення і т.і. Всі маркетингові дослідження з достатньою ступінню умовності можна класифікувати по таким ознакам: ► По відношенню до підприємства розрізняють внутрішні і зовнішні. Внутрішні – здійснюються на самому підприємстві у відношенні таких аспектів діяльності як виробнича, ііноваційна, організаційна і т.і. Зовнішні зосереджуються на дослідженні чинників макро- і мікросередовища у різноманітних маркетингових аспектах. ► По розробці стратегії проведення розрізняють первинні маркетингові дослідження і дослідження зворотнього зв′язку. Первинні дослідження мають своєю метою вивчення такого об′єкту, який досі не брався до уваги, або ніколи не вивчався. При цьому головна увага приділяється статичному стану об′єкта, його якісним і кількісним характеристикам. Дослідження зворотнього зв′язку організуються для визначення реакції об′єкта на певні дії, тобто першочергова увага приділяється динаміці процесів або змінам , що відбуваються з об′єктом. ► В залежності від форми організації розрізняють система-тичні і спеціальні дослідження .

Систематичні дослідження провадяться регулярно впродовж достаньо довгого проміжку часу. Вони частіше прив′язані до конкретних об′єктів, здійснюються спеціальними підрозділами, і власне самі є частиною стратегії підприємства. Спеціальні дослідження є разовими заходами, що пов′язані з вивченням таких факторів, значущість яких зростає настільки, що потребує обов′язкового їх врахування в формуванні стратегій підприємства. Це можуть бути або нові фактори, або вже відомі, але такі, що змінились настільки, що змінюється характер їх впливу на діяльність підприємства. ► По методам збору інформації розрізняють кабінетні та польові, та змішані дослідження. Кабінетні дослідження – спрямовані на вивчення вторинної інформації, або інформації, яка вже існує по проблемі, що вивчається. Дослідник провадить дослідження “в кабінеті”. Польові дослідження – при їх здійсненні дослідник максимально наближається до об”єкту дослідження, тобто використовуються методи безпосереднього збирання інформації. Змішані дослідження – це ті, що поєднують риси кабінетних і польових. ► В залежності від цілей, які переслідуються маркетинговими дослідженнями, розрізняють комерційні і некомерційні дослідження. Комерційні дослідження мають своєю метою досягнення комерційного прибутку. Некомерційні мають на меті досягнення соціальних або суспільних цілей. Можливо, щоб дослідження, які провадяться з некомерційною метою, у подальшому стати комерційними. ► По формі організації розрізняють дослідження, що проводяться власними силами, і дослідження , які провадять спеціалізовані організації. Щоб виконувати своє призначення маркетингові дослідження повинні забезпечувати керівництво підприємство для прийняття рішень МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ В маркетингових дослідженнях головну роль грає маркетингова інформація. Інформація – це сукупність відомостей (даних) про будь-який об”єкт, факт, явище, процес. Маркетингова інформація має певну специфіку : Маркетингова інформація відображає якісні , а не кількісні характеристики об”єкту; Багато інформації, яка не піддається формалізованому представленню; Багато інформації, обробка якої потребує участі людини; Маркетингова інформація розпорошена у великій кількості джерел; Актуальність маркетингової інформації короткострокова. Маркетингова інформація також може бути класифікована по різним ознакам. ► По періоду діяльності об”єкта розрізняють ретроспективну, поточну, прогнозну. ►В залежності від рівня значущості розрізняють оперативну, тактичну, стратегічну. ► По частоті надходження розрізняють систематичну інформацію і епізодичну. ► По методам одержання інформації розрізняють первинну і вторинну інформацію. Первинна – інформація, що збирається вперше безпосередньо в місцях виникнення. Вторинна інформація – це інформація, яка вже існує, і надходить до дослідників з різних джерел. Дослідження переважно починають із збирання вторинної інформації. Цей етап називають “кабінетними дослідженнями”. Вторинну інформацію можна збирати із внутрішніх і зовнішніх джерел.

Джерела внутрішньої вторинної інформаії: Фінансова і статистична звітність підприємства; Дані про збут щодо товарів і ринків; Рахунки клієнтів; Дані попередніх досліджень тощо. Джерела зовнішньої вторинної інформації: Видання державних установ, зокрема довідники, статистичні огляди, Періодика, книжки; Комерційна інформація Інформацію, яка використовується в маркетингових дослідженнях, оцінюється за допомогою різних критеріїв: Корисність – ступінь відповідності даної інформації головним цілям дослідження ; Достовірність – відповідність реальному положенню речей; Новизна – наскільки одержана інформація характеризує невідоме досліджуване явище; Актуальність – здатність зберігати достовірність певний час; Релевантність – ступінь задоволеності користувача одержаними даними; Репрезентативність – представництво( чи представляє дана інформація у сукупності характер процесу чи явища). Крім того, велике значення має і можливий рівень формалізації, що обумовлює швидкість її передавання; а також швидкість і якість її обробки. І первинна, і вторинна інформація мають певні переваги і недоліки, свої інформативні джерела. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА В сучасних умовах потреба в маркетинговій інформації постійно зростає, і менеджери з маркетингу часто відчувають брак достовірних, актуальних та вичерпних даних. Для того, щоб розв”язати цю проблему, на підприємстві потрібно створити систему збирання необхідної маркетингової інформації, або маркетингову інформаційну систему (МІС). Маркетингова інформаційна система – це безперервно діюча система, призначена для збирання, оброблення, аналізу та оцінювання й розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень із питань маркетингового планування, втілення у життя та контролю за виконанням маркетингових заходів. Маркетингова інформаційна система – складається з людей, обладнання і методологічних прийомів, визначених для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження інформації для прийняття маркетингових рішень. Необхідність використання в маркетинговій діяльності різноманітної і достатньо обсяжної інформації потребує системного підходу до організації її отримання, обробки і аналізу в процесі вироблення управлінських рішень. Маркетингова інформаційна система – це система, яка дозволяє підприємству інтегрувати інформацію із різних джерел, а потім передавати її менеджерам у формі, яка пристосована для прийняття рішень. Приведене визначення МІС включає три функції МІС: МІС повинна зібрати інформацію із різних джерел – від споживачів, конкурентів, торгового персоналу, дистриб”юторів і інших джерел. МІС повинна надавати можливість аналізувати зібрану інформацію, що потребує зведення воєдино інформації із різних джерел, щоб оцінити її вплив на продажі і прибутки підприємства; Розповсюдження інформації потребує спрямування проаналізованих даних певному працівнику підприємства в потрібний час для прийняття рішення. Тому МІМ повинна розпізнавати вид інформації, яка необхідна і різних центрах прийняття рішень на підприємстві. Існує певна концепція маркетингової інформаційної системи – МІС активно взаємодіє з оточенням, в неї входять підсистеми : підсистема збирання, оброблення, аналізу та дослідження інформації, вся інформація, яка здобувається системою , використовується для здійснення функцій управління маркетингом.

СкапотуватиP вд термну «капотаж»: аваря, коли лтак, рухаючись по земл, або автомобль, перекидаться через носову (моторну) частину. ШтопорP круте зниження лтака (планера) по гвинтовй трактор з одночасним самообертанням лтального апарата навколо поздовжньо ос. Кубова спдницяP спдниця яскраво-синього кольору. Пряма наводка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1944.P 3Pберез. Податься за виданням: Зентка.P К.: Радянський письменник, 1947.P С.P1520. Географя. Вперше надруковано в журн. «Перець».P 1944.P P20.P С.P2. Податься за виданням: Зентка.P С.P1520. Грнич поклади, як про те свдчать найновтнш геологчн дослдження, складаються в основному з арйсько породи. По-нмецькомуP труппенберг, а по-нашому падлогори.P Автор сатирично обгру геологчний термн «порода» для висмювання расистсько теор про арйське походження нмецько нац, а також, контамнуючи укранське слово «труп»  нмецьке «Berg» (гора), говорить про масов жертви солдатв гтлервсько арм. Ковпак Сидр Артемович (18871967)P радянський державний дяч

1. Маркетингові дослідження

2. Маркетингові дослідження діяльності фірми

3. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

4. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

5. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

6. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
7. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
8. Дослідження харчування

9. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

10. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

11. Про методи дослідження малих річок

12. Спектральні наземні дослідження

13. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

14. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

15. Палеоантропологічнi дослідження

16. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения

17. Методика гідрогеологічних досліджень

18. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

19. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

20. Теорія і методологія дослідження управління

21. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

22. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
23. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
24. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

25. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

26. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

27. Дослідження методів інтерполяції

28. Дослідження методів чисельного інтегрування

29. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

30. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

31. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

32. Медичні дослідження Герофіла

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Дослідження активних фільтрів

34. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

35. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

36. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

37. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

38. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
39. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
40. Кабінетні методи маркетингових досліджень

41. Маркетингове дослідження

42. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

43. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

44. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

45. Характеристика маркетингового дослідження товару

46. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

47. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

48. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

50. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

51. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

52. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

53. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

54. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
55. Методи психофізіологічних досліджень
56. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

57. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

58. Променеве дослідження травної системи

59. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

60. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

61. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

62. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

63. Дослідження аспектів управління якістю продукції

64. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

65. Дослідження та розробки на підприємстві

66. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

67. Методи науково-педагогічних досліджень

68. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

69. Основи наукових досліджень

70. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
71. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
72. Методи наукових і експериментальних досліджень

73. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

74. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

75. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

76. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

77. Організація патопсихологічного дослідження

78. Структура психологічного дослідження

79. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

80. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

82. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

83. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

84. Матеріали і методи дослідження

85. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

86. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
87. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
88. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

89. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

90. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

91. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

92. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

94. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

95. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

96. Дослідження динаміки розвитку силових показників

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

97. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

98. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

99. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

100. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.