Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Курсова робота З порівняльної лексикології англійської та української мов СФЕРИ ПРОНИКНЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В ІНШІ МОВИ – РОСІЙСЬКУ, УКРАЇНСЬКУ ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1.АНГЛІЦИЗМ ЯК ВИД ЗАПОЗИЧЕННЯ 1.1 Запозичення та його типи 1.2 Визначення англіцизму Розділ 2. СФЕРИ ПРОНИКНЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ 2.1 Історія взаємодії української та англійської мов 2.2 Англіцизми 20-го століття 2.3 Англіцизми в молодіжному жаргоні Розділ 3. ВПЛИВ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ВСТУП Темою роботи є сфери проникнення англіцизмів в інші мови, зокрема в українську. Справді, кінець 20-го – початок 21-го ст. став часом неймовірного розширення політичних, економічних та культурних зв’язків України з іноземними (у першу чергу – з англомовними) країнами. Це спричинило посилення надходження в українську мову чужомовної лексики. Особливо зросла кількість запозичених англіцизмів для найменування нових явищ, наявних в англомовній світовій практиці, і які з’явилися у мові у зв’язку з політичними та економічними реформами. Багато лінгвістів перераховували причини запозичень, різні за своїм характером - мовні, соціальні, психічні, естетичні і т. д. Над цією проблемою працювали Радчук В.Д., Караванський С.Й., Русанівський В.М. та багато інших українських та російських дослідників. Україномовна періодика, радіо, телебачення подають велику кількість англіцизмів для дослідження. Англіцизми також широко представлені у словниках, що з’явилися останнім часом. Якщо не брати до уваги фахову термінологічну лексику, то у популярному вжитку англіцизми зустрічаються у найрізноманітніших тематичних групах: економіка, банківська справа, фінанси, кіно, телебачення, музика, розваги, комп’ютерна техніка та технологія, спорт, побутова техніка, сервіс, політика, страви та напої, тварини, медицина, одяг, тканини, канцелярське приладдя, офісна техніка, назви осіб. Численні новітні англійські запозичення, які тематично співвідносяться з економікою, банківською справою і фінансами, зумовлені великими змінами в цих сферах життя і впровадженням ринкової економіки в Україні, а з нею і виникненням потреби в найменуванні нових явищ, які вже мають інтернаціональні (переважно на ґрунті англійської мови) назви. Актуальність дослідження полягає в тому, що розгляд проблем, пов'язаних з теорією і практикою запозичень, важливий в сучасних умовах, оскільки сьогодні висловлюються серйозні побоювання з приводу потужного напливу запозичень, які можуть призвести до знецінення українського слова. Метою дослідження є визначення понять «запозичення» та «англіцизм», охарактеризувати сфери їх проникнення та вплив на українську мову. Завдання. Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких конкретних завдань: Дати визначення запозиченню, розглянути причини та види запозичень; Дати визначення поняттю англіцизму, та визначити його характерні риси; Розглянути історію та сфери проникнення англіцизмів в українську мову; Розглянути місце англіцизмів у молодіжному жаргоні; Визначити вплив англіцизмів на мову взагалі.

Практичним значенням дослідження є використання результатів при вивченні курсу лексикології, дослідження може становити певний інтерес для тих, хто цікавиться процесами, які відбуваються в сучасній українській мові. РОЗДІЛ 1 АНГЛІЦИЗМ ЯК ВИД ЗАПОЗИЧЕННЯ 1.1 Запозичення та його типи Як правило, більшу частину лексики в мовах світу становлять споконвічні слова, які виникали у конкретній мові або успадковані з давніх часів від мови-джерела. До споконвічної лексики, зокрема, української мови належать: а) власне українські слова, яких немає у споріднених російській і білоруській мовах; їх поява припадає на час формування української мови (починаючи приблизно з XIV ст.): багаття, взагалі, гарний, мріяти, очолити, січень та ін.; б) східнослов'янські слова, що побутували в давньоруську добу (XI—XIII ст.), коли ще не було самостійно існуючих російської, української і білоруської мов: білка, дядько, коромисло, снігур, тепер, хороший; слова цього типу є спільними для східнослов'янських мов; в) спільнослов'янські слова, знані у добу загальнослов'янської єдності (її розклад почався у V—VI ст. н. е.): голова, день, дуб, жити, земля, коса, рука, риба, чорний, чотири, я; ці слова є в усіх слов'янських мовах; г) слова лексичного фонду індоєвропейської мови-основи: дім, дочка, корова, мити, сорочка, яблука; такі слова з деякими відмінностями в звуковому складі знані в усіх або деяких мовах індоєвропейської сім'ї, до якої належать,' крім слов'янських, мови балтійські, германські, романські, індійські та ін.(1; 2;3) Споконвічна лексика кожної мови передає її лексичну і значною мірою фонетичну специфіку, а також вказує на генетичну приналежність цієї мови до відповідної мовної групи і сім'ї мов. Поряд із споконвічною лексикою у будь-якій мові існують іншомовні, або запозичені, слова. Запозичення — перехід елементів однієї мови в іншу внаслідок взаємодії цих мов — характеризує увесь період історичного розвитку мови. Запозичуватись можуть — щоправда, в дуже неоднаковій мірі — найрізноманітніші мовні одиниці: фонеми, морфеми, синтаксичні конструкції. Але найбільше й найчастіше запозичуються слова. Співвідношення запозичених та корінних слів у різних мовах не однакове. В українській мові запозичення складають близько 10 % її словникового складу, а в англійській — близько 30 %. Поява у мовах лексичних запозичень зумовлена низкою позалінгвістичних (зовнішніх) і лінгвістичних (внутрішніх) причин. Позалінгвістичиим фактором, який сприяє перенесенню слів однієї мови в іншу, є наявність більш або менш тісних політичних, економічних, наукових, культурних та ін. контактів між народами. Запозичення приходить у мову разом з предметами чи поняттями, що з’являються в житті суспільства. У ряді випадків запозиченню слова з іншої мови сприяють внутрілінгвістичні причини. Це, зокрема, намагання уникнути полісемії свого слова, тобто спростити його семантичну структуру і закріпити за «своїм» і «чужим» словом різні смислові відтінки понять, наприклад: •джем (з англ. jam) — густе варення з фруктів або ягід, що має вигляд желеподібної маси, і варення; •круїз (з англ.

cruise) — подорож по воді (на пароплаві) і подорож; •репортаж (від фр. repor age) — повідомлення, розповідь про події дня, що публікуються у пресі чи передаються по радіо, і розповідь. •вправний стрілець — снайпер (англ. s iper); •спортсмен, спеціаліст з бігу чи гонок на великі дистанції — стайер (англ. s ayer). Іншомовні запозичення бувають прямі і посередні. Перенесення слова безпосередньо з мови в мову називається прямим запозиченням. Без будь-якого посередництва в російську мову перейшли українські слова борщ, буханка, галушки. Перенесення слова з мови в мову через посередництво якоїсь третьої мови (мови-посередниці) іменують посереднім запозиченням. Для багатьох іншомовних елементів, існуючих зараз в українській мові, посередницьку роль відіграли російська і польська мови. Через російську з скандинавських мов до української прийшло слово ринок; через польську з німецької — тарілка, мусити. 3а характером запозичених слів виділяються такі типи запозичень 1. Лексичні запозичення, тобто засвоєння цілих, готових слів з формою і змістом їх (перше й друге може певним чином видозмінитись). Порівняємо ще запозичення з англійської мови: мітинг, траулер, трактор, гангстер, футбол. 2. Кальки (фр. calque — копія) — запозичення слів або фраз шляхом буквального, поморфемного перекладу їх. Українські - колгосп, п'ятирічка — кальки рос. колхоз, пятилетка. Укр. хмарочос скальковане з нім. Wolke kra zer (Wolke — хмара, kra ze — чесати), а рос. небоскреб — з англ. skyscraper (sky — небо, scrape — скребти). Іншомовне походження кальок, як правило, непомітне — виявляється воно спеціальними дослідженнями. 3. Семантичні запозичення — розвиток нового значення у корінного слова під впливом слова іншомовного. Так, укр. риса — лінія одержало значення «властивість» під впливом фр. rai . Узб. кураш — «єдиноборство, сутичка» за зразком рос. борьба набуло нового значення: «діяльність, скерована на досягнення певного результату»: рос. борьба за коммунизм, узб. коммунизм учун кураш. Семантичні запозичення традиційно відносять до кальок. Але тут е фундаментальна відмінність; при калькуванні створюється матеріально нове слово, а при семантичному запозиченні з'являється лише нове значення слова — вже існуюче слово одержує ще один лексико-семантичний варіант. Порівн. лівий — революційний і правий — реакційний під впливом фр. gauche та droi (на засіданнях Конвенту прогресивна партія монтаньярів сиділа зліва, а реакційна партія жірондистів — справа) . 4. Словотвірні запозичення — явище, протилежне калькам. Якщо при калькуванні мова своїми елементами виражає запозичуваний зміст, то при словотвірних запозиченнях свій, незапозичений зміст передається елементами з інших мов: Слово телефон, складене з двох грецьких коренів, народилось у XIX ст. в США, у межах англійської мови. На основі англійського кореня lif - та французького суфікса -eur в російській мові утворено слово лифтёр. До словотвірних запозичень належить значна кількість наукових термінів, які традиційно утворюються на основі грецьких та латинських елементів. 5. Зворотні запозичення — різновид лексичних запозичень, що виступає у випадках «рикошетного» засвоєння: слово потрапляє в іншу мову, а потім повертається назад уже в новій формі й з новим значенням.

Герр також — назва місцевості й місце поховання скіфських царів. Річка Герр впадає в Гіпакіріс, а ця річка також не ідентифікована (Геродот, 473). Важливе те, що Герри знаходяться у володіннях царських скіфів. Назва Раджастхан означає «Країна царів» або «Царська країна». А термін раджпути означає царські сини, царські нащадки. Царські скіфи, поза сумнівом, військова, кшатрійська верства скіфського суспільства, найбільш могутня і войовнича. З чого й недвозначний висновок, що й скіфи, як і індійці, і іранці знали чотиристановий суспільний поділ. Як, до речі, й українці, чиї прізвища й досі зберігають терміни на означення цих станів. Назва Герри відома з грецьких джерел і вона може бути споріднена з індоіранським вара, бо грецька мова часто передає іномовне v через h, а Герри — скіфська реалія. Наприклад, іранське ім’я Віштаспа грецька передає як Гістасп, санскр. vira — «богатир», «герой» у греків heros, слов. вода грецькою hydros тощо. Втім, ця особливість властива й самим іранським (ім’я Вараз — «Вепр» має і форму Гураз, а ім’я Віштасп — Гуштасп) і слов’янським мовам (рос. воробей — укр. горобей, горобець, просторічне рос. вострый — укр. гострий тощо).<391> Геродотівські Герри виявляють подібність до авестійської Вари Йіми й індійського «царства Ями», яким може відповідати скандинавська паралель

1. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

2. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

3. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

4. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

5. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

6. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці
7. Безособові речення в сучасній англійській мові
8. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

9. Переклад Біблії на англійську мову

10. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

11. Особливості розвитку англійської мови в Індії

12. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

13. Фразеологія англійської мови

14. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

15. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

16. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Граматика англійської мови

18. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

19. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

20. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

21. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

22. Золотое колцо Росии. Ярославль
23. Денежно-кредитная политика Банка Англии
24. Основные задачи сферы государственного регулирования

25. Государственное управление в социально-культурной сфере

26. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

27. Преступность в банковской сфере

28. Преступления в сфере экономической деятельности

29. Право Англии

30. Англия во время правления Георга V

31. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

32. Социальное партнерство в сфере труда

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

33. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

34. Преступления в сфере таможенного дела

35. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

36. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

37. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

38. Политическая система государства /на англ. языке/
39. Династия Плантагенетов в истории Англии
40. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

41. Топики по Англ. языку

42. Ценообразование в сфере культуры

43. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

44. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

45. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

46. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

47. Англия времен Реставрации

48. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

49. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

50. Династия Плантагенетов в истории Англии

51. Сфера

52. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

53. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти

54. Кража - законодательство Англии
55. Преступления в сфере компьютерной информации
56. Преступления в сфере компьютерной информации

57. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

58. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

59. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

60. Парламентские системы мира: США, Канада, Финляндия, Европа, Италия, Англия

61. Мотивационная сфера современного предпринимателя

62. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

63. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

64. Инновационная среда социальной сферы

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

66. Информационные технологии в социальной сфере

67. Профессиональные заболевания работников сферы информационных технологий

68. Социальная сфера общественной жизни

69. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

70. Денежно-кредитная политика Банка Англии
71. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року
72. Анализ промышленного переворота в Англии

73. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

74. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

75. МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

76. Технико-экономическое обоснование привлечения дополнительных средств на предприятиях рекреационной сферы

77. Культура управленческого труда в сфере гостеприимства

78. Социально-психологическая характеристика менеджера в сфере экономики, банковского дела

79. Обоснование и оценка инвестиционного проекта в сфере недвижимости

80. Ценообразование в сфере культуры

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

81. Предпринимательство в сфере электронного бизнеса в России

82. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

83. Предприятие в сфере рыночного товарообмена

84. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)

85. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

86. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами
87. История Англии: время святого Дунстана
88. Развитие капитализма в Англии

89. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке

90. Экономическая ситуация после англо-бурской войны

91. Ход военных действий в Англо-Бурской войне

92. Англия в период реставрации

93. Англия при короле Генрихе VIII Тюдоре

94. Англия при Генрихе II

95. Англо-саксонская правовая система

96. Государство и право Англии в период сословно-представительной монархии

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Народные выступления, волнения и заговоры в Англии

98. Англия 1485

99. Англо-германские отношения в межвоенный период


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.