Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ Вступ Розділ I. Теоретичний аналіз впливу хронічних захворювань на психіку людей середнього віку. 1.1. Роль психічного фактору у виникненні захворювань 1.2. Основні принципи психологічного аналізу змін психіки у хворих хронічними захворюваннями 1.3. Особливості протікання хронічного соматичного захворювання та його вплив на психіку людини 1.4. Зміни у ціннісній сфері осіб середнього віку в період хронічного захворювання Розділ II. Емпіричне вивчення особливостей мислення та сприймання хворих та здорових людей. 2.1. Організація і методи дослідження 2.2. Обробка та аналізи результатів Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Актуальність дослідження. В наш час значно зріс інтерес до психічної сфери хворих, страждаючих різними захворюваннями. Медицина при вивченні хвороб виходить з визнання єдності соматичного і психічного, організму і особистості у всіх складностях їх відношень. Цій проблемі в минулому приділяли велику увагу такі видатні лікарі, як М.Я. Мудров (1949), С.П. Боткін (1950), Г.А. Захар‘їн (1909), Р.А. Лурія (1944) та інші. На сучасному етапі медицина вже не може обмежуватися тільки емпіричними даними, що відносяться до індивідуалізації лікування. Потрібно не тільки цілісний підхід, але і його теоретична і конкретно практична розробка. Без психологічних знань у вирішенні цих питань не обійтися: «Прийшов час розробки принципів і організаційних основ для створення системи психологічної служби в області охорони здоров'я» (А.Р. Лурія, Б.В. Зейгарник, Ю.Ф. Поляков). Фундаментальною для даної області досліджень залишається психосоматична проблема, яка до останнього часу розроблялися в руслі психоаналітично орієнтованих досліджень психосоматичної медицини. Дослідниками цього напрямку зібрані цікаві дані. Однак незадовільними є не тільки уявлення про природу психосоматичних відносин, але і самі факти. Дана робота розглядає лише деякі аспекти проблеми, а також основні підходи і принципи психологічного вивчення хронічних хвороб та їх вплив на ціннісну сферу осіб середнього віку. Мета дослідження – вивчити вплив хронічного захворювання на зміни у ціннісній сфері осіб середнього віку. Об‘єкт дослідження – хронічні захворювання. Предмет дослідження – вплив хронічного захворювання на зміни у ціннісній сфері осіб середнього віку. Гіпотеза дослідження – особливості мислення і сприймання хворих на хронічні захворювання не відрізняються від особливостей мислення і сприймання здорових людей. Завдання дослідження: Проаналізувати наукову літературу з питань впливу хронічного захворювання на зміни у ціннісній сфері осіб середнього віку. Вивчити особливості сприймання осіб хворих на хронічні захворювання. Порівняти особливості мислення і сприймання хворих та здорових людей. На основі отриманих даних зробити узагальнення. Розділ I. Теоретичний аналіз впливу хронічних захворювань на психіку людей середнього віку 1.1. Роль психічного фактору у виникненні захворювань Психосоматична проблема має таку ж довгу історію розвитку, як і медицина в цілому. Однак парадокс у вивченні психосоматичної проблеми полягає в тому, що знання про неї існують дуже давно, а концептуальний характер ці ідеї почали набувати порівняно недавно.

Достатньо відмітити, що сам термін «психосоматика» виник у 1818 році (R. Hei ro h). Разом з цим ще у витоків научної медицини стояли дві школи, що відображали два підходи до трактування загальної концепції хвороби: перша – гіппократична школа Косса; друга – школа перших анатомів Гніда. Перша трактувала хворобу як розлад відносин між суб‘єктом і дійсністю; друга розглядала хворобу як враження якоїсь певної матеріальної структури. Вихідні формули оцінки хвороби і хворого при цьому різні. В першому випадку – «людина хвора», у другому – «у людини є хвороба». Це протиставлення (патологія органу або патологія відношення) проходить через усю історію медицини. Пошук змістовного, логічного, однозначного зв’язку між психологічними феноменами і клінічними симптомами отримав назву «гіпотези психосоматичної специфічності» і перетворився в основний пояснювальний принцип психосоматичної медицини. За минулі десятиліття цей принцип мав ряд змін, що явилися відображенням як перегляду самого поняття причини хвороби, так і дискредитації ортодоксального психоаналітичного підходу. Данбар (1943 р.) і Александер (1950 р.) піддали сумніву символічне значення психосоматичної дисфункції, вважаючи її супутницею афекту. Якщо емоція не отримала відповідного вираження, то хронічна напруга виливається в хронічно супутні вегетативні здвиги. Данбар (1938 р.) вивчила велику кількість хворих з органічними порушеннями і помітила значну схожість в особистісних профілях хворих однієї нозології. Вона описала «язвенну особистість», «коронарну особистість», «артритну особистість» і т.д. Вона вважала, що ці профілі мають діагностичне, прогностичне і терапевтичне значення. Таким чином, вже не просто зміст афективного конфлікту виявлялось специфічними для певної хвороби, а взаємодія окремих особистісних факторів і емоційних конфліктів. Концепція «констеляції особистісних рис» Данбар відкрила широку дорогу дослідженню особистості психосоматичних хворих. Було помічено, що для цих хворих характерні сильна фантазія і недостатня емоційна включеність в об’єктивну ситуацію. Вони часто не здатні описати тонкі нюанси своїх почуттів і часто взагалі не знаходять слів для самовираження. Дослідники відмічають інфантильність людей, страждаючих психосоматичними захворюваннями, і приписують причину захворювання їх нездатності керувати символічними процесами в цілях комунікації. В 1934 році Александер сформулював принципи, що отримали назву «гіпотеза специфічності». 1. Психологічні фактори, що призводять до соматичної хвороби, мають специфічну природу. Вони можуть бути визначені як установки хворого по відношенню до оточуючого середовища або до самого себе. Адекватне пізнання цих факторів можливе тільки в ході лікування хворого. 2. Свідомі психічні процеси відіграють підлегле роль у виникненні соматичних симптомів, так як вони можуть бути вільно виражені і реалізовані через довільну систему. Подавлені тенденції викликають хронічну дисфункцію внутрішніх органів. 3. Актуальна життєва ситуація має тільки прискорюючий вплив на хворобу. Розуміння причинних факторів повинно бути засновано на знанні розвитку особистості хворого.

В 1950 році Александер визначив «специфічність» як «фізіологічну відповідь на емоційні символи, нормальні і патогенні, які варіюють в залежності від якості емоцій». Кожен емоційний стан має свій фізіологічний синдром. Специфічними для хвороби він вважав не окремі психологічні фактори, а їх психодинамічні констеляції. Елементи комбінованої психологічної специфічності є тривога, подавлені ворожі і еротичні імпульси, фрустрація, під керовані бажання, почуття вини і неповноцінності. Пізніше Александер і його найближчий послідовник Поллок, приймаючи до уваги нові научні і клінічні факти, набагато обережніше обговорювали етиологічну роль психологічних факторів. Поллок поставив вже іншу задачу: виявити психологічні зміни, специфічні для даної хвороби, і включити їх в систему діагностики. Сюди входить перш за все психотерапія, на важливість якої звертають увагу майже всі дослідники, що займаються вивченням психіки соматичних хвороб; установка людини на боротьбу зі своєю хворобою; позитивний вплив соціального оточення на протікання захворювання. Звичайно, основними факторами, що мають найбільше значення в комплексному лікуванні хворих, являються захисні і компенсаторні можливості хворого, його відношення до хвороби, реакції на неї, так як багато хвороб залежать саме від власних установок, мотивів особистості хворого. Вплив соматичного стану на психіку людини. Цей вплив може бути як патогенним, так і саногенним. Найбільше значення для нас представляє патогенний вплив соматичного захворювання на психіку людини, під яким розуміють не що інше, як порушення психічної діяльності людини в умовах соматичної хвороби. Про те, що при будь-якому захворюванні страждає не тільки печінка, серце, легені і т.д., а людина в цілому, а значить, і її душа, було відомо всім народам. Інтуїтивно будь-яка людина знає про залежність духу від стану тіла. Але научна розробка цієї проблеми почалася зовсім недавно. І зараз все більше уваги звертають на цю проблему багато дослідників: психологи, медики, філософи. У вітчизняній літературі з’явилося багато робіт, присвячених дослідженню психіки хворих, що страждають самими різними соматичними хворобами: серцево-судинними, шлунково-кишковими, легеневими, печінковими та іншими. Що ж на сьогодні відомо про вплив соматичної хвороби на психічну сферу людини ? Встановлено, що є два види патогенних впливів соматичного захворювання на психіку: соматогенний (інтоксикаційні впливи на ЦНС) і психогенні (гостра реакція особистості на захворювання і його наслідки). Звичайно, реально вони представлені в єдності порушень психіки під впливом соматичного захворювання, але виділення цих двох видів необхідне, так як соматогенний і психогенний компоненти представлені у впливі на психічну сферу в різних відношеннях в залежності від нозології. Так, наприклад, особливо велику роль відіграють соматогенні впливи в генезисі психічних порушень при захворюваннях нирок, при вроджених пороках серця. Але потрібно відзначити, що інтоксикаційні впливи на ЦНС спостерігаються лише у випадку окремих соматичних захворювань, тяжких формах хвороб і специфічними для клініки внутрішніх хвороб не являються.

Ані хвилини не роздумуючи, я впевнено відповів: «Кадум». Мудак — прочитане навпаки. Наш працівник для певності проконсультувався з директором школи, з якої вів репортаж. Директор підтвердив: глибина пізнання англійської мови була така ж, як і в нашого журналіста… Викреслили оте «кадум» уже у зверстаній газеті. У вільний від писання нарисів про юних ударників комуністичної праці час ми в редакції грали в «реп'яшок» — перевертали сірникову коробку. Хто програвав, мусив ставати коло відчиненого вікна редакції на другому поверсі і гавкати на перехожих… Такі собі провінційні анекдоти… Отже, я не повірив тій телеграмі. А другого дня подзвонив сам П'янов: «Чому ви досі не в Києві?! Сьогодні — літературний вечір у Спілці, а потім — прийом, на Президії!» Аж тоді я помчався на автобусну станцію. Я приїхав просто на літературний вечір, у списку учасників якого стояло і моє прізвище. Приїхав геть хворий, з високою температурою, у ту пору свого життя я страждав від хронічних ангін. Весь вечір просидів на сцені, підтримуючи руками паленіючу голову

1. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

2. Харчування і хвороби зубощелепного апарату. Роль харчових речовин у розвитку стоматологічних захворювань

3. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

4. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

5. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

6. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
7. Вплив самоточних захворювань на психіку людини
8. Осінні календарні та християнські свята

9. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

10. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

11. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

12. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

13. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

14. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

15. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

16. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

18. Основные задачи сферы государственного регулирования

19. Государственное управление в социально-культурной сфере

20. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

21. Преступность в банковской сфере

22. Преступления в сфере экономической деятельности
23. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации
24. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

25. Преступления в таможенной сфере

26. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

27. Дискриминация в сфере трудовых отношений

28. Ценообразование в сфере культуры

29. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

30. Создание клиентских частей SQL БД под ОС Windows`95 и WindowsNT

31. Тектовый редактор VI. ОС UNIX ...

32. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

33. Сфера

34. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

35. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти

36. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

37. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства

38. Преступления в сфере экономической деятельности
39. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере
40. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

41. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

42. Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

43. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

44. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

45. Инновационная среда социальной сферы

46. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

47. Информационные технологии в социальной сфере

48. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы

49. Контракты в сфере физической культуры и спорта

50. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц

51. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в сфере оказания юридических услуг

52. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

53. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

54. МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
55. Реклама социально-культурной сферы
56. Развитие предпринимательства в сфере управления земельными отношениями в городском секторе экономики

57. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

58. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

59. Социальная сфера промышленных предприятий в условиях рыночной экономики

60. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

61. Теневая экономика. Мафиозные структуры, как сферы теневой экономики

62. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

63. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

64. Пол, власть и концепция "разделенных сфер": от истории женщин к гендерной истории

Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы

65. Интернет в сфере интересов историка

66. Преступления в экономической сфере деятельности

67. Общественно-политическая мысль Древней Руси. «Книжные представления». Сфера идеологий.

68. Межкультурная коммуникация в сфере задач межкультурной коммуникации

69. Игра и игрушка в сфере повседневной культуры

70. Развитие санаторно-курортной сферы Кавказских Минеральных Вод
71. Выбор сферы деятельности своего бизнеса
72. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере туризма

73. Небесная сфера. Ориентация на небе

74. Небесная сфера

75. Захворювання вен нижніх кінцівок

76. Заболевания яичников и женской половой сферы

77. Гуманитарные аспекты идентификации и прогнозирования развития сферы бизнеса

78. Лідерство, вплив та влада

79. Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

80. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

81. Экзаменационные билеты по менеджменту в непроизводственной сфере за осенний семестр 2000 года

82. Анализ результатов процессного управления маркетингом предприятия сферы услуг

83. Вопросы обеспечения качества управления, конкурентоспособности предприятия сферы услуг

84. Алгоритмизация системы управления маркетингом предприятия сферы услуг

85. Паблик рилейшнз в налоговой сфере на примере УМНС РФ по республике Татарстан

86. Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности
87. Основные тенденции применения ЭВМ в сфере образования
88. Правовые отношения в сфере наемного труда

89. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика, судебная экспертиза, криминология и др.)

90. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика судебная экспертиза криминология и др.)

91. Уголовно-правовое регулирование в сфере компьютерной информации

92. Право в сфере образовательной деятельности

93. ЗАГС - сфера правовых услуг

94. Понятие добросовестности в сфере налоговых отношений

95. Разработка бизнес-плана в сфере туризма

96. Мотивационная сфера личности

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Эмоционально-волевая сфера дошкольника

98. Конфликты в государственно-административной сфере

99. Дистанционное обучение как показатель развития культуры сферы образования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.