Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЛЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVII – XVIII СТОЛІТТЯХ План1. Соціально-культурна ситуація на українських землях в епоху бароко. Іван Мазепа у творенні культури 2. Освіта. Києво–Могилянська академія – культурно-освітній центр 3. Антропологічна спрямованість Григорія Сковороди 4. Художня література. Козацькі літописи – перехід до власне історичної науки 5. Розквіт стилю &quo ;козацького бароко&quo ; в архітектурі 6. Живопис. Еволюція від бароко до рококо, від рококо до класицизму 7. Музична культура 1. Соціально-культурна ситуація на українських землях. Іван Мазепа у творенні культури Друга половина XVII -XVIII ст. були насичені політичними подіями. У 1648 р. у політичному житті України з'явилася людина, якій судилося відіграти епохальну рол ь в історії України. Це був Богдан (Зиновій) Михайлович Хмельницький. Почувалося наближення бурі, якої ще Річ Посполита не знала. Перемоги повстанських військ під Корсунем і Жовтими Водами, Пилявцями сколихнули населення України. Щоб усунути небезпеку, яка загрожувала з Польщі, Хмельницький іде на переговори з російським царем і у 1654 р. укладає з ним Переяславський договір, за яким Україна зберігала всю свою внутрішню автономію і всі права самостійної держави зі своєю армією, адміністрацією і зовнішніми дипломатичними зв'язками. Під час Руїни (1657-1687) культур-но-національна еліта пережила певне розчарування у козацтві як надійній підпорі національного поступу, хоча продовжувала спиратися на козацтво з метою протистояння авторитарній стратегії Москви. Відомий своєю поміркованістю і обережністю церковний і громадсько-культурний діяч Лазар Баранович у листі до свого учня Симеона Полоцького писав, що козацтво необхідне для національної культури як шипи для троянд, а без цієї колючості не могло б залишитися нічого доброго. У цілому ж ставлення до козацтва змінювалося на гірше під враженням від підбурюваного ззовні розбрату між козацькими ватажками, нездатності гетьманів проводити самостійну політику, постійного переписування Переяславських статей, підтримки деякими гетьманами ініційованих московськими урядовцями антиукраїнських заходів. Серед таких поступок московському абсолютизму особливо болюче сприймалися &quo ;закликання&quo ; до українських міст московських воєвод гетьманом І. Брюховецьким (1665), а також відверте сприяння гетьмана І. Самойловича суперечному нормам церковного права і цілком ворожому інтересам українського духівництва підпорядкуванню Київської митрополії Московській патріархії (1686). Всередині самого козацтва відбувалися процеси соціальної диференціації, так що інтереси старшини все частіше суперечили інтересам простих козаків. Усе це в сукупності працювало на погіршення культурного клімату всередині українського суспільства, призводило до дезорганізації і партикуляризації культурного руху. Відносне покращення культурної ситуації відбулося лише за гетьманування Івана Мазепи (1687-1709). Хочу зупинитися детальніше на постаті цього гетьмана. (Інформацію взято із статті Д.Наливайка &quo ;Мазепа в європейській літературі 18-19 ст.: історія та міф&quo ;.

З усіх діячів української історії найбільший розголос в Європі отримав, безперечно, гетьман Мазепа. Існує багатющий матеріал, який свідчить про велику популярність його в європейській літературі, історіографії, живописі, музиці, театральному мистецтві, &quo ;поп-арті&quo ; тощо. Цей матеріал дуже різнорідний, але зрештою він поділяється на дві категорії - на історію Мазепи та міф Мазепи, звичайно, з пам'ятками проміжного характеру. У біографії Мазепи є дві події, різномасштабні й різнозначущі, які, однак, виявилися однаково притягальними як для &quo ;високої культури&quo ;, так і для масової. Перша - це роман молодості із заміжньою жінкою. Згодом ця побутова пригода обросла домислами й перетворилася на легенду про те, як Мазепа, прив'язаний після викриття зв'язку до спини дикого коня, нісся степами України та про його подальше возвеличення. Поява цієї легенди стала можливою тільки тому, що відбулася друга подія, масштабна й резонансна акція Мазепи - спроба звільнити Україну від російського панування за допомогою шведів і трагічна її розв'язка. На першій події засновується міф про Мазепу (але з неодмінним виходом чи проекцією - на другу), який творився в основному літературою та мистецтвом різних європейських країн, на другій - історіографія та лише почасти література й мистецтво. Звичайно, між ними існували взаємозв'язки та взаємовпливи, що в різних формах і співвідношеннях проявляється в конкретних явищах історії та художньої літератури. Повідомлення про Мазепу та його дії з'являються на Заході вже на самому початку XVIII ст. у зв'язку з Північною війною, в якій брало участь очолюване ним українське козацьке військо. Особливо великий розголос на Заході викликали дії Мазепи в 1708-1709 рр., його перехід на бік шведів і подальші драматичні події. Вони висвітлювалися в часописах і &quo ;летючих листках&quo ; різних країн, у реляціях дипломатів і резидентів, а через певний час у публікаціях мемуарів, щоденників, листів очевидців та учасників подій і, нарешті, в історичних працях. В &quo ;Історії Карла XII&quo ; Вольтер також розповів про незвичайну пригоду молодого Мазепи, яка згодом набула значного розголосу й популярності в літературі та мистецтві: &quo ;Він народився в Подільському воєводстві; виховувався як паж Яна Казиміра, при дворі якого набув певної обізнаності в красному письменстві. Коли було викрито любовний зв'язок, що він мав із дружиною одного польського магната, розгніваний чоловік звелів прив'язати його, зовсім голого, до дикого коня і відпустити в такому стані на всі чотири сторони. Кінь, приведений з України, примчав Мазепу туди, напівмертвого від утоми й голоду. Місцеві селяни виходили його. Він довго лишався серед них і через певний час відзначився в багатьох походах проти татар. Вищість в освіті забезпечила йому велику повагу серед козаків; його репутація, що зростала з дня на день, спонукала царя призначити Мазепу гетьманом&quo ;. Ця легенда про Мазепу зародилася в Польщі й, найімовірніше, була завезена до Франції з двором короля Станіслава Лещинського, ставленика шведів, який після їх поразки змушений був емігрувати.

Очевидно, виникла вона на ґрунті побутової події, яка в польській мемуаристиці розповідається в кількох версіях. Найвідоміша з них подається в мемуарах Я. Пассека, польського літератора кінця XVII ст. Згідно з нею Мазепа, перебуваючи у своєму маєтку на Волині, мав любовний зв'язок із дружиною одного шляхтича, був ним викритий і незвичайно покараний: його прив'язали до спини коня й відпустили в поле. Але це був не дикий кінь, приведений із степів, а кінь самого Мазепи, і поніс він його не в степи, а в його ж маєток, розташований неподалік. Мемуари Пассека опубліковані лише в 20-30-х роках XIX ст., а до того вони поширювалися в Польщі в списках. Вольтер роздобув один із них, що належав Станіславу Лещинському, і той у листі підтвердив факти, які стосуються Мазепи. Після цього Вольтер вмістив історію в книжці, внісши доповнення, яке виявилося надзвичайно істотним, - про дикого коня, який примчав Мазепу на береги Дніпра. Це доповнення зробило банальну історію з життя молодого Мазепи неймовірною і водночас перевело її зі сфери побутової у сферу міфопоетичну. У свою чергу, міфопоетичний потенціал, що з'явився в розповіді, блискуче реалізував уже в добу романтизму Байрон - у поемі &quo ;Мазепа&quo ;. У сучасному літературознавстві ця поема розглядається як твір, що започаткував &quo ;міф Мазепи&quo ;, який згодом ампліфікувався в численних інтерпретаціях і трансформаціях як елітарної, так і масової культури. Після 1709 р. попри те, що більшість українців не підтримали переходу І.Мазепи на бік Карла XII і зробили величезний внесок у перемогу над шведами, настав період повільного, але невпинного і цілеспрямованого пригнічення розвитку національної культури на підпорядкованих Московському царству (з 1721 р. - Російській імперії) українських землях. Цей процес супроводжувався активним залученням кращих культурних сил України до державно-культурного будівництва в Росії, внаслідок чого вони значно збагатили російську культуру найчастіше за рахунок зубожіння культури власне української. На Правобережжі, Волині, в Галичині, на Закарпатті та Буковині умови для розвитку культури були ще гіршими. Якщо на Лівобережжі культурний рух лише дещо віддалився від тогочасного європейського контексту, то Правобережна і Західна Україна у підсумку майже повністю втратила імпульс національно-культурного будівництва, отриманий від попередньої доби. Запустілі внаслідок невпинних воєн Поділля і Правобережжя за Бахчисарайською угодою 1681 р. мали відійти до Оттоманської Порти. Козацтво на підпорядкованих Речі Посполитій землях то скасовується, то відновлюється, однак уже в 1699 р. скасовується остаточно. Православні церковні ієрархи на землях Речі Посполитої вважають за краще підпорядковуватися римському папі, ніж московському патріарху і вже з кінця XVII ст. разом з усією паствою один за одним пристають до унії. Українська культура пригнічувалася, процеси полонізації посилювалися. Однак і за цих важких умов українська культура дала низку непересічних надбань у різних галузях мистецтва, літератури, філософії, науки і освіти, які можуть бути предметом національної гордості українців.

В нашй мпер укранець не може почувати себе приниженим, зневаженим. Навпаки, московська наця, якй волею дол належить культурне панування в мпер, повинна взяти за сво вс укранськ нацональн традиц, сторичн символи з гетьманом ¶. Мазепою разом»[700]. В цьому поляга розум москвина: не хоче навть федерац, а вимага повного панування Московщини культурного, господарчого, полтичного. Жорсток факти змусили його визнати, що «несила нкому вбити» Украну,  вн радить «зробити московськими укранськ нацональн традиц», щоб укранська культура стала одною з форм «общерусской» (московсько) культури. Ц його поради здйсню московська «демократя» в СРСР вже пвстолття безоглядно жорстоко, вогнем  мечем, мльйонами укранських смертей. «ґднондлмц» Г. Федотов писав це 1930 року. Та герочна боротьба Органзац Укранських Нацоналств (ОУН)  Укрансько Повстансько Арм (УПА) за Укранську Самостйну Державу вдкрили йому оч,  вже в 1943-му вн писав: «Серед нацоналзмв, що тепер так дуже набирають сили, особливо трагчна  доля нацоналзму московського

1. Українська культура першої половини ХІХ століття

2. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

3. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

4. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

5. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

6. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.
7. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
8. Український театр другої половини ХІХ століття

9. Українська література 19 століття

10. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

11. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

12. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

13. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

14. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

15. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

16. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

17. Польська шляхта другої половини XIX століття

18. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

19. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

20. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

21. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

22. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття
23. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття
24. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

25. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

26. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

27. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

28. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVIIXVIII століття

29. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

30. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

31. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

32. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

34. Українська національна кухня

35. Українська культура XIX-XX ст.

36. Українська культура ХХ ст.

37. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

38. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття
39. Запорізька Січ у 18 столітті
40. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

41. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

42. Національна депозитарна система в Україні

43. Національний банк України

44. Національний банк України та особливості його функціонування

45. Функції Національного банку України

46. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

47. Національна депозитарна система України

48. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

50. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

51. Внешняя политика России во второй половине 18 века

52. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

53. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

54. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
55. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття
56. Основні етапи українського національного відродження

57. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

58. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

59. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

60. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

61. Трагедії XX століття

62. Українське національне відродження ХІХ ст.

63. Формування українського національного руху

64. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

66. Європа XIX століття

67. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

68. Срібне століття

69. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

70. Німецька література XVII століття
71. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття
72. Наркоманія : чума XX століття

73. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

74. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

75. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

76. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

77. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

78. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

79. Психоаналіз - один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття

80. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

82. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

83. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

84. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

85. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

86. Наука и культура первой половины XIX в.
87. Норма, образец в русской культуре второй половины XVIII века
88. Образование, наука и культура второй половины XIX в

89. Феадальныя павіннасці сялян другой паловы XVI-XVII ст.

90. Украинская культура первой половины ХІХ столетия

91. Рок как явление западной культуры второй половины ХХ века

92. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

93. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

94. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

95. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

96. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

98. Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

99. Українська література XI—XII століть

100. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.